Tam Thốn Nhân Gian Miễn phí

Tam Thốn Nhân Gian

Tác giả:

Nhĩ Căn

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp Huyền Huyễn

Tình trạng:

Tạm ngưng - Chương 1447 

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 97 người đánh giá.

8.2

Đánh giá truyện

"Cử đầu tam thốn vô thần minh, chưởng tâm tam thốn thị nhân gian".

Ý nói: "Ngước đầu lên ba thước không thấy thần đâu. Nơi ba tấc lòng bàn tay lại là nhân gian."

Trung Quốc từ xưa đã có câu: "Đao thượng tam xích hữu thần minh" - Những thứ tốt xấu trên đời này đều có thần minh chứng giám, muốn dối trá cũng không được. Thế nhưng nhân vật chính của Tam Thốn Nhân Gian chính là một kẻ ngạo nghễ, tự nắm giữ vận mệnh của cả nhân gian trong tay, có thể quản mọi thứ mà chẳng ai quản được hắn! Câu chuyện của hắn ra sao? Mời chư vị đồng đạo cùng thưởng thức!

Đây là bộ tiểu thuyết thứ 5 mà Nhĩ Căn viết tiếp sau Tiên Nghịch, Cầu Ma, Ngã Dục Phong Thiên và Nhất Niệm Vĩnh Hằng.
Mới nhất Chương 1447 : Cuối cùng một hồi hư ảo diệt (Hết)

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1-1: Mở đầu: Ngoại truyện Nhất niệm vĩnh hằng () Chương 1-2: Ta muốn giảm cân! () Chương 2: Vương Bảo Nhạc, ngươi làm trò gì thế? () Chương 3: Kháo sơn tông (2) () Chương 4: Vô vọng () Chương 5: Học sinh đặc chiêu () Chương 6: Phiền phức to rồi! () Chương 7: Toàn dân là thợ mỏ () Chương 8: Dùng tài trí phản kích! () Chương 9: Thái Hư Phệ Khí Quyết! () Chương 10: Hệ Chiến Võ Vô Địch () Chương 11: Thầy ơi, cho em theo với! () Chương 12: Đột phá () Chương 13: Hóa Thanh Đan () Chương 14: Ưu thế của hệ binh pháp () Chương 15: Đây chính là giật tiền! () Chương 16: Linh thạch thượng phẩm () Chương 17: Chuyên trị bắt nạt hệ chiến võ chúng ta? () Chương 18: Cảnh giới Phong Thân () Chương 19: Thái Hư Cầm Nã Thuật () Chương 20: Câu lạc bộ đấu vật () Chương 21: Gọi bố đi nào! () Chương 22: Nát rồi.. () Chương 23: Thỏ béo vô sỉ () Chương 24: Tôi không đánh nhau với cô! () Chương 25: Luyện thành công Thái Hư Cầm Nã Thuật () Chương 26: Bỉ nhân Tạ Hải Dương () Chương 27: Tử Thần Đan! () Chương 28: Phong Thân Đại Viên Mãn () Chương 29: Không chút do dự! () Chương 30: Xin được khảo hạch! () Chương 31: Cường thế () Chương 32: Chỉnh lý môn hộ () Chương 33: Tài năng của Liễu Đạo Bân () Chương 34: Đại gia pháp binh () Chương 35: Học thủ thảo mộc Trịnh Lương () Chương 36: Nhân tài Liễu Đạo Bân () Chương 37: Cấu thành của liên bang () Chương 38: Xin lỗi đi! () Chương 39: Tư cách? () Chương 40: Cải cách học thủ () Chương 41: Tiếng kêu thảm bên hồ Thanh mộc () Chương 42: Đạp bọn họ xuống! () Chương 43: Công thức hồi văn () Chương 44: Lớp học của chưởng viện () Chương 45: Ta còn một vấn đề nữa () Chương 46: Tu sĩ () Chương 47: Chắc ngươi là hồi văn học thủ đúng không () Chương 48: Khảo hạch hồi văn () Chương 49: Hắn không giống kẻ xấu () Chương 50: Khách không mời mà đến () Chương 51: Đừng có nghịch dại thế nữa () Chương 52: Không còn hiệu quả nữa... () Chương 53: Pháp khí khôi lỗi! () Chương 54: Tam bảng học thủ! () Chương 55: Tiểu kiếm màu tím () Chương 56: Nay đã khác xưa () Chương 57: Trên trời có người () Chương 58: Một nhà ba người () Chương 59: Bạn học họp mặt () Chương 60: Mau quay về đạo viện () Chương 61: Sát cơ ập tới! () Chương 62: Chỉ có phản kích! () Chương 63: Bao vây giết chóc () Chương 64: Biến cố! () Chương 65: Đúng là một con muỗi tốt () Chương 66: Vẫn là các ngươi chịu chơi phết () Chương 67: Tử chiến! () Chương 68: Ngươi là cái đồ Biến thái! () Chương 69: Phong hoa tuyệt đại! () Chương 70: Điểm mấu chốt há có thể phạm! () Chương 71: Trả thù không chờ lâu () Chương 72: Khai trừ học tịch! () Chương 73: Thân ảnh trong ánh tà dương () Chương 74: Ta đang ngộ đạo () Chương 75: Hệ ngộ đạo không thể chọc! () Chương 76: Bắt đầu phản kích () Chương 77: Mở hình thức mới () Chương 78: Hệ ngộ đạo, thấy sợ chưa? () Chương 79: Ngộ đạo chân tử () Chương 80: Tin mới là lạ! () Chương 81: Bạn học nói một tiếng đi () Chương 82: Pháp khí có thể dùng kiểu này () Chương 83: Trận chiến cổ võ () Chương 84: Tụ linh thành trận () Chương 85: Kịch chiến! () Chương 86: Kế hoạch của Cao Toàn () Chương 87: Không thể nhịn được () Chương 88: Kim Thân? () Chương 89: Đấu với Chân Tức () Chương 90: Khí huyết cực hạn () Chương 91: Hành hung Cao Toàn! () Chương 92: Mùi linh tức () Chương 93: Đến gần bí cảnh () Chương 94: Sao lại chọc ta? () Chương 95: Linh căn chín tấc () Chương 96: Vui qúa hóa buồn () Chương 97: Đi đâu cũng thấy () Chương 98: Chẳng lẽ có bảo vật? () Chương 99: Chào hỏi! () Chương 100: Giúp người làm vui () Chương 101: Em trai tốt của ta () Chương 102: Ngươi muốn chết à () Chương 103: Linh căn tám tấc () Chương 104: Vào tay! () Chương 105: Chín tấc, tới chỗ ba ba cái nào () Chương 106: Chín tấc cường hãn () Chương 107: Ghét bỏ ta à? () Chương 108: Linh căn chín tấc! () Chương 109: Sát khí cổ đăng () Chương 110: Mầm mống thôn phệ bộc phát! () Chương 111: Tùy ý biến hóa () Chương 112: Tầm bảo kỳ binh () Chương 113: Thanh Ngọc Tế Đàn () Chương 114: Ra tay! () Chương 115: Lý Di hung tàn () Chương 116: Giả sao? () Chương 117: Phong ấn () Chương 118: Các vị chưởng viện, ở đây có một hàng chữ... () Chương 119: Vương Bảo Nhạc trở về () Chương 120: Vị Ương Tộc? () Chương 121: Thần binh duy nhất! () Chương 122: Con đường ánh sáng () Chương 123: Pháp Binh Các! () Chương 124: Hương thơm quen thuộc () Chương 125: Vương Bảo Nhạc nổi giận! () Chương 126: Ngươi dám chiếm động phủ của ta! () Chương 127: Lâm tiện nhân, đấu với ta à? () Chương 128: Đối tượng thử nghiệm tuyệt vời! () Chương 129: Lâm Thiên Hạo phát cuồng () Chương 130: Nghiên cứu tìm hiểu về kích thích tinh thần () Chương 131: Phung phí của trời () Chương 132: Luật ngành của pháp binh () Chương 133: Nó rất yếu ớt () Chương 134: Ban thưởng đan phương! () Chương 135: Khí thế hùng hổ () Chương 136: Chẳng lẽ ta hiểu lầm hắn à? () Chương 137: Đan lành () Chương 138: Người mới, ngươi vẫn còn non lắm () Chương 139: Đại đội trưởng đốc tra! () Chương 140: Mạch hệ! () Chương 141: Đại đội đốc tra, tập hợp! () Chương 142: Xuyên thủng trời! () Chương 143: Cao năng phía trước () Chương 144: Ngày phát tài () Chương 145: Người thần bí () Chương 146: Con trai đấy à? () Chương 147: Tử Hạo, Lên Đi Nào! Ngại Quái Gì! () Chương 148: Quảng cáo xen ngang () Chương 149: Nguyên Tắc Của Lục Tử Hạo () Chương 150: Hiệu qủa với cả con người () Chương 151: Đạo hữu cẩn thận () Chương 152: Đệ tử thân truyền của thái thượng trưởng lão! () Chương 153: Có thể nói chuyện đàng hoàng được không? () Chương 154: Huyễn binh duy tâm! () Chương 155: Ngươi dừng tay cho ta! () Chương 156: Ra lệnh cho ta à? () Chương 157: Linh huyết bạo phát () Chương 158: Ta... Ta có thai rồi () Chương 159: Chẳng lẽ nó là kết thạch? () Chương 160: Vân Vụ Chỉ () Chương 161: Binh sa! () Chương 162: Tuyệt thế độc lập () Chương 163: Series pháp khí bị đánh dấu X () Chương 164: Vỡ thì đền tiền () Chương 165: Khiêu chiến () Chương 166: Triệu sư huynh nhiệt tình đối đãi () Chương 167: Đây là một âm mưu () Chương 168: O o o () Chương 169: Cột khói cuồn cuộn () Chương 170: Cứ điểm thứ bảy () Chương 171: Diệt tộc thành tướng () Chương 172: Danh nhân? () Chương 173: Trước cơn giông () Chương 174: Thú triều bắt đầu () Chương 175: Cơn ngứa kỳ lạ () Chương 176: Nguy cơ ập đến () Chương 177: Sóng âm phá hủy () Chương 178: Nguy hiểm bủa vây () Chương 179: Kiên quyết! () Chương 180: Phản kích!! () Chương 181: Khai pháo! () Chương 182: Tập trung! giết chết! () Chương 183: Mời chào () Chương 184: Tuyệt chiêu kinh thiên! () Chương 185: Phần thưởng lớn của đạo viện! () Chương 186: Viêm Bạo () Chương 187: Thế lực bành trướng () Chương 188: Cầu được sét đánh () Chương 189: Bảo Nhạc Đại Pháo () Chương 190: Khảo hạch binh tử () Chương 191: Rõ ràng ngay thẳng! () Chương 192: Trống hỏi đáp () Chương 193: Vỡ nát... () Chương 194: Nhân sinh của ai mở tool hack () Chương 195: Mày nói đi chứ! () Chương 196: Kế Hoạch Kiếm Dương! () Chương 197: Ngươi giỏi thì làm thử xem! () Chương 198: Mặt mũi đâu? () Chương 199: Bồn địa Coron () Chương 200: Kịch biến! () Chương 201: Tuyệt địa () Chương 202: Khốn cục () Chương 203: Ai là quái vật... () Chương 204: Lão tử liều mạng () Chương 205: Trở thành chủ đạo () Chương 206: Chân Tức Đỉnh Phong () Chương 207: Phụng chí tu chân hành! () Chương 208: Để đó cho ta () Chương 209: Niệm kinh! () Chương 210: Nhất định là hắn! () Chương 211: Tiếp bước tiền trình! () Chương 212: Đô thành liên bang () Chương 213: Vương bảo nhạc tự lực cánh sinh () Chương 214: Khen ngợi bách tử () Chương 215: Liên bang cần một vạn vương bảo nhạc! () Chương 216: Toái tinh bạo () Chương 217: Ai dám so bì! () Chương 218: Ta thành thật hiền lành () Chương 219: Của ta! () Chương 220: Thân Thể Trúc Cơ () Chương 221: Độc chiến quần hùng () Chương 222: Cô lang khổng đạo () Chương 223: Ba cái cùng chung của đời người () Chương 224: Nắm quyền pháp binh các
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN