Thế Giới Võ Hiệp Bên Trong Thu Thập Võ Công Tuyệt Thế Miễn phí

Thế Giới Võ Hiệp Bên Trong Thu Thập Võ Công Tuyệt Thế

Tác giả:

Hứa Nhĩ Bạch Đầu

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Hệ Thống Võ Hiệp Huyền Huyễn Xuyên Không

Tình trạng:

Đang ra - Chương 630 náo mâu thuẫn

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 6 người đánh giá.

5.8

Đánh giá truyện

Còn lại bảy sao xuyên qua tu tiên thế giới trường sinh môn mục đồng, bị người bắt nạt, thức tỉnh Thiên Đạo thư viện hệ thống, chỉ cần xuyên qua thế giới võ hiệp thu thập võ công liền có thể trở nên mạnh mẽ, như vậy vấn đề tới, xạ điêu tam bộ khúc trước mười võ công là cái gì? Thiên Long trước mười võ công là cái gì? Phong vân trước mười võ công là cái gì? Còn có công phu bên trong từ trên trời giáng xuống chưởng pháp......

Mới nhất Chương 630 náo mâu thuẫn

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1: Đảo bên trên đốn củi thiếu niên () Chương 2: Lần thứ nhất nhân sinh mô phỏng () Chương 3: Trưởng thành Wood, đảo bên trên thiếu nữ ( Converter : Arsenal, yêu cầu () Chương 4: Đảo bên trên thiếu niên thủ hộ giả () Chương 5: Thiết Tí? Ta chỉ biết là Astro Boy () Chương 6: Triển lộ thực lực chân chính Wood () Chương 7: Lái vào lá đỏ đảo khu vực hải quân tàu chiến () Chương 8: Thu tân binh Zephyr () Chương 9 thu được cửu Âm chân kinh cả bộ () Chương 10 trộm sạch tàng kinh các () Chương 11 bốn loại thần công tới tay () Chương 12 quách tĩnh đánh đến tận cửa () Chương 13 lên làm toàn chân chưởng giáo () Chương 14 Đề điểm quách tĩnh () Chương 15 lẻn vào cổ mộ () Chương 16 loại năm thần công () Chương 17 phế bỏ Âu dương phong () Chương 18 hoàng dung tính toán () Chương 19 ngũ tuyệt vây công toàn chân giáo () Chương 20 Đánh bại Đông tà hoàng dược sư () Chương 21 bầu lại bang chủ cái bang () Chương 22 loại sáu thần công () Chương 23 Áp chế tiểu long nữ () Chương 24 mang theo tiểu long nữ cùng dạo () Chương 25 tiểu long nữ biến tửu quỷ () Chương 26 hợp thành đan dược () Chương 27 loại bảy Độc cô cửu kiếm () Chương 28 chôn Độc cô cầu bại () Chương 29 tìm kiếm linh thứu cung () Chương 30 tiến cung xem () Chương 31 trở về toàn chân giáo () Chương 32 chuẩn bị rời đi () Chương 33 loại mười thần công () Chương 34 trở về trường sinh môn () Chương 35 Đàn trâu không còn () Chương 36 công phu thế giới () Chương 37 trần chân cùng diệp vấn () Chương 38 vịnh xuân quyền thượng quyển () Chương 39 vào ở khu chuồng heo () Chương 40 upload loại nhất võ công () Chương 41 a tinh bắt chẹt khu chuồng heo () Chương 42 a tinh đánh lén bao tô bà () Chương 43 giải quyết thiên tàn Địa khuyết () Chương 44 hỏa vân tà thần ra () Chương 45 như lai thần chưởng () Chương 46 từ trên trời giáng xuống chưởng pháp () Chương 47 tinh võ anh hùng kịch bản () Chương 48 hoắc đình ân giải quyết fujita vừa () Chương 49 hạ thuốc mê () Chương 50 thiên long thế giới () Chương 51 Đoàn dự phải thần công () Chương 52 vạn kiếp cốc () Chương 53 vô lượng kiếm phái chạy hết () Chương 54 nàng cũng là muội muội của ngươi () Chương 55 phế bỏ hai đại ác nhân () Chương 56 một cái thủ hạ () Chương 57 thiên long tự bên ngoài dưới cây bồ đề ăn mày lôi thôi quan Âm tóc dài () Chương 58 vạn kiếp cốc chuyện () Chương 59 Đoàn dự dẫn mãng cổ chu cáp () Chương 60 cưu ma trí bái phỏng thiên long tự () Chương 61 Để kịch bản trở lại quỹ đạo () Chương 62 bồi Đoàn dự phía dưới giang nam () Chương 63 Đến tham hợp trang () Chương 64 leo lên mạn Đà sơn trang () Chương 65 lại là ngươi muội a! () Chương 66 loại tư võ công () Chương 67 Ý nghĩ mới () Chương 68 cha ngươi không chết () Chương 69 tính toán mộ dung phục () Chương 70 khách sạn gặp kiều phong () Chương 71 thu thập cái bang () Chương 72 lão tăng quét rác có thể là mộ dung gia tổ tiên () Chương 73 xem trò vui kém chút thành ca diễn () Chương 74 kiều phong đại chiến tụ hiền trang () Chương 75 loại bảy võ công 《 thần túc kinh 》 () Chương 76 chữa khỏi vô nhai tử () Chương 77 lại đến linh thứu cung () Chương 78 sản xuất hàng loạt hậu thiên đỉnh phong () Chương 79 gặp lại cưu ma trí () Chương 80 tiêu phong cả một đời tối chuyện hối hận () Chương 81 cứu a chu () Chương 82 mãng cổ chu cáp hóa yêu () Chương 83 phát anh hùng thiếp bên trên thiếu lâm () Chương 84 thiếu lâm đại hội () Chương 85 thiên long thế giới xong () Chương 86 thiên long tổng kết () Chương 87 cửu thúc cương thi thế giới () Chương 88 bái sư cửu thúc () Chương 89 bốn mắt đến () Chương 90 uống ngoại quốc trà () Chương 91 kỳ thực văn tài cũng không tệ () Chương 92 cho văn tài cơ hội biểu hiện () Chương 93 Đánh dây mực () Chương 94 vẽ ngũ lôi phù () Chương 95 thiêu thân lao đầu vào lửa () Chương 96 cửu thúc bị bắt () Chương 97 Đe dọa mặc cho phát () Chương 98 tiễn đưa nhậm lão thái gia lên đường () Chương 99 thu sinh cùng tiểu ngọc () Chương 100 mặc cho phát cuối cùng đồng ý () Chương 101 Đổng tiểu ngọc cách dùng () Chương 102 chuyện tốt cuối cùng thành () Chương 103 Đạt được ước muốn () Chương 104 phải truyền chính thống () Chương 105 bốn mắt mời () Chương 106 mao sơn lối buôn bán () Chương 107 thu được thật cáo () Chương 108 luận yêu quái () Chương 109 bốn mắt dị thường () Chương 110 hồ yêu () Chương 111 Đổi một cái () Chương 112 giả linh huyết () Chương 113 thiên hạc đạo trưởng () Chương 114 hoàng tộc cương thi () Chương 115 trở về nhâm gia trấn () Chương 116 cửu thúc cùng quỷ hút máu () Chương 117 chuối tây rừng nữ quỷ () Chương 118 Điều tra giáo đường () Chương 119 không tiếp nổi nói chuyện phiếm () Chương 120 quỷ hút máu phục sinh () Chương 121 bắt đầu sắp đặt () Chương 122 cao tường rộng tích lương hoãn xưng vương () Chương 123 Đại sư huynh bọn người bị bắt () Chương 124 ve sầu thoát xác () Chương 125 cương thi xuất lồng () Chương 126 mao sơn đạo môn () Chương 127 vở kịch mở màn () Chương 128 thực hiện mục tiêu () Chương 129 cương thi thế giới kết thúc () Chương 130 mới bạch nương tử truyền kỳ thế giới () Chương 131 kết thành kim Đan () Chương 132 kịch bản bắt đầu () Chương 133 bái sư học y () Chương 134 cái này bạch tố trinh có chút loạn () Chương 135 Đại uy thiên long pháp hải () Chương 136 tiểu thanh trộm ngân () Chương 137 trên thế giới này có xà yêu () Chương 138 tỷ tỷ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm () Chương 139 các ngươi đi kim sơn tự a () Chương 140 chơi lớn rồi () Chương 141 thượng đạo huyền quy () Chương 142 ta là người có học thức () Chương 143 thu phục buu () Chương 144 chuẩn bị kết hôn () Chương 145 cùng bạch tố trinh đại hôn () Chương 146 Đoan ngọ tiểu thanh hiện nguyên hình () Chương 147 hiếm thấy hồ đồ () Chương 148 Để pháp hải đi () Chương 149 thu đồ tiểu thanh () Chương 150 chúng ta có thể bỏ trốn () Chương 151 kim nhổ pháp vương chiến pháp hải () Chương 152 họ hàng gần kết hôn không () Chương 153 nghỉ đêm lan nhược tự () Chương 154 nhiếp tiểu thiến () Chương 155 thiên ma hướng thất sát đại bổ () Chương 156 yêu có học hay không () Chương 157 vô sỉ kim quang () Chương 158 sắp đặt thu thập huyền tâm chính tông () Chương 159 kim quang ăn quả đắng () Chương 160 hoài nghi mao sơn Đạo cung () Chương 161 kim quang vô hạn hình phạt () Chương 162 kịch bản làm ngược () Chương 163 còn lại bảy sao đại chiến pháp hải () Chương 164 mới bạch nương tử thế giới xong () Chương 165 tiếp tục chăn trâu () Chương 166 tu luyện nuôi bò () Chương 167 cao cấp trận bàn () Chương 168 tây du thế giới () Chương 169 lột xác thành tiên () Chương 170 tôn ngộ không ra biển () Chương 171 thái Ất kim tiên () Chương 172 một khỏa kim Đan liền đem ta đuổi () Chương 173 sản xuất hàng loạt gấu trúc () Chương 174 thiên bồng kiếp trước và kiếp này () Chương 175 tôn ngộ không trở về hoa quả sơn () Chương 176 Đấu pháp na tra () Chương 177 na tra quỷ kế () Chương 178 Đâu suất cung bên trong đấu địa chủ () Chương 179 ta cùng với đánh bạc không đội trời chung () Chương 180 thu được thập nhị phẩm kim liên hạt sen () Chương 181 chó xồm () Chương 182 thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến () Chương 183 nhị lang thần lần đầu gặp tôn ngộ không () Chương 184 na tra biện pháp () Chương 185 thần long cửu biến chọc trời quyết () Chương 186 giải cứu long nữ () Chương 187 chiều sâu tham dự tây du () Chương 188 nhục nhã tiểu bạch long () Chương 189 trở về hoa quả sơn tu luyện () Chương 190 ngẫu nhiên gặp thông gió Đại thánh () Chương 191 quỷ sai tới cửa đại náo diêm vương điện kịch bản bắt đầu () Chương 192 tím hà tại thượng róc thịt long Đài () Chương 193 phật giáo làm hưng tiền căn hậu quả () Chương 194 chinh phạt yêu hầu () Chương 195 nhị lang thần đại chiến tôn ngộ không () Chương 196 khen ngược có thể ngươi không thể phá () Chương 197 thăm hỏi thiên bồng () Chương 198 tây du sắp bắt đầu () Chương 199 gặp trần quang nhuỵ () Chương 200 cá chép màu vàng () Chương 201 dạy hư giang lưu nhi () Chương 202 giang lưu nhi kết hôn () Chương 203 cá chép tinh treo () Chương 204 phật tổ thỏa hiệp () Chương 205 thật tốt đi về phía tây tiểu kiếp chơi như thế nào thành lượng kiếp () Chương 206 cao phối bản như Ý kim cô bổng () Chương 207 nhưng có kéo dài tính mạng chi pháp () Chương 208 ta cũng giống vậy () Chương 209 thỉnh kinh việc này đơn giản () Chương 210 dần tướng quân gấu sơn quân đặc biệt ẩn sĩ () Chương 211 trấn sơn thái bảo vương bá khâm () Chương 212 ta là khỉ làm xiếc () Chương 213 Đường tăng mở trào phúng () Chương 214 kim trì đạo lý () Chương 215 kim trì phóng hỏa đốt Đường tăng () Chương 216 tây thiên gánh xiếc thú khuếch trương viên kế hoạch () Chương 217 là ngươi cà sa () Chương 218 từ cao lão trang đến chu gia trang () Chương 219 qua loa thu phục trư bát giới () Chương 220 còn lại bảy sao thôi động thỉnh kinh tiến trình () Chương 221 Đường tăng nhận sai có quan hệ gì với ta () Chương 222 trư bát giới đại chiến hoàng phong quái () Chương 223 linh sơn náo con chuột () Chương 224 không thu công cụ gây án () Chương 225 ngươi vĩnh viễn gọi không dậy một cái người giả bộ ngủ
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN