Thôn Phệ Cổ Đế Convert Miễn phí

Thôn Phệ Cổ Đế Convert

Tác giả:

Hắc Bạch Tiên Hạc

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 4312

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 11 người đánh giá.

4.9

Đánh giá truyện

Thiếu niên Tô Thần bị người đoạt Đế cốt, phế Huyết Luân, bi thảm gia tộc vứt bỏ.

Giác tỉnh Hỗn Độn thể, mở ra Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp, lấy Hỗn Độn giết hại đoàn tụ Huyết Luân, mang theo tam sinh Huyết Luân hoành không xuất thế, thề muốn tiêu diệt hết thảy cừu nhân.

Thôn phệ vô tận vũ trụ, quét ngang vạn thiên tinh thần, một kiếm trảm phá chín ngày, bá tuyệt Vạn Cổ thương khung!n ta là Cổ Đế, vạn tộc thần phục!

*** Cảnh giới tu luyện :

Võ đạo: Tiên Thiên cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kim Đan cảnh, Nguyên Anh cảnh, Hồn Cung cảnh, Ngưng Thần cảnh cùng Tụ Đỉnh cảnh.

Tụ Đỉnh(một hoa đến chín hoa) -- Tam Kiếp(Thân Kiếp - Tâm Kiếp - Độ Kiếp) -- Tạo Hóa(Tạo Khí cảnh - Tạo Hình cảnh - Tạo Hóa cảnh) -- Trảm Mệnh(Trảm Mệnh - Tụ Mệnh - Niết Mệnh) -- Võ Vị(Võ Vương cảnh, Võ Hoàng cảnh, Võ Tôn cảnh, Võ Tổ cảnh, Võ Đế cảnh, Võ Thần cảnh) -- Cấm Tịch cảnh -- Tôn Vị(Tôn Giả cảnh, Chí Tôn cảnh, Thiên Tôn cảnh, Đại Tôn cảnh, Mệnh Tôn cảnh, Kiếp Tôn cảnh)-- Chuẩn Đế -- Đế cảnh(Đế giả cảnh, Thiên Đế cảnh, tổ Đế cảnh, Thánh Đế cảnh, Thần Đế cảnh, Kiếp Đế cảnh, Đạo Đế cảnh, Đại Đế cảnh, phong hào Đại Đế)

Thần Đạo ba đồ, theo thứ tự là Thần Đạo đệ nhất đồ, Ngụy Thần cảnh, Hư Thần cảnh, Ngưng Thần cảnh, Chân Thần cảnh, Thiên Thần cảnh

Thần Đạo thứ hai đồ Thần Chủ cảnh, Thần Vương cảnh, Thần Hoàng cảnh, Thần Tôn cảnh, Thần Đế cảnh

Thần Đạo thứ ba đồ chính là Cửu Kiếp Thần cảnh, cửu chuyển Niết Thần cảnh cùng chín Ngộ Đạo Thần cảnh.

Thánh Đạo ba cảnh, Tiên cảnh ba đồ.

Thánh Đạo ba cảnh, theo thứ tự là Hư Thánh cảnh, Ngưng Thánh cảnh cùng Kiếp Thánh cảnh.

Tiên cảnh ba đồ: đệ nhất đồ cùng sở hữu sáu cảnh.
Tiên nhân cảnh, Địa Tiên cảnh, Thiên Tiên cảnh, Huyền Tiên cảnh, Kim Tiên cảnh, Kiếp Tiên cảnh..

Tiên cảnh thứ hai đồ:
Tiên Quân cảnh, Tiên Vương cảnh, Tiên Hoàng cảnh, Tiên Tôn cảnh, Tiên Đế cảnh, Kiếp Tiên Đế cảnh.

Tiên cảnh thứ ba đồ:
Ngộ Đạo Tiên Đế, Ngưng Đạo Tiên Đế, Dục Đạo Tiên Đế, Toái Đạo Tiên Đế, Tố Đạo Tiên Đế, Kiếp Đạo Tiên Đế.

Tinh cảnh cùng chia bảy cảnh:
Tinh Vân cảnh, Tinh Kiều cảnh, Tinh Hà cảnh, Tinh Đan cảnh, Tinh Anh cảnh, Tinh Luân cảnh, Tinh Kiếp cảnh.

Mới nhất Chương 4312: Biến dị con đỉa

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 2587: Tinh không vũ trụ ngươi vì Tôn () Chương 2586: Hỏa Liên Yểm dung hợp () Chương 2585: Hỏa Liên đồ án () Chương 3986: Mời () Chương 3985: Hỗn Độn định số () Chương 3822: Dị hỏa tự bạo () Chương 3821: Ta muốn hẳn là () Chương 4239: Hắn là ta đệ tử, uy hiếp lẫn nhau () Chương 4238: Thái Cổ Lôi Ngục, Lôi gợn ngữ () Chương 2547: Quá quỷ dị () Chương 2546: Đổ chiến () Chương 2545: Lại dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta gặp một cái đánh một cái () Chương 3912: Diệp Tù Hi, ngươi có phải bị bệnh hay không () Chương 2521: Thập Tuyệt động, vũ trụ loạn () Chương 2522: Giao cho ta liền có thể () Chương 2520: Một địch tám, Thí Lôi Hoang Đỉnh sơ hiển uy () Chương 2518: Liều mạng () Chương 2519: Tham lam chi chiến () Chương 2708: Luân hồi diễn hóa () Chương 4078: Mệnh phạm Nguyên Sơ () Chương 1: Giác tỉnh Hỗn Độn thể, lấy được Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp () Chương 2: Đoạt xương mối hận, phế luân mối thù () Chương 3: Chó cũng là chó, vĩnh viễn đều khó có khả năng trở thành người () Chương 4: Ngươi làm mùng một, ta liền có thể làm mười lăm () Chương 5: Ta thỏa mãn ngươi yêu cầu () Chương 6: Ngươi dám giày vò khốn khổ một chút, ta liền cho ngươi một kiếm () Chương 7: còn có ai không phục? () Chương 8: Bát Bộ Thiên Long, Hoang Cổ tế đàn () Chương 9: Thí Thần Tuyệt Cốt Cung, Hỗn Độn trấn hắc vụ () Chương 10: Màu tím hồ ly, Đan đạo 3000 () Chương 11: Muốn là ngươi nguyện ý, ta có thể phụ trách () Chương 12: Tổ Phượng Cung, Lạc Thiên Phi () Chương 13: Ngươi không xứng () Chương 14: Cái kế tiếp () Chương 15: Ngươi là đang uy hiếp ta sao? () Chương 16: Thí Thần Tuyệt Cốt, ba mũi tên trấn Thiên Cốt () Chương 17: Tổ Phượng Niết Bàn Quyết () Chương 18: Nhìn đến lại là đi cửa sau tiến đến () Chương 19: Xem ra là đi cửa sau () Chương 20: Người này đáng giá thâm giao () Chương 21: Sinh tử chiến, sinh tử đều do Thiên Mệnh () Chương 22: Ngươi công kích đã kết thúc, hiện tại đến phiên ta () Chương 23: Sinh tử chiến, ta vì sao muốn dừng tay () Chương 24: Chó cắn ngươi một miệng, chẳng lẽ ngươi còn muốn cắn đầy đủ một miệng không thành () Chương 25: Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau () Chương 26: Ta cần hai vị giúp một chút () Chương 27: Sinh tử chiến Yêu thú () Chương 28: Táng kiếp giam cầm, linh hồn tự bạo () Chương 29: Ngưng tụ Hư Đan, xúc cảm không tệ () Chương 30: Tiềm Long bảng đệ nhất, danh chấn học viện () Chương 31: Hắn đãi ngộ phải cùng cao cấp ban học viên một dạng () Chương 32: Biến dị Huyết Luân, huyết thệ đi theo () Chương 33: Đoạt vị trí () Chương 34: Tổ Phượng liếc nhìn () Chương 35: Mệnh bất công, ta liền nghịch thiên cải mệnh () Chương 36: Tàn khuyết Thần Ma Kính, linh hồn thai nghén () Chương 37: Thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ () Chương 38: Thiên Kiếp Cốc, Thiên kiếp gào thét () Chương 39: Không bằng ngươi tìm hắn người () Chương 40: Chỉ kém nửa bước () Chương 41: Thiên địa dị tượng chấn động học viện, Đường tộc người tới () Chương 42: Chính hắn phạm tiện, không oán ta được () Chương 43: Nhà ai ba đầu chó chạy ra đến, ở chỗ này cắn người linh tinh () Chương 44: Phá càn khôn, định thương khung, coi là Thái Sơ Thần văn () Chương 45: Đến từ Nhan Mị Ly lửa giận () Chương 46: Giải quyết Huyết Luân tai hoạ ngầm () Chương 47: Ta nhận thua, trận chiến này ngươi thắng () Chương 48: Đánh giết Mặc Hiên, cuộc đi săn mùa thu bắt đầu () Chương 49: Từ giờ trở đi, ngươi ta lại không quan hệ () Chương 50: Hồ ly màu tím rời đi, tiến vào mộ động () Chương 51: Tế đàn hài cốt, bái sư Ma Thần () Chương 52: Mảnh xương () Chương 53: Hoán cốt () Chương 54: Dù là biết rõ không có khả năng, cũng quyết không buông bỏ () Chương 55: Đế uy buông xuống, không biết xấu hổ () Chương 56: Nguyên lai Tô tộc đồ bỏ đi đều như thế buồn nôn () Chương 57: Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn () Chương 58: Linh lực hoá lỏng () Chương 59: Ngươi cái tàn tật sói hoang () Chương 60: Túi càn khôn, Càn Khôn Đan () Chương 61: Phượng Hoàng cầu thang đá () Chương 62: Bảng dị hỏa thứ ba mươi hai vị, Phượng Hoàng Chân Viêm () Chương 63: Đế tọa hiện thế, ngoại lệ tấn thăng Hoàng bài ban () Chương 64: Đế đạo ba đồ cửu cảnh, cự tuyệt truyền thừa () Chương 65: Biến dị Huyết Luân, Thái Cổ Thiên Hồ () Chương 66: Hắn là ta, người nào cũng không thể động đến hắn () Chương 67: Ngươi muốn vì chính mình tay thiếu trả giá đắt () Chương 68: Đồ đằng cổ tộc, thề sống chết đi theo () Chương 69: Từ giờ trở đi, ta chính thức bắt đầu truy cầu ngươi () Chương 70: Thà chết đứng, tuyệt không quỳ xuống sinh () Chương 71: Không gì hơn cái này () Chương 72: Hoang thành, Đan Tháp () Chương 73: Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người () Chương 74: Chấn nhiếp Đan Tháp () Chương 75: Hợp tình hợp lý, không có chút nào quá phận () Chương 76: Thua, chỉ cần trở thành ta thị nữ liền có thể () Chương 77: Có một không hai Thượng Cổ ở trong gầm trời, ngang dọc đương đại đại lục () Chương 78: Ngày sau có chuyện tìm ngươi, ngươi theo gọi theo đến liền có thể () Chương 79: Ngươi có thể lăn () Chương 80: Trong lòng một cây gai () Chương 81: Ta muốn đi theo dõi hắn () Chương 82: Hư không vẽ bùa () Chương 83: Bóc ra dị hỏa () Chương 84: Long Tượng thai nghén dị hỏa () Chương 85: Lửa giận ngập trời () Chương 86: Không muốn hoài nghi ta lời nói, không tin ngươi có thể thử một chút () Chương 87: Đi cáo trạng, lại bị trừng phạt () Chương 88: Ta chỉ là cùng ngươi mở cái trò đùa () Chương 89: Lần thứ hai hoán cốt () Chương 90: Hoàng gia vô tình () Chương 91: Lấy người chi đạo còn trị người chi thân () Chương 92: Huyết Ma Trọng Sinh Pháp () Chương 93: Bằng vào ta huyết tế, đốt cháy Thần Ma, Huyết Ma trọng sinh, cửu cửu quy nhất () Chương 94: Đánh bại nàng () Chương 95: Hỏa Kỳ Lân nhất tộc () Chương 96: Người giả bị đụng () Chương 97: Lừa dối vượt qua kiểm tra () Chương 98: Kỳ Lân độ kiếp, Cửu Phẩm Tử Liên Viêm () Chương 99: Phá đan ngưng Anh, Tổ Phượng chân thân () Chương 100: Chính mình tìm chính mình () Chương 101: Trải thảm điều tra () Chương 102: Cửu Cửu lôi kiếp, ta giúp nàng khiêng, ngươi muốn diệt ta, ta liền đồ ngươi () Chương 103: Chiến Cửu Cửu lôi kiếp, chín mũi tên cùng phát () Chương 104: Quáng Nô, sinh tồn pháp tắc () Chương 105: Ta muốn thêm cái ban tiếp lấy đào () Chương 106: Lần thứ ba hoán cốt () Chương 107: Gặm ăn linh hồn, nhân gian luyện ngục () Chương 108: Sáu loại dị hỏa, Hỏa Hoàng Thần thể () Chương 109: Chuyển di hỏa độc () Chương 110: Ngươi là phó, ta là chủ () Chương 111: Tiểu nha đầu, bản tôn phải vào đến () Chương 112: Ba mũi tên trọng thương Hỏa Minh Tôn Giả () Chương 113: Lão phu Tọa Sơn Khách () Chương 114: Nguyên lai là ngươi () Chương 115: Chỉ cần ngươi xách đi ra, Tổ Hỏa Cung nhất định làm đến () Chương 116: Tuyệt vọng () Chương 117: Phụ thân không thấy () Chương 118: 100 trượng kiếm khí ngang qua luân hồi, vạn trượng dị hỏa đốt cháy thương khung () Chương 119: Tiến về Tô tộc () Chương 120: Ngươi tốt nhất im miệng, ta không muốn diệt ngươi Hình tộc () Chương 121: Táng Hoang Phong, sinh tử chiến () Chương 122: Địa ngục kiếp cấm () Chương 123: Vạn Ác Ma Thu, nữ tử áo đen () Chương 124: Đánh lén () Chương 125: Đồng bệnh tương liên () Chương 126: Nắm lấy cơ hội () Chương 127: Chín cái ao đá, Thần Long tinh huyết () Chương 128: Khó chơi () Chương 129: Chín thạch phá nát, Huyết Ảnh Niết Yểm Long phá ấn mà ra () Chương 130: Song Long phá thương khung () Chương 131: Tô Thần, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi () Chương 132: Ngọn đèn chỉ đường () Chương 133: Nấu trứng rồng ăn () Chương 134: Tiền bối, ngươi thật hiểu lầm () Chương 135: Trực tiếp lôi ra ngoài () Chương 136: Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa () Chương 137: Không ngại ngươi ta thử một chút, nhìn xem ai chết trước () Chương 138: Lần thứ tư hoán cốt () Chương 139: Địa ngục phong bạo () Chương 140: Địa ngục thôn phệ () Chương 141: Táng Đế Thập Bát Kiếm () Chương 142: Thập đại cổ tộc () Chương 143: Long Tượng đồ đằng tộc () Chương 144: Ta muốn cùng ngươi muốn một kiện đồ vật () Chương 145: Người thắng làm vua người thua làm giặc () Chương 146: Huyết tế () Chương 147: Huyết Luân luyện hóa () Chương 148: Đông Hoang, đáng tiếc chi địa () Chương 149: Chiến Lôi Trì, chiến phá thương khung () Chương 150: Long Tượng trấn Lôi Trì () Chương 151: Tổ Phượng trấn Thực Lôi, lấy thân thể thôn Thiên Lôi () Chương 152: Giết hại Lôi Trì () Chương 153: Cái gì cẩu thí sinh là ta người, chết là ta quỷ () Chương 154: Ta sẽ tại Táng Hoang Phong chém giết hắn () Chương 155: Bàn Đế Phần Cốt Viêm, Cốt U U Minh Hỏa () Chương 156: Hôm nay ta sẽ gấp trăm lần để ngươi trả lại cho ta () Chương 157: Đỉnh phong chi chiến, tranh bá Táng Hoang Phong () Chương 158: Đế cảnh phía dưới, đều là giun dế () Chương 159: Tám bộ Đế Phật trấn Đồ Tàn () Chương 160: Ngươi điên rồi () Chương 161: Long cốt dị tượng () Chương 162: Vạn Long triều bái () Chương 163: Thượng Cổ tam đại Thần Long, quy tắc không được đầy đủ () Chương 164: Tự sáng tạo đan dược, mạnh ngươi gấp trăm lần () Chương 165: Lão phu Tọa Sơn Khách, ưa thích thu thập dị hỏa () Chương 166: Phong ấn nới lỏng () Chương 167: Hi sinh Tô Thần một người, bảo toàn toàn bộ Đông Hoang () Chương 168: Không lùi, ta sẽ bắt đầu giết hại, không còn một mống () Chương 169: Huyết Luyện () Chương 170: Coi như toàn bộ Đông Hoang chết hết, đều cùng ta không có nửa phần quan hệ () Chương 171: Tiến về đại lục () Chương 172: Ba kiếp nhiều như chó, tạo hóa khắp nơi đi () Chương 173: Dị hỏa hạt giống () Chương 174: Lớn mật () Chương 175: Thu hồi ngươi cao cao tại thượng tính tiểu thư, tại ta chỗ này không làm được () Chương 176: Đánh là tình mắng là yêu, yêu đến cực hạn dùng chân đạp () Chương 177: Ngu ngốc () Chương 178: Khu trục độc tố () Chương 179: Dung hợp độc tố, phá thần ngưng hoa () Chương 180: Họa bên trong đốn ngộ, Kiếm Phá Thương Khung () Chương 181: Thượng cổ võ học, Thiên Phạt Trấn Thần Chưởng () Chương 182: Chặn giết () Chương 183: Triệt để mộng () Chương 184: Người điên () Chương 185: Có thù tất báo () Chương 186: Võ vị sáu cảnh () Chương 187: Chọc giận ta, đòi mạng ngươi () Chương 188: Tà Long Ngao Bạch () Chương 189: Thu cái Tà Long làm tiểu đệ () Chương 190: Không đáng giá tiền nhất đồ vật () Chương 191: Nhìn xem tấm kia đầu heo mặt, thật là giải hận () Chương 192: Thiên phú quá mạnh, khảo nghiệm bàn quay đều sụp đổ () Chương 193: Lớn mật ý nghĩ () Chương 194: Dị Hỏa Phần Hoang Trận, Băng Phượng Thần thể () Chương 195: Tình huống đặc thù, đắc tội () Chương 196: Trấn áp Băng Phượng () Chương 197: Kiếp tâm Ngục Viêm () Chương 198: Một cái hứa hẹn () Chương 199: Lần thứ năm hoán cốt () Chương 200: Dám đến, vậy liền vào chỗ chết hố () Chương 201: Tìm tới cửa () Chương 202: Đầy đủ cuồng () Chương 203: Trảm thảo trừ căn () Chương 204: Tự bạo () Chương 205: Cự tuyệt
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN