Tám Tuổi Sáng Tiên Pháp, Khiếp Sợ Trương Tam Phong Miễn phí

Tám Tuổi Sáng Tiên Pháp, Khiếp Sợ Trương Tam Phong

Tác giả:

Tiểu Tiểu Bắc Minh

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp

Tình trạng:

Đang ra - Chương 314

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 5 người đánh giá.

6.0

Đánh giá truyện

« mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Tám tuổi sáng tiên pháp, khiếp sợ Tam Phong »

Lần nữa mở mắt ra, Ninh Trường Ca giác tỉnh nghịch thiên ngộ tính, lại phát hiện mình đầu thai thành một gã đứa trẻ bị vứt bỏ.

Được Trương Tam Phong thu làm đệ bát đồ.

Từ đó.

Võ Đang Sơn bên trên nhiều một vị ngộ tính nghịch thiên yêu nghiệt, các ngươi luyện võ ta tu tiên, Ninh Trường Ca muốn ở thế giới võ hiệp đi ra một cái Trường Sinh Chi Đạo!

« ngươi tham quan học tập ba ngàn đạo kinh điển tịch, 300 nội công tuyệt học, ** tự thân Tiên Thiên nội lực, sáng tạo ra tu tiên pháp Vạn Cổ Trường Thanh Quyết! »

« đọc trăm quyển kiếm pháp, xem tuyệt thế kiếm khách giao chiến, trong lòng ngươi như có sở ngộ, kiếm chính là sát phạt khí, ngươi sáng tạo ra Canh Kim Bạch Hổ kiếm khí! »

« ngươi sáng Tiên Tông, truyền ra tiên pháp, dẫn dắt người trong thiên hạ tu tiên, ngươi tham quan học tập chúng sinh tu tiên chi tượng, lấy chúng sinh linh cảm làm thức ăn, sáng tạo ra đại đạo Nguyên Anh Ngưng Tụ Pháp! »

« ngươi dẫn dắt thế giới lên cấp, Thế Giới Ý Chí cùng ngươi vô thượng công đức Kim Long tặng lại, ngươi cự tuyệt hấp thu, tỉ mỉ phỏng đoán, sáng tạo ra vô thượng Công Đức Đoán Thể Pháp! »

Ngộ tiên pháp, truyền chúng sinh, kéo theo thế giới từng bước thăng cấp . . .

Mới nhất Chương 314: Thủy Ma Thú: Chính là ngươi hỏng ta tu hành?

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 190_2: giáp bất quá trong nháy mắt trong nháy mắt! () Chương 190_1: Đạo Tổ tức giận hám Cửu Châu, () Chương 187_2: Đạo Tổ () Chương 187_1: Đạo Tổ () Chương 205_1: Hấp thu đạo chi lạc ấn! () Chương 215_2: Không linh căn tu luyện chi pháp! () Chương 215_1: Một tỷ Tiên Duyên! () Chương 205_2: Đi trước Cửu Châu! () Chương 01: Võ Đang đệ bát đồ () Chương 02: Lục Địa Thần Tiên thọ 500 () Chương 03: Âm Dương Vô Cực công () Chương 04: Linh khí cảm ứng thiên () Chương 05: Võ Đang Thất Hiệp sợ ngây người () Chương 06: Trương Tam Phong xuất quan () Chương 07: Võ Đang tới cao nhân rồi ? () Chương 08: Đệ tử lại ngộ ra mấy môn võ học (cầu số liệu ) () Chương 09: Truyền đạo (cầu số liệu ) () Chương 10: Liền tại hôm nay (1/ 5 cầu số liệu ) () Chương 11: Vạn Cổ Trường Thanh Quyết (2/ 5 cầu số liệu ) () Chương 12: Muốn ôm bắp đùi (3/ 5 cầu số liệu ) () Chương 13: Tiểu Chân tiên (4/ 5 cầu số liệu ) () Chương 14: Thừa Phong ngự vân thuật, Ất Mộc Thanh Long kiếm khí (5/ 5 cầu số liệu ) () Chương 15: Lười thấy (1/ 5 cầu số liệu ) () Chương 16: Linh lực tẩy tủy (2/ 5 cầu số liệu ) () Chương 17: Tiểu Phù Đạo chân giải! () Chương 18: Thăng Linh Đan () Chương 19: Âm Dương Đại Ma rèn luyện pháp () Chương 20: Chính là Đại Tông Sư () Chương 21: Trong nháy mắt miểu sát () Chương 22: Luyện khí tầng sáu () Chương 23: Dị tượng lộ ra () Chương 24: Giảng đạo thu hoạch () Chương 25: Sơn Hà tụ linh lô () Chương 26: Song Hỉ Lâm Môn () Chương 27: Thiên sinh kiếm phôi () Chương 28: Biến thái thôi diễn năng lực () Chương 29: Xích Tiêu Kiếm thành, Vạn Kiếm Tề Minh () Chương 30: Trương Tam Phong xuất quan () Chương 31: Trương Tam Phong khiếp sợ và vui mừng () Chương 32: Ninh Trường Ca vs Trương Tam Phong () Chương 33: Võ Đang đệ nhất () Chương 34: Thầy trò luận đạo () Chương 35: Ngũ Hành Độn Thuật () Chương 36: Sư phụ không sẽ là tự mình nghĩ chơi chứ ? () Chương 37: Thuần Dương chân hỏa () Chương 38: Đồ Long đại hội () Chương 39: Linh Hầu hiến vật quý () Chương 40: Tiểu nhân quả thuật () Chương 41: Luyện Khí chín tầng () Chương 42: Đạo Đồng Kim Linh () Chương 43: Thiên Tượng đoán thể, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh () Chương 44: Biến cố nổi bật () Chương 45: Thất hiệp xuất thủ () Chương 46: Võ Đang thanh uy tăng mạnh () Chương 47: Chân hỏa luyện kim thân () Chương 48: Phung phí của trời () Chương 49: Giang hồ sóng gió nổi lên () Chương 50_1: Thiên hạ cao thủ đều chấn động di chuyển! () Chương 50_2: Đêm mưa ngộ đạo, vui sướng vui sướng! (1, cầu hoa tươi ) () Chương 51_1: Linh Hầu phủng bảo đao! () Chương 51_2: Võ Đang nội tình kinh thế người! (2, cầu hoa tươi ) () Chương 52_1: Tuyệt thế kiếm trận! Trượng hai chân thân! () Chương 52_2: Yêu Vương cùng Đạo Tổ! (3, cầu hoa tươi ) () Chương 53_1: Chân Tiên thủ đoạn! Thiên Nhân cúi đầu! () Chương 53_2: Tiên uy vô địch! (4, cầu hoa tươi ) () Chương 54_1: Giống như trò khôi hài! Nguyên Tinh chân hỏa! () Chương 54_2: Tuyệt thế Thiên Nhân mộ! (5, cầu hoa tươi ) () Chương 55_1: Cổ thụ táng thiên nhân! Danh tác đại khí phách! () Chương 55_2: Phật Đà Xá Lợi! (1, cầu hoa tươi ) () Chương 56_1: Thanh quang hám Phật Chưởng! Linh thức ký thác thuật! () Chương 56_2: Thiên lôi chân hỏa luyện Phật Đà! (2, cầu hoa tươi ) () Chương 57_1: Ngươi ta nhân quả hôm nay mà sinh! () Chương 57_2: Tiểu Chân tiên chi danh danh xứng với thực! (3, cầu hoa tươi ) () Chương 58_1: Tiên đạo trục Trường Sinh cầu Bất Hủ! () Chương 58_2: Ngàn năm cổ tháp diệt! Minh hoàng tặng đạo tàng! (1, cầu hoa tươi ) () Chương 59_1: Đạo môn lão thiên sư! Thủy Hoàng muốn tìm tiên! () Chương 59_2: Mật Tông Phật Tử nộ! Ngộ đạo linh trà! (2, cầu hoa tươi ) () Chương 60_1: Kim Mộc Linh kiếm thành! Canh Kim Bạch Hổ kiếm khí! () Chương 60_2: Tặng kiếm kết thúc thiện duyên! (3, cầu hoa tươi ) () Chương 61_1: Xá Lợi đan cùng Long Hổ đan! 11 tầng! () Chương 61_2: Lưng Kiếm Hạp lão kiếm khách! (1, cầu hoa tươi ) () Chương 62_1: Kiếm Cửu Hoàng muốn vào Thiên Nhân mộ! () Chương 62_2: Ngươi chỉ có tam kiếm cơ hội! (2, cầu hoa tươi ) () Chương 63_1: Tẩy tẫn duyên hoa mới được chân! () Chương 63_2: Kiếm đi sáu nghìn dặm không bằng sát phạt kiếm! Thiên Nhân mộ biến hóa! () Chương 64_1: Tử sinh diễn biến! Võ Đế thành Vương Tiên Chi! () Chương 64_2: Trận Pháp Chi Đạo, thành! () Chương 65_1: Cảm ngộ Thiên Địa! () Chương 65_2: Thất Tinh Tụ Linh Trận! Võ Đang hóa linh! () Chương 66_1: Tam Tài kiếm trận! Thủy Hoàng thiện ý! () Chương 66_2: Giang hồ ra đại sự! () Chương 67_1: Ngự kiếm phân ảnh! Trận pháp khảm bộ! () Chương 67_2: Kỷ Hiểu Phù phụng trên thân kiếm Võ Đang! () Chương 68_1: Đại Tùy Ma Môn! Ban kiếm ký linh! () Chương 68_2: Nga Mi Sơn vân động! () Chương 69_1: Ma Môn muốn nhất thống ? Mời Tiểu Chân Tiên Linh Kiếm! () Chương 69_2: Chém hết Ma Môn cao thủ! () Chương 70_1: Đám người kinh hãi! Người chưa đến chém hết Ma Môn! () Chương 70_2: Tiên uy không thể phạm! () Chương 71_1: Hai trăm năm trước Tà Đế Hướng Vũ Điền! () Chương 71_2: Xem con kiến hôi một dạng nhãn thần! () Chương 72_1: Mười trượng chân ma thể! Tam Tài kiếm trận chém chân ma! () Chương 72_2: Mạnh đến mức không còn gì để nói! () Chương 73_1: Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp! () Chương 73_2: Từ cổ chí kim đệ nhất thiên kiêu! () Chương 74_1: Ngũ Hành Linh Kiếm thành! () Chương 74_2: Độc Cô Cầu Bại chờ mong! () Chương 75_1: Ngũ Hành Ngũ Thần Kiếm khí! () Chương 75_2: Thiên hà ngược lại Quán Linh Dược Viên! () Chương 76_1: Nhục thân Thần Thông! Ngũ Hành Kiếm Trận! () Chương 76_2: Thiên Nhân mộ phá mười! () Chương 77_1: Kim Giáp Pháp Tướng! () Chương 77_2: Luyện Khí đại viên mãn! () Chương 78_1: Trong mộng ngộ đạo! Ngũ Hành Linh Thụ trúc đạo cơ! () Chương 78_2: Trương Tam Phong thành Lục Địa Thần Tiên! () Chương 79_1: Hoàng Giả chi đạo! () Chương 79_2: Trương Tam Phong khiếp sợ tê dại rồi! () Chương 80_1: Cửu Châu biến hóa Tiên Thổ! () Chương 80_2: Thiên lôi địa lôi! Trương Lão Đạo đi đập phá quán! () Chương 81_1: Quần hùng tề tụ Thiếu Lâm! () Chương 81_2: Trương Lão Đạo hôm nay đạp nát Thiếu Lâm môn đình! () Chương 82_1: Kinh tài tuyệt diễm Trương Tam Phong! () Chương 82_2: Khi dễ sư phụ ta không có cửa đâu! () Chương 83_1: Thầy trò đồng hành đạp Thiếu Lâm! () Chương 83_2: Ngũ Hành Kiếm Trận Trảm Kim phật! () Chương 84_1: Toái môn đình nhân quả tiêu tan! () Chương 84_2: Giang hồ chấn động ngày xưa hứa hẹn! () Chương 85_1: Toàn Chân Đào Hoa đều có dạ! Dung Nhi tương lai của ngươi phu quân! () Chương 85_2: Trăm tuổi đại thọ khúc nhạc dạo! () Chương 86_1: Ngũ Hành Linh Kiếm thuế biến! () Chương 86_2: Ninh Trường Ca mười năm thủ xuống núi! () Chương 87_1: Đạp hồng trần kết thúc linh thần! () Chương 87_2: Bên trên Toàn Chân nhân quả! () Chương 88_1: Toàn Chân Đạo giấu vào tay ta! () Chương 88_2: Chế công giảng đạo ý niệm trong đầu thông suốt! () Chương 89_1: Tam Hoa Tụ Đỉnh ngộ Nguyên Thần! () Chương 89_2: Toàn Chân Tâm Pháp sợ đám người! () Chương 90_1: Nguyên Thần chân hỏa hiển lộ thần uy! () Chương 90_2: Tà Đế Mật Tông dắt tay nhau đến! () Chương 91_1: Trong nháy mắt trấn áp hai tiên! () Chương 91_2: Làm cho ta nhìn ngươi một chút cực hạn! () Chương 92_1: Mượn Tà Đế ngộ Ngũ Hành Pháp Tướng! () Chương 92_2: Xá Lợi hòa hợp chấp niệm tiêu tan! () Chương 93_1: Tam đại chân hỏa cuối cùng đầy đủ hết! () Chương 93_2: Sự liễu phất y khứ! () Chương 94_1: Lục Địa Thần Tiên nhóm kinh hãi! () Chương 94_2: Đào Hoa Đảo Tiên Nhân đến! . () Chương 95_1: Đạo lữ bạn Trường Sinh! () Chương 95_2: Giang hồ truyền văn chiếu vào hiện thực! . () Chương 96_1: Tâm tình bình thản luận đạo lữ! () Chương 96_2: Kỳ Môn Độn Giáp ngộ tiểu bói thiên thuật! . () Chương 97_1: Linh đào thụ dưới trúc đạo cơ! () Chương 97_2: Pháp lực vi dẫn dung chân hỏa! . () Chương 98_1: Lục Địa Thần Tiên nhân tình! () Chương 98_2: Sát phạt kiếm đạo! Nặng nhẹ Quyền Ý! . () Chương 99_1: Kinh khủng Tam Muội Chân Hỏa! () Chương 99_2: Long Mộc đảo chủ kính nể! Hiệp Khách đảo Huyền Cơ! . () Chương 100_1: Ba ngàn năm trước Thanh Liên Kiếm Tiên Lý Thái Bạch! () Chương 100_2: Ta hiểu! () Chương 101_1: Ngũ Hành Kiếm liên! () Chương 101_2: Cửu Châu mỗi người như long! () Chương 102_1: Chiến Thần Điện! Công thành viên mãn! () Chương 102_2: Ninh Trường Ca trở về núi! () Chương 103_1: Trăm tuổi đại thọ Phong Vân Động! () Chương 103_2: Đúc lại nạp Nguyên Giới, Sơn Hà lô! () Chương 104_1: Chân hỏa tụ linh Đại Tiểu Như Ý! () Chương 104_2: Linh lô chân hỏa luyện Kim Hầu! () Chương 105_1: Đệ nhị Thần Thông! Ngũ Hành Linh Mâu! () Chương 105_2: Anh hùng thiên hạ tề tụ Võ Đang! () Chương 106_1: Phong phú kinh người hạ lễ! () Chương 106_2: Võ Đang nội tình triển lộ thế gian! () Chương 107_1: Ninh Trường Ca kiện thứ nhất Thọ Lễ! () Chương 107_2: Vạn Kiếm bia! Tráng ta Võ Đang! () Chương 108_1: Chu Thiên Tinh Thần Phù Đồ kiếm trận! () Chương 108_2: Lục Địa Thần Tiên nhóm ước ao! () Chương 109_1: Võ học giao lưu! Ninh Trường Ca xuất thủ! () Chương 109_2: Vạn chúng chờ mong! () Chương 110_1: Lục Địa Thần Tiên mặc cảm! () Chương 110_2: Thọ yến kết thúc mỹ mãn ? () Chương 111_1: Phật Đạo tranh! () Chương 111_2: Thiên lôi địa lôi áp Sơ Tổ! () Chương 112_1: Thiên lôi trấn Thiên Tăng! () Chương 112_2: Địa lôi áp Địa Ni! Phật Môn đại nạn! () Chương 113_1: Đạo môn lãnh tụ! Cửu Châu đại thế! () Chương 113_2: Kiếm Ma vấn kiếm! () Chương 114_1: Cầu Bại kiếm ý! () Chương 114_2: Đây thật là nhân gian nên có yêu nghiệt sao? () Chương 115_1: Tiểu Chân Tiên Thông Thiên Triệt Địa! () Chương 115_2: Kiếm Ma cúi đầu! () Chương 116_1: Tiên đạo dĩ nhiên là một loại khác hệ thống tu luyện ? () Chương 116_2: Ngũ Hành hư vô kiếm! Thọ yến viên mãn! () Chương 117_1: Cửu Châu giang hồ chấn động! () Chương 117_2: Thăng cấp cơ duyên đến! () Chương 118_1: Bồ Đề Đan! Trúc Cơ trung kỳ! () Chương 118_2: Tốn Phong ngự cương! () Chương 119_1: Minh hoàng ý chỉ! Thiên Nhân mộ dị động! () Chương 119_2: Từ chết mà thành Kiếm Cửu Hoàng! () Chương 120_1: Sinh Tử Giao Long khí! Ngộ Sinh Tử Chi Đạo! () Chương 120_2: Ninh Trường Ca ba cái túi gấm! () Chương 121_1: Quần hùng tề tụ Đế Đạp Phong! () Chương 121_2: Võ Đang môn nhân kinh diễm thế nhân! Bốn tôn Lục Địa Thần Tiên chiến lực! () Chương 122_1: Làm ta đạo môn không người ? () Chương 122_2: Phật Môn đạo môn cường giả tề tụ! () Chương 123_1: Đạo Phật đại chiến! () Chương 123_2: Chấn động Thiên Địa! Mời tiểu sư đệ túi gấm! () Chương 124_1: Phật Đà vẫn lạc Thiên Địa bi minh! () Chương 124_2: Vạn phật trận diệt đạo cửa! () Chương 125_1: Luận đạo trong nháy mắt diệt Địa Tiên! () Chương 125_2: Tam Muội Chân Hỏa luyện vạn phật! () Chương 126_1: Cửu Long luyện phật! () Chương 126_2: Thích Ca Mưu Ni chuyển thế thân ? ! () Chương 127_1: Tiểu Chân Tiên hàng lâm ? ! () Chương 127_2: Đạo Phật tranh đến ngày nay mà kết thúc! () Chương 128_1: Lại ngộ Tiểu Thần Thông ngôn xuất pháp tùy! () Chương 128_2: Thích Ca Mưu Ni tài nghệ không bằng người! . () Chương 129_1: Phật Đà Viên Tịch vạn phật hợp nhất! () Chương 129_2: Tứ Tượng Thiên lôi chân hỏa đại trận luyện hóa Phật Môn Thế Tôn! . () Chương 130_1: Cửu Châu ngàn năm không phật! () Chương 130_2: Cửu Châu chấn động! Đệ nhất nhân! . () Chương 131_1: Trăm vạn Thiên Lang quân đạp diệt Võ Đang! () Chương 131_2: Thập Nhị Kinh Hoàng xuất thế! Hoàng Thường bái sơn! . () Chương 132_1: Chúng tiên luận đạo! () Chương 132_2: Cửu Khiếu Kim Đan ngưng tụ pháp! . () Chương 133_1: Đại Tùy diệt loạn tượng bắt đầu! () Chương 133_2: Trúc Cơ hậu kỳ! .
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN