Tây Du Chi Tây Thiên Đưa Tang Đoàn Miễn phí

Tây Du Chi Tây Thiên Đưa Tang Đoàn

Tác giả:

Nhất Mộng Hoàng Lương

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp Xuyên Không

Tình trạng:

Full - Chương 441

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 5 người đánh giá.

7.8

Đánh giá truyện

☞ "Đại thánh, ngươi vì cái gì đi theo cái kia Tặc Ngốc đi c·ướp đoạt Linh Sơn a?"

"Ai, một lời khó nói hết a. Lúc trước kia Tặc Ngốc bóp lấy ta cổ hỏi ta, ngươi là theo ta đi Tây Thiên, vẫn là ta tiễn ngươi về Tây Thiên. . ."

"Thiên Bồng Nguyên Soái, ngươi đây?"

"Hắn nói đi về phía tây trên đường sợ đói bụng đến, tùy thân mang một ít lương khô."

". . ."

Đây là một cái sung sướng, xấu bụng, một đường đùa bức quét ngang cố sự.
Mới nhất Chương 441: Đại Kết Cục

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1: Bắt đầu một quyền đấm chết Đại La Kim Tiên () Chương 2: Ta gọi Đường Tam Táng, hình như đến sớm () Chương 3: Dời núi mà thôi, khỏi cần phiền toái như vậy () Chương 4: Ta muốn đi Tây Thiên! () Chương 5: Ngươi biết bay a? () Chương 6: Ưng Sầu Giản, đổ cái đi tiểu () Chương 7: Triển lãm tài nghệ đi! () Chương 8: Bạch Long bài nhỏ rau trộn () Chương 9: Không phải không bái, là hắn không chịu nổi () Chương 10: Sập. . . () Chương 11: Này tên trọc có chút ti tiện () Chương 12: Một mồi lửa, một đầu gấu () Chương 13: Phóng cái giả 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 14: Nhu thuận Đường Tam Táng 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 15: Nói ai tên trọc đâu? () Chương 16: Hắc Hùng Tinh, cố lên! () Chương 17: Cỡ nào lớn cái thù a? () Chương 18: Phía trước Cao Lão Trang () Chương 19: Trư Cương Liệp () Chương 20: Ăn thịt đi! () Chương 21: Nghiệp chướng a! () Chương 22: Tên trọc cũng có kinh sợ thời điểm () Chương 23: Bồ Tát quả nhiên tri kỷ () Chương 24: Hoàng Phong Lĩnh () Chương 25: Ta đi tắm một cái () Chương 26: Cương đao xoa da đầu () Chương 27: Hoàng Phong Lĩnh phòng tắm () Chương 28: Thân phận bại lộ 【 cầu sưu tầm cầu che chở 】 () Chương 29: Bị thua thiệt () Chương 30: Tề Thiên Đại Thánh 【 cầu sưu tầm a 】 () Chương 31: Toàn phá () Chương 32: Hoàng Phong đại vương cuối cùng điên cuồng () Chương 33: Tam Muội Thần Phong vs quạt gió () Chương 34: Hầu hạ lãnh đạo 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 35: Tới tự Đường Tăng oán niệm 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 36: Mở sông 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 37: Xin bắt đầu ngươi biểu diễn 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 38: Bốn thánh () Chương 39: Phong vận vẫn còn 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 40: Thiền Tâm củng cố Đường Tam Táng 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 41: Tính cả mẹ vợ ta muốn lấy hết! 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 42: Theo bần tăng chơi bịt mắt chọn vợ? 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 43: Không cam tâm tổ bốn người 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 44: Bần tăng ngồi một dạng động 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 45: Nam nhân có thể dùng 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 46: Bồ Tát vẫn lạc, Linh Sơn loạn 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 47: Vạn Thọ Sơn 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 48: Này thao đản hòa thượng 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 49: Quả dại 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 50: Thêm tiền 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 51: Lửa giận 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 52: Quả Nhân sâm 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 53: Các ngươi mắng ai đây? 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 54: Như vậy vô lại chi nhân? 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 55: Ta thực không có tức giận 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 56: Trấn Nguyên Tử vs Mỹ Hầu Vương 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 57: Cường hãn Trấn Nguyên Tử 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 58: Tên trọc nhất quyền 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 59: Lại giết nhất tôn 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 60: Đạp mặt, rảnh đến 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 61: Đưa tang quyền 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 62: Quan hệ cũng không sai biệt lắm 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 63: Như vậy ân tình 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 64: Cái mông nước bên trên phiêu chạy 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 65: Đầu đầy bao tên trọc nhóm 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 66: Vi sư có thể giúp một tay 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 67: Bạch Hổ Lĩnh 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 68: Vọng Tăng Thạch 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 69: Vũ nhục ta đi! 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 70: Vòng hố 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 71: Hiện hình a, bánh bao nhân thịt tinh! 【 chúc mừng năm mới 】 () Chương 72: Nặn cái thịt viên chơi a 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 73: Hai lần đánh Bạch Cốt Tinh 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 74: Ngộ Không, nàng mắng ta 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 75: Rời giường khí Đường Tam Táng 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 76: Sát Tinh bài trăng hoa 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 77: Giết trở lại Hoa Quả Sơn 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 78: Tên trọc tới 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 79: Thập phương hội tụ, ăn lớn dưa 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 80: Sư phụ thực trượng nghĩa 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 81: Sư phụ bị Cô Nguyệt bắt đi 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 82: Tên trọc điên rồi 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 83: Say cùng tỉnh ở giữa 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 84: Đầu hói người mù 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 85: Trư Cương Liệp vào cuộc 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 86: Chất phác trung thành Sa Ngộ Tịnh 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 87: Thập Nhật Hoành Không 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 88: Tên trọc phiền não 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 89: Đường Tăng đệ nhất khó? 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 90: Đường Tam Táng thiện tâm 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 91: Quán rượu trò chuyện muội 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 92: Thông quan Văn Điệp 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 93: Tên trọc vào cung 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 94: Chính mình động 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 95: Trư Cương Liệp không mập 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 96: Phò mã 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 97: Nhiệt tình như lửa Bảo Tượng Quốc quân thần 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 98: Bình Đỉnh Sơn Liên Hoa động 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 99: Thông minh 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 100: Ngân Giác đại vương 【 cầu sưu tầm 】 () Chương 101: Quý giá yêu quái 【qiu 】 () Chương 102: Đại sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi 【 cầu đặt mua 】 () Chương 103: Thông minh như Trư Cương Liệp 【 cầu đặt mua a 】 () Chương 104: Nhân thể quạt xay gió 【 canh thứ tư cầu đặt mua 】 () Chương 105: Ta gọi ngươi một tiếng dám đáp lại a? 【 cầu đặt mua 】 () Chương 106: Lại trở về 【 cầu đặt mua 】 () Chương 107: Bạch Long Mã, ngươi cái hãm hại 【 chương thứ hai 】 cầu đặt mua () Chương 108: Cáo trạng 【 canh thứ ba 】 cầu đặt mua () Chương 109: Đi Tây Thiên so thượng thiên tốt 【 canh thứ tư 】 cầu đặt mua () Chương 110: Nhất định phải động thủ 【 Canh [5] 】 cầu đặt mua () Chương 111: Ngươi vẫn là gầy giờ tốt 【 canh thứ nhất 】 cầu đặt mua () Chương 112: Nện hắn 【 cái thứ hai 】 cầu đặt mua () Chương 113: Liền đánh hắn 【 chương thứ ba 】 cầu đặt mua () Chương 114: Hầu tử đánh tên trọc 【 chương thứ nhất 】 cầu đặt mua () Chương 115: Ta sợ đánh chết ngươi 【 chương thứ hai 】 cầu đặt mua () Chương 116: Lại diễn một hồi? 【 chương thứ ba 】 cầu đặt mua () Chương 117: Tên trọc nói hồng hoang 【 thứ 4 càng 】 cầu đặt mua () Chương 118: Chơi bóng a 【 chương thứ nhất 】 cầu đặt mua a () Chương 119: Hồng Hài Nhi 【 chương thứ hai 】 cầu đặt mua () Chương 120: Tán gái 【 chương thứ ba 】 cầu đặt mua () Chương 121: Thổ Địa Sơn Thần ổ 【 chương thứ nhất 】 cầu đặt mua () Chương 122: Lại xin mỹ nhân 【 chương thứ hai 】 cầu đặt mua () Chương 123: Tắm uyên ương 【 chương thứ ba 】 cầu đặt mua () Chương 124: 【 chương thứ nhất 】 cầu đặt mua () Chương 125: Hắc Thủy Hà 【 chương thứ hai 】 cầu đặt mua () Chương 126: Ai nha ta tào a! 【 chương thứ ba 】 cầu đặt mua () Chương 127: Bắt đầu các ngươi biểu diễn 【 chương thứ nhất 】 cầu đặt mua () Chương 128: Đánh vào thành đi 【 chương thứ hai 】 cầu đặt mua () Chương 129: Gây sự gây sự 【 chương thứ ba 】 cầu đặt mua () Chương 130: Mặt mũi hiếm toái 【 chương thứ nhất 】 cầu đặt mua () Chương 131: Cầu Mưa 【 chương thứ hai 】 cầu đặt mua () Chương 132: Bần tăng chỗ không mưa 【 chương thứ ba 】 cầu đặt mua () Chương 133: Tên trọc cầu Mưa 【 chương thứ nhất 】 cầu đặt mua () Chương 134: Phong Hồn đao 【 chương thứ hai 】 cầu đặt mua () Chương 135: Ngươi một đao ta một đao 【 chương thứ ba 】 cầu đặt mua () Chương 136: Tàn nhẫn dê 【 chương thứ nhất 】 cầu đặt mua () Chương 137: Mấy trăm cân đồ đần 【 chương thứ hai 】 cầu đặt mua () Chương 138: Thông Thiên Hà bờ sông nhỏ tươi 【 chương thứ nhất 】 cầu đặt mua () Chương 139: Tinh binh cường tướng 【 chương thứ hai 】 cầu đặt mua () Chương 140: Đám người ô hợp 【 chương thứ ba 】 cầu đặt mua () Chương 141: Thông minh như Linh Cảm đại vương 【 chương thứ nhất 】 cầu đặt mua () Chương 142: Bánh rán cuốn Hành tây 【 chương thứ hai 】 cầu đặt mua () Chương 143: Linh Cảm đại vương miếu 【 cầu đặt mua 】 () Chương 144: An bài 【 cầu đặt mua 】 () Chương 145: Câu cá đại sư Đường Tam Táng 【 cầu đặt mua 】 () Chương 146: Đưa đầu người, ta không cần 【 cầu đặt mua 】 () Chương 147: Đánh chết không đi ra () Chương 148: Thỉnh thần () Chương 149: Gọi món ăn () Chương 150: Tê giác lớn dao động () Chương 151: Trượng nghĩa hào sảng thực Thanh Ngưu () Chương 152: Thật có cẩu a () Chương 153: Tuyệt Địa Phản Sát () Chương 154: Ba ngàn đạo chủ ta không phải! () Chương 155: Quá mạnh () Chương 156: Chớ lay ta () Chương 157: Thái Dương Tinh Quân có chút mộng () Chương 158: Bật đèn tắt đèn () Chương 159: Ăn canh () Chương 160: Tây Lương Nữ Nhi Quốc () Chương 161: Quy củ? () Chương 162: Như vậy cao tăng () Chương 163: Vi sư đi dò thám đường () Chương 164: Tên trọc bị đùa giỡn () Chương 165: Tên trọc quá hưng phấn () Chương 166: Hậu cung () Chương 167: Lấy hay không lấy chồng? () Chương 168: Tặc Ngốc kiên cường () Chương 169: Đại Đường đặc sản () Chương 170: Tắm rửa () Chương 171: Không làm chủ được () Chương 172: Tên trọc đâu? () Chương 173: Chuẩn bị ăn thịt trâu () Chương 174: Đoản côn () Chương 175: Hai đầu cưỡng lừa () Chương 176: Lại một nữ vương () Chương 177: Trư Cương Liệp vs Tri Chu Tinh () Chương 178: Hô hấp nhân tạo () Chương 179: Thật giả Mỹ Hầu Vương () Chương 180: Nhỏ yếu bất lực Tam Đồ Đệ () Chương 181: Miệng thiếu tên trọc () Chương 182: Lục Nhĩ Mi Hầu quá mộng bức () Chương 183: Lại khỉ làm xiếc () Chương 184: Ta không phải Tôn Ngộ Không a () Chương 185: Thật giả Lục Nhĩ Mi Hầu () Chương 186: Bần tăng tôn trọng các ngươi quyền lợi () Chương 187: Mặt trời lặn chi địa () Chương 188: Ba Tiêu động () Chương 189: Tôn Đại dao động () Chương 190: Tam Táng xuất mã () Chương 191: Kia một rắm phong thái () Chương 192: Làm chủ () Chương 193: Như Lai Phật Tổ () Chương 194: Tái chiến một hồi () Chương 195: Như vậy sủng vật () Chương 196: Tám chín áo nghĩa () Chương 197: Châm chọc khiêu khích Đại Miêu Mễ () Chương 198: Trồng răng giả a? Bảo đảm thật () Chương 199: Ngưu Ma Vương, thức ăn cho chó () Chương 200: Bồ Tát phủ xuống () Chương 201: Phật Tổ chuồn đi () Chương 202: Ba đưa Quạt Ba Tiêu () Chương 203: Hỏi Phật Tổ, trọc là ai () Chương 204: Một lũ hỗn đản () Chương 205: Kim Quang Tự () Chương 206: Bôn Ba Nhi Bá Bá Ba Nhĩ Bôn () Chương 207: Đều là danh tự gây họa () Chương 208: Cửu Đầu phò mã () Chương 209: Tam Táng bàn về thiền () Chương 210: Thật giả Đường Tam Táng () Chương 211: Thực măng a! () Chương 212: Đại hỏa () Chương 213: Kinh Cức Lĩnh () Chương 214: Ngâm thơ tác đối () Chương 215: Ngâm tăng! () Chương 216: Kề đầu gối nói chuyện lâu () Chương 217: Ba giây chân chính nam nhân () Chương 218: Hổ Tiên, cẩu kỷ, cao tăng thu cẩn thận () Chương 219: Hoàng Mi đại vương () Chương 220: Đại Đường Tam hố () Chương 221: Di Lặc Phật () Chương 222: Tranh thủ thời gian chạy trốn () Chương 223: Tên trọc tới, chạy trốn a thiếu niên () Chương 224: Lục nhĩ hố trời () Chương 225: Đánh trọc đại hội
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN