Thần Ma Võ Đế Miễn phí

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Nghèo túng thiếu niên thạch phong, thức tỉnh cắn nuốt đan điền, một phen thiên đao chém ngang các lộ thiên kiêu, ngưng luyện mạnh nhất Thần giới, ngộ thiên địa mới bắt đầu thần thông, xưng bá Võ Đế chi lộ. Đao phách năm đại đế triều, chân đạp sáu tuyệt hiểm địa, các thế lực lớn thiên chi kiêu nữ theo nhau mà đến, thần ma đại lục duy ta độc đế!

Mới nhất Chương 820 chỉ còn lại có mười ngày

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1 lại lần nữa tỉnh lại () Chương 2 khinh thường hối hôn () Chương 3 hắc ám lốc xoáy () Chương 4 mạc danh địch ý () Chương 5 kỳ ngộ tàng kinh () Chương 6 thú lâm sát khí () Chương 7 rừng trúc tao hiểm () Chương 8 thần bí gấu trúc () Chương 9 lọt vào chặn giết () Chương 10 ngươi quá yếu () Chương 11 cuồng vọng vả mặt () Chương 12 giết người diệt khẩu () Chương 13 cường thế xuất quan () Chương 14 thiện ý nói dối () Chương 15 chín đạo thiên công () Chương 16 khó coi () Chương 17 tới cửa tìm tra () Chương 18 trận chiến mở màn kinh người () Chương 19 khủng bố võ kỹ () Chương 20 lôi tông tới phạm () Chương 21 sát phạt Đao Ý () Chương 22 gấu trúc sính uy () Chương 23 oanh tạc thành tra () Chương 24 hung danh quật khởi () Chương 25 bức người quá đáng () Chương 26 anh hùng cứu mỹ nhân () Chương 27 lạc tình chấn động () Chương 28 buồn đao phóng đảo () Chương 29 quanh co () Chương 30 lấy oán trả ơn () Chương 31 khiêu chiến lôi đài () Chương 32 khủng bố truyền thuyết () Chương 33 kinh cổ tuyệt diễm () Chương 34 hậu hoạn vô cùng () Chương 35 tình ý ám sinh () Chương 36 nghịch tập chi chiến () Chương 37 thiên châu hiện uy () Chương 38 kỹ kinh bốn tòa () Chương 39 yêu thạch phong () Chương 40 đột phá cơ duyên () Chương 41 sinh tử giãy giụa () Chương 42 bước vào khiếu huyệt () Chương 43 việc lớn không tốt () Chương 44 một tiếng hô to () Chương 45 cố ý tìm tra () Chương 46 một đao hai nửa () Chương 47 thạch phong gặp rắc rối () Chương 48 giọng khách át giọng chủ () Chương 49 so heo còn xuẩn () Chương 50 bên đường giết người () Chương 51 cơ quan tính tẫn () Chương 52 gấu trúc bừa bãi () Chương 53 Đỗ uy hiện thân () Chương 54 đao xuyên tim oa () Chương 55 sát nổi danh thanh () Chương 56 kinh người thể chất () Chương 57 chân chính nguy hiểm () Chương 58 sát đỗ hành động () Chương 59 phong ma binh lính () Chương 60 thu làm tôi tớ () Chương 61 liền phá tam trọng () Chương 62 một cái vòng cổ () Chương 63 mạo hiểm một bác () Chương 64 kinh tủng một màn () Chương 65 cao điệu đánh cướp () Chương 66 thị huyết ma tộc () Chương 67 thượng cổ tử thi () Chương 68 sinh tử một khắc () Chương 69 nhìn như đáng thương () Chương 70 tương lai xa vời () Chương 71 lòng mang chính trực () Chương 72 khiến cho oanh động () Chương 73 lôi cốc một mạch () Chương 74 sát khí khẩn tiếp () Chương 75 thấy lợi tối mắt () Chương 76 trăng bạc tâm pháp () Chương 77 trấn phái chi bảo () Chương 78 không ngừng vươn lên () Chương 79 châm lại tình xưa () Chương 80 khủng bố thủ đoạn () Chương 81 bảo vệ tay áo giáp () Chương 82 diệt hồn hắc quang () Chương 83 sau khi chết di ngôn () Chương 84 không sợ hết thảy () Chương 85 nhiệt huyết thiếu niên () Chương 86 bừa bãi hạng người () Chương 87 trục xuất thành chủ () Chương 88 Đỗ uy ra tay () Chương 89 nhất tiễn song điêu () Chương 90 giả tình giả ý () Chương 91 chưởng môn huyết tế () Chương 92 mạo hiểm phải giết () Chương 93 đầy ngập hối ý () Chương 94 thiên châu kinh biến () Chương 95 chết triền không bỏ () Chương 96 đi trước phục ma () Chương 97 giếng liên hàn thi () Chương 98 một khối quan tài () Chương 99 biến thái lão nhân () Chương 100 tâm nguyện độc chú () Chương 101 vân trấn khách điếm () Chương 102 bị người khinh miệt () Chương 103 chiêu đồ tuyển chọn () Chương 104 lưng chừng núi gặp nạn () Chương 105 thí nghiệm thiên phú () Chương 106 gặp chuyện bất bình () Chương 107 một đường cường thế () Chương 108 hiểm trở thế cục () Chương 109 ngã bạo tròng mắt () Chương 110 trả thù khiếp đảm () Chương 111 võ thông bão nổi () Chương 112 thạch phong phẫn nộ () Chương 113 súc sinh không bằng () Chương 114 bừa bãi ương ngạnh () Chương 115 khí phách vô song () Chương 116 hít thở không thông áp lực () Chương 117 bắt đầu luyện đan () Chương 118 mười lần thành công () Chương 119 võ các kêu gào () Chương 120 có nương tùy hứng () Chương 121 dẫn ra cường giả () Chương 122 cao điệu giết người () Chương 123 ác nhân ác báo () Chương 124 rời núi rèn luyện () Chương 125 phong nguyệt mỹ nữ () Chương 126 thân phận đe dọa () Chương 127 không có sợ hãi () Chương 128 lừa bịp tống tiền vương gia () Chương 129 độc thấy đầu bảng () Chương 130 kinh giới chuộc thân () Chương 131 đính ước chi vật () Chương 132 tướng quân trọng thù () Chương 133 mưu sát vương gia () Chương 134 trò hay bắt đầu () Chương 135 bất tường kịch biến () Chương 136 đột phá thần thông () Chương 137 khủng bố đột phá () Chương 138 ma huyết điện hiện () Chương 139 vô hạn hắc ám () Chương 140 một mảnh hắc ám () Chương 141 ba loại công pháp () Chương 142 khống chế tử khí () Chương 143 dây dưa không rõ () Chương 144 cửu cung một lòng () Chương 145 đêm tối tao tiệt () Chương 146 dụ hoặc giết địch () Chương 147 ghê tởm độc thú () Chương 148 lửa giận giết người () Chương 149 cấu kết chi tội () Chương 150 nguy hiểm kỳ ngộ () Chương 151 bất diệt truyền nhân () Chương 152 đệ nhị thần thông () Chương 153 đồng thau bảo đao () Chương 154 còn nộn điểm () Chương 155 quan báo tư thù () Chương 156 sinh tử một trận chiến () Chương 157 mưu đồ đã lâu () Chương 158 cẩu huyết thù hận () Chương 159 thần thông hiện uy () Chương 160 lấy tay hóa đao () Chương 161 cấm pháp đoạt hồn () Chương 162 toàn tiêm phản sao () Chương 163 trần lâm lầm tình () Chương 164 hai năm trước ân oán () Chương 165 đại trưởng lão chi thương () Chương 166 nghịch thiên đệ nhị thần thông () Chương 167 san bằng lâm nguyệt tông () Chương 168 mạc danh cường giả xuất hiện () Chương 169 hi nhi kinh thiên thân thế () Chương 170 đồ long thành () Chương 171 một chưởng chụp chết () Chương 172 đánh một cái tới một cái () Chương 173 kêu ta soái ca () Chương 174 một câu nhấc lên phong ba () Chương 175 mắt chó xem người thấp () Chương 176 bắt cóc đầu bảng hoa khôi () Chương 177 vương cung nội giương oai () Chương 178 vương Đế có cầu () Chương 179 tà ác thủ đoạn () Chương 180 ma tâm () Chương 181 nó như thế nào còn sống () Chương 182 trái tim thần thông () Chương 183 ở rể làm phò mã () Chương 184 không cần dễ tin lời hứa () Chương 185 tình địch gặp mặt hết sức ghen () Chương 186 dối trá âm hiểm () Chương 187 ai là gian tế () Chương 188 nhân từ nương tay () Chương 189 con cóc chuyên ăn thịt thiên nga () Chương 190 lâm ngự chi thù () Chương 191 lệnh người sợ hãi kinh thiên cung () Chương 192 kinh thiên động địa một mũi tên () Chương 193 ta kêu ngươi cút () Chương 194 so ngốc tử còn muốn ngốc () Chương 195 phơi thây trăm ngày () Chương 196 trang bức quá mức () Chương 197 thần giới niết () Chương 198 đột phá đưa tới thiên phạt () Chương 199 bành tộc khiêu khích () Chương 200 vạch trần bành tộc dã tâm () Chương 201 ương ngạnh sau đưa tới nguy hiểm () Chương 202 bá đạo nợ trướng () Chương 203 chín đạo thiên đao vỏ đao () Chương 204 không thể đoán trước tương lai () Chương 205 ngoan độc vũ khí () Chương 206 50 vạn đại quân áp trận () Chương 207 loạn thế xuất anh hùng () Chương 208 lý tưởng hào hùng () Chương 209 điều động sở hữu lực lượng nghiền áp chinh chiến phong ma () Chương 210 gặp lại ninh lão tướng quân () Chương 211 cái gì thời điểm cưới nữ nhi của ta () Chương 212 lừa bán tiểu nữ hài chủ mưu () Chương 213 kinh thiên giới tán nguyên đao () Chương 214 hồn nguyên đan () Chương 215 thần ma xương cốt () Chương 216 Đông hoang ẩn thế lực xuất thế () Chương 217 quá kiêu ngạo thường thường sẽ chết () Chương 218 nghịch ma một đao () Chương 219 không biết sống chết người () Chương 220 bành thiên hạ vs hoang cửu tiêu () Chương 221 hố chết bành thiên hạ () Chương 222 nội tạng trọng sinh () Chương 223 cường thế mà khủng bố () Chương 224 thiếu chút nữa gây thành đại họa () Chương 225 tự bạo cùng đoạt bảo
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN