Phản diện: Mẫu thân ta là đại đế Miễn phí

Phản diện: Mẫu thân ta là đại đế

Tác giả:

Nhạc Phúc Bất Thụ

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Sắc Hiệp

Tình trạng:

Đang ra - Chương 440

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 4 người đánh giá.

9.5

Đánh giá truyện

Tác giả lời mở đầu

    Một chút lời muốn nói: Vậy cũng là mới bắt đầu, thời kỳ thử qua rất nhiều lần, nhưng phát hiện tâm đã tĩnh không nổi đến, không có cách nào khác tại viết, rất nhiều đề tài đều thử qua, có mấy ngàn tự, có mấy vạn tự, cũng làm cho cuối cùng ta cấp bỏ qua, bất quá ta là cái loại này nội tâm ý tưởng rất nhiều người, nhưng bởi vì thực lực của ta có hạn, chỉ có thể viết tương đối bạch, tương đối giống như, đổi mới cũng không ổn định, còn hy vọng nhiều hơn tha thứ.

    Quyển tiểu thuyết này khác ta không thể hứa hẹn cái gì, dù sao chưa xong toàn bộ đại cương chống đỡ, nhưng của ta trung tâm tôn chỉ, là không xanh biếc, là hậu cung, điểm ấy là sẽ không cải biến cũng không có khả năng thỏa hiệp .

    Còn có đây là một quyển lấy phản diện vì đề tài tiểu thuyết, tin tưởng có nhìn văn học mạng đều biết, hiện tại có một loại phản diện loại tiểu thuyết, đánh ép nhân vật chính, thưởng nhân vật chính nữ nhân, cơ duyên các loại..., ta gần nhất rất trầm mê ở loại này tiểu thuyết, cho nên mới có nghĩ chính mình viết ý tưởng.

    Một điểm cuối cùng, ta ngay từ đầu cũng là chay nhanh hoàng thư đi viết , nhưng văn học mạng nhìn lâu, ta liền phát hiện, kia một chút cử động lấy hơn một ngàn, hơn vạn tự miêu tả một hồi nhục hí , ta nhìn ngược lại không nhiều như vậy tính chất, ngược lại là kia một chút sát mép cầu văn học mạng, chúng nó không có chi tiết miêu tả, cũng không có rõ ràng lời nói, nhưng lại làm cho người ta nhìn vô cùng hưng phấn.

    Ta cũng nghĩ thường thử một chút, cũng không phải là nói một điểm thịt đều không có, đi từng bước tính từng bước a.

    Cứ như vậy, hy vọng đại gia yêu thích. Phía dưới là bổ sung tiểu thuyết cảnh giới thiết trí.

    Tu luyện thể hệ (tiền kỳ): Thối thể, luyện khí, tẩy tủy, huyền đan, ngưng thần, hóa hồn, Quy Nhất.

    Tu luyện thể hệ (trung kỳ): Xem sao, khuy nguyệt, tụ nhật.

    Tu luyện thể hệ (hậu kỳ): Đạp thiên cửu bước (từng bước nhất trọng thiên), chứng đạo, đạo thân, thánh nhân, Thánh Nhân Vương.

    Tu luyện thể hệ (đỉnh): Chuẩn đế, đại đế. (đến tiếp sau cảnh giới căn cứ tình tiết tại giải tỏa).

--------------------------------------------------------------------------

Truyện bạn đang theo dõi được thực hiện & thuộc bản quyền của Sắc Hiệp Viện (Sachiepvien.net).

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Phản diện: Mẫu thân ta là đại đế!

Mới nhất Chương 440: Ác ma và (vạn) đạo cô (4)

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1: Thiên Tài Cô Độc () Chương 2: Ảnh Cơ () Chương 3: Vũ Băng Thiền-Lựa chọn () Chương 4: Nhân vật chính: Lâm Phàm () Chương 5: Linh Tiêu () Chương 6: Thu phục Linh Tiêu () Chương 7: Tự thiến () Chương 8: Cải tử hoàn sinh () Chương 9: Hồ Cửu Ly () Chương 10: Mập mờ () Chương 11: Băng Thiền chân tình () Chương 12: Hai loại thể chất () Chương 13: Rời đi () Chương 14: Thương Lan Đế Đô () Chương 15: Dự định () Chương 16: Thiên Thương Đàn Cổ () Chương 17: Hút khô () Chương 18: Lễ vật () Chương 19: Vô đề () Chương 20: Hai mẹ con () Chương 21: Mẹ con song phi () Chương 22: Bí cảnh () Chương 23: Viêm Dương Hoa Hoàng-Viêm Đóa Hoa () Chương 24: Cưỡng bức () Chương 25: Sự thật () Chương 26: Trang phục () Chương 27: Chấp nhận () Chương 28: Chênh lệch () Chương 29: Đánh mặt () Chương 30: Kết thúc () Chương 31: Vạn Thú Sơn () Chương 32: Chia ly () Chương 33: Tổ Long cơ duyên-Bí cảnh hiện thế () Chương 34: Tổ Long cơ duyên-Bí cảnh mở () Chương 35: Tiến vào () Chương 36: Lâm Phàm chết () Chương 37: Trở về () Chương 38: Mẫu thân (1) () Chương 39: Mẫu thân (2) () Chương 40: Mẫu thân (3) () Chương 41: Tô Hạo (1) () Chương 42: Tô Hạo (2) () Chương 43: Tô Hạo (3) () Chương 44: Kỷ Nhược Yên (1) () Chương 45: Kỷ Nhược Yên (2) () Chương 46: Nữ Đế nổi giận () Chương 47: Vô đề () Chương 48: Nhấm nháp Kỷ Nhược Yên (1) () Chương 49: Nhấm nháp Kỷ Nhược Yên (2) () Chương 50: Nhấm nháp Kỷ Nhược Yên (3) () Chương 51: Một lời giải thích () Chương 52: Giải thích (1) () Chương 53: Giải thích (2) () Chương 54: Đấu giá () Chương 55: Đổi trắng thay đen () Chương 56: Tiên Thai đan () Chương 57: Tâm chìm () Chương 58: Buông ra () Chương 59: Tin đồn () Chương 60: Trấn Ma tháp () Chương 61: Luân hãm () Chương 62: Thần phục () Chương 63: Đổ oan () Chương 64: Vô đề () Chương 65: Đến di tích () Chương 66: Trộm nội y () Chương 67: Tô Hạo chết (1) () Chương 68: Tô Hạo chết (2) () Chương 69: Nhớ lại () Chương 70: Quá khứ (1) () Chương 71: Quá khứ (2) () Chương 72: Quá khứ (3) () Chương 73: Quá khứ (4) () Chương 74: Quá khứ (5) () Chương 75: Quá khứ (6) () Chương 76: Quá khứ (7) () Chương 77: Nhất long nhị phượng (1) () Chương 78: Nhất long nhị phượng (2) () Chương 79: Nhất long nhị phượng (3) () Chương 80: Triền miên (Thượng) () Chương 81: Triền miên (Hạ) () Chương 82: Ngộ Thiên Bi-Ước định () Chương 83: Huyết mạch tiến hóa () Chương 84: Tần tộc () Chương 85: Cực sủng () Chương 86: Thăng cấp () Chương 87: Tần Linh Linh () Chương 88: Hồi Thiên Đan Dược Các () Chương 89: Tiêu Miểu thân phận () Chương 90: Khinh bỉ () Chương 91: Ẩn nhẫn () Chương 92: Vợ người ta (1) () Chương 93: Vợ người ta (2) () Chương 94: Vợ người ta (3) () Chương 95: Tỷ đệ (1) () Chương 96: Tỷ đệ (2) () Chương 97: Tỷ đệ (3) () Chương 98: Tiêu Miểu tức giận () Chương 99: Toàn bộ đem quần áo thoát () Đại chương () Chương 101: Diễn kịch () Chương 102: Cạm bẫy (1) () Chương 103: Cạm bẫy (2) () Chương 104: Cạm bẫy (3) () Chương 105: Vô đề () Chương 106: Trước mặt nhục nhã () Chương 107: Hắc thủ sau màn () Chương 108: Kết thúc () Chương 109: Lừa gạt () Chương 110: Đem Linh tỷ thu (1) () Chương 111: Đem Linh tỷ thu (2) () Chương 112: Đem Linh tỷ thu (3) () Chương 113: Đem Linh tỷ thu (4) () Chương 114: Thẹn thùng () Chương 115: Kỷ Nhược Yên đến () Chương 116: Dâm đãng chó mẹ () Chương 117: Điều tra () Chương 118: Vu oan () Chương 119: Kết cục của Tiêu Miểu () Chương 120: Thư giãn () Chương 121: Thư giãn () Chương 122: Tần Vô Mệnh-Thập Âm Thánh Thể () Chương 123: Quang Hoàn () Chương 124: Giang Sơn Xã Tắc Đồ () Chương 125: Bà ngoại () Chương 126: Cung Minh Nguyệt () Chương 127: Cưỡng bức Cung Minh Nguyệt () Chương 128: Khuyên bảo () Chương 129: Tính kế () Chương 130: Đẩy ngã Cung Minh Nguyệt () Chương 131: Tư thế mới () Chương 132: Xuân sắc phòng tắm () Chương 134: Trầm luân () Chương 135: Phong Hỏa Thành () Chương 136: Yến hội () Chương 137: Phó Nham Kiệt () Chương 138: Nhốt nuôi () Chương 139: Không kiêng nể () Chương 140: Cơ Bá () Chương 141: Thanh Tuyền nữ đế () Chương 141: Thanh Tuyền nữ đế () Chương 142: Thưởng thức Thanh Tuyền nữ đế () Chương 143: Chữa trị tâm ma () Chương 144: Tìm cách trả thù () Chương 145: Thanh Phong () Chương 146: Vô đề () Chương 147: Hưởng thụ () Chương 148: Kết thúc () Chương 149: Gây sự () Chương 150: Đấu giá bắt đầu () Chương 151: Hệ thống hố () Chương 152: Vung tiền () Chương 153: Nhiệm vụ thất bại () Chương 154: Gặp lại Băng Thiền () Chương 155: Món khai vị () Chương 156: Món chính () Chương 157: Mẹ con song phi (1) () Chương 158: Mẹ con song phi (2) () Chương 159: Mẹ con song phi (3) () Chương 160: Ngộ Thiên Bi mở ra (2) () Chương 161: Ngộ Thiên Bi mở ra (3) () Chương 162: Ngộ Thiên Bi mở ra (4) () Chương 163: Thẩm Phán Ma Đồng () Chương 164: Giao Sắc () Chương 165: Mỗi nhân mỗi mục đích () Chương 166: Đồng đạo () Chương 167: Khuất phục Nữ Đế (1) () Chương 168: Khuất phục Nữ Đế (2) () Chương 169: Khuất phục Nữ Đế (3) () Chương 170: Khuất phục Nữ Đế (4) () Chương 171: Khuất phục Nữ Đế (5) () Chương 172: Khuất phục Nữ Đế (6) () Chương 173: Tàn sát (1) () Chương 174: Tàn sát (2) () Chương 175: Ác độc () Chương 176: Đánh ghen () Chương 177: Hóa giải ân oán (1) () Chương 178: Hóa giải ân oán (2) () Chương 179: Yến Phi Vũ vong () Chương 180: Diễn kịch () Chương 181: Bí ẩn () Chương 182: Vô đề () Chương 183: Câu hỏi () Chương 184: Bị dọa cung nữ () Chương 185: Hàn Tu bí ẩn () Chương 186: Ta cho ngươi tiền, ngươi cho ta nhìn () Chương 187: Rút thăm may mắn () Chương 188: Xuân sắc () Chương 189: Đại Đạo () Chương 190: Cùng mẫu thân (1) () Chương 191: Cùng mẫu thân (2) () Chương 192: Cùng mẫu thân (3) () Chương 193: Cùng mẫu thân (4) () Chương 194: Trường Sinh Điện () Chương 195: Dạo chơi hồng trần () Chương 196: Này một nụ hôn () Chương 197: Tin vui () Chương 198: Hiểu lầm () Chương 199: Gặp lại Ảnh Cơ () Chương 200: Của ta nữ nhân () Chương 201: Diệt môn () Chương 202: Vô đề () Chương 203: Vui mừng () Chương 204: Nguy cơ giải trừ () Chương 205: Đế phi () Chương 206: Nhiệm vụ đại điện () Chương 207: Đi ngủ () Chương 208: 10 năm () Chương 209: Mỹ nhân () Chương 210: Khí thế () Chương 211: Sờ () Chương 212: Đi tắm (1) () Chương 213: Đi tắm (2) () Chương 214: Đi tắm (3) () Chương 215: Dâm loạn () Chương 216: 3 nhân vật chính () Chương 217: Sờ soạn () Chương 218: Đào tường () Chương 219: Nên có kịch bản () Chương 220: Thưởng thức mỹ nhân () Chương 221: () Chương 222: () Chương 223: Nhận mệnh () Chương 224: Gặp con () Chương 225: Hợp Hoan tông người
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN
Admin

Admin

Kim Đan Viên mãn

  • 153

  • 22,923

  • 5,650

  • Chưa có truyện phù hợp.