Phản Phái: Bắt Đầu Đao Khoét Nữ Chính Linh Đồng Miễn phí

Phản Phái: Bắt Đầu Đao Khoét Nữ Chính Linh Đồng

Tác giả:

Thục Tội Đích Tuyết

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 532

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Trầm Uyên xuyên việt rồi, xuyên việt thành huyền huyễn tiểu thuyết bên trong phản phái pháo hôi gia chủ.

Đúng, thì loại kia vô hạn tìm đường chết phản phái gia chủ.

Gia tộc nữ tử cùng nhân vật chính yêu nhau, hắn muốn tìm kiếm nghĩ cách cản trở.

Nhân vật chính bí cảnh bên trong gặp phải thiên tài địa bảo gì, hắn phải nghĩ biện pháp đến cướp đoạt, nhưng lại tuyệt sẽ không đích thân xuất thủ, sẽ chỉ phái gia tộc các đệ tử cho nam chính làm kinh nghiệm bao.

Mà vừa xuyên việt đến, gia tộc mình bỏ bao công sức bồi dưỡng ra được thiên chi kiều nữ, liền định cùng gia tộc phủi sạch quan hệ, cùng nam chính cao chạy xa bay.

"Gia chủ đại nhân, hai ta thực tình yêu nhau, mong rằng gia chủ đại nhân thành toàn! Nếu là gia chủ không đồng ý, ta Trầm Tiêu Nhi, nguyện vĩnh cách Trầm gia, cùng Trầm gia lại không nửa phần liên quan!"

Trầm Uyên hờ hững, trầm mặc sau một hồi lâu từ từ nói mở miệng. "Đã như vậy, vậy liền đem gia tộc linh đồng lưu lại đi, người tới, khoét đồng tử!"

Mới nhất Chương 532: Lật đổ tương lai!

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 530: Bắt không được Cốt Quỷ Tăng () Chương 529: Khác nhau () Chương 304: Phán quan gặp ta cần nhường đường, Diêm Vương gặp ta nên bộ dạng phục tùng! () Chương 303: Sát khí () Chương 366: Cực kỳ cường hãn linh hồn () Chương 365: Mời sư tôn chịu chết (hạ) () Chương 364: Mời sư tôn chịu chết! (thượng) () Chương 363: Trầm Uyên đau đầu () Chương 150: Chủ nhân, ta có thể ôm một cái ngài sao? () Chương 149: Thiên vị () Chương 151: U Nhược cừu hận () Chương 1: Thiên Hồ bắt đầu, nhưng là phản phái () Chương 2: Người có thể đi, ánh mắt lưu lại () Chương 3: Thiên Huyễn Linh Đồng, tất không tiết ra ngoài () Chương 4: Khát nước ba ngày, chỉ lấy một bầu () Chương 5: Thề non hẹn biển, không chịu nổi một kích () Chương 6: Tiến về hoàng cung, bái kiến Thiến Nhu () Chương 7: Thâm niên liếm cẩu, xấu ta đại kế () Chương 8: Tin tức tiết lộ, có ý khác () Chương 9: Ám tử hiện lên, chầm chậm mưu toan () Chương 10: Sưu tập tình báo, cuồn cuộn sóng ngầm () Chương 11: Anh hùng không vì hồng nhan khom lưng () Chương 12: Vì tình vong nghĩa, vì tư lợi () Chương 13: Trầm Uyên xuất thủ, trị liệu công chúa () Chương 14: Vạn chúng nhìn trừng trừng, đối chọi gay gắt () Chương 15: Kể chuyện xưa đùa tiểu hài tử () Chương 16: Lại lần nữa cầu đan () Chương 17: Bạch Vân tông, bách tông đại hội () Chương 18: Tần Dương sư tỷ Vân Thư Nhã () Chương 19: Khách không mời mà đến Âm Vô Kỵ () Chương 20: Khúc lão () Chương 21: Ngụy Khởi xuất thủ () Chương 22: Thiên Huyễn Linh Đồng, cửu trọng! () Chương 23: Xích Huyết Cơ () Chương 24: Đều mang tâm tư () Chương 25: Nữ đế kế hoạch () Chương 26: Không thiếu cái lạ () Chương 27: Trầm Dịch đến () Chương 28: Tự giải quyết cho tốt! () Chương 29: Lượn vòng () Chương 30: Lý công công () Chương 31: Phục đan hướng thánh () Chương 32: Dưỡng Hồn Ngọc () Chương 33: Bùi Giang Hải () Chương 34: Bùi Giang Hải kế hoạch () Chương 35: Xích Huyết Cơ ý nghĩ () Chương 36: Bùi Giang Hải báo thù () Chương 37: Ngụy Khởi hiện thân () Chương 38: Thương lượng () Chương 39: Lẩn trốn () Chương 40: Ma Giáo cao thủ () Chương 41: Nữ đế xuất quan () Chương 42: Làm khó dễ () Chương 43: Trầm Uyên nghi hoặc () Chương 44: Chuyển giao Vân Thư Nhã () Chương 45: Trầm Uyên ám tử () Chương 46: Tiểu Đức Tử bại lộ () Chương 47: Giết Tiểu Đức Tử () Chương 48: Thiết kế () Chương 49: Ám tử bại lộ () Chương 50: Hồng môn yến () Chương 51: Giám sát ti () Chương 52: Bẫy rập () Chương 53: Hẳn phải chết không nghi ngờ? () Chương 54: Thanh quân trắc! () Chương 55: Chí Thánh () Chương 56: Kế hoạch triển khai () Chương 57: Cửu Ngũ Chí Tôn, không gì hơn cái này! () Chương 58: Thiến Nhu đăng cơ () Chương 59: Tru sát Ngụy Khởi () Chương 60: Ép khô nữ đế () Chương 61: Hồng Sương () Chương 62: Yêu tộc mật thám () Chương 63: Tự nghĩ thánh chỉ () Chương 64: Nắm hết quyền hành () Chương 65: Lại công Bạch Vân tông () Chương 66: Điều tra Trầm Uyên () Chương 67: Đêm gặp Thiến Nhu () Chương 68: Cố Ly kế hoạch () Chương 69: Tịch Diệt Yêu Đồng () Chương 70: Hậu thủ () Chương 71: Bái vì tướng phụ () Chương 72: Cừu gia huynh muội () Chương 73: Tru sát () Chương 74: Bí mật bại lộ () Chương 75: Vệ Thanh Thanh () Chương 76: Ban thưởng () Chương 77: Đông Di Diệp Phi () Chương 78: Triều đình giằng co () Chương 79: Chỉ hươu bảo ngựa! () Chương 80: Độc đoán Trường Sinh đạo () Chương 81: Đông Di sứ đoàn () Chương 82: Tiếp kiến sứ đoàn () Chương 83: Nhằm vào Diệp Phi () Chương 84: Phạm Linh () Chương 85: Xuất thủ tru yêu () Chương 89: Thừa tướng gia Linh thú! () Chương 86: Tín ngưỡng chi lực () Chương 87: Thôn phệ Phạm Linh () Chương 88: Nhã văn thi hội () Chương 90: Thi hội bắt đầu () Chương 91: Boom tấn () Chương 92: Công nhiên đối thơ () Chương 93: Tại chỗ vạch trần () Chương 94: Cho cái bàn giao! () Chương 95: Diệp Phi tự yêu! () Chương 96: Thiên hạ trò cười () Chương 97: Hết sức căng thẳng! () Chương 98: Trầm Uyên thụ thương? () Chương 99: Trấn áp Cổ Vân () Chương 100: Cắt đất đổi người! () Chương 101: Vạn Yêu quốc xao động () Chương 102: Nổi giận Tuyết Nhu Tâm () Chương 103: Thiên Đạo phù hộ? Vẫn như cũ muốn chết! () Chương 104: Trước hết giết Tần Dương, lại diệt Khúc lão () Chương 105: Gõ xương nghiệm tủy! () Chương 106: Kiên nhẫn có hạn () Chương 107: Thiên Bạch Mị trù tính () Chương 108: Phệ Tiên Ma Công () Chương 109: Thủ tịch ngự tọa () Chương 110: Đồng ý cắt đất () Chương 111: Hạ chỉ dời tông () Chương 112: Tự đề cử mình () Chương 113: Trường sinh Lâm gia, Lâm Phong () Chương 114: Cưỡng chế dời tông () Chương 115: Xuất phát Vạn Yêu quốc () Chương 116: Vạn Dược Đan Tông về Bắc Tề () Chương 117: Khống chế Tuyết Tiệm Dao () Chương 118: Ta vừa xuất quan, thành người ngoại bang rồi? () Chương 122: Hoang ngôn bện thành thời điểm () Chương 123: Chỉ có thể xin giúp đỡ thừa tướng đại nhân! () Chương 124: Điều tra bệnh tình () Chương 119: Tai hoạ ngập đầu () Chương 120: Tử chiến Âm Vô Kỵ () Chương 121: Bộ phim kết thúc () Chương 125: Vi thần này tật, duy ma cốt có thể y () Chương 126: Vạn Dược Đan Tông, có thể không phải lo rồi () Chương 127: Công Ma Giáo, lấy ma cốt! () Chương 128: Âm Vô Kỵ đến () Chương 129: Tru sát Vệ Biểu, biến nguy thành an () Chương 130: Thả dây dài, câu cá lớn! () Chương 131: Ấm lên () Chương 132: Thảo phạt Âm Hư cốc! () Chương 133: Có qua có lại () Chương 134: Huyết chiến đến cùng () Chương 135: Cừu Bại chiến Âm Vô Kỵ! () Chương 136: Ma Âm Hồ Lô () Chương 137: Ta giống như thích ngươi () Chương 138: Tiểu Hồng () Chương 139: Giết hại! Địa Ngục! Tuyệt vọng! () Chương 140: Thiên Huyễn Linh Đồng, thập nhất trọng cảnh! () Chương 141: Quỷ dị quạ đen () Chương 142: Khải hoàn phục mệnh () Chương 143: Minh Vương Cừu Bại () Chương 144: Chí Tôn tu vi () Chương 145: Cơ duyên chi địa () Chương 146: Nhằm vào Bùi Giang Hải () Chương 147: Mưu phản chứng cứ phạm tội () Chương 148: Ban cho họ trầm! () Chương 152: Bùi Giang Hải mưu phản! () Chương 153: Điều tra Bùi Giang Hải () Chương 154: Kế hoạch tiến hành () Chương 155: Thiết kế tiên cốt () Chương 156: Gậy ông đập lưng ông () Chương 157: Đồ vô dụng! () Chương 158: Chí Tôn thể nghiệm thẻ () Chương 159: Thiên Linh Lung tử () Chương 160: Sư gia suy đoán () Chương 161: Mọi người cùng nhau xong đời () Chương 162: Hối hận Trầm Tiêu Nhi () Chương 163: Bùi Giang Hải dự tiệc! () Chương 164: Ngươi nhi tử ăn ngon không? () Chương 165: Giết Bùi Giang Hải () Chương 166: Bùi gia hạo kiếp () Chương 167: Ta Trầm U Nhược theo không trung với Trầm gia () Chương 168: U Nhược trả thù () Chương 169: Trầm Tiêu Nhi, chết! () Chương 170: Vừa ăn cướp vừa la làng () Chương 171: Cừu Lâm trở về () Chương 172: Chịu đòn nhận tội () Chương 173: Ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến () Chương 174: Trầm Uyên suy đoán (thượng) () Chương 175: Trầm Uyên suy đoán (hạ) () Chương 176: Huyết bức () Chương 177: Dĩ Độ Thiên Nha () Chương 178: Điều tra Thiên Bạch Mị () Chương 179: Suy đoán () Chương 180: Vệ Ngôn cáo trạng () Chương 181: Muốn ngủ có người đưa cái gối () Chương 182: Bắc Tề tiên pháp, không cho phép kẻ khác khinh nhờn! () Chương 183: Đại nghĩa diệt thân () Chương 184: Vệ Thanh Thanh tâm tư () Chương 185: Bắt người () Chương 186: Giết gà dọa khỉ () Chương 187: Thiên Bạch Mị suy đoán () Chương 188: Trầm Uyên truyền ngôn () Chương 189: Bái phỏng Vệ gia () Chương 190: Tiến độ tăng tốc, thân bố cấm chế! () Chương 191: Cừu gia bị tập kích () Chương 192: Âm Thiên Vương () Chương 193: Trầm gia bị tập kích! () Chương 194: Lòng người bàng hoàng () Chương 195: Giết bát trưởng lão () Chương 196: Lôi kéo Âm Thiên Vương? () Chương 197: Long Thứu cung () Chương 198: Đáp cầu dắt mối, Lâm Phong cùng Thiên Bạch Mị! () Chương 199: Mời thừa tướng đại nhân phục đan phá thánh! () Chương 200: Cố ý bế quan () Chương 201: Nói chuyện viển vông () Chương 202: Lôi kéo Cơ Hạo Thiên () Chương 203: Giết Vệ Thanh Thanh () Chương 204: Thí nghiệm, Trầm Uyên nhập ma! () Chương 205: Đừng khiến ta thất vọng được không? () Chương 206: Còn sống không chiếm được, chết còn muốn có? () Chương 207: Thiên Bạch Mị định ngày hẹn Lâm Phong () Chương 208: Mới săn giết mục tiêu, tiến về Đông Di () Chương 209: Sắc dụ Lâm Phong (thượng) () Chương 210: Sắc dụ Lâm Phong (hạ) () Chương 211: Trầm Uyên tư tưởng mới, giết Tuyết Nhu Tâm? () Chương 212: Nữ đế? Cũng không phải chưa từng giết! () Chương 213: Trở về Bắc Tề () Chương 214: Vạn yêu hưng, Lâm Phong vương! () Chương 215: Ất Thái thiên cung, dựng lại hoàn tất! () Chương 216: Ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù sao? () Chương 217: Thí nghiệm tuyên cáo thất bại
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN