Ta Công Pháp Toàn Bộ Nhờ Biên Miễn phí

Ta Công Pháp Toàn Bộ Nhờ Biên

Tác giả:

Loạn Nhĩ Nhất Thế Phồn Hoa

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 1251

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 6 người đánh giá.

5.5

Đánh giá truyện

Bắt đầu dựa vào hệ thống, công pháp toàn bộ nhờ biên! Lâm Thái Hư vượt qua đến Phong Vân đại lục, ngoài ý muốn thành năm cái mỹ nữ đồ đệ sư tôn, đồng thời kích hoạt truyền thuyết bên trong "Từ không nói có" hệ thống. Từ đó, hệ thống nơi tay, hãm hại lừa gạt tất cả đều có. Mỹ thực, cảnh đẹp, mỹ nữ? Không, người trẻ tuổi đến có lý tưởng, làm một đời danh sư, tự nhiên đến giáo hóa thiên hạ, lấy lực phục người. Không phục? Vậy liền đánh tới ngươi phục. Là ta, chính là ta. Không phải ta, cũng phải là ta. 3000 thế giới người nào vô cùng tàn nhẫn nhất, bỉ ổi danh sư Lâm Thái Hư!

P/s: Truyện này main tính cách dở hơi. Toàn bộ hành trình đều là cả lũ dở hơi

Mới nhất Chương 1251: Dị tộc Thánh Nữ

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1181: Đế Quân buông xuống () Chương 1074: Tạ gia phản ứng () Chương 1: Bắt đầu năm cái mỹ nữ đồ đệ () Chương 2: Chơi trò chơi () Chương 3: Từ không nói có hệ thống () Chương 4: Mời hệ thống tự trọng () Chương 5: Thái Hư Long Trảo Thủ () Chương 6: Đoán đúng () Chương 7: Mộ Dung Vô Song () Chương 8: Là người ăn sao () Chương 9: Tấn cấp Vũ Đồ tầng năm () Chương 10: Vi sư chịu nổi () Chương 11: Nam nhân liền phải đối với mình ác một chút () Chương 12: Mấy cái ngọa tào () Chương 13: Trẻ nhỏ dễ dạy () Chương 14: Trứng nát () Chương 15: Đến thêm tiền () Chương 16: Danh Sư Vệ () Chương 17: Mở ra tìm tòi công năng () Chương 18: Ngươi đang dạy ta làm việc () Chương 19: Ngày sau hãy nói () Chương 20: Không thể ngang tàng sao () Chương 21: Cái này phế vật sợ không phải tung bay a () Chương 22: Sống sót không tốt sao () Chương 23: Ta nói một con số () Chương 24: Hoan nghênh lại đến () Chương 25: Quá cứng () Chương 26: Lớn mật ý nghĩ () Chương 27: Cơ trí Ngũ trưởng lão () Chương 28: Lên không ngừng phát triển () Chương 29: Ở khắp mọi nơi khen thưởng () Chương 30: Kinh hỉ hay không () Chương 31: Ngang tàng Liễu Tam Đao () Chương 32: Việc này không thể ngoại truyền () Chương 33: Mua mua mua () Chương 34: Trữ vật giới chỉ () Chương 35: Tôn gia đối sách () Chương 36: Còn có cái này thao tác () Chương 37: Tổ đoàn tấn cấp () Chương 38: Lựa chọn ngươi một mặt () Chương 39: Lý Bất Tư () Chương 40: Ngươi bày ra đại sự () Chương 41: Ác nhân cáo trạng trước () Chương 42: Chỉ có ta có thể đánh () Chương 43: Lăn tới đây cho ta () Chương 44: Liễu Tam Đao đến () Chương 45: Có thể hay không cho thống khoái () Chương 46: giết người tru tâm () Chương 47: Điêu Bất Tham () Chương 48: Ta liền tốt điểm sắc () Chương 49: Đến tìm cái lý do () Chương 50: Không chết () Chương 51: Bay tới tiền của phi nghĩa () Chương 52: đừng mong thoát đi một ai () Chương 53: Cứng rắn đập Danh Sư Vệ () Chương 54: Toàn thắng () Chương 55: Làm người không tốt sao () Chương 56: Truy tra lão cha tin tức () Chương 57: Ngươi là ác ma sao () Chương 58: Không liếc không nhìn () Chương 59: Lâm Thái Hư ý nghĩ () Chương 60: Điêu Bất Điêu () Chương 61: Ngươi sợ chết sao () Chương 62: Một quyền () Chương 63: Trí nhớ Tinh thạch () Chương 64: Ta chờ ngươi () Chương 65: Ta không sao cả () Chương 66: Danh sư tấn cấp quy định () Chương 67: Vương Thiên Lâm () Chương 68: Khô lão () Chương 69: Kém chút tức chết Khô lão () Chương 70: Túy Tiên Cư () Chương 71: Đổng Cát Bá () Chương 72: Mộ Dung Vô Song ho khan () Chương 73: Bất hiếu đệ tử a () Chương 74: Có độc () Chương 75: Buồn cười sao () Chương 76: hắc điếm () Chương 77: ta khẩu vị không tốt () Chương 78: Thì hỏi ngươi kích thích hay không () Chương 79: Lại nhỏ kiếm lời một khoản () Chương 80: Ám sát () Chương 81: Để lại người sống () Chương 82: Bàn bạc kỹ hơn () Chương 83: Treo giải thưởng đi () Chương 84: Khủng bố đệ tử () Chương 85: Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn () Chương 86: Thân phận vạch trần () Chương 87: Nhà ngươi người nào trúng độc () Chương 88: Nguyên do () Chương 89: 5 tỷ () Chương 90: Đưa tiền đến cửa () Chương 91: Ta không Gay () Chương 92: Giết người phải thừa dịp sớm () Chương 93: Dạ tập () Chương 94: Vòng hắn () Chương 95: Kiếm mang () Chương 96: Lại là một quyền () Chương 97: Đánh nát () Chương 98: Người nên biết đủ () Chương 99: Trong mộng cái gì đều có () Chương 100: Liễm Tức Ngọc Phù () Chương 101: Điêu Bất Điêu nghĩ linh tinh () Chương 102: Cấp 2 Danh Sư Đường người tới () Chương 103: Có điểm gì là lạ () Chương 104: Phách lối Mạc Tam Hoàn () Chương 105: Lấy người chi đạo còn trị người chi thân () Chương 106: Quật khởi Điêu Bất Điêu () Chương 107: Tốt đại uy phong () Chương 108: Ngươi cái này chày gỗ () Chương 109: Tẩy () Chương 110: Gấp bội khen thưởng () Chương 111: Ngang tay () Chương 112: Cái kia làm chính sự () Chương 113: Dễ chịu sao () Chương 114: Tấn cấp bắt đầu () Chương 115: Hai sao danh sư Lâm Thái Hư () Chương 116: Hình phạt nhất mạch, thực sự quá cuồng vọng () Chương 117: Có người nhìn trộm ta () Chương 118: Ý gì () Chương 119: Đế Quân biệt khuất () Chương 120: Lâm phó đường chủ () Chương 121: Ta ngả bài () Chương 122: Đế Đô Hoa gia () Chương 123: Hiểu lầm hiểu lầm () Chương 124: Không phải liền là tiền sao () Chương 125: Minh Nguyệt Niên Niên () Chương 126: Minh Nguyệt không nghe thấy () Chương 127: Minh Nguyệt Niên Niên hiếu kỳ () Chương 128: Tôn Nhất An ý nghĩ () Chương 129: Các phương mây động () Chương 130: Ngươi có thể có chủ ý gì tốt () Chương 131: Nghe ta hiệu lệnh hành sự () Chương 132: Muốn chuyện tốt gì đâu? () Chương 133: Bởi vì cái gọi là đại lực ra kỳ tích () Chương 134: Ngày thứ ba () Chương 135: Lâm Thái Hư hai cái nguyện vọng () Chương 136: Đến, lão đệ () Chương 137: Chờ ta ăn hết lại nói () Chương 138: Nghĩ hay lắm Tôn nhị thiếu () Chương 139: Hoàng Thái Cát chấn kinh () Chương 140: Toàn lực bạo phát () Chương 141: Ta ăn xong () Chương 142: Ngươi thế nào cũng như thế không hiểu chuyện () Chương 143: Danh Sư Vệ ở đâu () Chương 144: Công tử người như ngọc () Chương 145: Trên trời rơi xuống thần chưởng () Chương 146: Người phản kháng giết () Chương 147: Có cái gì nếu không () Chương 148: Tiểu hài tử mới lựa chọn () Chương 149: Hiện tại hài lòng không () Chương 150: Võ đạo lời thề () Chương 151: Đây là cái gì thao tác () Chương 152: Lại muốn phát tài () Chương 153: Đây mới là bình thường thao tác () Chương 154: Phát tài () Chương 155: Điêu Bất Điêu dự định () Chương 156: Muốn bái Lâm Thái Hư vi sư () Chương 157: Vui vẻ hệ thống nhiệm vụ () Chương 158: Chiến phó Nhị Cẩu cùng Thái Hoa () Chương 159: Đụng phải tri thức điểm mù () Chương 160: Tấn cấp Linh thể () Chương 161: Danh tiếng vang xa () Chương 162: Xấu bồi ngươi () Chương 163: Bái phỏng Minh Nguyệt Niên Niên () Chương 164: Vậy liền thử một chút đi () Chương 165: Ngay thẳng Đỗ Viễn Phong () Chương 166: Ta cần một khoản tiền () Chương 167: 500 triệu đi () Chương 168: Ta muốn mua giám sát () Chương 169: Hoa gia Hoa Nhất Hùng () Chương 170: Hoa gia một đầu gấu chó () Chương 171: Mộ Dung Trường Thiên () Chương 172: Khổ cực Ngô Dũng () Chương 173: Nam nhân ở giữa hữu nghị () Chương 174: Lời nói trong đêm đình nghỉ mát () Chương 175: Tin tức tiết lộ () Chương 176: Sư tôn ngủ () Chương 177: Mộ Dung Trường Thiên chấn kinh () Chương 178: Chúng ta nói là một cái ý tứ sao () Chương 179: Giúp thế nào () Chương 180: Minh Nguyệt Niên Niên đến () Chương 181: Thẻ xanh () Chương 182: Khô lão đến () Chương 183: Một chân giẫm chết một cái cấp 4 Võ Tông () Chương 184: Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn () Chương 185: Ta có thể không đi sao () Chương 186: Đế Đô Danh Sư Đường người tới () Chương 187: Ngươi tốt nhất khác kích ta () Chương 188: Không làm không chết () Chương 189: Ngươi chức vị là mua đến đi () Chương 190: Người nào chứng minh là bản Vương đánh () Chương 191: Tìm tới () Chương 192: Hữu tình nhắc nhở () Chương 193: Khác chỉ riêng nhìn lấy thổ huyết () Chương 194: Không nghĩ ra biện pháp () Chương 195: Lên đường bình an () Chương 196: Trái tim thật đau () Chương 197: Một đám cấp 4 Võ Tông () Chương 198: Ta lảo đảo chạy về phía ngươi () Chương 199: Tấn cấp cấp 4 Võ Tông () Chương 200: Miểu sát () Chương 201: Cấp 4 khu mua sắm mở ra () Chương 202: Xem các ngươi muốn bao nhiêu () Chương 203: Ăn gan chó sao () Chương 204: Trương Ích Đạt bái phỏng () Chương 205: Tấn thăng Danh Sư Đường đường chủ () Chương 206: Vị hôn thê () Chương 207: Nam Cung Trường Hoan () Chương 208: Trấn Bắc Vương () Chương 209: Mộ Dung Trường Thiên tin tức () Chương 210: Muốn bao nhiêu tiền () Chương 211: Đừng nghĩ () Chương 212: Thuận buồm xuôi gió () Chương 213: Ta là cái kia loại người sao () Chương 214: Có thể hay không muốn chút mặt () Chương 215: Bởi vì ngươi lớn lên soái () Chương 216: Thành Tam Thông () Chương 217: Ai làm () Chương 218: Có tính hay không tạo phản () Chương 219: Kêu la cái gì () Chương 220: Phóng Phong Sơn () Chương 221: Phi hành ti () Chương 222: Quan Đạt Thành () Chương 223: Các ngươi cái này là muốn chết sao
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN