Ta Thật Không Muốn Nổi Danh A Convert Miễn phí

Ta Thật Không Muốn Nổi Danh A Convert

Tác giả:

Vu Mã Hành

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đô Thị

Tình trạng:

Đang ra - Quyển 2 Chương 97

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 79 người đánh giá.

8.9

Đánh giá truyện

Một năm kia, nghèo đến điên rồi Lục Viễn cầm năm giờ viết xong kịch bản, thành công hướng một bạch phú mỹ lừa dối một trăm vạn đầu tư

Ban đầu hắn chỉ muốn hoa tám mươi vạn tùy tiện vỗ vỗ ứng phó dưới, sau đó tại phim chiếu lên đêm hôm trước còn lại hai mươi vạn về nhà từ đây đàng hoàng cưới lão bà làm điểm vốn nhỏ mua bán, đồng thời đánh chết hắn cũng không tới cửa hàng

Nhưng là

Phòng bán vé nổ tung

☆☆ Minh chủ: chupanhpk
Mới nhất Quyển 2 Chương 97: Chương cuối

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 892: « Final Destination » chiếu phim ( thượng ) () Chương 891: « Final Destination » là âm mưu kinh thiên? () Chương 890: Nhường thế giới khiếp sợ đi () Chương 1: Không chuyên nghiệp lừa () Chương 02: Đánh đàn dương cầm thời () Chương 03: Là, ta là nguyên sang người () Chương 04: Thật nhiều thật nhiều () Chương 05: Tranh thủ thời gian mở () Chương 06: Ngươi sân khấu là đang () Chương 07: Ngươi đi giúp ta mua bao () Chương 08: Cái kia, ta sợ lãng phí, () Chương 09: Thật xin lỗi, ta ăn chắc () Chương 10: Ngưu tầm ngưu, mã tầm () Chương 11: Đánh rắm, đây đều là () Chương 12: Ngươi có mộng tưởng () Chương 13: Cái gì? Biên tiến sách () Chương 14: Ta chưa từng trang bức! () Chương 15: Ta mẹ nó đều làm cái () Chương 16: Nhân tài a thảo! () Chương 17: Cai thuốc là không thể () Chương 18: Ta là 1 cái có tình hoài () Chương 19: Ngươi trong kẽ răng có () Chương 20: Thượng đế tặc mẹ () Chương 21: Ta là ảnh đế, ta rất () Chương 22: Ảnh đế chính là dùng () Chương 23: Ngươi tài hoa hơn người () Chương 24: Ngọa tào, ngươi trang bức () Chương 25: Ngươi liền không thể () Chương 26: Người trẻ tuổi, ngươi () Chương 27: A miêu a cẩu mua cái gì () Chương 28: Xấu lưu nồng! () Chương 29: Ngươi là sát vách Vương () Chương 30: Cái gì? Ta nằm súng? () Chương 31: Lục Viễn, ký công ty của () Chương 32: Chạy trở về đến ra () Chương 33: Cái này thao tác ta xem không () Chương 34: Cái kia Lục Viễn đi ra () Chương 35: Ai dừng xe, chặn đường! () Chương 36: Cái gì? Ngươi liền cùng () Chương 37: Ta kỳ thật rất ưu tú! () Chương 38: Ta là 1 cái có tố chất () Chương 39: Lão gia tử tới đón rồi? () Chương 40: Cái gì? Vế dưới bị () Chương 41: Lục Viễn muốn ngồi ta () Chương 42: Ta là 1 cái rất khiêm tốn () Chương 43: Đến 2 bài thơ! () Chương 44: Để 1 nhường, ta đi vào () Chương 45: Cái kia, tiền thưởng cái () Chương 46: Chơi hắn! () Chương 47: Lục nhị cẩu tử thân () Chương 48: Treo thưởng càng ngày càng () Chương 49: Cái này mông ngựa đập () Chương 50: Chúng ta cũng không có () Chương 51: Ngươi đối với hắn có () Chương 52: Lục Viễn là bối cảnh () Chương 53: Thật xin lỗi, ta nhận () Chương 54: Có thể hay không đừng () Chương 55: Các ngươi trang bức tìm () Chương 56: Ba ba ba ba ba ba ba () Chương 57: Có chút lựa chọn chính () Chương 58: Cái gì? Ngươi gọi ta Vương () Chương 59: Giá thành nhỏ ngươi cũng () Chương 60: Truyền kỳ bắt đầu? () Chương 61: Phiếu bán xong? (cảm tạ () Chương 62: Có ý tứ gì, cái này cái () Chương 63: Lần đầu danh tiếng bạo () Chương 64: Lão tử chính là rác () Chương 65: Cái gì, ta lấy được () Chương 66: Ngày đầu phòng bán vé () Chương 67: Các ngươi không trân quý, () Chương 68: Ta luôn cảm thấy có 1 () Chương 69: Phòng bán vé đến cùng () Chương 70: Thẩm đạo, ngươi trái () Chương 71: Trán? Ta nổi danh sao? () Chương 72: Tương lai Hoa Hạ, chú định () Chương 73: Ân, ta là người thành () Chương 74: Cái kia, không thể hút () Chương 75: Hắn, đến Venice! () Chương 76: Gặp may thảm tiếu dung () Chương 77: Ta 1 thẳng mong đợi nam () Chương 78: Chấn kinh, đến từ Edward () Chương 79: Đây là 1 cái nói thật () Chương 80: Các ngươi đây là mấy () Chương 81: Ta không phải ý tứ này... () Chương 82: Huynh đệ, muốn ra album () Chương 83: Cái gì? Ngươi là Lục () Chương 84: Xuất tràng phí không trọng () Chương 85: Ta cam đoan ta làm tốt ăn! () Chương 86: Ngươi 1 cái đạo diễn () Chương 87: Lục man tử để ta làm () Chương 88: Đều đi vây Lục Viễn! () Chương 89: Tại sao lại là Lục Viễn! () Chương 90: Không có tài hoa Lục Nhị () Chương 91: Lục Viễn rất ủy khuất () Chương 92: Thực sự là buồn nôn () Chương 93: Ta đến linh cảm () Chương 94: Không nên quấy rầy hắn () Chương 95: Ta về sau có thể sẽ không () Chương 96: Ân, ta muốn thay đổi kịch () Chương 97: Lục Viễn cự tuyệt mời () Chương 98: Đem ta đen thành quạ đen () Chương 99: Ta sẽ chỉ hát ta viết () Chương 100: Cãi lộn, bộc phát, trầm () Chương 101: Khiến người chấn kinh () Chương 102: Đậu phộng, ta không phải () Chương 103: Ta phun ra ngươi một mặt () Chương 104: Thật có lỗi, hắn không () Chương 105: Đây chẳng lẽ là thay () Chương 106: Thất thố, toàn thất () Chương 107: Nghĩ trang bức, nhưng thất () Chương 108: Ta đến cùng nên làm cái () Chương 109: Ta tin ngươi cái quỷ () Chương 110: Lục đạo, ngươi lại () Chương 111: Đi lên liền phóng đại () Chương 112: Người này xem ra thật () Chương 113: Đều mờ mịt (canh thứ () Chương 114: Cái gì? Ngươi cũng biết () Chương 115: Đầu bếp làm cái gì () Chương 116: Đem ta vạch trần đi () Chương 117: Cái này không phù hợp () Chương 118: Ta cũng muốn Cá Ướp () Chương 119: Ta thật rất ủy khuất () Chương 120: Ngươi đến cùng phải () Chương 121: Ngươi muốn hướng fan () Chương 122: Chúng ta đều làm công () Chương 123: Lão gia tử ăn vạ () Chương 124: Công ty quản lý cái gì, () Chương 125: A Viễn, ngươi ám chỉ () Chương 126: Hắn là 1 cái hùng tài () Chương 127: Ta người này kỳ thật () Chương 128: Cái gì, đều đi ăn máng () Chương 129: Đây là cái gì kê nhi () Chương 130: Ta không phải một cái () Chương 131: Bị hù dọa(canh thứ hai) () Chương 132: Toàn bộ mộng (canh thứ () Chương 133: Lần này ngươi làm ta () Chương 134: Khống chế không nổi? () Chương 135: Làm sao có thể là hắn () Chương 136: Cái gì? Phong thủy luân () Chương 137: Ta vì cái gì mềm lòng? () Chương 138: Con hàng này làm sao đột () Chương 139: Giảng bài? Ta làm như () Chương 140: Chẳng lẽ muốn bị oanh () Chương 141: Lần nữa chứng minh ta () Chương 142: Lục Viễn hố cha mối () Chương 143: A Viễn, thật xin lỗi, () Chương 144: Ngươi xác định không () Chương 145: Chúng ta đi cổ động () Chương 146: Dùng sức quá mạnh thổi () Chương 147: Con hàng này lại tới? () Chương 148: Chẳng lẽ quán cơm nhỏ () Chương 149: Chờ một chút, tựa hồ () Chương 150: Lục Viễn tốt có mặt () Chương 151: Sau lưng của hắn khả () Chương 152: Ta chẳng lẽ nói sai lời () Chương 153: Một đám người bành () Chương 154: Chỉ cần ta có, ta đều () Chương 155: Rất chán ghét ngươi, () Chương 156: Ta có cần phải cúi đầu? () Chương 157: Làm sao lên đầu đề () Chương 158: Cái kia, chú ý 1 dưới () Chương 159: Ta Weibo chính là vì đánh () Chương 160: Xoát một đợt đầu đề () Chương 161: Hung ác lên chính mình () Chương 162: Cái gì? Quảng cáo đánh () Chương 163: Phun ra ngoài điểm nóng () Chương 164: Cảm giác bị thất bại () Chương 165: Lão sư ta muốn gặp ngươi () Chương 166: Ta thật rất ủy khuất () Chương 167: Không được coi trọng () Chương 168: Ngươi cái này ngươi cái () Chương 169: Lại lấy được thưởng(canh () Chương 170: Cho nên, ngươi lại tới? () Chương 171: Ta muốn cảm tạ Lục () Chương 172: Hắn rất thưởng thức () Chương 173: Diễn kịch diễn quá mãnh () Chương 174: Như vậy ta thử một chút () Chương 175: Đây mới thực là đại () Chương 176: Ta không có thù oán với () Chương 177: Sẽ không nói tiếng Anh () Chương 178: Ta chỉ là nghĩ trang bức () Chương 179: Lục Viễn dốc lòng đi () Chương 180: Vạch trần Lục Viễn () Chương 181: Lục Viễn tên khốn này () Chương 182: Xuân khí tiết tuổi già () Chương 183: Đây là một cái rất () Chương 184: Ta là đạo diễn, ngươi () Chương 185: Ta là loại kia chỉ hiểu () Chương 186: Đám fan hâm mộ giang () Chương 187: Ngươi lấy cái gì cùng () Chương 188: Sáo lộ một đợt (canh () Chương 189: Đánh quảng cáo đơn thuần () Chương 190: Yến xuân có vấn đề () Chương 191: Ta kí tên rất đáng tiền? () Chương 192: Ngươi cùng Newbuck rất () Chương 193: Ngươi đang nghiên cứu () Chương 194: Lục Viễn thu đối thủ () Chương 195: Diễn kỹ này có chút () Chương 196: Không xong không xong! () Chương 197: Lần đầu phòng bán vé () Chương 198: Nghịch thế dâng lên! () Chương 199: Van cầu ngươi đánh một () Chương 200: Nghịch tập kỳ tích sinh () Chương 201: Không có bức số Lục () Chương 202: « Lưu Lãng Giả » thành () Chương 203: Cái kia, ta đem kịch bản () Chương 204: A Viễn cũng là ngươi () Chương 205: Ngươi đến cùng sai ở () Chương 206: Chọc tổ ong vò vẽ rồi? () Chương 207: Biến thành người người () Chương 208: Chu phóng viên, ngươi phỏng () Chương 209: Chương những này biên () Chương 210: Chúng ta muốn đánh mặt () Chương 211: Tôn Bằng táng gia bại () Chương 212: Fan hâm mộ quảng cáo () Chương 213: Chẳng lẽ ta thời đại () Chương 214: Đây là ngành giải trí () Chương 215: Thật có lỗi, ta cảm () Chương 216: Chúng ta không ngay ngắn () Chương 217: Hắn không tại giang hồ, () Chương 218: Đều đánh một đợt () Chương 219: Ô ô ô, Nhị Cẩu Tử, () Chương 220: Còn không có hảo hảo () Chương 221: Ngươi nói ngươi trang () Chương 222: Dạng này, năm vạn cát-sê
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN
Admin

Admin

Luyện khí Sơ kỳ

  • 153

  • 22,923

  • 359,960

  • Chưa có truyện phù hợp.