Tinh Tế: Từ Công Nhân Vệ Sinh Bắt Đầu Miễn phí

Tinh Tế: Từ Công Nhân Vệ Sinh Bắt Đầu

Tác giả:

Đại Chủy Hà

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đô Thị

Tình trạng:

Đang ra - Chương 626

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Hồn xuyên thời đại vũ trụ, Dương bác phát hiện có thể từ giết chết đối tượng bên trong ngẫu nhiên thu hoạch năng lực!
Giết chết một đầu cá vàng, bơi lội +1!
Giết chết một cái con dơi, sóng âm định vị +1!
Giết chết một con chuột, động thái tầm mắt +1!

Mới nhất Chương 626: Không quen

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 609: Thật giả Tiểu Sửu Đại Đạo () Chương 608: Tiểu Sửu Đại Đạo () Chương 607: Xem thường () Chương 606: Đấu tâm nhãn () Chương 1 rác rưởi một dạng sinh hoạt () Chương 02 công nhân vệ sinh () Chương 03 sóng âm định vị +1! () Chương 04 nhiệm vụ lần nhất () Chương 05 nhiệm vụ lần hai! () Chương 06 cổ quái () Chương 7 vật thí nghiệm () Chương 08 chân tướng () Chương 09 nhiều bí mật hơn () Chương 10 ký kết () Chương 11 ngụy trang +4 mang tới năng lực () Chương 12 nhậm chức huấn luyện () Chương 13 quang năng chưởng khống! () Chương 14 cơ giáp điều khiển +8! () Chương 15 trung cấp điện năng chưởng khống () Chương 16 có thể nạp điện () Chương 17 khắc kim trò chơi () Chương 18 không làm việc đàng hoàng () Chương 19 thịnh yến khúc nhạc dạo () Chương 20 Ý nghĩ điên cuồng () Chương 21 Ẩn thân +16! () Chương 22 cá rán () Chương 23 vỡ tổ () Chương 24 nhất đại tông sư kỹ năng () Chương 25 Đánh nổ cơ giáp của hắn () Chương 26 bị đánh bể! () Chương 27 phương án bồi thường () Chương 28 sóng âm công kích huấn luyện () Chương 29 tăng thêm thể chất kỹ năng () Chương 30 thu hoạch ngoài ý muốn () Chương 31 quân hàm cẩu đều không cần! () Chương 32 huấn luyện năng lực của mình! () Chương 33 trở mặt () Chương 34 một đám người xấu () Chương 35 tiên hạ thủ vi cường () Chương 36 lớn gan suy đoán () Chương 37 chuyện xảy ra! () Chương 38 bị thúc ép gia nhập vào () Chương 39 dân đen () Chương 40 quần ẩu () Chương 41 chém giết () Chương 42 vương bài cơ giáp sư () Chương 43 năng lượng binh khí () Chương 44 lưu chi kiệt tính toán () Chương 45 khó giải quyết vấn đề () Chương 46 bị hành hạ () Chương 47 lạc đường! () Chương 48 có chút ý tứ () Chương 49 thu hoạch phong phú () Chương 50 sóng âm khống chế mới phương hướng () Chương 51 Ài ài () Chương 52 giằng co () Chương 53 cách đấu +16! () Chương 54 hắc thủ sau màn () Chương 55 hổ khuôn mặt đại vương xem náo nhiệt () Chương 56 kim loại chưởng khống () Chương 57 không biết xấu hổ () Chương 58 giới nghiêm () Chương 59 lớn nhất biến hóa () Chương 60 tiếp tục xoát con dơi () Chương 61 nhị cáp () Chương 62 ai hại ai không nhất định () Chương 63 một trán dấu chấm hỏi () Chương 64 mập mạp lão bản quyết định () Chương 65 Đáp án () Chương 66 a ha ha () Chương 67 Đại ca đổi nghề đi () Chương 68 thâm nhập dưới đất () Chương 69 dạng này trực tiếp nhiều tới điểm () Chương 70 di dân bắt đầu () Chương 71 kiến thức () Chương 72 tàu vận tải sinh hoạt () Chương 73 hello mọi người tốt () Chương 74 hung tàn hải tặc () Chương 75 liệt không tái hiện () Chương 76 sự kiện thay đổi bất ngờ () Chương 77 tai tinh thể chất () Chương 78 thế đạo gì () Chương 79 biến thái năng lực () Chương 80 cơ giới sư () Chương 81 Đánh lén! Đánh lén! () Chương 82 thủ lãnh hải tặc hối hận () Chương 83 Đều là địch nhân () Chương 84 ta cái này xui xẻo a () Chương 85 lẫn nhau tính toán! () Chương 86 giẫm () Chương 87 giả lão đại đã thượng tuyến () Chương 88 hảo đại ca quân pháp bất vị thân () Chương 89 thật là hảo đại ca () Chương 90 Đại ca không thấy () Chương 91 mập mạp lão bản an ủi () Chương 92 kim cương cấp chiến hạm chủ lực () Chương 93 cao hứng quá sớm () Chương 94 không thể lạc quan () Chương 95 offline treo máy () Chương 96 thiếu tướng lực uy hiếp () Chương 97 lần nhất thể nghiệm không gian nhảy vọt () Chương 98 chiến tranh () Chương 99 tai tinh thể chất tái hiện () Chương 100 mở xoát cá chình điện () Chương 101 trưởng quan () Chương 102 nhặt được cơ giáp () Chương 103 hổ khuôn mặt đại vương lại thông cửa đi () Chương 104 người đột biến cũng là liên minh công dân () Chương 105 rời đi () Chương 106 theo dõi tai tinh () Chương 107 mục tiêu đạt tới () Chương 108 gặp phải người quen () Chương 109 nhặt nhạnh chỗ tốt đại vương () Chương 110 có người chắn thiết ngưu () Chương 111 cuối cùng mở mắt () Chương 112 lại vào thế giới dưới đất () Chương 113 Đến 16 hào căn cứ () Chương 114 một cái ý tưởng kỳ quái () Chương 115 Ăn hàng thiết ngưu () Chương 116 Điên cuồng cơ giáp () Chương 117 Thiết ngưu đồng bạn () Chương 118 siêu việt nhận thức tồn tại () Chương 119 kỳ quái tảng đá () Chương 120 vi hình bom hy-đrô diệu dụng () Chương 121 sinh vật cơ giáp môi trường nuôi cấy mà () Chương 122 oan gia ngõ hẹp () Chương 124 Đổi bảo đại hội () Chương 125 kiếm chuyện () Chương 126 siêu nhân () Chương 126 càn quét () Chương 127 biến dị đỉa () Chương 128 bày quầy bán hàng () Chương 129 Đại hốt du thuật () Chương 130 không thể quay về cố hương () Chương 131 thế cục chuyển biến xấu () Chương 132 kếch xù treo thưởng () Chương 133 Đối phương đường lui () Chương 134 rối loạn () Chương 134 kinh khủng chiến lực () Chương 135 ngoan thủ () Chương 136 yêu cầu đại pháp quan tham gia () Chương 137 thành chủ lãnh chúa () Chương 138 tuyển bảo () Chương 139 quang năng đại tông sư () Chương 140 bắt ẩn thân chuột () Chương 141 lục ma tinh không đơn giản () Chương 142 không phải vật phẩm kim loại () Chương 143 siêu hạng công dân () Chương 144 Được cứu () Chương 145 Đàm phán kết thúc () Chương 146 thẳng thắn () Chương 147 trò chơi biến hóa () Chương 148 trò chơi hậu trường () Chương 149 khảo thí () Chương 150 mập mạp lai lịch () Chương 151 xây nhà phương án () Chương 152 xin lasgun () Chương 153 nhiệm vụ hình thức () Chương 154 dã ngoại tác nghiệp cho phép () Chương 155 bị để mắt tới () Chương 156 thêm tiền () Chương 157 nhập môn đáy biển () Chương 158 mập mạp lão bản dự định () Chương 159 học kỹ thuật () Chương 160 hảo lão bản () Chương 161 gian ác khắc tinh () Chương 162 mập mạp lão bản dạy bảo () Chương 163 cùng lão bản mới hiệp nghị () Chương 164 thiên tài dược tề sư () Chương 164 tính toán () Chương 166 quan sát () Chương 167 nội trắc mời () Chương 168 xâm lấn () Chương 169 mập mạp mất cảm giác () Chương 170 cuối cùng chờ đến () Chương 171 hạ thủ () Chương 172 thất vọng () Chương 173 chuẩn bị làm lớn () Chương 174 theo dây lưới điện nhân () Chương 175 con tin không có con tin! () Chương 176 Đoạt đầu người () Chương 177 báo thù () Chương 178 phục sinh () Chương 179 cho vay chơi đùa () Chương 180 Đối phó tàu vận tải () Chương 181 Được cứu sinh () Chương 182 nước chảy mây trôi () Chương 183 tao thao tác () Chương 184 chuồn mất () Chương 185 không hiểu () Chương 186 mục đích khác biệt () Chương 187 kho đạn () Chương 188 tâm chứng nhận () Chương 189 khai hỏa () Chương 190 mô phỏng tín hiệu () Chương 191 xung đột nhau () Chương 192 nhà trên () Chương 193 Đại sư cấp bậc dược tề tinh thông () Chương 194 d cấp thuốc biến đổi gien () Chương 195 thiết ngưu nước bọt () Chương 196 Đất liền khác thường () Chương 197 thần bí căn cứ () Chương 198 là nam hay là nữ () Chương 199 siêu năng dược tề () Chương 200 không có tiền tuyệt đối không thể () Chương 201 hai đạo con buôn () Chương 202 công nhân bốc vác () Chương 203 Đi biển bắt hải sản () Chương 204 không biết xấu hổ () Chương 205 lão bản tâm tư () Chương 206 ba giây () Chương 208 lưu phái () Chương 208 dung hợp () Chương 209 kỹ năng hạn mức cao nhất () Chương 210 Đoàn đội () Chương 221 thuận ít đồ () Chương 212 chạy trốn () Chương 213 lại là người quen () Chương 214 mập mạp run rẩy () Chương 215 vương bài phi công () Chương 216 buồn bực quan chỉ huy () Chương 217 hội trưởng thủ đoạn () Chương 218 tranh đoạt () Chương 219 hợp tác () Chương 220 sống càng đáng giá tiền
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN