Ta Là Vạn Cổ Chúa Tể Convert Miễn phí

Ta Là Vạn Cổ Chúa Tể Convert

Tác giả:

Thần Kiến

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 711

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 48 người đánh giá.

8.5

Đánh giá truyện

Tại trong Hỗn Độn thời không vô tận, phiêu lưu lấy một bộ thi thể vĩnh hằng bất diệt, liền xem như thiên địa sụp đổ, cũng vô pháp rung chuyển bộ thi thể này mảy may!

Một ngày nào đó, trong bộ thi thể phiêu lưu không biết bao nhiêu năm tháng này, đột nhiên bay ra một đoàn chùm sáng chín màu, sau đó, dung nhập Phàm giới Thần Châu đại lục một vị thiếu niên vừa mới chết đi thể nội.

********
Tác giả các bộ: Vô Địch Thiên Hạ, Thiên Tôn Trùng Sinh...
Mới nhất Chương 711: Lại tiến Hỗn Độn thời không ( đại kết cục )

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 690: Giải quyết Long Kình Vương () Chương 670: Khổ tu nửa năm () Chương 671: 10. 000 tên đều vào không được? () Chương 437: Một chỉ đạn đến không thấy () Chương 438: Ngươi phải hướng ta lĩnh giáo? () Chương 01: Có người xuất thế () Chương 02: Khởi tử hoàn sinh () Chương 03: Tụ khí thành công () Chương 04: Lăn ra trang viên () Chương 05: Thanh Đế Thần Công () Chương 06: Ngũ Hành Tụ Linh Trận () Chương 07: Đặt chân Thanh Dương thành () Chương 08: Đồng nát sắt vụn () Chương 09: Phượng Hoàng Thần Dẫn () Chương 10: Lôi Cực tông () Chương 11: Vạn Thú Bá Thể () Chương 12: Trận Pháp sư bảo tàng () Chương 13: Linh Thể tứ trọng () Chương 14: Linh thú () Chương 15: Đệ đệ hiểu lầm () Chương 16: Đại thu hoạch () Chương 17: Tiến Lục Vụ cốc () Chương 18: Không phải Đại Trận () Chương 19: Đừng nghĩ còn sống rời () Chương 20: Đoàn Vĩnh hiệu mệnh () Chương 21: Thủ pháp của ngươi không () Chương 22: Hắn không luyện hóa được () Chương 23: Tần Phụng cung điện () Chương 24: Họa từ miệng mà ra ( () Chương 25: Cao hơn một chút như vậy () Chương 26: Tần Phụng cừu gia () Chương 27: Cải biến huyết mạch () Chương 28: Đánh giết Nguyên thú () Chương 29: Bạch Giao thực lực kinh () Chương 30: Dung hợp Bạch Long huyết () Chương 31: Trùng kích Linh Thể thất () Chương 32: Bạch Giao bảo tàng ( Canh () Chương 33: Trả nợ () Chương 34: Đánh gãy hai chân () Chương 35: Phong quang đại táng () Chương 36: Mộ Dung tổng phủ diệt () Chương 37: Ô Thú Mã () Chương 38: Lôi Thành () Chương 39: Khẳng định không thể () Chương 40: Lôi Cực tông sẽ cho bao () Chương 41: Vì cái gì? () Chương 42: Nghĩ không ra hắn ngu ngốc () Chương 43: Ngươi tốt nhất suy nghĩ () Chương 44: Lôi Cực tông khảo hạch () Chương 45: Ngân Kiếm công tử () Chương 46: Hoàng Thể xuất hiện! () Chương 47: Ta biết Đế Ấn () Chương 48: Khủng bố ngộ tính () Chương 49: Ẩn tàng thiên phú () Chương 50: Dám động ngựa của hắn, () Chương 51: Ngươi ngay cả phế vật () Chương 52: Với ta mà nói chính là () Chương 53: Vô Trần Đại Thần () Chương 54: Người hữu duyên () Chương 55: Đổi tên Vô Trần () Chương 56: Tam Hoa Tụ Đỉnh () Chương 57: Dẫn Thiên Địa Chi Hỏa () Chương 58: Bạch Giao chi nhục () Chương 59: Muốn hay không () Chương 60: Khởi hành Đống Thổ () Chương 61: Ngươi nhận biết vị bằng () Chương 62: Mắng Đoàn Vĩnh là chó () Chương 63: Năm đó ta ngay cả Thánh () Chương 64: Thánh Thể kinh hiện ( canh () Chương 65: Thập Phương Băng Kiếm () Chương 66: Địa Long bị đánh chết () Chương 67: Nhậm cô nương chẳng lẽ () Chương 68: Tiểu tử kia nhất định () Chương 69: Đoàn Vĩnh đột phá () Chương 70: Trở về Lôi Cực tông () Chương 71: Nhậm Doanh Dung thất vọng () Chương 72: Thân có tử luân Diệp () Chương 73: Lôi cực hạn lực lượng () Chương 74: Trục xuất khỏi Lôi Cực () Chương 75: Là Tứ Khí Triều Nguyên! () Chương 76: Thật ăn thịt rồng () Chương 77: Ngũ Khí Triều Nguyên () Chương 78: Ăn tết () Chương 79: Ta chỉ cần mười cái () Chương 80: Ta muốn bái kiến một () Chương 81: Đại Đế không chừng () Chương 82: Lôi Nguyên Trì () Chương 83: Có thể kiên trì hai ngày () Chương 84: Đi Tứ Quý Kiếm Tông! () Chương 85: Ta đây không phải đang () Chương 86: Mộc gia Đế Tử () Chương 87: Tứ Quý Kiếm Tông, có () Chương 88: Là hắn, nhất định là () Chương 89: Linh Sơn quốc vương thành () Chương 90: Khảo hạch Trận Pháp Đồ () Chương 91: Sáng mù mắt của hắn () Chương 92: Thông Thiên Phù mà thôi () Chương 93: Ta còn muốn thi tiếp () Chương 94: Ta muốn khảo hạch Đại () Chương 95: Khẳng định không cách () Chương 96: Ngươi là Lôi Cực tông () Chương 97: Bách Thú tông () Chương 98: Long mạch () Chương 99: Lục Khí Triều Nguyên! () Chương 100: Để hắn biến thành Độc () Chương 101: Lĩnh hội kiếm đồ () Chương 102: Là vị nào Kiếm Đạo () Chương 103: Lỗ Nhất Phát bị oanh () Chương 104: Thanh Long Kiếm xuất thế () Chương 105: Quý khách Vạn Vinh Hạo () Chương 106: Để Diệp Phong tự mình () Chương 107: Bá khí bên cạnh để () Chương 108: Lục Khí Triều Nguyên () Chương 109: Thần uy, phách tuyệt thiên () Chương 110: Chư Thần Chi Chủ () Chương 111: Ma Uyên () Chương 112: Gặp lại Long gia nữ tử () Chương 113: Ma Long biến dị () Chương 114: Sát Long () Chương 115: Đột phá Thần Thông bí () Chương 116: Lôi Cực tông gặp công () Chương 117: Lâm Phi Vũ đây là đang () Chương 118: Giải thi đấu trận pháp () Chương 119: Ta là đứng đầu nhất () Chương 120: Gặp lại Tiêu Thục Thận () Chương 121: Long Uyển Thanh công chúa () Chương 122: Long Uyển Thanh thiết yến () Chương 123: Đem Lôi Cực tông đệ () Chương 124: Có trận pháp luận bàn () Chương 125: Ta lại nhường ngươi () Chương 126: Đàm Thuận chấn kinh đám () Chương 127: Diệp Vô Trần báo danh () Chương 128: Lưu Đường rút đến () Chương 129: Siêu Cấp Đại Thông Thiên () Chương 130: Ngươi muốn kiến thức () Chương 131: Không phải do hắn không () Chương 132: Để Diệp Phong chủ động () Chương 133: Đàm Thuận, chết! () Chương 134: Tự nhiên đến hiến () Chương 135: Sát Long, ngươi hỗn đản! () Chương 136: Đàm gia truy sát () Chương 137: Các ngươi tính sai một () Chương 138: Dược Thánh cốc () Chương 139: Dược Thánh điện () Chương 140: Phần Tịch Đỉnh () Chương 141: Nhìn ta không lột da của () Chương 142: Đánh giết Truyền Kỳ () Chương 143: Diệp Phong, ngươi đừng () Chương 144: Mộc Lâm Sâm về nhà () Chương 145: Tiến về Vạn Kiếm quốc () Chương 146: Thần phẩm Kim Đan () Chương 147: Chúng ta đi đánh nhau () Chương 148: Ta hôm trước, chỉ dùng () Chương 149: Cho ta thống khoái () Chương 150: Vạn gia diệt () Chương 151: Đi Đại Tần hoàng thành () Chương 152: Mộng gia () Chương 153: Cửu Cung Trận () Chương 154: Đều cho lão tử dừng () Chương 155: Ba thuộc tính đại trận () Chương 156: Điều tra rất rõ ràng () Chương 157: Phong tỏa Thiên Thú sơn () Chương 158: Vô Cực Kim Đan () Chương 159: Ta chỉ là kẻ giết rồng () Chương 160: Thật nhiều Hoàng cảnh () Chương 161: Hoàng cấp huyết mạch () Chương 162: Tần Ấn Tiểu Tam () Chương 163: Diệp Vô Trần đến rồi! () Chương 164: Đây là Nhân Hoàng tứ () Chương 165: Tần Hoàng, hắn là con () Chương 166: Tần Ấn chết () Chương 167: Hắc Long Thần Phủ () Chương 168: Một môn Nhị Đế () Chương 169: Trực tiếp bóp chết cũng () Chương 170: Diệp Tình công chúa đến () Chương 171: Một cái bất nhập lưu () Chương 172: Tổng hợp thiên phú () Chương 173: Không cách nào kích hoạt () Chương 174: Khu vực màu đỏ phá! () Chương 175: Kim Đan xuất thế () Chương 176: Chí Tôn Kim Đan hiện, () Chương 177: Đây mới là hắn chân () Chương 178: Thái Nhất Đại Đế con () Chương 179: Choáng váng () Chương 180: Sư tử há mồm () Chương 181: Vô Cực sơn động phủ () Chương 182: Gia chủ Bành gia thọ yến () Chương 183: Hắn cùng Quỷ Minh cấu () Chương 184: Bành gia cổ xưa nhất () Chương 185: Còn không cho ta quỳ xuống! () Chương 186: Phía trước có khối tiểu () Chương 187: Đem Diệp Vô Trần phế () Chương 188: Lão Vương, ngươi rốt () Chương 189: Thánh cảnh Long tộc cao () Chương 190: Sắp chết đến nơi còn () Chương 191: Ôn Lam đại tỷ () Chương 192: Bọn hắn thức ăn, lại () Chương 193: Diệp gia niên hội () Chương 194: Ngày mai động thủ () Chương 195: Để Thái Nhất đến trước () Chương 196: Không đem ta Thái Nhất () Chương 197: Ngươi làm sao biết Thiên () Chương 198: Dừng tay cho ta! () Chương 199: Tam thúc tổ, thật là () Chương 200: Đánh Diệp gia chủ ý () Chương 201: Ngưng tụ pháp tướng () Chương 202: Man Hoang đại lục () Chương 203: Cố gia xuống dốc () Chương 204: Chiến Thần chi tử () Chương 205: Sẽ có bảo bối gì xuất () Chương 206: Chiến Thần chi tử bị () Chương 207: Sẽ không từ bỏ thôi () Chương 208: Thạch điện cửu thải () Chương 209: Tiên Thiên Cửu Khí () Chương 210: Giao ra Dương Thần Thánh () Chương 211: Sở Bá, đầu người rơi () Chương 212: Phục Long sơn bắt Long () Chương 213: Á Thánh thứ ba () Chương 214: Thiên hạ mãnh nhân sao () Chương 215: Ngươi làm càn () Chương 216: Khăng khăng muốn chết () Chương 217: Một quyền nổ đầu () Chương 218: Ngươi biết chúng ta Kiếm () Chương 219: Đến Cơ gia tổng phủ () Chương 220: Đừng từng bước từng
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN