Nương Tử Là Tuyệt Thế Cao Thủ Convert Miễn phí

Nương Tử Là Tuyệt Thế Cao Thủ Convert

Tác giả:

Cao Sâm

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn Dị Giới

Tình trạng:

Đang ra - Chương 713

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 34 người đánh giá.

9.4

Đánh giá truyện

Cao Lê, mang theo một đôi AR mắt xuyên qua cổ phong thế giới, có thể liếc mắt một cái nhìn thấu mọi người kinh mạch. Thân kiêm ‘ phong mạch hái hoa tiểu lang quân ’ cùng ‘ Liệp diễm chiến chùy Âu Dã Tử ’ hai đại danh hào.
Tại đây yêu ma loạn vũ nơi, hắn duy nhất phải làm, chính là trước kiếm hắn một trăm triệu.
Sau đó chế tạo một cái hoàn toàn mới 【 Chân Khí Punk 】 thế giới!

Cvt: Có thể hiểu nôm na đây là dạng truyện main có mục tiêu là kiếm tiền và biến thế giới thành thế giới công nghệ năng lượng chân khí ở Dị giới. Có chế tạo boom, vũ khí các kiểu các kiểu mà nhiều bạn đang tìm kiếm nhé.
Mới nhất Chương 713: Thời không gợn sóng (đại kết cục)

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 688: Vậy mà là ngươi? () Chương 01: Đột nhiên xuyên việt () Chương 02: Ta cuộc đời, một mảnh () Chương 03: Đây là một cái ảnh hưởng () Chương 04: Án B trở về thành ADC () Chương 05: Ngươi mặc xong quần áo, () Chương 06: Bắt yêu ký () Chương 07: Bắt đầu bốn đảm bảo () Chương 08: Kém chút trở thành thế () Chương 09: Có thể mọc tóc đại () Chương 10: Chờ Lang Yêu báo ân Cao () Chương 11: Ta là Liệp Diễm Chiến () Chương 12: Theo liền học được điểm () Chương 13: Thợ thủ công Cao Lê cùng () Chương 14: Cao Lê cùng mỹ thiếu nữ () Chương 15: Nhưng mà Cao Lê cũng không () Chương 16: Có thể làm lạnh Giám () Chương 17: Không cam lòng làm OEM làm () Chương 18: Kém chút ăn một bộ trí () Chương 19: Thì giả trang, CAD, cùng () Chương 20: Vì sao thiên kim thân thể () Chương 21: Vận động chia nhỏ thị () Chương 22: Thơm ngào ngạt mỹ thiếu () Chương 23: 666 mỹ thiếu nữ đại () Chương 24: Lão ca chân ngôn trong miệng () Chương 25: Một vạn cân đánh cược () Chương 26: Rốt cục toại nguyện () Chương 27: Đã sáu Thần Trang ADC quyết () Chương 28: Cái giá tiền này, rất () Chương 29: Đám người này, làm sao () Chương 30: Chúng ta muốn để Chú () Chương 31: Chương miệng liền đến () Chương 32: Đâm tâm, lão Thiết Đề! () Chương 33: Nhưng mà ngươi cấp cao () Chương 34: Một thanh đỉnh cấp bảo () Chương 35: Ngài biết không? Chúng () Chương 36: Nho nhỏ xe lừa, dầu diesel () Chương 37: Hẳn là, này băng khô tiểu () Chương 38: Mỹ nhân nào có mỹ thực () Chương 39: Hay a! (+ 2 ) () Chương 40: Ngươi nói cái gì? Bọn () Chương 41: Một cái nhảy mũi, thắng () Chương 42: Ngươi cùng ta cái này cáo () Chương 43: Yêu bảo! Mì sợi nhất () Chương 44: Chịu chết nữ hài. () Chương 45: Cao mỗ người thật rất () Chương 46: Vật cạnh thiên trạch, () Chương 47: Từ Ngô thúc đến Ngô () Chương 48: Ta khẩu vị, không giống () Chương 49: Chân khí đạn pháo, thiên () Chương 50: Các huynh đệ! Cơ giới () Chương 51: Đi ăn chùa cùng Li Zhuang () Chương 52: Nhớ chuyện xưa không có () Chương 53: Một thanh âm rất tô Hồ () Chương 54: Thần Tài rất thích Cao () Chương 55: Đáng yêu cẩu cẩu nữ () Chương 56: Ngươi có tin ta hay không () Chương 57: G ngươi quá đẹp ~~ () Chương 58: Guồng nước, mô hình rèn, () Chương 59: Ta chính là đao của hắn! () Chương 60: Không có tiền đồ Cao () Chương 61: Miệng nhỏ lau mật Cao () Chương 62: Thắng Cao Lê làm một cái () Chương 63: Xông huyệt, tay trái, cùng () Chương 64: Vòng tròn tôi vào nước () Chương 65: Nha môn, Yến Nam vương, () Chương 66: Tiền so mệnh trọng yếu. () Chương 67: Nhà ta bên trong có người! () Chương 68: Vì đĩa dấm bao dừng lại () Chương 69: Đột nhiên biến thành () Chương 70: Ta tựa như là nhặt được () Chương 71: Tiểu trư móng () Chương 72: Rất đen rất sắt Cao Lê () Chương 73: Vừa mới làm ra nước () Chương 74: Thiên nữ thiên mã thần () Chương 75: Thần tuấn con lừa! Con () Chương 76: Một núi không thể chứa () Chương 77: Cái này trang tử, thật () Chương 78: Nhữ mẫu chết vậy! () Chương 79: Vạn năng chân khí còn () Chương 80: Nhìn như rất mạnh sức () Chương 81: Khai trương đại cát! () Chương 82: Lễ phục, thường phục, () Chương 83: Lòng dạ khó lường người, () Chương 84: Phiến kiếm không sợ muộn () Chương 85: Căn bản cũng không cần () Chương 86: Giấu trong lòng vạn lượng () Chương 87: Có thể sẽ waaaaaahhh thôn () Chương 88: Trăm tuổi lão cha Nhất () Chương 89: Mễ Mễ Mễ Mễ Mễ Mễ () Chương 90: Thiên Nữ Các đám người () Chương 91: Khỏe đẹp cân đối nữ () Chương 92: Bình thường, chúng ta Lê () Chương 93: Khoa học kỹ thuật, cùng () Chương 94: Ngươi đây rõ ràng là () Chương 95: Bắt chước Lê Trang phục () Chương 96: Cái này xong việc rồi? () Chương 97: Ngươi nói thẳng nhiều () Chương 98: Nồi sắt hầm bảo kiếm () Chương 99: Bảy tuổi đại tông sư () Chương 100: Linh Lung đại mạo hiểm () Chương 101: Lại có người tới cửa () Chương 102: Âm Dương cắt Hôn Hiểu () Chương 103: Nặc Nặc Tạp đại mạo () Chương 104: Mặt mũi, đương nhiên () Chương 105: Ưu tú Tú Nhi () Chương 106: Tích súc năng lượng tài () Chương 107: Uông uông đội. () Chương 108: Phóng khoáng () Chương 109: Ai mua đều bán! () Chương 110: Lê Trang thịt trắng () Chương 111: Cả đời huynh đệ () Chương 112: Một phần chờ mong () Chương 113: Đón gió ~ () Chương 114: Một chút xíu hiện đại () Chương 115: Học giả, sĩ nhân () Chương 116: Cộng sinh! () Chương 117: Cao Lê cùng Hoàng đế () Chương 118: Kiếm tên 'Thúy Điểu () Chương 119: Dự Vương điện hạ () Chương 120: Gió nổi mây phun triển () Chương 121: Phu anh hùng nhân! () Chương 122: Tiểu thiên tài cùng biểu () Chương 123: Quay về Bình Dương Thành () Chương 124: Ta hẳn không phải là () Chương 125: Làm hư hài tử tiểu phong () Chương 126: Ta. . . Ta thích. . . () Chương 127: Tiểu nhung mao () Chương 128: Một nhà uông uông () Chương 129: Các ngươi muốn kiếm () Chương 130: Liên quan tới tương lai () Chương 131: Tia lửa chói mắt () Chương 132: Tề tụ Lê Trang () Chương 133: Ta muốn đi hỗ trợ! () Chương 134: 'Tam, hai, một. . .' () Chương 135: Khoa học kỹ thuật lực () Chương 136: Cái gọi là Thực Kim Nghĩ () Chương 137: Nghĩ Hậu điều kiện () Chương 138: Ô Cương tung tích () Chương 139: Nặc Nặc Tạp tuyệt học () Chương 140: Tiên phong Tiểu Bạch () Chương 141: Vũ trụ kỵ sĩ () Chương 142: Nam nhân lãng mạn () Chương 143: Trì dũ cẩu cẩu () Chương 144: Phiền quá phiền quá! () Chương 145: Hoan nghênh gia nhập uông () Chương 146: Ta thích ngươi. . . () Chương 147: Cốt thép kinh mạch cùng () Chương 148: Nghiên cứu khoa học tiểu () Chương 149: Ngậm máu phun người () Chương 150: Hai ngươi cùng một chỗ () Chương 151: Toàn cơ giới hoá thúc () Chương 152: Mạnh làm cho người khó () Chương 153: Vân Trung Thánh đã từng () Chương 154: Chính nghĩa 152 () Chương 155: Chiến mã bộ đội đặc () Chương 156: Vị huynh đài này, xin () Chương 157: Pia tức ~ () Chương 158: Khăng khăng một mực Tiểu () Chương 159: Nga thành có thể cứu () Chương 160: Ghê gớm tin tức () Chương 161: Tới cửa thẳng tiêu? () Chương 162: Egg () Chương 163: Nội tiết mất cân đối () Chương 164: Mười vạn lượng giá () Chương 165: Bột phấn luyện kim thiêu () Chương 166: Nàng ông ngoại chứng () Chương 167: Nói sớm đi, tùy tiện () Chương 168: Diệu thay diệu thay () Chương 169: Uông uông đội sảng văn () Chương 170: Cao Lê cánh tay ăn thật () Chương 171: Ta là tới đòi một lời () Chương 172: Muốn ngươi một cái răng () Chương 173: Ta biết thanh danh của () Chương 174: Bản thân kính nể () Chương 175: Mỗi 1 cọng tóc đều () Chương 176: Thuấn 0 sát () Chương 177: Con lừa () Chương 178: Chí tử liều lượng ánh () Chương 179: Hạ lừa uy () Chương 180: Ngươi cùng ta làm ra vẻ? () Chương 181: Vậy ngươi nói làm sao () Chương 182: Chẳng lẽ hắn đoán được, () Chương 183: Ngươi phối? () Chương 184: Siêu việt võ cực 1 kiếm () Chương 185: Không cẩn thận, viết () Chương 186: Ngồi xe lừa, ca hát, ăn () Chương 187: Nhất trang nhị hậu () Chương 188: Nhiễm sắc thể? () Chương 189: 3D máy in () Chương 190: 10 phút 100 đao là kiến () Chương 191: Chiến tranh bóng ma () Chương 192: Uông uông đội ngày tốt () Chương 193: Vỡ lòng chương trình () Chương 194: Cái gì gọi là quy củ, () Chương 195: Ngươi thật là có 6 vạn () Chương 196: Người tốt Cao Lê tự () Chương 197: Johann Carl Friedrich Gauß, () Chương 198: 300 năm trước lịch sử () Chương 199: Kinh khủng Sa Na chiến () Chương 200: Thực sự không được, () Chương 201: Ốc mượn hồn cùng kẻ () Chương 202: Y Toa đại mạo hiểm () Chương 203: Ta căn bản, liền không () Chương 204: Không hợp nhân thiết () Chương 205: One Shot,one kill. () Chương 206: Toàn diện chiến tranh () Chương 207: Nguy rồi muốn thua () Chương 208: Lão thiếu gia môn nhóm () Chương 209: Chỉ muốn kiếm tiền, () Chương 210: Ta không có sinh khí, ta () Chương 211: Dân phong thuần phác, nhiệt () Chương 212: Đây chính là nữ nhi của () Chương 213: Linh Lung. . . Chúng ta. . () Chương 214: Bởi vì ngươi quá nguy () Chương 215: Truyền thuyết () Chương 216: Nào có ngươi dạng này () Chương 217: Điện âm trọng yếu nhất () Chương 218: Lời tâm tình đại sư () Chương 219: Vân Trung Thánh trẻ tuổi () Chương 220: Game điện thoại công () Chương 221: Tóc bạc nhưng mặt hồng () Chương 222: Chân khí bằng khắc thời () Chương 223: Chân khí xe () Chương 224: Cao Lê cái kia khả ái
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN
Admin

Admin

Luyện khí Sơ kỳ

  • 153

  • 22,923

  • 359,960

  • Chưa có truyện phù hợp.