Nữ Quan Vận Sự Miễn phí

Nữ Quan Vận Sự

Tác giả:

Tiểu Nhục Tống

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Ngôn Tình Sắc Quan Trường Cổ Đại

Tình trạng:

Đang ra - Chương 332

Loại truyện:

Dịch

Đánh giá

Đã có 178 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Thể loại: Cổ đại, NP
Converter: Poisonic
Edit:Pink2205

Một câu truyện kể về hành trình của vị nữ quan có lý tưởng, khát vọng lớn lao nhưng cuối cùng lại bị một đám "lưu manh giả danh cán bộ" chốn quan trường chà đạp.

Liệu cuối cùng nàng có thoát khỏi những kẻ ấy và vùng lên được hay không? Mời các bạn đón đọc và theo dõi truyện nhé!
Mới nhất Chương 332: Người trong lòng

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1: Nữ quan Hưng Hòa () Chương 2: Linh đan của hồ Ly nhập vào cơ thể () Chương 3: Thân thể biến hóa () Chương 4: Bị bắt cóc, khuất nhục () Chương 5: Đùa giỡn khinh bạc () Chương 6: Mất trinh tiết 1 () Chương 7: Mất trinh tiết 2 () Chương 8: Mất trinh tiết 3 () Chương 9: Bệnh nặng () Chương 10: Kính rượu () Chương 11: Tranh cãi () Chương 12: Trác Vân cứu giúp () Chương 13: Nhìn thấy mị sắc () Chương 14: Xuân sắc chọc người () Chương 15: Bí mật giao hoan 1 () Chương 16: Bí mật giao hoan 2 () Chương 17: Bí mật giao hoan 3 () Chương 18: Âm thầm xem xét () Chương 19: Ân nhân cứu mạng () Chương 20: Muốn giấu diếm () Chương 21: Phi Nhiên bắt mạch () Chương 22: Đàm đạo trong ngõ nhỏ () Chương 23: Âm thầm chuẩn bị () Chương 24: Vô cớ chấn kinh () Chương 25: Mật viên xuân lộ () Chương 26: Biết được chân tướng () Chương 27: Khinh Âm báo thù () Chương 28: Có công buộc tội () Chương 29: Cuộc nói chuyện của cha và con gái () Chương 30: Đến nhà tạ ơn () Chương 31: Lửa giận của Kỷ Trác Vân () Chương 32: Nước mắt thiêu đốt tâm can () Chương 33: Thời cơ trốn thoát () Chương 34: Gặp lại cố nhân () Chương 35: Đối chọi gay gắt () Chương 36: Ánh mắt () Chương 37: Thiếu () Chương 38: Xuân triều lan tràn () Chương 39: Túi hương hương diễm () Chương 40: Dấu ấn của ta () Chương 41: Đánh lén sau lưng () Chương 42: Thượng Quan Dung Khâm () Chương 43: Cảnh trong mơ hoang đường () Chương 44: Tuyên tấn thái hậu () Chương 45: Vội vàng chạy đến () Chương 46: Trác Vân dò hỏi () Chương 47: Phòng bên cạnh () Chương 48: Tắm rửa thủ dâm () Chương 49: Như mộng như thực () Chương 50: Môi lưỡi quấn quýt () Chương 51: Người trong lòng () Chương 52: Ai nắm quyền chủ động () Chương 53: Có gì không dám () Chương 54: Cảnh trong mơ của Trác Vân () Chương 55: Đại mộng mới tỉnh () Chương 56: Tin tức của Khinh Âm () Chương 57: Chưởng sử chọn người () Chương 58: Nếu mang nàng đi () Chương 59: Như nàng mong muốn () Chương 60: Dương Tuyết Dao bị bắt () Chương 61: Thương lượng đối sách () Chương 62: Gặp gỡ ở Ngọc Bình () Chương 63: Gặp nhau trong rừng mai () Chương 64: Nói chuyện với nhau trong rừng () Chương 65: Khinh Âm chất vấn () Chương 66: Như gần như xa () Chương 67: Cảnh tuyệt vọng trong mơ () Chương 68: Chính thức đàm phán () Chương 69: Gặp nạn ở ôn tuyền () Chương 70: Ý Chi của ta () Chương 71: Xuân tình nhộn nhạo () Chương 72: Nghỉ ngơi cho tốt () Chương 73: Giao dịch () Chương 74: Phát hiện manh mối () Chương 75: Chính thức đàm phán () Chương 76: Thăm dò địa lao () Chương 76-2: Ngoại truyện 1: Hàn Cẩm Khanh và Kỷ Trác Vân (Phần 1) () Chương 76-3: Ngoại truyện 1: Hàn Cẩm Khanh và Kỷ Trác Vân (Phần 2) () Chương 76-4: Ngoại truyện 3: Ảo cảnh của Kỷ Trác Vân () Chương 77: Gặp quận chúa () Chương 78: Nhiều nhất ba người () Chương 79: Khó có được nhã hứng () Chương 80: Thân thiết () Chương 81: Nửa đêm mê tình 1 () Chương 82: Nửa đêm mê tình 2 () Chương 83: Nửa đêm mê tình 3 () Chương 84: Nửa đêm mê tình 4 () Chương 85: Rời khỏi Ngọc Bình () Chương 86: Hoàn toàn rời khỏi Ngọc Bình () Chương 87: Nửa đường gặp nạn () Chương 88: Đến nhà họ Ngụy () Chương 89: Tướng quân () Chương 90: Để nàng rời khỏi () Chương 91: Hầu hạ trong nội viện () Chương 92: Gặp nhau trong dục đường () Chương 93: Hầu hạ tắm rửa () Chương 94: Tướng quân hỏi () Chương 95: Mưa đêm chịu nhục 1 () Chương 96: Mưa đêm chịu nhục 2 () Chương 97: Mưa đêm chịu nhục 3 () Chương 98: Không thể quay lại như trước đây () Chương 99: Dục vọng như nước () Chương 100: Mang nàng rời khỏi () Chương 101: Khẩu thị tâm phi () Chương 102: Đã định là kẻ ác () Chương 103: Đứng ở cổng thành nhìn nàng () Chương 104: Khinh Âm hồi phủ () Chương 105: Tâm tư của Cố mẫu () Chương 106: Biến cố lớn () Chương 107: Không hẹn mà gặp () Chương 108: Mật đàm ở Hạc Di lầu () Chương 109: Không có duyên với nàng () Chương 110: Ước hẹn một tháng () Chương 111: Nàng không chịu nổi () Chương 112: Hạ quan sẽ giúp đại nhân () Chương 113: Trải nghiệm tốt đẹp () Chương 114: Tiếp tục khám bệnh () Chương 115: Kết cục rình coi () Chương 116: Tập nghị ở Ngự sử đài () Chương 117: Tâm tư của Kỷ Trác Vân () Chương 118: Lời đồn đại () Chương 119: Vì sao lại đến đây? () Chương 120: Tôi không biết () Chương 121: Chúng ta đính ước đi () Chương 122: Án phòng bí hoan () Chương 123: Sóng tình () Chương 124: Đừng ở trong này () Chương 125: Trong uyển ngoài uyển () Chương 126: Gặp mặt ở Lan uyển () Chương 127: Không khí vi diệu () Chương 128: Tâm tư mỗi người () Chương 129: Lạnh lùng () Chương 130: Cái gì gọi là công bằng () Chương 131: Không liên quan đến tình yêu () Chương 132: Không có gì phải e sợ () Chương 133: Lại nổi sóng gió () Chương 134: Gặp nhau ở Lan uyển () Chương 135: Nói chuyện rõ ràng () Chương 136: Tâm tư của Nguyễn Hạo Chi () Chương 137: Cố ý từ hôn () Chương 138: Xuân tuần () Chương 139: Gặp gỡ ở quân doanh () Chương 140: Chi bằng không gặp () Chương 141: Tỳ nữ của ta () Chương 142: Nàng trốn không thoát đâu 1 () Chương 143: Nàng trốn không thoát đâu 2 () Chương 144: Nàng trốn không thoát đâu 3 () Chương 145: Nàng trốn không thoát đâu 4 () Chương 146: Nàng trốn không thoát đâu 5 () Chương 147: Công việc () Chương 148: Không ai nhường ai () Chương 149: Khác thường, khó xử () Chương 150: Bị tập kích lúc đêm khuya () Chương 151: Tĩnh dưỡng () Chương 152: Thăm bệnh () Chương 153: Ngài hiểu lầm rồi () Chương 154: Người khởi xướng () Chương 155: Tái khám () Chương 156: Lương y khó cầu () Chương 157: Thời buổi rối loạn () Chương 158: Đến phủ chất vấn () Chương 159: Tiếp tục xuân tuần () Chương 160: Nàng là của ta () Chương 161: Giúp nàng bôi thuốc () Chương 162: Dạ yến trong quân () Chương 163: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động () Chương 164: Ta uống thay nàng () Chương 165: Giằng co ở bãi sông () Chương 166: Chấn kinh trong rừng () Chương 167: Suy nghĩ hoang đường () Chương 168: Hàng động của hắn () Chương 169: Ánh trăng hỗn loạn () Chương 170: Chuyện tốt bị quấy nhiễu () Chương 171: Một thoáng an bình () Chương 172: Dạy dỗ () Chương 173: Tắm rửa ở sau núi () Chương 174: Cháy tình ở bích đầm 1 () Chương 175: Cháy tình ở bích đầm 2 () Chương 176: Cháy tình ở bích đầm 3 () Chương 177: Cháy tình ở bích đầm 4 () Chương 178: Cháy tình ở bích đầm 5 () Chương 179: Cháy tình ở bích đầm 6 () Chương 179-2: Cháy tình ở bích đầm 6 () Chương 180: Không muốn buông ra () Chương 181: Vội vã gặp mặt () Chương 182: Vừa ăn cướp vừa la làng () Chương 183: Thượng Quan Dung Khâm đến bái phỏng () Chương 184: Sự quan tâm của Thương Quan Dung Khâm () Chương 185: Tin tức của Cố phụ () Chương 186: Mưa gió ập đến () Chương 187: Bất ngờ () Chương 188: Chân thành giúp đỡ () Chương 189: Thay đổi bất ngờ () Chương 190: Phi Nhiên tặng châu () Chương 191: Cảnh trong mơ hương diễm () Chương 191-2: Ngoại truyện 4: Chuyện tình thú của Cố Khinh Âm () Chương 191-3: Ngoại truyện 5: Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ () Chương 191-4: Ngoại truyện 6: Thiên chi kiêu tử () Chương 192: Tiếp tục xuân tuần () Chương 193: Đột nhiên bực mình () Chương 194: Trò chuyện ở đầu thuyền () Chương 195: Phá vỡ chuyện yêu đương vụng trộm () Chương 196: Cố ý làm khó () Chương 197: Cùng trở về phòng () Chương 198 () Chương 199: Bản án cũ của Công bộ () Chương 200: Ân cần thăm hỏi () Chương 201: Lướt qua () Chương 202: Bày tỏ tâm tư () Chương 203: Mưu kế của Công bộ () Chương 204: Bước vào cạm bẫy () Chương 205: Rơi vào bóng tối () Chương 206: Bị nhốt trong thạch thất () Chương 207: Phù điêu ảo ảnh () Chương 208: Ngài chọn một đi () Chương 209: Tình cảm của nàng () Chương 210: Tình hải phong ba 1 () Chương 211: Tình hải phong ba 2 () Chương 212: Tình hải phong ba 3 () Chương 213: Tình hải phong ba 4 () Chương 214: Tình hải phong ba 5 () Chương 215: Tình hải phong ba 6 () Chương 216: Tình hải phong ba 7 () Chương 217: Bỗng nhiên sinh nghi () Chương 218: Điều tra không có kết quả
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN