Tiên Công Khai Vật Miễn phí

Tiên Công Khai Vật

Tác giả:

Cổ Chân Nhân

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp

Tình trạng:

Đang ra - Chương 203

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 49 người đánh giá.

9.4

Đánh giá truyện

Trong núi lửa, tiên hiền đại năng còn sót lại Cơ Quan Tiên Cung, khát vọng kẻ kế tục.

Mẫu thân liều mình tranh thủ, thu hoạch được tiên cung bảo ấn, trước khi chết để lại cho Ninh Chuyết.

Ngã Phật Tâm Ma Ấn!

Độ mình là phật, độ người thành ma.

Chấp chưởng ấn này, có thể khắc xuống tâm ấn, chỉ huy cơ quan tạo vật, gánh vác cực thấp. Thường nhân chỉ huy cơ quan, tâm thần gánh vác cực nặng. Nhưng Ninh Chuyết lại có thể lấy một ngự vạn, thành thạo điêu luyện.

Ninh Chuyết: "Mẹ, hài nhi nhất định không phụ ngài nhắc nhở, lấy được tiên cung kia!"

Chính là:

Tiên Ngẫu thông linh bí, tinh xảo hợp chí lý.

Khai vũ xuất tân cảnh, vật hoa dữ thiên tề.

Cổ chung truyền pháp độ, nguyệt hạ vũ thanh huy.

Chân thân cụ vạn tượng, nhân gian ai cùng địch!

. . .

Mới nhất Chương 203:: Vương thất mật tín

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1:: Thùy Thiều Khách () Chương 1:: () Chương 3:: Di chúc () Chương 4:: Khai vật () Chương 5:: Cơ quan này rất hay nha () Chương 6:: Ta Ninh Chuyết thường thường không có gì lạ () Chương 7:: Để Ninh Chuyết về nhà đến () Chương 8:: Ngã Phật Tâm Ma Ấn () Chương 9:: Người bình thường trúng kế () Chương 10:: Núi lửa địa động () Chương 12: Hồ Lô sơn () Chương 13: Cơ biến điểm () Chương 13:: Quả quyết động thủ () Chương 14:: Nổ tiên cung! () Chương 15:: Truyền Pháp Chung () Chương 16:: Địa lao thẩm vấn () Chương 17:: Độ mình () Chương 18:: Phí Tư hiến kế () Chương 19:: Hỏa Bạo Hầu cùng Ninh Chuyết () Ninh Chuyết tảo trí ( hướng rộng rãi các bạn đọc tạ lỗi! ) () Chương 20:: Long Ngoan Hỏa Linh () Chương 21:: Luyện Khí tầng hai! () Chương 22:: Không đành lòng khi dễ Ninh Chuyết a ( cảm tạ « cám ơn ngươi Cổ Nguyệt phương nguyên » Hoàng Kim minh! ) () Chương 23:: Trần Trà: Ta thật đáng chết! () Chương 24:: Ninh Chuyết nhập tiên cung () Chương 25:: Ta có đầu () Chương 26:: Dùng cánh tay chạy nhảy () Chương 27:: Ám hại () Chương 28:: Bão Băng Thuật () Chương 29:: Vòng treo cổ () Chương 30:: Chỉ có một người bảng danh sách () Chương 31:: Ta không muốn lên bảng a! () Chương 32:: Bại lộ? () Chương 33:: Hồn về () Chương 34:: Phượng hồn huyết hương () Chương 35:: Ma tu mưu đồ bí mật () Chương 36:: Hợp công Tử Dương () Chương 37:: Đánh lén () Chương 38:: Thành công thiết lập ván cục () Chương 39:: Thiên tính, thiên tư () Chương 40:: Đều ném đi! () Chương 41:: Xin ngươi giúp ta tu hành () Chương 42:: Cầm đầu độ người ai là ma? () Chương 43:: Làm người muốn khiêm tốn () Chương 44:: Ma tu quá phách lối () Chương 45:: Mỗi người đều là nhân vật chính () Chương 46:: Còn đến! () Chương 47:: Tu luyện () Chương 48:: Cơ quan bẫy rập () Chương 49:: Lĩnh thưởng, chịu thua () Chương 50:: Tam công tề tụ () Chương 51:: Một tầng () Chương 52:: Ngoài ý muốn () Chương 53:: Viên Đại Thắng () Chương 54:: Ma nhiễm () Chương 55:: Chu Huyền Tích () Chương 56:: Các phương () Chương 57:: Đại Thắng, Đại Thặng () Chương 58:: Ninh Chuyết vs Viên Đại Thắng () Chương 59:: Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng () Chương 60:: Manh mối quá nhiều () Chương 61:: Thẩm vấn Trần Trà () Chương 62:: Là ngươi phát minh Cơ Quan Hầu? () Chương 63:: Ta muốn leo đi lên () Chương 64:: Chúng ta muốn giết tới () Chương 65:: Hỏa Thị tiết () Chương 66:: Mấu chốt sai lầm () Chương 67:: Bạo tạc () Chương 68:: Một chút hi vọng sống () Chương 69:: Thân phó địch giúp () Chương 70:: Ninh Chuyết khuyên hàng () Chương 71:: Đem Viên Đại Thắng giao cho ta () Chương 72:: Đại Thắng cái chết () Chương 73:: Ma tu mất tích () Chương 74:: Cảm giác không đúng kình () Chương 75:: Tiền căn hậu quả () Chương 76:: Ta là quan a () Chương 77:: Đúng là tiên tư () Chương 78:: Nguyện làm nô tỳ () Chương 79:: Khí Số luận () Chương 80:: Đẩy ra phật môn () Chương 81:: Viên Đại Thắng tân sinh! () Chương 82:: Kim Huyết Chiến Viên · Đại Thắng () Chương 83:: Viên Đại Thắng vs Mông Xung () Chương 84:: Không tốt rồi, Mông Xung thiếu gia té xỉu rồi () Chương 85:: Ba nhà liên hợp trắc nghiệm () Chương 86:: Ba tầng đỉnh phong ta tiến triển cực nhanh! () Chương 87:: Thảo luận Ninh Chuyết () Chương 88:: Hỏa Bạo Hầu chính là hắn sáng tạo! () Chương 89:: Nghiệt tử () Chương 90:: Ninh Chuyết chất nhi, ngươi chịu khổ! () Chương 91:: Ninh Trách oan khuất () Chương 92:: Điều tra Ninh Chuyết () Chương 93:: Ai sẽ hoài nghi một cái hài tử một hai tuổi? () Chương 94:: Dự tiệc () Chương 95:: Chẳng lẽ Ninh Chuyết có thiên tư? ! () Chương 96:: Huyễn Chân Liên Tử () Chương 97:: Đều biết ngươi oan uổng () Chương 98:: Đề tuyến () Chương 99:: Nhân Mệnh Huyền Ti ( cầu đặt trước lần đầu ) () Chương 100: () Chương 101:: Viên Nhị đi cầu () Chương 102:: Viên Đại Thắng vs Mông Xung ( hai phiên chiến ) () Chương 103:: Khí số đối hao () Chương 104:: Lại độ ngã phật () Chương 105: Đại thắng Chu gia () Chương 106:: Ninh Chuyết bị tập kích () Chương 107:: Ba nhà có lợi () Chương 108:: Hương vị thật tốt () Chương 109:: Nhiệt tâm trợ bạn Ninh Tiểu Chuyết () Chương 110:: Đại Thắng liên chiêu lạnh lẽo () Chương 111:: Linh trưởng mười thành mà động () Chương 112:: Hữu kinh vô hiểm () Chương 113:: Huyền ti Ninh Hiểu Nhân () Chương 114:: Đại Thắng nhẹ hái Ninh Chuyết đầu () Chương 115:: Đóng cửa không để cho đi! () Chương 116:: Thụ Võ Đấu Viên · Đại Thắng () Chương 118:: Cứu người () Chương 117:: Tọa Sơn Quan Hổ Đấu () Chương 119:: Sát Ẩn An Dân Chu Huyền Tích () Chương 120:: Khóc lóc om sòm lăn lộn Tôn Linh Đồng () Chương 121:: Gió nổi lên ( thẻ chương bồi thường ) () Chương 122:: Vân dũng () Chương 123:: Hổ Đấu () Chương 124:: Một chọi ba · Điệp Dực Đao () Chương 124:: () Chương 125:: Ân nhân cứu mạng () Chương 126:: Ta đến dạy ngươi () Chương 126:: () Chương 127:: Không kiêu không ngạo () Chương 128:: Mang ngươi chơi () Chương 129:: Thông U Tử Mục () Chương 130:: Như vậy, ước định đạt thành () Chương 130:: () Chương 131:: Linh tử () Chương 132:: Cùng đúng người () Chương 132:: () Chương 133:: Thâu Trận Thiết Năng () Chương 134:: Ninh, Tôn vs Thích Bạch () Chương 135:: Sự Ngoại Đào Duyên Hạch () Chương 136:: Cuối cùng chiến cơ () Chương 137:: Chúa công, mạt tướng đến rồi! () Chương 137:: () Chương 138:: Vân thủ tầm bảo () Chương 139:: Quỷ Môn Đào Sinh () Chương 141:: Ninh Tiểu Tuệ vs Mông Xung () Chương 140:: Trí Linh kỳ () Chương 142:: Viên Đại Thắng vs Mông Xung ( ba phen chiến ) () Chương 143:: Lại gian lận! () Chương 144:: Hắn giấu quá sâu! () Chương 145:: Cơ quan nhân ngẫu · Thích Bạch () Chương 146:: Tôn Linh Đồng cảm thấy đáng sợ () Chương 147:: Chu Huyền Tích nhập tiên cung () Chương 148:: Phủ thành chủ đại lực xuất kích ( cầu nguyệt phiếu ) () Chương 149:: Đều là tư lương ( cầu nguyệt phiếu ) () Chương 150:: Ninh Chuyết thỏa mãn bọn hắn ( cầu nguyệt phiếu ) () Chương 151:: Thần Liên sinh hoa () Chương 152:: A Chuyết, ngươi quá lợi hại! ( cầu nguyệt phiếu ) () Chương 153:: Chiêu Hiền lệnh ( cầu nguyệt phiếu ) () Chương 154:: Dạy một chút Ninh Chuyết gia tộc quy củ () Chương 155:: Không có khả năng lý giải ( cầu nguyệt phiếu ) () Chương 156:: Hắn làm sao dám? ( cầu nguyệt phiếu ) () Chương 157:: Ninh Hiểu Nhân vs Ninh Chuyết ( cầu nguyệt phiếu ) () Chương 158:: Trí mạng sai lầm () Chương 159:: Chi mạch viện thủ () Chương 160:: Ninh Chuyết đăng đường! () Chương 161:: Phải cẩn thận Ninh Chuyết () Chương 162:: Hoa nở một tia () Chương 163:: Trọng thưởng thà () Chương 164:: Khắp từ chấp sự () Chương 165:: Lấy trước đầu khỉ () Chương 166:: Hậu diệt Độc Xà () Chương 167:: Lại chưởng chợ đen () Chương 168:: Hoa nở một đường () Chương 169:: Khí Hải tầng sáu đỉnh phong () Chương 170:: Ngũ Hành Tương Sinh Tương Khắc Thuật () Chương 171:: Ninh Chuyết khai ngộ () Chương 172:: « Vân Lạc Thiên Nhai Ký » () Chương 173:: Phát hiện nội gian? () Chương 174:: Chu Trạch Thâm khiêu chiến () Chương 175:: Ninh Chuyết vs Chu Trạch Thâm (thượng) () Chương 176:: Ninh Chuyết vs Chu Trạch Thâm (hạ) () Chương 177:: Chiến đấu chỉ là công cụ () Chương 178:: Chi mạch lớn lối như thế? () Chương 179:: Lại đọc đã là người trong sách () Chương 180:: Kim Đan vào cuộc () Chương 181:: Cự hình quỷ phủ () Chương 182:: Ninh Tiểu Tuệ, ngươi làm cái gì? ! () Chương 183:: Luyện chế cơ quan () Chương 184:: Hoa sen nở rộ, thần thông đã thành! () Chương 185:: Đến tiếp sau công pháp () Chương 187:: Chính đạo Ninh Chuyết như thế nào sử dụng thân tộc huyết nhục ( cầu nguyệt phiếu ) () Chương 188:: Ninh Chuyết đột phá, tam hải cùng bảy! ( cầu nguyệt phiếu ) () Chương 188:: Ninh Chuyết đột phá, tam hải cùng bảy! ( cầu nguyệt phiếu ) () Chương 189:: Nắm ba nhà "Đề tuyến " () Chương 190:: Để Ninh Chuyết hiến vật quý () Chương 191:: Ta Ninh Chuyết là Ninh gia công thần! () Chương 192:: Dạ Vũ Ma Binh () Chương 193:: Luyện tạo cơ quan () Chương 194:: Nguy hiểm đến tính mạng () Chương 195:: Lão Thiền Công () Chương 196:: Ta muốn thất thân! Tiên Công Khai Vật Cổ chân nhân phẩm 2458 chữ năm 2024 ngày 21 tháng 7 06: 51 () Chương 197:: Thải dương bổ âm () Chương 198:: Bị buộc đi vào khuôn khổ () Chương 199:: Âm Dương song tu () Chương 200:: Thiền Ngọc tẩu tẩu? () Chương 201:: Địa Sát Hỏa () Chương 202:: Chân kinh nơi nào đi? () Chương 203:: Vương thất mật tín
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN