Người Tại Đấu Phá, Người Xuyên Việt Có Ức Điểm Nhiều Miễn phí

Người Tại Đấu Phá, Người Xuyên Việt Có Ức Điểm Nhiều

Tác giả:

Hoàng Hôn Nhập Vãn Thu

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Full - Chương 204 Đại kết cục!

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện


Xuyên qua đấu phá, trở thành nhân vật chính Tiêu Viêm, trực tiếp thiên Hồ bắt đầu, thật không nghĩ đến người xuyên việt vậy mà không chỉ chính mình một cái.

Mặc quản gia: “Tam thiếu gia, đem ngươi chiếc nhẫn trên tay cho ta, ta có thể để ngươi chết thống khoái một chút.” Vân Sơn: “Ta xuyên việt quá muộn a!

Mắt thấy cái kia Tiêu Viêm liền muốn lên Vân Lam tông , ta còn có thể cứu giúp một chút không?” Hàn Phong: “Tiêu Viêm, Dược Trần, chỉ cần tiến vào Hắc Giác vực chính là tử kỳ của các ngươi!” Hồn Thiên Đế: “Song đế chi chiến? Lần này pho tượng cùng đan dược ta toàn thu, nhìn ngươi như thế nào thành đế!” ......

Tiêu Viêm: “May mà ta cẩn thận ức điểm, tại Ô Thản thành thời điểm, cũng đã là phượng mao lân giác một dạng Đấu Hoàng cường giả.” Group số: 809771623


Tiểu thuyết từ mấu chốt: Người tại đấu phá, người xuyên việt có ức điểm nhiều không pop-up, người tại đấu phá, người xuyên việt có ức điểm nhiều txt toàn tập download, người tại đấu phá, người xuyên việt có ức điểm nhiều chương mới nhất đọc


Mới nhất Chương 204 Đại kết cục!

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1 mặc quản gia lại cũng là người xuyên việt! () Chương 2 nạp lan yên nhiên hỗ trợ giải vây () Chương 3 huân nhi tâm tư () Chương 4 cầu viện tiêu chiến nạp lan yên nhiên () Chương 5 sau 3 năm vân lam chi đỉnh () Chương 6 tiêu gia có cao nhân tại () Chương 7 dược lão cũng thăng cấp! () Chương 8 so dược lão càng đốt tiền dược đế () Chương 9 lăng Ảnh đại cơ duyên () Chương 10 thiếu ức ít tiền () Chương 11 biết được hết thảy lăng Ảnh () Chương 12 vương đại tiên ngờ tới () Chương 13 chuẩn bị tự mình động thủ tiêu viêm () Chương 14 chiếu cố mễ Đặc nhĩ phòng đấu giá () Chương 15 tiêu viêm ta Đạo tông lâm Động! () Chương 16 cường hóa vách đất cơ bản linh dịch () Chương 17 tiêu viêm xích long thần văn () Chương 18 người xuyên việt gia liệt Áo! () Chương 19 gia liệt Áo tân thủ đại lễ bao () Chương 20 phòng đấu giá bên ngoài gặp nhau () Chương 21 hệ thống đẳng cấp áp chế () Chương 22 lần này ta sẽ trả tiền! () Chương 23 lừa gạt mễ Đặc nhĩ · Đằng sơn () Chương 24 nghe lén huân nhi tiếng lòng gia liệt Áo () Chương 25 gia liệt Áo thần thao tác () Chương 26 cao lãnh tiêu viêm () Chương 27 Đạo tông lâm Động lăng Ảnh kinh ngạc! () Chương 28 mới nhóm viên huân nhi sát cơ () Chương 29 chuẩn bị đối với lăng Ảnh hạ thủ tiêu viêm () Chương 30 cướp đoạt lăng Ảnh chat group áo lót () Chương 31 mễ Đặc nhĩ · Đằng sơn bái phỏng tiêu gia () Chương 32 bị lược đoạt ký ức sau huân nhi () Chương 33 tiêu viêm đòi hỏi đa trọng ảnh phân thân () Chương 34 gia liệt Áo thăm dò () Chương 35 tiêu viêm cùng lâm Động đồng thời xuất hiện () Chương 36 thanh sơn trấn động thủ! () Chương 37 kinh khủng chu tước thần hỏa! () Chương 38 bị kinh động tử tinh dực sư vương () Chương 39 gia liệt Áo ngươi dựa vào cái gì giết ta () Chương 40 cửu trọng lôi hỏa chưởng! () Chương 41 quyết tiến hóa () Chương 42 nhất thống ma thú sơn mạch tử tinh dực sư vương! () Chương 43 không cần não bổ ta là lão Âm tệ a! () Chương 44 Đi tới ma thú sơn mạch () Chương 45 thê thảm đầu sói dong binh đoàn () Chương 46 bị tử tinh dực sư vương cướp mất tiêu viêm () Chương 47 mục xà như được không bỏ ta nguyện bái ngài làm nghĩa phụ! () Chương 48 ta chính là Đạo tông diệp phàm! () Chương 49 nổi giận tử tinh dực sư vương () Chương 50 Đúng dịp tại hạ vân phá thiên () Chương 51 tiêu viêm lão sư đáp ứng ta tuyệt đối đừng ra tay! () Chương 52 hư hư thực thực người xuyên việt tiêu ngọc () Chương 53 tử tinh dực sư vương ta liền không thể hưởng thụ một chút () Chương 54 hệ thống ở giữa đại chiến () Chương 55 tiêu viêm lão sư nhanh lên thân ta! () Chương 56 quỷ nhập vào người di chứng () Chương 57 người đến gần với thần nhất vào nhóm () Chương 58 Đi tới tử tinh dực sư vương hang ổ () Chương 59 trung thành tuyệt đối liệt diễm phi thiên hổ () Chương 60 cộng sinh linh thú ấn cái ba ma thú cấp sáu () Chương 61 thu phục sáu đuôi thiên hồ vương () Chương 62 Ảnh phân thân đi tới hắc nham thành () Chương 63 xuất hiện tại hắc nham thành liễu tịch () Chương 64 liễu tịch cũng muốn khảo hạch tứ phẩm luyện dược sư () Chương 65 mục xà ta có lỗi với nghĩa phụ a! () Chương 66 hách càn các ngươi thê nữ ta tự nuôi dưỡng! () Chương 67 liễu tịch bị để mắt tới () Chương 68 hai vị đại sư ý nghĩ () Chương 69 liễu tịch cũng không phải là tiêu viêm bên cạnh mới có mỹ nữ! () Chương 70 ngươi thật đúng là ta thân lão sư () Chương 71 chia ăn tử tinh dực sư vương () Chương 72 ta lệ phi vũ ai làm nấy chịu () Chương 73 liễu tịch ta bị chơi xỏ () Chương 74 Đến từ liễu tịch trả thù () Chương 75 hách càn chết! liễu tịch thoát đi hắc nham thành () Chương 76 cửu thiên dẫn lôi quyết! () Chương 77 liễu tịch cái chết cẩn thận tiêu viêm () Chương 78 vân lam tông nạp lan yên nhiên xuất quan () Chương 79 trở về Ô thản thành già nam học viện chiêu sinh () Chương 80 lần nữa phát động thần cấp lựa chọn () Chương 81 vạn giới thư viện () Chương 82 tra ra chân tướng tấn cấp Đấu tông () Chương 83 tiêu viêm ta còn có một cái bằng hữu! () Chương 84 hải ba Đông nhân sinh mô phỏng hệ thống () Chương 85 hải ba Đông ta đều liền chết sáu lần a! () Chương 86 tiêu viêm ta đều không có ý tứ giết ngươi () Chương 87 người xuyên việt tiêu Đỉnh tiêu lệ! () Chương 88 mà các ngươi lại là huyết mạch của ta chí thân tay chân huynh đệ a! () Chương 89 tiêu Đỉnh kế sách () Chương 90 tam đệ huyết mạch chí thân tay chân huynh đệ a! () Chương 91 dược đế vi sư vừa vặn có một vị hồng nhan tri kỷ () Chương 92 hải ba Đông ta lại không thể ta thật sự không được! () Chương 93 hải ba Đông gia nhập vào dong binh đoàn () Chương 94 mặc thừa mang đi ‘ thanh lân ’! () Chương 95 tiếp ta một chiêu huyền băng long liệng! () Chương 96 chẳng biết đi đâu thanh liên Địa tâm hỏa () Chương 97 gặp mặt một cái Đại hoang tù thiên chỉ () Chương 98 gia mã thánh thành thiên cơ các () Chương 99 xà nhân thành thanh liên Địa tâm hỏa! () Chương 100 người xuyên việt thanh Đế () Chương 101 Đại hoang tù thiên chỉ năm ngón tay ra thiên địa tù! () Chương 102 ngũ phương linh hỏa trận thanh Đế mạt lộ () Chương 103 gia hình thiên lo nghĩ () Chương 104 xà nhân tộc thần phục đột phá chi pháp () Chương 105 lên khung cảm nghĩ!!! () Chương 106 dung hợp hai đại viễn cổ huyết mạch mỹ Đỗ toa nữ vương () Chương 107 hải ba Đông tiêu huynh cứu mạng cứu mạng a! () Chương 108 huyền băng bách long liệng vs lục man cùng bát dực hắc xà hoàng! () Chương 109 tiêu viêm lão sư ngươi nhìn quen mắt hai người bọn họ sao () Chương 110 bích xà cửu hoa đồng tử kích động lục man cùng răng trắng () Chương 111 tiêu viêm nhân sinh mô phỏng lăng Ảnh cùng liễu tịch () Chương 112 liên tiếp chết bất đắc kỳ tử tâm tính sập vương đại tiên đem tiêu viêm đá () Chương 113 chuyển đổ vương đại tiên quần chủ mới viêm Đế tiêu viêm! () Chương 114 Đấu tôn lăng Ảnh tiêu viêm ngươi giác ngộ không đủ a () Chương 115 tiêu viêm bánh vẽ tập trung tài nguyên cùng trở nên mạnh mẽ () Chương 116 gặp lại nạp lan yên nhiên tiêu viêm biến thành nữ nhân () Chương 117 tại mặc gia nở rộ tứ sắc hỏa liên () Chương 118 ta trần bắc huyền một đời làm việc cần gì hướng người khác giải thích () Chương 119 tiêu viêm chết bất đắc kỳ tử mà chết trùng sinh gia mã thánh thành () Chương 120 tiêu viêm bị người giả mạo đế đô người viết tiểu thuyết người xuyên việt () Chương 121 giết viêm minh lạc Độc càng là người xuyên việt giả tiêu viêm () Chương 122 Ồn ào lên những người xuyên việt giả tiêu viêm vò đã mẻ không sợ sứt () Chương 123 gia nhập vào giết viêm minh nữ trang đại lão lăng vũ diệp phàm đụng () Chương 124 ngươi đặt cái này Đấu khí đại lục cùng ta chơi đào viên kết nghĩa a () Chương 125 tiêu viêm lão sư này tín nhiệm đệ tử không thể báo đáp () Chương 126 mỹ Đỗ toa nữ vương hiện thân rừng sách cùng giả tiêu viêm () Chương 127 mạnh tổng quản ra tay rừng sách ‘ tiêu viêm ’ át chủ bài tận hiện () Chương 128 giết viêm minh tập thể bánh vẽ giết qua tiêu viêm một lần người () Chương 129 lôi thần cùng dạ linh hoài nghi đan thần phụ thể phá tông () Chương 130 giết viêm minh tìm tới vân vận sư đồ vội vàng kết thúc công việc luyện () Chương 131 bên trên vân lam tông người xuyên việt vân sơn vụ hộ pháp cái chết () Chương 132 giết viêm minh tập thể đi nương nhờ vân sơn vân vận sư đồ chọc thủng () Chương 133 giả tiêu viêm hạ tràng thỉnh tiêu chiến tới vân lam tông () Chương 134 Ōtsutsuki tổ ba người chat group bên trong phát nhiệm vụ nguy () Chương 135 trong nháy mắt giây Ōtsutsuki tổ ba người xấu bụng hàn thiên tôn () Chương 136 vô địch vân sơn dị ma hoàng shaka tôn ngộ không () Chương 137 tiêu chiến nguy! phục sinh tiêu lâm vô địch liều mạng cha hệ thống () Chương 138 vô địch đối với vô địch vân sơn cái chết cuối cùng kẻ thu lợi () Chương 139 tôn ngộ không Đấu khí đại lục rất nguy hiểm! thu phục gia mã () Chương 140 Ước hẹn ba năm thành thành thật thật làm ta tiêu gia con dâu () Chương 141 hệ thống lần nữa ngủ say đi tới già nam học viện! () Chương 142 người xuyên việt hàn phong nổi tiếng hắc giác vực vạn giới sách báo () Chương 143 gặp lại trần tú lăng vũ hắc Ấn thành trong buổi đấu giá () Chương 144 vô thiên phật tổ vào nhóm phía dưới tất cả đều là tiêu viêm tam đại () Chương 145 tiêu viêm ta muốn bị vạn giới thư viện bộc quang () Chương 146 tiêu viêm ra tay chém tận giết tuyệt đến thị trấn hòa bình () Chương 147 vạn giới thư viện chủ triệu hạo! () Chương 148 trắng bạn gái triệu hạo sách già nam học viện gặp lại huân nhi () Chương 149 mặt quỷ trọng tài trận này thi tuyển do ta làm trọng tài () Chương 150 trọng tài tiêu viêm đồng học ngươi tự sát a! () Chương 151 so vương đại tiên còn có thể hận vòng hai không phòng ngự chiến () Chương 152 bị trọng tài nhằm vào tiêu viêm vương phú quý chính diện cứng rắn () Chương 153 vòng ba tuyệt địa cầu sinh liệp sát giả nhạc bất quần () Chương 154 trong nháy mắt thanh tràng cấp năm hệ thống khai chiến quyết đấu lĩnh vực () Chương 155 tiêu viêm ta vừa đến đã nhìn thấy các ngươi khuyên lão nhạc tự cung () Chương 156 Đi nương nhờ triệu hạo trần tú cùng lăng vũ () Chương 157 bật hack thiên bách nhị lão người mới vào nhóm chọc giận tôn ngộ () Chương 158 không giống nhau hỏa năng liệp bộ tái ba tên hoàng kim thánh đấu () Chương 159 hỏa liên uy hiếp vị cuối cùng người thủ quan () Chương 160 hai vị Đấu Đế linh hồn ra tay viễn cổ thần vật bảng đệ lục () Chương 161 nội viện các đại thế lực thêm điểm người chớ không bờ! () Chương 162 tiêu viêm ngươi gặp phải đáng thương nữ yêu tinh có thể tiễn đưa () Chương 163 tiêu viêm lại lập uy cường bảng hai xuất hiện! () Chương 164 hệ thống thức tỉnh dung hợp chat group lâu ngày không gặp thần cấp () Chương 165 tiêu viêm khương lôi học trưởng làm nhi tử ta a! () Chương 166 thu đồ hàn nguyệt ghen huân nhi () Chương 167 nội viện toàn thể tụ tập lần nữa phát động thần cấp lựa chọn () Chương 168 cùng cường bảng năm vị trí đầu chính thức gặp mặt tước đoạt dạ linh () Chương 169 tiêu viêm vui xách nhân sâm quả người thông minh vậy mà không chỉ từ () Chương 170 một mạch hóa ba ngàn thiên huyền Đại lục vị diện chi chủ! () Chương 171 dị ma hoàng xuất thế lấy đi vị diện chi thai () Chương 172 tiểu số mệnh thuật phát sinh chất biến Đấu khí đại lục () Chương 173 bản nguyên đạo quả linh hồn chi đạo () Chương 174 ngươi thỏa thích đi gây chuyện a! gặp lại hàn phong! () Chương 175 người xuyên việt hồn thiên Đế cưỡng ép con tin trọng tài hệ thống () Chương 176 bạo kích trả về tam muội chân hỏa mới vào bầy ba tên () Chương 177 thiên tà thần buông xuống già nam học viện () Chương 178 chiến đấu bộc phát lam thằn lằn Đấu Đế () Chương 179 người thằn lằn thủ lĩnh tiêu viêm nguy! () Chương 180 cổ Đế động phủ sử dụng tiểu số mệnh thuật! () Chương 181 Đà xá cổ Đế vượt qua thời không ràng buộc! () Chương 182 thiên hỏa tôn giả đàm phán thất bại () Chương 183 cổ tộc người tới thần cấp lựa chọn lần nữa phát động () Chương 184 quét sạch tây bắc địa vực tất cả người xuyên việt () Chương 185 tiêu viêm Đại thánh ta muốn khiêu chiến sư phụ ngươi! () Chương 186 buông xuống tây du thế giới () Chương 187 trung châu thiên bắc thành () Chương 188 hàn nguyệt ngươi thích ta sư tôn () Chương 189 cùng cổ nguyên cách không đối thoại () Chương 190 xuyên qua thời không một vạn năm trước! () Chương 191 phong tôn giả xin dừng bước! () Chương 192 thái hư cổ long cổ Đế phía trên cảnh giới! () Chương 193 vô địch liều mạng cha hệ thống phát động () Chương 194 nuốt linh đạo đế trung châu thủy sâu bao nhiêu () Chương 195 bồ Đề đạo đế nguyên khí khôi phục hệ thống () Chương 196 Đáng thương hồn thiên Đế () Chương 197 Đế hoàng bảo rương đi tới hồn Điện () Chương 198 thạch tộc linh tộc bị diệt thiên mộ hiện thế () Chương 199 bị khống chế tiêu huyền bồ Đề đạo đế trở về () Chương 200 vô hạn nuốt linh hệ thống hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng () Chương 201 bồ Đề đạo đế quay về tia sáng đạo vực () Chương 202 các đại thế lực gặp nhau cổ tộc () Chương 203 tương lai tiêu viêm sắp đặt () Chương 204 Đại kết cục!
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN