Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh Miễn phí

Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh

Tác giả:

Khả Ninh

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 2750

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 2 người đánh giá.

4.5

Đánh giá truyện

Đại sư huynh chăm chỉ không tha, nhị sư huynh tranh thủ thời gian tránh tĩnh.

Đại sư huynh được xưng là thiên tài, nhị sư huynh là môn phái sỉ nhục.

Thẳng đến có một ngày, tiểu sư muội phát hiện nhị sư huynh cũng rất mạnh. . . ( giới thiệu vắn tắt không có lực lượng, mời xem chính văn. . . )

Mới nhất Chương 2750: Đánh cược

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 2726: Tức giận Quản Vọng () Chương 2725: Ta rất bình thường () Chương 2724: Đản sinh tại Tiên Đế trên thi thể Đọa Thần? () Chương 2618: Tế cờ xuất chinh () Chương 2617: Những châu khác liên hợp lại () Chương 2616: Chờ đợi phản công () Chương 01: Đặc biệt nhị sư huynh () Chương 02: Đại sư huynh trở về () Chương 03: Cẩu đầu quân sư () Chương 04: Kinh khủng kiếm ý () Chương 05: Kiếm ý hóa hình () Chương 06: Kiếm động bạo tạc () Chương 07: Ta đem Đại sư huynh đánh một trận () Chương 08: Tụ Tiên lâu () Chương 09: Hắn là Lăng Tiêu phái sỉ nhục () Chương 10: Không phải Lăng Tiêu phái đệ tử cũng dám tới quấy rầy ta? () Chương 11: Tề Châu Phương gia tiểu thư () Chương 12: Ăn xong còn đóng gói () Chương 13: Người bịt mặt () Chương 14: Đáng sợ Lữ Thiếu Khanh () Chương 15: Vô sỉ nhị sư huynh () Chương 16: Ngươi sẽ không phải cảm thấy rất khó a? () Chương 17: Sư phụ cầu ta khi hắn đồ đệ () Chương 18: Ta không đủ tiền, nhường sư muội làm công gán nợ a () Chương 19: Sư muội ta tiền công nhớ kỹ cho ta () Chương 20: Nhị sư huynh nói ngươi cầu thu hắn làm đồ () Chương 21: Sư phụ, ngươi già tình đưa cho ngươi đồ vật không có () Chương 22: Kinh khủng hai vị sư huynh () Chương 23: Kế Ngôn thành Nguyên Anh () Chương 24: Lão bản, ngươi sẽ không phải nghĩ khấu trừ sư muội ta tiền công a () Chương 25: Sư huynh, ta đem ức hiếp ta người cũng viết trên tiểu bản bản () Chương 26: Nhị sư huynh trong nhà nguy hiểm? Làm sao có thể () Chương 27: Thiên Ngự phong có một cái biến thái là được rồi () Chương 28: Tiêu Y đường tỷ () Chương 29: Nhị sư huynh hướng hiện thực cúi đầu () Chương 30: Muốn hay không thừa cơ giết nàng? () Chương 31: Muốn giết, liền giết a () Chương 32: Ta so Đại sư huynh đáng tin cậy có thêm () Chương 33: Các ngươi bị cái kia sao? () Chương 34: Sư phụ bao che đồ đệ () Chương 35: Là lĩnh ngộ kiếm ý là uống nước sao? () Chương 36: Kỳ quái vật phẩm () Chương 37: Tiểu phú bà? () Chương 38: Sư phụ đừng đánh cái mông được hay không? () Chương 39: Gian thương () Chương 40: Chỗ tốt () Chương 41: Hèn hạ Nhị sư huynh () Chương 42: Trúng kế () Chương 43: Ta hi vọng bị sét đánh thời điểm, lão thiên ôn nhu một điểm () Chương 44: Phương Hiểu có chút bôn hội () Chương 45: Có một cái khó mà liên hệ nhân tuyển () Chương 46: Tạo phản Tiêu Y () Chương 47: Dạng này Nhị sư huynh rất khó để cho người ta cảm động () Chương 48: Sư phụ ưa thích ai () Chương 49: Sư phụ tay nghề thật thiên hạ vô song () Chương 50: Nhị sư huynh, ngươi làm lớn người ta bụng? () Chương 51: Ta xem đệ nhất mỹ nhân như phiền phức () Chương 52: Ngươi là ta đạo lữ. Ta cũng không nguyện ý () Chương 53: Ngươi ăn một bàn này đồ ăn, ta liền đáp ứng ngươi () Chương 54: Thức ăn này rất mỹ vị a () Chương 55: Ta mang cái vướng víu, ngươi không đuổi ta đi sao? () Chương 56: Thiểu năng sẽ truyền nhiễm () Chương 57: Thiên Ngự phong coi trọng nhất chính là kính già yêu trẻ () Chương 58: Tiến vào bí cảnh () Chương 59: Ta có một cái ưa thích nữ hài () Chương 60: Hỏa Thiềm Thừ () Chương 61: Lạt kê, đi chết đi () Chương 62: Ngươi nhường yêu thú chạy trốn, chẳng khác nào thiếu tiền của ta () Chương 63: Đại sư huynh loại kia hành vi không muốn học () Chương 64: Ta không cho phép có càn rỡ người tồn tại () Chương 65: Ta muội muội Trương Tiểu Lục () Chương 66: Lên đi, Trương Tiểu Lục () Chương 67: Hỏa thuộc tính lãnh chúa () Chương 68: Xích Viêm Lân Báo () Chương 69: Ta linh phù ngươi cũng dám dùng? () Chương 70: Trúc Cơ kỳ cũng liền chút năng lực ấy sao () Chương 71: Bi thương như khói () Chương 72: Bí cảnh hạch tâm chỗ () Chương 73: Hạ Ngữ là chị dâu ta () Chương 74: Kế Ngôn rất đáng gờm sao () Chương 75: Phi Long kỵ kiểm () Chương 76: Bắt đầu () Chương 77: Chiến đấu () Chương 78: Điểm Tinh phái đệ tam cao thủ? () Chương 79: Trận pháp () Chương 80: Tuyên Vân Tâm có chút hoảng () Chương 81: Ngươi đi hết () Chương 82: Cướp tiền không cướp sắc? () Chương 83: Ngươi đến cùng là ai () Chương 84: Năm nay là ngươi năm bản mệnh sao? () Chương 85: Hắn sẽ không phải đối Tuyên sư tỷ làm cái gì a () Chương 86: Quả thật bị cái kia? () Chương 87: Làm người không thể qua sông đoạn cầu () Chương 88: Bí cảnh bên ngoài () Chương 89: Có người muốn ức hiếp ngươi sư đệ () Chương 90: Không coi ai ra gì () Chương 91: Ta không ức hiếp hậu bối () Chương 92: Ngươi mạnh như vậy, còn dao người? () Chương 93: Nguyên Anh thần niệm () Chương 94: Cái này linh thức là giả () Chương 95: Nghiêng trời một kiếm () Chương 96: Hắn rất nhanh liền tốt () Chương 97: Đại sư huynh bộ dạng này rất khốc () Chương 98: Trương Tòng Long phi thuyền () Chương 99: Trương Tòng Long () Chương 100: Nguyên Anh trung kỳ () Chương 101: Cùng cảnh giới, luận kiếm ý, không ai là đối thủ của hắn () Chương 102: Lão gia hỏa, ngươi mất mặt không? () Chương 103: Kiếm tâm thông thần () Chương 104: Sát cơ () Chương 105: Không vui sư phụ () Chương 106: Cháu gái ta nhu thuận hiểu chuyện, sẽ không học cái xấu () Chương 107: Chất nữ học xấu () Chương 108: Tiêu gia thiên tài () Chương 109: Đến khen ngợi một cái Thiếu Khanh () Chương 110: Chưởng môn, có hứng thú diệt cái môn phái sao? () Chương 111: Kế Ngôn sư đệ sư muội không đáng để lo () Chương 112: Thiên Cơ giả () Chương 113: Kế Ngôn muốn hay không () Chương 114: Gặp Quy Nguyên các đệ tử () Chương 115: Thương Chính Sơ tôn nhi () Chương 116: Trận pháp đại sư? () Chương 117: Ngươi bán đi Đại sư huynh rồi? () Chương 118: Lòng dạ hẹp hòi Nhị sư huynh () Chương 119: Chi phí chung du lịch () Chương 120: Sư phụ cũng viết đa nghi đến () Chương 121: Học được tiếp nhận tự mình bình thường () Chương 122: Chuẩn bị đột phá () Chương 123: Trúc Cơ thành công () Chương 124: Ta xuống bếp a () Chương 125: Ta đi vào ổ chó sao? () Chương 126: Tể chủng, tới chém ta () Chương 127: Các ngươi là nhựa plastic tỷ muội () Chương 128: Như thế thích uống canh, ta nấu cho ngươi uống () Chương 129: Trương Tòng Long tới () Chương 130: Ngươi là cháu của ta () Chương 131: Ta nói để các ngươi đi rồi sao? () Chương 132: Lão bản, xem chừng bọn hắn ăn cơm chùa () Chương 132: Nguyên lai là cho ta đào hố () Chương 133: Tâm nhãn nhỏ bé Nhị sư huynh () Chương 135: Tiên Hỏa Cầu Thuật () Chương 136: Ngươi có linh thạch sao? () Chương 137: Đánh bại Tiêu Y biện pháp () Chương 138: Nhẹ nhõm chiến thắng () Chương 139: Nguyên lai là cho Trương Tòng Long đào hố () Chương 140: Lần nữa bắt đầu tu luyện () Chương 141: Chưởng môn phi kiếm truyền thư () Chương 142: Làm ác thế lực cúi đầu () Chương 143: Chưởng môn mục đích () Chương 144: Lữ Thiếu Khanh ý nghĩ () Chương 145: Lữ Thiếu Khanh dự định () Chương 146: Hạ Ngữ quạt xếp? () Chương 147: Kế Ngôn tâm đắc ngọc giản () Chương 148: Ngươi chính là Ngô Thiên Tung? () Chương 149: Tu luyện tâm đắc? Ta chỗ này còn nhiều () Chương 150: Lăng Tiêu thành đội chấp pháp () Chương 151: Dùng Hạ Ngữ ân tình () Chương 152: Cái này không giống phong cách của hắn () Chương 153: Hạ Ngữ xuất thủ () Chương 154: Đây mới là phong cách của hắn () Chương 155: Phiền phức tới () Chương 156: Ngươi viết một phần tâm đắc () Chương 157: Cháu gái ta sẽ không học cái xấu () Chương 158: Chưởng môn, ngươi đang sợ cái gì? () Chương 159: Tuyên Vân Tâm () Chương 160: Ta xem qua nàng thiếp thân quần áo () Chương 161: Ta đối nàng vừa thấy đã yêu () Chương 162: Nếu có thể ăn cướp tốt bao nhiêu a () Chương 163: Lễ vật lưu lại, người trở về? () Chương 164: Vân Tâm không tới sao? () Chương 165: Ngươi tại chó sủa cái gì () Chương 166: Lăng Tiêu phái có hai người không thể đắc tội () Chương 167: Tiêu gia cũng không dễ dàng () Chương 168: Ăn xuân dược rồi? () Chương 169: Lần này là Thiên Ngự phong có mặt số người nhiều nhất một lần () Chương 170: Chạy trốn vô vọng () Chương 171: Dám để cho ta bên trên, ta liền đầu hàng () Chương 172: Quy Nguyên các dự định () Chương 173: Chó cũng không lên () Chương 174: Nhanh chóng tăng thực lực lên () Chương 175: Hướng Đại sư huynh thổ lộ người () Chương 176: Khiêu chiến Tiêu Y () Chương 177: Liền cái này? () Chương 178: Thái cẩu () Chương 179: Quy Nguyên các ra sân () Chương 180: Lấy lớn hiếp nhỏ () Chương 181: Buộc thận () Chương 182: Khiêu chiến Lữ Thiếu Khanh () Chương 183: Cầm nhị phẩm pháp khí tới dọa người sao? () Chương 184: Tự bạo pháp khí () Chương 185: Hắn là Kết Đan kỳ cảnh giới () Chương 186: Ai đến ta nổ ai () Chương 187: Quả nhiên ẩn giấu thực lực () Chương 188: Ngươi anh tuấn sư đệ muốn bị đánh chết () Chương 189: Kế Ngôn xuất thủ () Chương 190: Tinh thần nhục thể song trọng đả kích () Chương 191: Đi thổ lộ a () Chương 192: Nhị sư huynh chạy () Chương 193: Xin chỉ giáo () Chương 194: Ôm chặt Đại sư huynh đùi () Chương 195: Đánh một trận () Chương 196: Đại sư huynh bị âm? () Chương 197: Đùi không dùng được () Chương 198: Ta là Điểm Tinh phái con rể () Chương 199: Diễn kịch làm nguyên bộ? Đáng sợ tâm tư () Chương 200: Trung châu người tới () Chương 201: Nàng đầu óc có phải bị bệnh hay không? () Chương 202: Ăn cướp a () Chương 203: Thưởng ta linh thạch () Chương 204: Đại sư huynh nhị sư huynh đồng thời xuất động? () Chương 205: Ngươi là đang diễn trò () Chương 206: Long Trì chân nhân () Chương 207: Sớm một chút đánh chết các ngươi () Chương 208: Chiến ba người () Chương 209: Đập chết các ngươi () Chương 210: Ngươi đoán () Chương 211: Nàng, không có nôn nghén a? () Chương 212: Lão kỳ đà cản mũi () Chương 213: Đừng có dùng ta linh phù () Chương 214: Thực lực chân chính? () Chương 215: Còn có chuẩn bị ở sau () Chương 216: Chuẩn bị ở sau? Ta cũng có () Chương 217: Thân yêu () Chương 218: Trữ vật giới chỉ bổ hàng tốt sao? () Chương 219: Một kiếm xuống dưới, cũng bị mất
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN