Thôn Phệ Tinh Không Chi Sát Địch Liền Có Thể Đốn Ngộ Miễn phí

Thôn Phệ Tinh Không Chi Sát Địch Liền Có Thể Đốn Ngộ

Tác giả:

Ngự Nguyệt S

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 404 nhân tộc phát uy tam tộc rung động

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện


Xuyên qua thôn phệ, Vương Dịch một mực nhịn đến chuẩn võ giả khảo hạch mới phát hiện mình chỉ cần giết địch liền có thể tùy thời đốn ngộ tu luyện.

Thế là yên lặng nguyện vọng lại độ khôi phục, thu liễm ánh mắt lại độ dấy lên hy vọng.

Mà theo ngẫu nhiên thu được nguyên Tinh chủ người truyền thừa, Vương Dịch cuối cùng có lực lượng theo dựa vào lực lượng của mình đi ra Địa Cầu, từng bước từng bước trở thành cường giả.

( Huyễn Thuật Sư lưu phái, không liếm La Phong, không cướp cơ duyên )


Tiểu thuyết từ mấu chốt: Thôn Phệ Tinh Không chi sát địch liền có thể đốn ngộ không pop-up, Thôn Phệ Tinh Không chi sát địch liền có thể đốn ngộ txt toàn tập download, Thôn Phệ Tinh Không chi sát địch liền có thể đốn ngộ chương mới nhất đọc


Mới nhất Chương 404 nhân tộc phát uy tam tộc rung động

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 387 Ý chí bí thuật () Chương 399 Đến nguyên thủy vũ trụ () Chương 1 theo võ giả khảo hạch bắt đầu quật khởi () Chương 2 nhập vi cấp () Chương 3 gia nhập vào lôi điện võ quán () Chương 4 hạnh phúc phiền não () Chương 5 mua sắm bí tịch 《 diệt thế 》 () Chương 6 bế quan đốn ngộ tu luyện! () Chương 7 Đến từ hứa huấn luyện viên quan tâm () Chương 8 một thân một mình đặt chân khu hoang dã () Chương 9 trưởng thành chiến thú đem () Chương 10 thu hoạch cùng kế hoạch () Chương 11 khiếp sợ hứa ứng thiên () Chương 12 tinh anh trại huấn luyện mời () Chương 13 tham gia khảo hạch () Chương 14 trở nên mạnh mẽ kế hoạch () Chương 15 phi tốc tiến bộ tháng nhất () Chương 16 thí luyện tháp khảo hạch () Chương 17 bộc lộ tài năng () Chương 18 thả lỏng hợp đồng điều ước () Chương 19 long huyết cùng bí tịch () Chương 20 cao đẳng chiến thần đỉnh phong () Chương 21 tốt nghiệp kế hoạch () Chương 22 tam đại hiểm địa một trong amazon rừng mưa () Chương 23 lịch luyện () Chương 24 xông con kiến triều () Chương 25 bội thu () Chương 26 tao ngộ mê vụ huyễn cảnh () Chương 27 Ý chí khảo nghiệm () Chương 28 trong chăn cắt sinh tử lịch luyện () Chương 29 bái sư cùng linh hồn sinh mệnh () Chương 30 chứng nhận cao đẳng chiến thần () Chương 31 truyền thừa bí pháp () Chương 32 thú triều trợ giúp nhiệm vụ () Chương 33 không thể địch nổi () Chương 34 gặp quán chủ () Chương 35 truyền thừa cùng trao đổi () Chương 36 kịch bản bắt đầu một năm kia () Chương 37 trưởng thành cùng bình cảnh () Chương 38 thử triều cùng vương cấp quái thú () Chương 39 Đột phá! hành tinh cấp cùng lĩnh vực () Chương 40 nguyên tinh lãnh chúa di sản () Chương 41 số lượng cao tài nguyên () Chương 42 khiếp sợ lôi thần () Chương 43 Đi tới vũ trụ kế hoạch () Chương 44 hằng tinh cấp () Chương 45 lên đường () Chương 46 tìm tòi hoả tinh () Chương 47 nghĩ biện pháp cả ít tiền () Chương 48 ngoài ý muốn phát hiện () Chương 49 Đến cầu long tinh () Chương 50 trắng trợn tiêu phí () Chương 51 Điểm dừng chân cùng sát lục tràng () Chương 52 vũ trụ dong binh liên minh () Chương 53 thực tập dong binh khảo hạch () Chương 54 kỳ quái lời đồn () Chương 55 vẫn chưa đủ quyết đấu không gian () Chương 56 kinh điển kịch bản không thể không nếm () Chương 57 chỉnh đốn () Chương 58 gặp minh dục () Chương 59 mời chào () Chương 60 ngọc long bí cảnh () Chương 61 tuyển bạt doanh () Chương 62 thủy chi bản nguyên pháp tắc cánh cửa () Chương 63 Đi tới tuyển bạt doanh () Chương 64 lần đầu khiêu chiến () Chương 65 khiêu chiến độ khó () Chương 66 luận bàn () Chương 67 kim giác cự thú quan sát nhật ký () Chương 68 vẫn mặc tinh hào thánh địa hành hương () Chương 69 mộc nha tinh () Chương 70 giao dịch () Chương 71 dưới nước thế giới () Chương 72 mạo hiểm cùng tâm cảnh () Chương 73 gặp nạn () Chương 74 tâm cảnh đệ nhị trọng () Chương 75 bước vào không gian bản nguyên pháp tắc cánh cửa () Chương 76 xông thí luyện tháp () Chương 77 vào mạt thế bí cảnh () Chương 78 sắp lên đường () Chương 79 Đường đi 3 năm () Chương 80 hai phân thân khảo cứu () Chương 81 hư nghĩ vũ trụ công ty tổng bộ () Chương 82 vào hỗn Độn thành () Chương 83 tuyển hỗn Độn bia () Chương 84 sàng lọc bí tịch () Chương 85 không gian pháp tắc bản chất () Chương 86 thông thiên kiều tầng ba! () Chương 87 huyết trận vương () Chương 88 bái sư () Chương 89 Đơn độc giảng bài () Chương 90 hai phân thân lựa chọn () Chương 91 hai phân thân thành! () Chương 92 cường đại linh hồn () Chương 93 càng khoa trương cảm ngộ hiệu suất () Chương 94 thiên tài chiến thành viên () Chương 95 lại xông thông thiên kiều () Chương 96 cao quý nhất bí tịch () Chương 97 《 không gian diễn nghĩa 》 () Chương 98 xông thông thiên kiều tầng bảy () Chương 99 thắng hiểm tầng bảy () Chương 100 trùng tộc mẫu sào () Chương 101 trùng tộc mẫu sào bồi dưỡng chỉ nam () Chương 102 chuẩn bị xông xáo nguy hiểm cấp nhiệm vụ () Chương 103 viêm băng đại lục () Chương 104 Đóng băng linh hồn băng hàn () Chương 105 người lữ hành () Chương 106 vào thành dò xét () Chương 107 mời chào () Chương 108 không chịu nổi một kích () Chương 109 thu hoạch () Chương 110 dao động () Chương 111 dung hợp thất bại () Chương 112 phong tuyết biên cương () Chương 113 xâm nhập hiểm địa () Chương 114 khổ tu 2 năm () Chương 115 biến hóa mới cường đại công hiệu () Chương 116 mẫu hoàng phân thân tình huống đặc biệt () Chương 117 3 năm lại 3 năm () Chương 118 viêm băng làm cho () Chương 119 dung hợp 5 vạn mai () Chương 120 dị tượng đột sinh thần bí bí văn () Chương 121 làm nhiều tiền () Chương 122 diệt sát giới chủ! () Chương 123 kếch xù thu hoạch gần ức tích phân () Chương 124 mẫu hoàng phân thân tu luyện kế hoạch () Chương 125 Đi tới huyết lạc thế giới () Chương 126 huyết vũ giả () Chương 127 pháp tắc bí văn xiềng xích () Chương 128 dung hợp pháp tắc thiên phú () Chương 129 sáng tạo chủng tộc hoàn toàn mới tam hệ pháp tắc dung hợp hình thức ban đầu () Chương 130 hoàn toàn mới dung hợp pháp tắc () Chương 131 xông thông thiên sơn () Chương 132 ma đao tôn giả () Chương 133 bái kiến vũ trụ chi chủ () Chương 134 cấp tuyệt cảnh nhiệm vụ hàn băng sơn () Chương 135 hàn băng thần tướng truyền thừa điện () Chương 136 tiếp nhận truyền thừa () Chương 137 xông nguyên thủy thông thiên sơn () Chương 138 thân truyền đệ tử cùng chỉ điểm () Chương 139 long hành chi chủ quyết định () Chương 140 thông thiên kiều tầng mười ba () Chương 141 thanh danh vang dội () Chương 142 nguyên thủy bí cảnh tư cách chiến () Chương 143 chân chính huyễn thuật () Chương 144 tiểu tụ () Chương 145 cường hoành dao động () Chương 146 thần bí long tháp () Chương 147 long tháp bên trong bí mật () Chương 148 giới chủ đỉnh phong cường giả truy sát () Chương 149 phát tài cùng đột phá () Chương 150 bái phỏng lão sư () Chương 151 huyết mạch truyền thừa () Chương 152 lên đường trở lại hương () Chương 153 Át chủ bài () Chương 154 cưỡi ngựa nhậm chức () Chương 155 xây thần quốc () Chương 156 trở lại địa cầu () Chương 157 bảo vật giá trị () Chương 158 dược hiệu tốt đẹp () Chương 159 gặp huyễn linh vương () Chương 160 huyễn thuật ‘ huyễn linh ’ () Chương 161 dòng dõi cùng ban thưởng () Chương 162 cửu kiếp bí điển mảnh vụn () Chương 163 Đi tới vô lung tinh vực () Chương 164 mua sắm trùng tộc thi thể cùng núi rác thải tầm bảo () Chương 165 tầm bảo cùng vụ huyễn hoa thiên phú bí pháp () Chương 166 Ám sát () Chương 167 chiến lợi phẩm () Chương 168 cao nhất tích phân nhiệm vụ () Chương 169 giết người ở vô hình () Chương 170 phong kiếm đợi () Chương 171 toàn bộ tử hình () Chương 172 cao nhất tích phân nhiệm vụ chỉ thường thôi () Chương 173 Đột phá giới chủ () Chương 174 lại độ dị biến vẫn như cũ thần bí băng xương cốt bí văn () Chương 175 nguyên tinh lãnh chúa sau cùng di sản () Chương 176 vẫn là quen thuộc phối phương () Chương 177 nguyên tinh chủ người sau cùng di sản () Chương 178 thu hoạch cùng tiến triển () Chương 179 thế giới thụ () Chương 180 chí bảo ‘ vạn thú vực ’ () Chương 181 tam hệ dung hợp pháp tắc bí pháp () Chương 182 xuất phát vực ngoại chiến trường () Chương 183 ngụy trang () Chương 184 nhất chiến trường () Chương 185 phong hầu bất hủ tiểu đội () Chương 186 Đi tới chiến trường () Chương 187 thần mộc tinh cùng mảnh vỡ ngôi sao () Chương 188 Độc chiến bất hủ tiểu đội () Chương 189 nghiền ép chiến cuộc () Chương 190 phong hầu đỉnh phong chiến lực () Chương 191 cấp tốc thích ứng vực ngoại chiến trường () Chương 192 mục tiêu phong hầu bất hủ tiểu đội () Chương 193 chủ động xuất kích () Chương 194 thanh lưỡi đao vương () Chương 195 chiến quả tương đối khá () Chương 196 chuẩn bị nghênh chiến phong vương bất hủ () Chương 197 vũ ngân thảo cùng vạn thú vực () Chương 198 tại trong mộng chết đi phong vương bất hủ () Chương 199 xây áo lót () Chương 200 bắt đầu săn giết () Chương 201 ngoài ý muốn phát hiện () Chương 202 Độc chiến phong vương tiểu đội () Chương 203 tự bạo bát trọng tấu () Chương 204 cuồng mãng vương tuyệt cảnh () Chương 205 linh hồn nô dịch () Chương 206 phong hào ẩn sương mù vương () Chương 207 hồng minh () Chương 208 hồng minh tam tinh thành viên () Chương 209 tìm kiếm bảo tàng () Chương 210 sáng lập tuyệt học () Chương 211 thời gian trăm năm tuyệt học thành () Chương 212 cứu cực tuyệt học 《 cực vũ 》 () Chương 213 cơ giới tộc bất hủ () Chương 214 siêu việt lẽ thường 500 vạn trùng tộc đại quân () Chương 215 một đêm chợt giàu () Chương 216 xử lý chiến lợi phẩm () Chương 217 thần mộc chi bảo tình báo () Chương 218 tầm bảo () Chương 219 bảo vật hạt giống () Chương 220 chí bảo hình thức ban đầu () Chương 221 quang lôi mê cảnh () Chương 222 Ẩn sương mù vương chi danh () Chương 223 chiến đấu ba động
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN