Thỉnh Thiên Hạ Chịu Chết Miễn phí

Thỉnh Thiên Hạ Chịu Chết

Tác giả:

Diêm ZK

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đông Phương Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 138

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Thiên hạ đã phân loạn hơn ba trăm năm.

Trung Nguyên ca múa không dứt, dị tộc sẵn sàng ra trận, giang hồ kiếm tiên tung hoành, danh tướng trấn áp thập phương.

Khoảng cách thiên hạ đại loạn còn có năm năm, tuổi nhỏ dược sư Lý Quan Nhất đêm mưa giết người.

Rốt cục mở to mắt, nhìn thấy này nhân gian loạn thế.

Dưới vó ngựa từng chồng bạch cốt, danh tướng, mỹ nhân, giang hồ, thần binh, bách tính, pháp tướng.

Xưa nay duy thấy bạch cốt cát vàng ruộng!

Nho sinh, gót sắt đạp nát; Phật Đà, trường thương bình định!

Bần đạo Lý Quan Nhất, mời toà này thiên hạ chịu chết!

Hãy khám phá thế giới kỳ diệu và độc đáo của truyện Thỉnh Thiên Hạ Chịu Chết cùng với cốt truyện đầy cảm xúc và hy vọng được tác giả Diêm ZK dành rất nhiều tâm huyết và cảm xúc vào từng chương truyện. TruyenChu.vn chúng mình gửi đến các bạn độc giả 15 chương của tác phẩm này, mời bạn đón đọc và chia sẻ cảm xúc ở phần bình luận bạn nhé.

Mới nhất Chương 138: Thần công đệ tam trọng (2)

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 19: Lại đạp lăn thiên hạ này () Chương 22: Tiên sinh đại tài () Chương 21: Tiết gia cung xạ vô song () Chương 20: Thiên kim phong tước () Chương 18: Tiếng đàn động binh qua () Chương 01: Lý Quan Nhất () Chương 02: Long cùng đỉnh () Chương 03: Truyền nhữ diệu pháp () Chương 04: Mộ Dung Thu Thủy () Chương 05: Đồng phạm! () Chương 06: Như thế nào võ () Chương 07: Đêm mưa, nhấc đao, giết người () Chương 08: Thiên ngoại thiên, Lâu Ngoại Lâu () Chương 09: Tuyệt thế thiên tài () Chương 10: Xích Long vết! () Chương 11: Quy củ () Chương 12: Một quan tiền () Chương 13: Bạch Ngọc bội () Chương 14: Đỉnh đồng thau lại cử động, Bạch Hổ thôn thiên () Chương 15: Pháp tướng sơ hiện! () Chương 16: Xích Long đem về () Chương 17: Long hỏa kình khí () Chương 23: Thần binh! () Chương 24: Thiên hạ đệ nhất thần tướng! () Chương 25: Rồng ngâm hổ gầm, tay cầm thần binh () Chương 26: Vô thượng truyền thừa () Chương 27: Mỹ nhân tố thủ tặng hồng nghê () Chương 28: Có qua có lại () Chương 29: Thần binh thức tỉnh () Chương 31: Khi tu thượng thừa nhất () Chương 32: Dao Quang thấy Bạch Hổ () Chương 33: Kẻ đến sau, đạp lên đến đây! () Chương 34: Pháp tướng thuế biến, Bạch Hổ hiện thế! () Chương 35: Bạch Hổ Thất Diệu, đêm trảm ác đồ! () Chương 36: Chém ngược nhập cảnh! () Chương 37: Đều là ta giết chết () Chương 38: Tăng thêm chú! ! ! () Chương 39: Loạn thế ước hẹn () Chương 40: Văn thành võ tựu! () Chương 41: Thư nhà chống đỡ vạn kim () Chương 42: Vạn vạn người địch! () Chương 43: Huyền Vũ! () Chương 44: Nhập cảnh cơ hội, thế giới tranh đấu () Chương 45: Phượng Hoàng du! () Chương 46: Nhập cảnh thời cơ () Chương 47: Thiên hạ đệ nhất! () Chương 48: Khai thái bình! () Chương 49: Văn võ hội tụ, Long Hổ khấu quan! () Chương 50: Thiếu niên khí phách (canh thứ ba) () Chương 51: Nhập cảnh thượng thừa nhất () Chương 52: Tiếng đàn động () Chương 53: Tuyệt thế cao nhân () Chương 54: Bạch Hổ Đại Tông! () Chương 55: Tại thiên chi Tứ Tượng phía trên () Chương 56: Thiếu niên khí phách như trăng sắc () Chương 57: Lý Quan Nhất, tới đây! () Chương 58: Lại nắm Thần binh! () Chương 59: Chiến kích truyền thừa, tuyệt thế kỳ tài () Chương 60: Truyền thuyết bắt đầu! () Chương 61: Nhiếp chính vương quyền () Chương 62: Trước kia đủ loại, một kiếm bổ ra! () Chương 63: Tiếng đàn động vạn pháp () Chương 64: Phượng Hoàng gửi thư, Tiểu Đăng trèo tường, (1) () Chương 64: Phượng Hoàng gửi thư, Tiểu Đăng trèo tường, (2) () Chương 65: Tinh tượng chi biến, Bạch Hổ ấn trảo () Chương 66: Thiên duyên, ta định! () Chương 67: Đột phá! () Chương 68: Thật cùng giả, ngươi ta thiên mệnh () Chương 69: Vô thượng bí tàng! () Chương 70: Thiên hạ có biến () Chương 71: Phượng Hoàng lễ vật () Chương 72: Diệt quốc () Chương 73: Ước định () Chương 74: Vương đồ bá nghiệp đàm tiếu bên trong () Chương 75: Nửa đường tiệt hồ đại tiểu thư () Chương 76: Công pháp, đột phá! () Chương 77: Ta đúc thân () Chương 78: Truyền pháp, lập uy! () Chương 79: Lập uy dương danh, Việt Thiên Phong trở về! (1) () Chương 79: Lập uy dương danh, Việt Thiên Phong trở về! (2) () Chương 80: Đột phá, đột phá! ! ! () Chương 81: Long Hổ công thể (1) () Chương 81: Long Hổ công thể (2) () Chương 82: Hổ Khiếu Đoán Cốt Quyết! () Chương 83: Kim cơ ngọc cốt, thứ tư Pháp Tướng () Chương 84: Tứ Tượng tụ, công thể thành, Hoàng Cực Kinh Thế! (1) () Chương 84: Tứ Tượng tụ, công thể thành, Hoàng Cực Kinh Thế! (2) () Chương 85: Ta thông mạch (1) () Chương 85: Ta thông mạch (2) () Chương 86: Hỗn nguyên vô cực, Phượng Hoàng sắp tới (1) () Chương 86: Hỗn nguyên vô cực, Phượng Hoàng sắp tới (2) () Chương 87: Tiết thần tướng, chiến thắng! (1) () Chương 87: Tiết thần tướng, chiến thắng! (2) () Chương 88: Như thế nào thần tướng? Trần quốc bí bảo () Chương 89: Kỳ Lân động! Thiên hạ nhật (1) () Chương 89: Kỳ Lân động! Thiên hạ nhật (2) () Chương 90: Phượng Hoàng du (1) () Chương 90: Phượng Hoàng du (2) () Chương 91: Hoàng Cực Kinh Thế đại trận đồ () Chương 92: Quân chi danh hào! (1) () Chương 92: Quân chi danh hào! (2) () Chương 92: Quân chi danh hào! (2) () Chương 93: Phá Quân thấy Bạch Hổ (1) () Chương 93: Phá Quân thấy Bạch Hổ (2) () Chương 94: Pháp Tướng, đột phá! (1) () Chương 94: Pháp Tướng, đột phá! (2) () Chương 95: Đệ nhị cảnh! (1) () Chương 96: Loạn thế ban sơ minh ước! (1) () Chương 96: Loạn thế ban sơ minh ước! (1) () Chương 96: Loạn thế ban sơ minh ước! (2) () Chương 97: Kỳ Lân quy vị! (2) () Chương 98: Tiết quý phi trọng lễ! (1) () Chương 98: Tiết quý phi trọng lễ! (1) () Chương 98: Tiết quý phi trọng lễ! (2) () Chương 99: Phá Quân Thần binh đến! (2) () Chương 99: Phá Quân Thần binh đến! (2) () Chương 100: Phá Quân đề binh, Dao Quang lâm không (1) () Chương 100: Phá Quân đề binh, Dao Quang lâm không (2) () Chương 101: Là ta lựa chọn ngài (1 ) () Chương 101: Là ta lựa chọn ngài (2 ) () Chương 102: Vào trận thấy Kỳ Lân (1) () Chương 102: Vào trận thấy Kỳ Lân (2) () Chương 103: Thiên hạ chuyện xưa, đoạt này khí vận thiên mệnh (1) () Chương 103: Thiên hạ chuyện xưa, đoạt này khí vận thiên mệnh (2) () Chương 104: Vạn Cổ Thương Nguyệt, vô thượng kỳ ngộ (1) () Chương 104: Vạn Cổ Thương Nguyệt, vô thượng kỳ ngộ (2) () Chương 105: Tứ Linh Hỗn Nguyên, đột phá, giết địch! (1) () Chương 105: Tứ Linh Hỗn Nguyên, đột phá, giết địch! (2) () Chương 106: Nguyên sơ Pháp Tướng, Xích Long đằng không (1) () Chương 106: Nguyên sơ Pháp Tướng, Xích Long đằng không (2) () Chương 107: Phá cục mà đi, đến đại danh vọng ( 1 ) () Chương 107: Phá cục mà đi, đến đại danh vọng ( 2 ) () Chương 108: Kiệu xe bên trong, hai người ngồi đối diện luận thiên hạ (1) () Chương 108: Kiệu xe bên trong, hai người ngồi đối diện luận thiên hạ (2) () Chương 109: Phá Quân nhập dưới trướng (1) () Chương 109: Phá Quân nhập dưới trướng (2) () Chương 110: Phá Quân, Dao Quang; Tiết lão mật đàm (1) () Chương 110: Phá Quân, Dao Quang; Tiết lão mật đàm (2) () Chương 111: Dao Quang biết Phá Quân; thu hoạch tràn đầy, phong thưởng thăng quan (1) () Chương 111: Dao Quang biết Phá Quân; thu hoạch tràn đầy, phong thưởng thăng quan (2) () Chương 112: Cuối cùng thấy cố nhân (1) () Chương 112: Cuối cùng thấy cố nhân (2) () Chương 113: Trần quốc hoàng thất tuyệt học! (1) () Chương 113: Trần quốc hoàng thất tuyệt học! (2) () Chương 114: Võ đạo có thể thông thần, Thái Bình Công bộ hạ cũ (1) () Chương 114: Võ đạo có thể thông thần, Thái Bình Công bộ hạ cũ (2) () Chương 115: Trưởng công chúa, Thanh Diễm cô cô (1) () Chương 115: Trưởng công chúa, Thanh Diễm cô cô (2) () Chương 116: Ta chưa gặp Phượng Hoàng, Phượng Hoàng đã thấy ta (1) () Chương 116: Ta chưa gặp Phượng Hoàng, Phượng Hoàng đã thấy ta (2) () Chương 117: Tại hạ, Giang Châu Lý Quan Nhất! (1) () Chương 117: Tại hạ, Giang Châu Lý Quan Nhất! (2) () Chương 118: Loan Phượng thủy tương phùng, già trẻ anh hùng! (1) () Chương 118: Loan Phượng thủy tương phùng, già trẻ anh hùng! (2) () Chương 119: Phượng Hoàng lễ vật (1) () Chương 119: Phượng Hoàng lễ vật (2) () Chương 120: Võ đạo truyền thuyết, Bất Diệt Thần Công (1) () Chương 120: Võ đạo truyền thuyết, Bất Diệt Thần Công (2) () Chương 121: Nam Nhạc sơn tủy, gặp lại cô cô (1) () Chương 121: Nam Nhạc sơn tủy, gặp lại cô cô (2) () Chương 122: Đột phá, cửu khiếu phía trên, còn có cửa trước tổ khiếu! (1) () Chương 122: Đột phá, cửu khiếu phía trên, còn có cửa trước tổ khiếu! (2) () Chương 123: Gia phụ Thái Bình Công (1) () Chương 123: Gia phụ Thái Bình Công (2) () Chương 124: Lý Quan Nhất, rút kiếm! (1) () Chương 124: Lý Quan Nhất, rút kiếm! (2) () Chương 125: Thương Long Thất Túc, hiển hiện! (1) () Chương 125: Thương Long Thất Túc, hiển hiện! (2) () Chương 126: Ta chính là Xích Đế! (1) () Chương 126: Ta chính là Xích Đế! (2) () Chương 127: Có ân báo ân, có cừu báo cừu ( 1 ) () Chương 127: Có ân báo ân, có cừu báo cừu ( 2 ) () Chương 128: Khinh kỵ binh chi vương, Phá Quân thấy Dao Quang ( 1 ) () Chương 128: Khinh kỵ binh chi vương, Phá Quân thấy Dao Quang ( 2 ) () Chương 129: Nguyện vì quân chi tiên phong, phó thang đạo nhận! (1) () Chương 129: Nguyện vì quân chi tiên phong, phó thang đạo nhận! (2) () Chương 130: Hăng hái, thiên cổ phong lưu (1) () Chương 130: Hăng hái, thiên cổ phong lưu (2) () Chương 131: Thiên hạ tuyệt đỉnh chi thần công, hai mươi bốn tướng chi tung tích (1) () Chương 131: Thiên hạ tuyệt đỉnh chi thần công, hai mươi bốn tướng chi tung tích (2) () Chương 132: Đại Tế luận võ, lại được thần công (1) () Chương 132: Đại Tế luận võ, lại được thần công (2) () Chương 133: Lại nắm Thần binh! (1) () Chương 133: Lại nắm Thần binh! (2) () Chương 134: Bá vương thanh động, Xích Tiêu Kiếm minh! (1) () Chương 134: Bá vương thanh động, Xích Tiêu Kiếm minh! (2) () Chương 135: Bá vương tuyệt thức, tru sát Tư Thanh! (1) () Chương 135: Bá vương tuyệt thức, tru sát Tư Thanh! (2) () Chương 136: Xích Tiêu trường minh, tử địch gặp nhau (1) () Chương 136: Xích Tiêu trường minh, tử địch gặp nhau (2) () Chương 137: Khẩu (1) () Chương 137: Khẩu (2) () Chương 138: Thần công đệ tam trọng (1) () Chương 138: Thần công đệ tam trọng (2)
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN