Ta Ở Group Chat Mô Phỏng Trường Sinh Lộ Miễn phí

Ta Ở Group Chat Mô Phỏng Trường Sinh Lộ

Tác giả:

Nộn Lăng Như Mộng

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Full - Chương 327

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 25 người đánh giá.

6.4

Đánh giá truyện

Ngày nào đó, Vương Bình gia nhập một cái xuyên việt giả group chat, group chat có thể để cho mỗi cái quần viên tùy cơ xuyên qua đến thế giới khác nhau, mà khiến cho lấy ra chính mình chuyên môn ngón tay vàng.

Vương Bình bản coi chính mình sắp đi lên nhân sinh đỉnh phong. . .

"Chờ đã, 67 cái quần thành viên, ảnh chân dung làm sao xám 60 cái."

"Keng, quần người sống giảm một, cùng ngài đồng thời vào quần Trần Khang đã chết, không có thể sống quá mười giây đồng hồ, các vị quần viên xin lấy đó làm gương."

Vương Bình đã tê rần, chớp mắt rõ ràng người "xuyên việt" này group chat là cái hố lớn, quần viên tỉ lệ tử vong cực cao, mà hơi một tí rơi xuống đất thành hộp.

Cũng còn tốt, Vương Bình kế tiếp thức tỉnh rồi nhân sinh máy mô phỏng!

"Keng, nhân sinh máy mô phỏng đã mở ra, thiên phú quét mới bên trong. . ."

"Chúc mừng kí chủ đánh vào màu vàng thiên phú · Thánh thể; màu vàng thiên phú · Hỗn Độn Thể; màu tử kim thiên phú · Thời Không Đạo Thể."

Cảnh giới thế giới main: Thối Thể - Hậu Thiên - Tiên Thiên - Linh Nguyên - Siêu Phàm Đại Cảnh (Linh Hải cảnh - Linh Thai cảnh - Uẩn Linh cảnh) - Huyền Đan - Âm Dương - Sinh Tử - Niết Bàn - Vương cảnh - Hoàng cảnh

Mới nhất Chương 327: Toàn trí toàn năng (chương cuối) 2

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 243: Đáng thương Phong Ma Chí Tôn! Thái Nhất Đế Cung cung chủ đại biến mặt 3 () Chương 243: Đáng thương Phong Ma Chí Tôn! Thái Nhất Đế Cung cung chủ đại biến mặt 2 () Chương 243: Đáng thương Phong Ma Chí Tôn! Thái Nhất Đế Cung cung chủ đại biến mặt () Chương 242: Luyện hóa thượng giới! Đột phá Chí Tôn! 3 () Chương 239: Cửu Tinh các bí mật! Gặp lại Bạch Thiên Hồng () Chương 238: Hậu trường hắc thủ hiện! Thiên Vũ Đại Đế biến mất nguyên nhân! ? 3 () Chương 238: Hậu trường hắc thủ hiện! Thiên Vũ Đại Đế biến mất nguyên nhân! ? 2 () Chương 242: Luyện hóa thượng giới! Đột phá Chí Tôn! 2 () Chương 242: Luyện hóa thượng giới! Đột phá Chí Tôn! () Chương 241: Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau 3 () Chương 241: Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau 2 () Chương 241: Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau () Chương 240: Hỗn Độn Thể xuất thế! 3 () Chương 240: Hỗn Độn Thể xuất thế! 2 () Chương 240: Hỗn Độn Thể xuất thế! () Chương 239: Cửu Tinh các bí mật! Gặp lại Bạch Thiên Hồng 3 () Chương 239: Cửu Tinh các bí mật! Gặp lại Bạch Thiên Hồng 2 () Chương 238: Hậu trường hắc thủ hiện! Thiên Vũ Đại Đế biến mất nguyên nhân! ? () Chương 01: Tom dáng tươi cười dần dần làm càn () Chương 02: Phách lối đi rừng, không cho liền đưa () Chương 3: Xuyên việt giả trò gian cách chết! () Chương 4: Ngón tay vàng tới sổ! Nhân sinh máy mô phỏng! () Chương 5: Quần viên ước ao! () Chương 6: Một bước đi nhầm, như rơi xuống vực sâu! () Chương 7: A, thận hư giả! () Chương 8: Trong đồng tử thần hỏa! () Chương 9: Chú ta chết, quả thực có độc! () Chương 10: Lại lần nữa mô phỏng () Chương 11: Xâm lấn chi địch () Chương 12: Thay đổi tương lai! () Chương 13: Tiền của không lộ ra ngoài () Chương 14: Đoạt mệnh chi thê () Chương 15: Mới quần viên! Cùng một thế giới! () Chương 16: Lại chết hai người! () Chương 17: Lần thứ nhất trả tiền mô phỏng! () Chương 18: Thanh niên kiếm khách · Bạch Thiên Hồng! () Chương 19: Khí vận chi tử () Chương 20: Khởi nghĩa! Đặc thù khen thưởng! () Chương 21: Thể chất đặc thù! () Chương 22: Thay đổi triều đại! () Chương 23: Tu vi tăng vọt! () Chương 24: Biến hóa tương lai () Chương 25: Xích Thôn sương mù () Chương 26: Ba vị người mới vào quần () Chương 27: Quá mức ngây thơ () Chương 28: Siêu Phàm Đại Cảnh! () Chương 29: Thế giới yêu ma () Chương 30: Tử Linh giới () Chương 31: Huyết mạch bí mật () Chương 32: Huy hoàng quá khứ () Chương 33: Chọn khen thưởng () Chương 34: Tu vi tăng vọt! Tứ phẩm luyện dược sư! () Chương 35: Xích Thôn bí ẩn () Chương 36: Bái vào Kiếm Linh tông () Chương 37: Bạch Thiên Hồng cái chết () Chương 38: Vong tộc diệt chủng () Chương 39: Chọn khen thưởng () Chương 40: Cảm giác mạnh mẽ () Chương 41: Trương Hổ quần nhiệm vụ () Chương 42: Ngàn cân treo sợi tóc () Chương 43: Cất cánh Trần Dao () Chương 44: Cổ ngọc cùng không trọn vẹn công pháp () Chương 45: Rời đi Xích Thôn () Chương 46: Kỳ nhân dị sĩ () Chương 47: Đại Hạ cửu công chúa () Chương 48: Mới linh khí () Chương 49: Nữ Đế chết () Chương 50: Khủng bố ma nhân () Chương 51: Nhắc nhở () Chương 52: Bái sơn () Chương 53: Luyện đan () Chương 54: Ngũ phẩm () Chương 55: Thái Thượng trưởng lão () Chương 56: Kiếm ý () Chương 57: Quần nhiệm vụ! () Chương 58: Mới Siêu Phàm () Chương 60: Linh Nguyên cảnh đại viên mãn! (cầu đầu đính! ) () Chương 60: Linh Nguyên cảnh đại viên mãn! (cầu đầu đính! )(2) () Chương 60: Linh Nguyên cảnh đại viên mãn! (cầu đầu đính! )(3) () Chương 61: Diệt sạch! () Chương 61: Diệt sạch! (2) () Chương 62: Quỷ dị! () Chương 62: Quỷ dị! (2) () Chương 62: Quỷ dị! (3) () Chương 63: Một kiếm trảm chi () Chương 63: Một kiếm trảm chi (2) () Chương 63: Một kiếm trảm chi (3) () Chương 64: Tối ưu hóa nhân sinh máy mô phỏng! () Chương 64: Tối ưu hóa nhân sinh máy mô phỏng! (2) () Chương 65: Đánh gục hai người! () Chương 65: Đánh gục hai người! (2) () Chương 65: Đánh gục hai người! (3) () Chương 66: Lại lần nữa mô phỏng () Chương 66: Lại lần nữa mô phỏng (2) () Chương 67: Xích Diễm Công xuất thế! () Chương 67: Xích Diễm Công xuất thế! (2) () Chương 68: Thực lực tăng vọt! Đại chiến Siêu Phàm! () Chương 68: Thực lực tăng vọt! Đại chiến Siêu Phàm! (2) () Chương 68: Thực lực tăng vọt! Đại chiến Siêu Phàm! (3) () Chương 69: Hai cái may mắn người mới! () Chương 69: Hai cái may mắn người mới! (2) () Chương 70: Quỷ dị cấm địa () Chương 70: Quỷ dị cấm địa (2) () Chương 71: Cổ ngọc phản ứng () Chương 72: Đột phá Siêu Phàm Đại Cảnh! () Chương 72: Đột phá Siêu Phàm Đại Cảnh! (2) () Chương 73: Cái thứ hai quần nhiệm vụ () Chương 73: Cái thứ hai quần nhiệm vụ (2) () Chương 74: Mô phỏng thế giới yêu ma () Chương 74: Mô phỏng thế giới yêu ma (2) () Chương 75: Kẻ địch ở bên trong () Chương 75: Kẻ địch ở bên trong (2) () Chương 76: Nhân loại, này đều không diệt vong? () Chương 76: Nhân loại, này đều không diệt vong? (2) () Chương 77: Quỷ dị năng lực () Chương 77: Quỷ dị năng lực (2) () Chương 78: Quỷ dị bộ mặt thật! () Chương 78: Quỷ dị bộ mặt thật! (2) () Chương 79: Ra tay! () Chương 79: Ra tay! (2) () Chương 80: Giết Yêu Hoàng! () Chương 80: Giết Yêu Hoàng! (2) () Chương 81: Lại lần nữa ra biển! () Chương 81: Lại lần nữa ra biển! (2) () Chương 82: Tội huyết đời sau! () Chương 82: Tội huyết đời sau! (2) () Chương 83: Tàn khốc! () Chương 83: Tàn khốc! (2) () Chương 84: Huyết Ma đại trận () Chương 84: Huyết Ma đại trận (2) () Chương 85: Cướp đoạt cơ duyên () Chương 85: Cướp đoạt cơ duyên (2) () Chương 86: Diệp Thần muốn bái sư! () Chương 86: Diệp Thần muốn bái sư! (2) () Chương 87: Thiên sát cô tinh cùng Thiên cấp công pháp! () Chương 87: Thiên sát cô tinh cùng Thiên cấp công pháp! (2) () Chương 88: Trả tiền mô phỏng! Màu lam thiên phú! () Chương 88: Trả tiền mô phỏng! Màu lam thiên phú! (2) () Chương 89: Công pháp tới tay! Phong phú khen thưởng! () Chương 89: Công pháp tới tay! Phong phú khen thưởng! (2) () Chương 90: Đồng thau đèn cổ! Cái thứ ba quần nhiệm vụ! (cầu vé tháng chống đỡ! ) () Chương 90: Đồng thau đèn cổ! Cái thứ ba quần nhiệm vụ! (cầu vé tháng chống đỡ! )(2) () Chương 91: Dưới đèn pha quỷ dị! () Chương 91: Dưới đèn pha quỷ dị! (2) () Chương 92: Khủng bố năng lực! Ngón tay vàng của Tần Thiên! () Chương 92: Khủng bố năng lực! Ngón tay vàng của Tần Thiên! (2) () Chương 92: Khủng bố năng lực! Ngón tay vàng của Tần Thiên! (3) () Chương 93: Debut Lưu Mai! Năng lực bí mật! () Chương 93: Debut Lưu Mai! Năng lực bí mật! (2) () Chương 94: Diệt vong toàn nhân loại! Lãnh khốc Trương Tuấn () Chương 94: Diệt vong toàn nhân loại! Lãnh khốc Trương Tuấn (2) () Chương 95: Nhiệm vụ, vậy thì hoàn thành rồi () Chương 95: Nhiệm vụ, vậy thì hoàn thành rồi (2) () Chương 96: Song tu hệ thống! () Chương 96: Song tu hệ thống! (2) () Chương 97: Quỷ dị thành bánh bao! () Chương 97: Quỷ dị thành bánh bao! (2) () Chương 98: Lại lần nữa mô phỏng! Phá cục chi đạo! () Chương 98: Lại lần nữa mô phỏng! Phá cục chi đạo! (2) () Chương 99: Chín sao Võ Thánh! Hung hăng tập hợp đủ ngũ hành linh vật! () Chương 99: Chín sao Võ Thánh! Hung hăng tập hợp đủ ngũ hành linh vật! (2) () Chương 100: Đột phá Linh Thai cảnh! Năm cái người mới vào quần! () Chương 100: Đột phá Linh Thai cảnh! Năm cái người mới vào quần! (2) () Chương 101: Linh hồn thiên phú! Thất phẩm () Chương 101: Linh hồn thiên phú! Thất phẩm (2) () Chương 102: Mới mô phỏng! Mở khóa quần công năng () Chương 102: Mới mô phỏng! Mở khóa quần công năng (2) () Chương 103: Đồng thời xuất hiện hai cái quần nhiệm vụ! () Chương 103: Đồng thời xuất hiện hai cái quần nhiệm vụ! (2) () Chương 104: Không công bằng phân tổ! Thí nghiệm ngón tay vàng () Chương 104: Không công bằng phân tổ! Thí nghiệm ngón tay vàng (2) () Chương 105: Mới con đường! Đặc thù khen thưởng! () Chương 105: Mới con đường! Đặc thù khen thưởng! (2) () Chương 106: Elâzığ biên niên sử () Chương 106: Elâzığ biên niên sử (2) () Chương 107: Mô phỏng! Trương Hổ cùng ngón tay vàng của Lâm Viên Viên () Chương 107: Mô phỏng! Trương Hổ cùng ngón tay vàng của Lâm Viên Viên (2) () Chương 108: Quỷ dị cùng Quang Minh Chủ Thần! () Chương 108: Quỷ dị cùng Quang Minh Chủ Thần! (2) () Chương 109: Group chat hắc ám! Hoàn thành nhiệm vụ phương pháp! () Chương 109: Group chat hắc ám! Hoàn thành nhiệm vụ phương pháp! (2) () Chương 109: Group chat hắc ám! Hoàn thành nhiệm vụ phương pháp! (3) () Chương 109: Group chat hắc ám! Hoàn thành nhiệm vụ phương pháp! (4) () Chương 110: Ngô Quân biến thái ngón tay vàng! Song giết! () Chương 110: Ngô Quân biến thái ngón tay vàng! Song giết! (2) () Chương 110: Ngô Quân biến thái ngón tay vàng! Song giết! (3) () Chương 110: Ngô Quân biến thái ngón tay vàng! Song giết! (4) () Chương 111: Group chat công năng mới! Mới màu lam thiên phú () Chương 111: Group chat công năng mới! Mới màu lam thiên phú (2) () Chương 112: Huyền Quy đại lục chân tướng! () Chương 112: Huyền Quy đại lục chân tướng! (2) () Chương 113: Đột phá Uẩn Linh cảnh! Tái hiện màu lam thiên phú! () Chương 113: Đột phá Uẩn Linh cảnh! Tái hiện màu lam thiên phú! (2) () Chương 114: Tàn sát Thánh Tâm đảo! Đột phá Huyền Đan cảnh () Chương 114: Tàn sát Thánh Tâm đảo! Đột phá Huyền Đan cảnh (2) () Chương 115: Đại chiến! Trở về () Chương 115: Đại chiến! Trở về (2) () Chương 116: Khủng bố thiên phú! Thực lực tăng vọt () Chương 116: Khủng bố thiên phú! Thực lực tăng vọt (2) () Chương 116: Khủng bố thiên phú! Thực lực tăng vọt (3) () Chương 116: Khủng bố thiên phú! Thực lực tăng vọt (4) () Chương 117: Trảm Huyền Đan cảnh! Mới xuyên qua phương thức! () Chương 117: Trảm Huyền Đan cảnh! Mới xuyên qua phương thức! (2) () Chương 117: Trảm Huyền Đan cảnh! Mới xuyên qua phương thức! (3) () Chương 117: Trảm Huyền Đan cảnh! Mới xuyên qua phương thức! (4) () Chương 118: Group chat kẻ sau màn! Huyết Ma tai hoạ () Chương 118: Group chat kẻ sau màn! Huyết Ma tai hoạ (2) () Chương 118: Group chat kẻ sau màn! Huyết Ma tai hoạ (3) () Chương 118: Group chat kẻ sau màn! Huyết Ma tai hoạ (4) () Chương 119: Vạn năm bí ẩn vạch trần! Đoạn Tội Hoàng Giả! () Chương 119: Vạn năm bí ẩn vạch trần! Đoạn Tội Hoàng Giả! (2) () Chương 119: Vạn năm bí ẩn vạch trần! Đoạn Tội Hoàng Giả! (3) () Chương 119: Vạn năm bí ẩn vạch trần! Đoạn Tội Hoàng Giả! (4) () Chương 120: Thất Tinh bí cảnh đại cơ duyên! Tu vi tăng vọt () Chương 120: Thất Tinh bí cảnh đại cơ duyên! Tu vi tăng vọt (2) () Chương 120: Thất Tinh bí cảnh đại cơ duyên! Tu vi tăng vọt (3) () Chương 120: Thất Tinh bí cảnh đại cơ duyên! Tu vi tăng vọt (4) () Chương 121: Phục sinh Thái Vĩnh Long! Quần nhiệm vụ ba liên phát! () Chương 121: Phục sinh Thái Vĩnh Long! Quần nhiệm vụ ba liên phát! (2) () Chương 121: Phục sinh Thái Vĩnh Long! Quần nhiệm vụ ba liên phát! (3) () Chương 121: Phục sinh Thái Vĩnh Long! Quần nhiệm vụ ba liên phát! (4) () Chương 122: Vấn đề lớn nhất giải quyết! Liền hoạch bảo vật () Chương 122: Vấn đề lớn nhất giải quyết! Liền hoạch bảo vật (2) () Chương 123: Vào Tử Nguyệt bí cảnh! Thiên Hải quốc công chúa () Chương 123: Vào Tử Nguyệt bí cảnh! Thiên Hải quốc công chúa (2)
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN