Thần Đạo Đan Tôn Miễn phí

Thần Đạo Đan Tôn

Tác giả:

Cô Đơn Địa Phi

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp Huyền Huyễn

Tình trạng:

Full - Chương 5349. Đại Kết Cục

Loại truyện:

Dịch

Đánh giá

Đã có 585 người đánh giá.

8.9

Đánh giá truyện

Lăng Hàn - Một Đan Đế đại danh đỉnh định mang trong thân mình tuyệt thế công pháp vì truy cầu bước cuối, xé bỏ tấm màn thành thần nhưng thất bại đã phải bỏ mình. Thế nhưng ông trời dường như không muốn tuyệt dường người, Lăng Hàn đã được trọng sinh vào một thiếu niên cùng tên và điều may mắn nhất là "Bất Diệt Thiên Kinh" ấn ký vẫn còn nằm nguyên trong tâm thức hắn.

Từ nay về sau sóng gió cuộn trào nổi lên, Đan Đế ngày xưa bây giờ phải cùng tranh phong với vô số thiên tài trẻ tuổi, lại bắt đầu một truyền thuyết mới như để chứng minh với trời đất: Ta, là người mạnh nhất!

Phân chia cảnh giới: Luyện Thể, Tụ Nguyên, Dũng Tuyền, Linh Hải, Thần Thai, Sinh Hoa, Linh Anh, Hóa Thần cùng Thiên Nhân Cảnh.....
Mỗi cảnh giới chia làm chín tầng : tầng một đến ba là tiền kỳ, tầng bốn đến sáu gọi là trung kỳ và tầng bảy đến chín gọi là hậu kỳ và đỉnh
Cảnh giới Đan Sư: Hoàng cấp,Huyền cấp, Địa cấp, Thiên cấp...

Thần Cảnh: Nhật Nguyệt Cảnh, Sơn Hà Cảnh, Tinh Thần Cảnh, Hằng Hà Cảnh, Sáng Thế Cảnh
Mỗi cảnh giới chia làm: Tiểu Cực Vị, Trung Cực Vị, Đại Cực Vi, Đại Viên Mãn trong một Cực Vị lại chia làm: Tiền kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ, Viên mãn

Cảnh giới Tiên Vực:Trảm Trần Cảnh (Nhất Trảm-Nhị Trảm-Tam Trảm-Tứ Trảm-Ngũ Trảm),Phân Hồn Cảnh (Dương Hồn-Âm Hồn-Thiên Hồn-Địa Hồn), Tiên Phủ Cảnh, Thăng Nguyên Cảnh, Tiên Vương có 9 tầng từ 1 đến 9, bên trên Tiên Vương là Thiên Tôn
Cảnh giới Đan Sư ở Tiên Vực: Nhất Tinh, Nhị Tinh , Tam Tinh, Tứ Tinh ,Ngũ Tinh Đan Sư

Mới nhất Chương 5349. Đại Kết Cục

Đề cử

23

Điểm vinh danh

1

Người vinh danh

Vinh danh

top 1 Vinh danh với 23 linh thạch
  • vinh danh 23 linh thạch

() Chương 1: Hai số phận () Chương 2: Tân Thủ Lễ Bao () Chương 3: Ngươi có bệnh, ta có thể trị () Chương 4: Mệnh lệnh thứ nhất () Chương 5: Đánh đau lão cẩu () Chương 6: Thiên Dược Các () Chương 7: Chư đại sư () Chương 8: Thuyết phục () Chương 9: Chỉ đạo tu luyện () Chương 10: Chữa trị linh căn () Chương 11: Luyện Thể tầng bốn! () Chương 12: Phụ thân trở về () Chương 13: Lăng Đông Hành tiếc nuối () Chương 14: Chấp niệm kiếp trước () Chương 15: Quỳ xuống () Chương 16: Bò đi ra ngoài! () Chương 17: Trình Hưởng đến () Chương 18: Cô Lang Huyết () Chương 19: Đạp ở dưới chân () Chương 20: Luyện đan () Chương 21: Luyện Thể tầng năm () Chương 22: Gia tộc phiền phức () Chương 23: Không hiểu chuyện () Chương 24: Không có đồ đệ như ngươi () Chương 25: Phản chế Trình gia () Chương 26: Tin tức Địa Long thảo () Chương 27: Kiếm Khí () Chương 28: Thanh Linh Quả () Chương 29: Tiếp ta một đao () Chương 30: Hàng Chiến nửa đường giết ra () Chương 31: Cúi đầu nhận sai () Chương 32: Đột phá Tụ Nguyên Cảnh () Chương 33: Ngũ hành nguyên hạch () Chương 34: Hắc tháp tái hiện () Chương 35: Ngạo Phong () Chương 36: Vĩnh Dạ Vương () Chương 37: Trình gia dự định () Chương 38: Chiến Trình Khiếu Nguyên () Chương 39: Đánh giết () Chương 40: Trần Phong Liệt cúi đầu () Chương 41: Mã Lãng () Chương 42: Tính toán () Chương 43: Hạ độc () Chương 44: Chiến Mã Lãng () Chương 45: Giết chết toàn bộ () Chương 46: Tiến vào Thất Phong Sơn () Chương 47: Manh mối () Chương 48: Hang động đại xà () Chương 49: Chiến giao xà () Chương 50: Một kiếm kinh diễm () Chương 51: Phong gia Tam Thiếu () Chương 52: Siêu Nguyên Đan () Chương 53: Thân thể Khô Mộc () Chương 54: Đi tới Đại Nguyên thành () Chương 55: Dẫn kiến () Chương 56: Ai thích đan phương của ngươi () Chương 57: Xếp hàng đi () Chương 58: Đại quản gia: 53 () Chương 59: Dự tiệc () Chương 60: Ngồi ở trên cao () Chương 61: Đại Vương Tử đến () Chương 62: Giận dữ rời đi () Chương 63: Sát, đánh sai người () Chương 64: Ung dung khống tràng () Chương 65: Đại Nguyên Vương triệu kiến () Chương 66: Thi đấu bắt đầu () Chương 67: Một đám cừu mà thôi () Chương 68: Thứ chiến () Chương 69: Trước 10 () Chương 70: Thiên Tử Quyền Pháp () Chương 71: Linh khí () Chương 72: Liên tục nhường () Chương 73: 4 đạo kiếm khí () Chương 74: Lại xuống 1 thành () Chương 75: Một trận chiến đỉnh cao () Chương 76: Số một! () Chương 77: 100 Lần () Chương 78: Dã nha đầu () Chương 79: Say rượu nói lỡ () Chương 80: Trình gia trở mình () Chương 81: Đại kiếp nạn của Lăng Gia () Chương 82: Lăng Hàn nổi giận () Chương 83: Ngươi muốn chết như thế nào? () Chương 84: Cứu viện phân đến () Chương 85: Không còn Trình gia () Chương 86: Lưu Vũ Đồng đột phá () Chương 87: Hồ Ba () Chương 88: Kết thù () Chương 89: Lão quỷ () Chương 90: Không hết lòng gian () Chương 91: Tiến vào học viện () Chương 92: Tật Phong Đan chân chính () Chương 93: Thuyết phục () Chương 94: Tranh thu () Chương 95: Tìm lão sư () Chương 96: Ngân Nguyệt Tộc () Chương 97: Truyền thụ () Chương 98: Liếm hài () Chương 99: Chiếu đánh () Chương 100: Kinh sợ () Chương 101: Ất Tinh Thảo () Chương 102: Đại Nguyên Bổ Hồn Thuật () Chương 103: Kiếm Tâm () Chương 104: Trong túi ngượng ngùng () Chương 105: Nguyện thua cuộc () Chương 106: Nghi vấn () Chương 107: Tứ Tượng Ấn () Chương 108: Tam hoàng tử () Chương 109: Vu oan () Chương 110: Tới cửa () Chương 111: Bắt! () Chương 112: Chính chủ giá lâm () Chương 113: Ngớ ngẩn () Chương 114: Đánh người () Chương 115: Đại tin tức () Chương 116: Lượng lớn Linh khí () Chương 117: Không trung nghĩa () Chương 118: Huyết Dũng Sơn () Chương 119: Vớt linh khí () Chương 120: Nghi hoặc to lớn () Chương 121: Bảo đao chi uy () Chương 122: Lấy công làm tư () Chương 123: Thiên Thần Chi Quang () Chương 124: Phá cấm () Chương 125: Tứ Quý Kiếm Pháp () Chương 126: Kinh động lão quái () Chương 127: Thực Cốt Thảo () Chương 128: Không gian giới chỉ () Chương 129: Thần dược () Chương 130: Bị đùa bỡn! () Chương 131: Phá vào vùng cấm () Chương 132: Ba sợi rễ () Chương 133: Dung hợp () Chương 134: Trở về () Chương 135: Phạt mao tẩy tủy () Chương 136: Trứng () Chương 137: Cút () Chương 138: Ám sát () Chương 139: Thái Điểu () Chương 140: Ngọn nguồn () Chương 141: Giận dữ rút đao () Chương 142: Nhà quê () Chương 143: Khiêu vũ () Chương 144: Phong Viêm đến rồi () Chương 145: Bá đạo () Chương 146: Nghiêm phu nhân () Chương 147: Đường dài chém xe () Chương 148: Phong hoa tuyệt đại biến thái () Chương 149: Rút đi () Chương 150: Trứng nở () Chương 151: Phát hiện kinh người () Chương 152: Quỷ dị () Chương 153: Bối cảnh của Phong Viêm? () Chương 154: Chu Vô Cửu tâm phục () Chương 155: Ác ý hãm hại () Chương 156: Đi Thiên Dược Các kiếm tiền () Chương 157: Trúc Cơ Đan () Chương 158: Luyện chế () Chương 159: Tỉ lệ thành đan khủng bố () Chương 160: Đánh tráo () Chương 161: Linh hồn tà ác () Chương 162: Nghiêm Thiên Chiếu () Chương 163: Kim Vô Cực thỉnh cầu () Chương 164: Lợi thế thân thích () Chương 165: Đoán chúng ta nhìn thấy ai? () Chương 166: Gặp rắc rối () Chương 167: Truy cứu () Chương 168: Liêu Âm Thối của Hổ Nữu () Chương 169: Nguyên Sơ đại sư nịnh nọt () Chương 170: Chẳng lẽ muốn Phó đại sư đứng ra? () Chương 171: Trị liệu () Chương 172: Hấp Huyết Nguyên Kim () Chương 173: Đốn ngộ () Chương 174: Phong Lạc làm dữ () Chương 175: Lăng Hàn nổi giận () Chương 176: Phế định () Chương 177: Đại hoàng tử giá lâm () Chương 178: Kính Quang Thể () Chương 179: Cành ô-liu () Chương 180: Chân Thị Chi Nhãn () Chương 181: Ước định () Chương 182: Nghĩ lại () Chương 183: Tôn Tử Diễm () Chương 184: Mời tới lầu ba () Chương 185: Đấu giá Trúc Cơ () Chương 186: Tật Vân Phù () Chương 187: 1 tỉ () Chương 188: Giá trên trời () Chương 189: Ý tưởng mười hạch () Chương 190: Ép bán () Chương 191: Kim Hoa Nội Thạch () Chương 192: Đi Địa Thủy Phái đánh nhau (tham quan?) () Chương 193: Hoàn thành tổ đội () Chương 194: Ngươi lừa ta? () Chương 195: Xông vào () Chương 196: Bồi hay không? () Chương 197: Báo quan () Chương 198: Chịu đền () Chương 199: Thu phục Quảng Nguyên () Chương 200: Mưu tính của Nghiêm phu nhân () Chương 201: Thăm dò () Chương 202: Lựa chọn con đường tu luyện () Chương 203: Dung hợp chín hạch () Chương 204: Huyền Nguyên Tam Thức () Chương 205: Mạnh đến muốn nghịch thiên () Chương 206: Bắt người () Chương 207: Không có mắt () Chương 208: Tàn Dạ () Chương 209: Thu tiểu đệ () Chương 210: Ma Thiên bí cảnh () Chương 211: Xuất phát () Chương 212: Giết Phong Lạc () Chương 213: Tiểu Dạ Dạ () Chương 214: Bình Nguyên Lục Nhân () Chương 215: Hỏa Nhãn Ngưu () Chương 216: Thập Phương Câu Phần () Chương 217: Một kiếm diệt () Chương 218: Tái ngộ Cố Phong Hoa () Chương 219: Liên lụy () Chương 220: Lòng dạ độc ác () Chương 221: Ghi chép () Chương 222-223: Thiên Thi Tông - Ngân Giáp Thi () Chương 224: Xoay người hoa lệ () Chương 225: Trở mặt không quen biết () Chương 226: Đồng quan chi uy
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN