Quỷ Táng Miễn phí

Quỷ Táng

Tác giả:

Trư Thủ Lĩnh Đại Tác Gia

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đô Thị Linh Dị

Tình trạng:

Full - Chương 502 hãn đông nổi điên hoa hoa đã chết đi

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Khủng bố tiểu thuyết, không thể chỉ cần là vì theo đuổi khủng bố mà viết, ta cảm thấy, càng thêm hẳn là muốn, là văn tự thuyết minh, cùng với khủng bố, kinh hách qua đi, sẽ mang cho ngươi một ít đáng giá ngươi đi trầm tư, đáng giá ngươi đi tự hỏi đồ vật.

Bởi vậy, ta này bộ 《 quỷ táng 》 tiểu thuyết, là một bộ trong chốc lát làm ngươi thét chói tai, trong chốc lát làm ngươi cảm động đến rơi lệ tiểu thuyết.

Bởi vậy, này bộ tiểu thuyết, viết rất nhiều rất nhiều cùng mẫu thân có quan hệ chuyện xưa tình tiết, viết rất nhiều rất nhiều người yêu chi gian câu chuyện tình yêu, viết rất nhiều rất nhiều đến chết không phai tình cảm.

Cùng với, một ít xã hội bị mọi người bận rộn sinh hoạt sở che đậy đồ vật.

Ngươi có phải hay không cảm thấy này bộ tiểu thuyết thực huyết tinh?

Ngươi có phải hay không cảm thấy này bộ tiểu thuyết thực biến thái?

Ngươi có phải hay không thậm chí cảm thấy nhìn này bộ tiểu thuyết, có loại nôn mửa chán ghét cảm giác?

Đừng nóng vội ——

Thỉnh nhẫn nại, tiếp tục xem đi xuống, tiếp tục đi xuống.

Mới nhất Chương 502 hãn đông nổi điên hoa hoa đã chết đi

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1 dương châu con sên () Chương 2 chu thụ linh người mắt () Chương 3 thẩm tiểu hạ khiêu vũ () Chương 4 lý nhụy thanh nóc nhà () Chương 5 hứa phỉ thanh xuân đậu () Chương 6 chu khánh tiện phi cơ () Chương 7 diệp tiểu hồng tủ quần áo bên trong thi thể () Chương 8 trần phong hồng sam lão sư () Chương 9 thần bí lão nhân () Chương 10 dương cục trưởng lữ hành rương () Chương 11 các mang ý xấu () Chương 12 dương châu khủng bố đồ vật () Chương 13 chu thụ linh trí mạng gà () Chương 14 quỷ dị nữ lão sư () Chương 15 e tòa khu dạy học () Chương 16 sinh vật tiêu bản thất () Chương 17: tủ gỗ tử () Chương 18: mặt quỷ () Chương 19 quỷ tung () Chương 20 quỷ chuyện xưa () Chương 21 kẹt cửa hạ mặt () Chương 22 sát khí tứ phía () Chương 23 hài thịt () Chương 24 lão hoàng () Chương 25 sao mộ bia () Chương 26 la mai đã chết () Chương 27 Đêm mưa đại đào sát () Chương 28 quanh co () Chương 29 chân tướng () Chương 30 mụ mụ mỉm cười () Chương 31: hồng hàm răng () Chương 32: linh phù () Chương 33: thế gian thượng mỹ vị nhất đồ ăn () Chương 34: ca ca () Chương 35: moi tim () Chương 36: báo ứng () Chương 37: tử thần kế hoạch () Chương 38: rau dấp cá () Chương 39: chu thụ linh lưỡi hái () Chương 40: dương châu nãi nãi () Chương 41: gà luộc () Chương 42: chu thụ linh gà nguyền rủa () Chương 43: cá vị () Chương 44: dương châu mẹ chồng nàng dâu () Chương 45: phất tay () Chương 46: chu thụ linh hoành mặt cắt () Chương 47: hắc túi () Chương 48: thẩm tiểu hạ quái bệnh () Chương 49: khách sạn tủ quần áo () Chương 50: Ích kỷ () Chương 51: chu khánh tiện xử nữ () Chương 52: dị tượng () Chương 53: màu đỏ yếm () Chương 54: lão nhân lão nhân () Chương 55: quỷ anh () Chương 56: cái nhất người chết lão Đỗ () Chương 57: quỷ anh mị ảnh () Chương 58: dụ bắt quỷ anh () Chương 59: thét chói tai () Chương 60: kinh biến () Chương 61: cực kỳ bi thảm () Chương 62: dị dạng quái vật () Chương 63: gà con lão () Chương 64: như thế nào lấy gà con () Chương 65: câu tròng mắt () Chương 66: tròng mắt nghệ thuật () Chương 67: bắt cóc () Chương 68 tử vong nghệ thuật () Chương 69: mụ mụ () Chương 70 mỹ thực () Chương 8: thịt heo () Chương 72 mộc phát kẹp () Chương 73: có phải hay không mụ mụ giết nãi nãi () Chương 74: nãi nãi thịt () Chương 75: thẩm tiểu hạ thét chói tai () Chương 76: Sâu lông () Chương 77: quan tài đinh () Chương 78: nghiện () Chương 80: quỷ dị động tác () Chương 82: thôn () Chương 84: thẩm tiểu hạ phụ thân bút ký () Chương 86: hứa phỉ biến mất ngày hôm qua () Chương 88: gởi thư () Chương 90: chân thật hư ảo () Chương 91: bệnh nhân tâm thần () Chương 92: hương thảo sinh trưởng địa phương () Chương 93: cái hai người chết thanh thanh () Chương 94: Điểm đáng ngờ thật mạnh () Chương 95: quang học pháp tắc () Chương 96: cái nhất hung thủ dương châu () Chương 97: Đột biến thẩm tiểu hạ () Chương 98: trẻ con ảnh chụp () Chương 99: anh hồn không tiêu tan () Chương 100: Huyết mắt () Chương 101: thi ngược () Chương 102: tà giáo () Chương 103: một vấn đề () Chương 104: lam tước () Chương 105: chu thụ linh lam tước tử vong () Chương 106: chu thụ linh nữ quỷ thắt cổ () Chương 107: thuyền giấy người giấy () Chương 108: Đổ máu quỷ mẫu nương nương () Chương 109: chảy huyết lệ () Chương 110: trần phong trinh thám () Chương 111: hung thủ () Chương 112: cái hai hung thủ người điên () Chương 113: châm sát () Chương 114: cái ba hung thủ dương châu () Chương 115: khâu khâu vá vá lại một năm nữa () Chương 116: cái ba hung thủ trần tiểu long () Chương 117: thực người () Chương 118: chúng ta đều là tịch mịch () Chương 119: sâu lông hạ màu lam nữ tử () Chương 120: trần đại gia mặt () Chương 121: Đột biến đường đại gia () Chương 122: hung hiểm lan tràn () Chương 123: Ác ma tiếng cười () Chương 124: chết đi người lại lần nữa thoáng hiện () Chương 125: vừa mới sinh ra không lâu trẻ con thi thể () Chương 126: Đầu người hầm canh () Chương 127: giết người quy tắc trò chơi () Chương 128: màu đỏ chi phòng () Chương 129: mông đảo cắm () Chương 130: quốc vương là ai () Chương 132: giết người miêu mễ () Chương 133: tử vong thể nghiệm () Chương 134: tử vong hương vị () Chương 135: gân cốt nhạc cụ () Chương 136: chân chính nam nhân () Chương 137: Đao triết học () Chương 138: Đáp án () Chương 139: chân chính quốc vương () Chương 140: sát khí sơ hiện () Chương 141: nhiều ra một người nam nhân () Chương 142: giết người yêu cầu lý do sao () Chương 143: thi sơn () Chương 144: thiêu mắt () Chương 145: trừu nha tủy () Chương 146: Đoạn móng tay () Chương 147: khủng bố nan đề () Chương 148: Trong suốt keo quản () Chương 149: tử vong đánh bạc () Chương 150: mỹ mỹ mỉm cười () Chương 151: mỹ mỹ quá vãng () Chương 152: Độc () Chương 153: xâm nhập giả () Chương 154: người gan () Chương 155: Đào gan () Chương 156: tập thể tự sát () Chương 157: diệp tiểu hồng kỳ quái hành động () Chương 158: Đinh mũ () Chương 159: a tử một đao () Chương 160: thủy quỷ () Chương 161: bơi lội mỹ mỹ () Chương 162: lão dương quỷ dị hành động () Chương 163: con đỉa () Chương 164: toát ra đầu người () Chương 165: chú trứng () Chương 166: trẻ con thi thể tái hiện () Chương 167: nửa cái người () Chương 168: sâu lông yến () Chương 169: trần phong chân chính bộ mặt () Chương 170: vô pháp suy đoán hung thủ () Chương 171: cái nhất người chết trần phong () Chương 172: dây đằng thực vật () Chương 173: không phải người người () Chương 174: hung tàn () Chương 175: cá câu () Chương 176: rút tròng mắt () Chương 177: yên ngựa sâu lông () Chương 178: U ác tính () Chương 179: lông tóc người yêu thích () Chương 180: Tử vong đếm ngược () Chương 181: màu đỏ cái rương bí mật () Chương 182: Tử vong () Chương 183: Sinh mổ () Chương 184: là ai () Chương 185: thẩm tiểu hạ thẩm tiểu hạ () Chương 186: Mắt trái mắt phải () Chương 187: chủ động hiến thân () Chương 188: phá não () Chương 189: thi thể () Chương 190: xuất hiện () Chương 191: trí mạng chuyển biến () Chương 192: ai ở ngăn cản nhìn thấy lão dương () Chương 193: dương châu trên tay vết thương () Chương sau 194 rắc rối phức tạp () Chương 195: giun đũa () Chương 196: Ác mộng () Chương 197: trước khi chết lời nói () Chương 198: họa sát thân () Chương 199: hoàng bá xa trên người vô số khổng () Chương 200: Chương: () Chương 201: hoạn nuốt viêm tấc ngôn () Chương 202: Đào hầu () Chương 202: tiểu tâm suối nước () Chương 203: mp4 () Chương 204: thế giới =x () Chương 205: x= thế giới () Chương 206: chân chính ác ma () Chương 207: huyết tinh gió lốc tiến đến () Chương 208: muối tiêu tròng mắt () Chương 209: trúng độc () Chương 210: tử vong () Chương 211: sư huynh chúng ta kết hôn đi () Chương 212: nhất quỷ dị trị liệu phương pháp () Chương 213: trùng hút máu () Chương 214: hoàng bá xa lâm chung trước giao phó () Chương 215: thế giới cái nhất thư mời () Chương 216: thế giới cái ba thư mời () Chương 217: xa lạ trên đường bối thi thể người xa lạ () Chương 218: cái gì so sinh mệnh càng thêm quan trọng () Chương 219: hỗn loạn () Chương 220: thẩm tiểu hạ () Chương 221: uống máu dịch () Chương 222: trúng độc tử vong () Chương 223: thẩm tiểu hạ cùng thẩm tiểu hạ () Chương 224: cạy kem () Chương 225: vô nhân khu huyết tinh ham mê () Chương 226: hứa phỉ tiến vào vô nhân khu lý do () Chương 227: diệp tiểu hồng bí mật () Chương 228: Đột nhiên xuất hiện trần phong () Chương 229: Đại kết cục mọi người cuối cùng tử vong kết cục () Chương 230: dương châu cuối cùng bí mật () Chương 231: ham mê
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN