Toàn Dân Tam Quốc Sinh Tồn: Ta Nông Dân Có Ức Điểm Mạnh Mẽ Convert Miễn phí

Toàn Dân Tam Quốc Sinh Tồn: Ta Nông Dân Có Ức Điểm Mạnh Mẽ Convert

Tác giả:

Hoang Dã Trương Phi

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Võng Du

Tình trạng:

Full - Chương 1024

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 457 người đánh giá.

9.8

Đánh giá truyện

« B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Toàn Dân Tam Quốc Sinh Tồn: Ta Nông Dân Có Ức Điểm Mạnh Mẽ »

P/S: MAIN XUYÊN VIỆT ĐẾN THẾ GIỚI KHÁC, THẾ GIỚI KHÁC TRONG LỊCH SỬ KHÔNG CÓ TAM QUỐC.

Tỉnh dậy, toàn cầu xuyên việt đến rồi trò chơi hóa tam quốc thời đại!

Bắt đầu nhân thủ một gian nhà gỗ nhỏ (cấp thấp nhất chủ thành )

Nhà gỗ nhỏ mỗi ngày có thể sinh sản hai cái nông dân, cho mọi người thu thập tài nguyên.

Lâm Nhiễm vốn muốn cho nông dân chém điểm đầu gỗ, hái ít trái cây rừng hèn mọn phát dục, nhưng hắn nông dân quá mạnh, kèm theo gấp trăm lần bạo kích quang hoàn, còn có ẩn dấu thuộc tính đặc biệt!

Người khác nông dân một ngày chặt không được mấy khúc gỗ, Lâm Nhiễm nông nhân một rìu xuống bạo kích trăm lần tài nguyên.

Người khác khổ không cầu được tài nguyên, Lâm Nhiễm trong nhà chồng chất như núi.

Người khác vẫn còn ở kiến thiết thôn lạc thời điểm, Lâm Nhiễm chỉ huy mười vạn đại quân công thành phạt.


Vật phẩm chia làm bảy đẳng cấp: Sơ Cấp, Trung Cấp, Cao Cấp, Hi Hữu, Truyện Thuyết, Tuyệt Thế, Vô Song

CẦU HOA TƯƠI, CẦU ĐÁNH GIÁ, CẦU BUFF KẸO.

Mới nhất Chương 1024: Kết thúc! Tương lai chờ mong! « đại kết cục »

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 170: Các chư hầu lửa giận, Quách Gia khí phách! (5/ 5 ). () Chương 169: Liên minh, lĩnh chủ nhóm quật khởi ? (4/ 5 ) () Chương 168: Hi hữu kỹ pháp sở, điên cuồng thu mua dã thú tài liệu! (3/ 5 ) () Chương 167: 9 cấp chủ thành, phần thưởng phong phú! (2/ 5 ) () Chương 164: Trở về Lãm Nguyệt, Lưu Độ còn không cam tâm ? (4/ 5 ) () Chương 163: Hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ: Tam Cố Mao Lư! (3/ 5 ) () Chương 162: Hoàng Thừa Ngạn khảo nghiệm, dĩ nhiên là cái này! (2/ 5 ) () Chương 161: Bái phỏng nằm Long Cương, được Liệt Hỏa Hoa hạt giống! (1/ 5 ) () Chương 160: Định chế tuyệt thế vũ khí: Vũ Vương Sóc! (5/ 5 ) () Chương 159: Quách Gia được không phải bệnh, là Thiên Phạt ? (4/ 5 ) () Chương 158: Đáng chết Hổ Tiên Tửu, kỳ diệu Tụ Linh Châu! (3/ 5 ) () Chương 157: Hi hữu Triệu Hiền Lệnh, ràng buộc vô song! (2/ 5 ) () Chương 156: Cảm tạ mọi người trợ công, về sau thường tới hắc! (1/ 5 ) () Chương 155: Van cầu các ngươi, đừng đi tặng đầu người(5/ 5 ) () Chương 154: Có một loại cảm giác, là tuyệt vọng (4/ 5 ) () Chương 153: Tập kết, 30 vạn đại quân đánh Chiêu Lăng ? (3/ 5 ) () Chương 152: Trực tiếp liền đệ nhất, không người có thể siêu việt! (2/ 5 ) () Chương 151: Thị trấn thủ sát, song trọng thưởng cho oanh động toàn quốc! (1/ 5 ) () Chương 150: Hoàn toàn chính là người khi dễ công thành chiến thuật! (5/ 5 ) () Chương 149: Quốc gia nhiệm vụ, thời hạn gấp đôi quân công! (4/ 5 ) () Chương 147: Độc lập lĩnh chủ ưu thế (2/ 5 ) () Chương 148: Mới hoang dại thế lực, Hoàng Cân Quân! (3/ 5 ) () Chương 146: Lưỡng bại câu thương ? Ngươi đánh giá quá cao mình (1/ 5 ) () Chương 145: Năm trăm người đánh 100 người, bị còn ăn hiếp! (5/ 5 ) () Chương 144: Hỗn loạn bắt đầu, Khải Minh Thành bị người đánh trộm rồi hả? (4/ 5 ) () Chương 143: Quần Hùng Tranh Bá, toàn quốc chư hầu cách cục! (3/ 5 ) () Chương 142: Thần y Trương Trọng Cảnh, trên chiến trường siêu cấp nãi ba! (2/ 5 ) () Chương 141: Lại thiêm vô song, Hổ Tiên Tửu! (1/ 5 ) () Chương 140: Cao cấp công thành lệnh, kinh khủng tam giai binh sĩ! (5/ 5 ) () Chương 139: Lâm Nhiễm tuyển trạch, gấp mười lần so với người khác thưởng cho! (4/ 5 ) () Chương 138: Thái Bình Thiên Thư mang tới cường đại chỗ tốt, kỹ năng cách + 1! (3/ 5 ) () Chương 137: Nhân tài độ hảo cảm hệ thống, bắt đầu tu tập Thái Bình Kinh! (2/ 5 ) () Chương 136: Cải biến lịch sử tiến trình, kế tiếp làm sao phát triển Lâm Nhiễm định ? (1/ 5 ) () Chương 135: Diệt Hoàng Cân, đoạt Hoàng Thiên khí vận! (5/ 5 ) () Chương 134: Phục kích Trương Giác, Đại Hiền Lương Sư sau cùng con bài chưa lật! (4/ 5 ) () Chương 133: Thu Triệu Vân, giết Trương Bảo, Trương Giác bị lừa! (3/ 5 ) () Chương 132: Bụng đen Lý Tồn Hiếu, Triệu Tử Long đăng tràng (2/ 5 ) () Chương 131: Lưu Bị, liếm lầm người! (1/ 5 ) () Chương 130: Từ trên trời giáng xuống mãnh nhân nhóm, Trương Bảo gọi thẳng không thể trêu vào! (5/ 5 ) () Chương 129: Không có khác, liền vô song nhiều! (4/ 5 ) () Chương 128: Lưu Bị, liền là dùng để hố! (3/ 5 ) () Chương 127: Lần này là 3V 3 ? Lư Thực đội, gặp lại Quan Trương! (2/ 5 ) () Chương 126: Nghiễm Tông chi chiến, trận doanh tập trung! (1/ 5 ) () Chương 125: Phá tứ cấp sơn trại, phát hiện mới công năng (5/ 5 ) () Chương 124: Nghiêm túc, trực tiếp đem sơn tặc cho đánh hôn mê! (4/ 5 ) () Chương 123: Mang theo một đám vô song, đi đánh tứ cấp sơn trại! (3/ 5 ) () Chương 122: Đột phá 8 giai tư chất, lãnh địa giải tỏa mới công năng! (2/ 5 ) () Chương 121: Thị nữ lệnh —— Thái Diễm! (1/ 5 ) () Chương 120: Điển Vi sẵn sàng góp sức, Lâm Nhiễm trưởng thành! (5/ 5 ) () Chương 119: Bạch Lý luyện binh, thăng cấp bát cấp chủ thành! (4/ 5 ) () Chương 118: Đạt thành đặc thù thành tựu, thưởng cho càng làm cho người ta tâm động! (3/ 5 ) () Chương 117: Phe thua, lại cầm tốt nhất thưởng cho! (2/ 5 ) () Chương 116: Nộ Trảm Bát Phương, thượng binh phạt mưu! (1/ 5 ) () Chương 115: Lý Hoàng tranh tiên phá thành, Tôn Tào lần đầu lên sân khấu! (5/ 5 ) () Chương 114: Hiên Viên ra, thống ngự, mười vạn đại quân! ! (4/ 5 ) () Chương 112: Cmn, thật đúng là Hoàng Cân trận doanh! (2/ 5 ) () Chương 113: Đây chính là Hoàng Cân Quân đệ nhất thống suất ? Không giết các loại(chờ) thua! (3/ 5 ) () Chương 111: Nếu như bị điều đến Hoàng Cân trận doanh, làm sao bây giờ ? (1/ 5 ) () Chương 110: Nguyên lai là chỉ Thần Thú! (5/ 5 ) () Chương 109: vô song kỹ năng, chỉ điểm giang sơn, hàng phục Thất Giai tọa kỵ! (4/ 5 ) () Chương 108: Thất Giai dị thú ? Quách Gia: Cho chủ công tiễn phần đại lễ! (3/ 5 ) () Chương 107: Điên cuồng xoát kinh nghiệm, chế tạo nhị giai binh đoàn! (2/ 5 ) () Chương 106: Thành Chủ Phủ quá lạnh lẽo buồn tẻ ? Đừng nóng vội, tìm chút xinh đẹp nha hoàn! (1/ 5 ) () Chương 105: Huấn luyện nhị giai binh sĩ, học tập Truyền Thuyết kỹ năng! (5/ 5 ) () Chương 104: Hoang dại trong thế lực bí mật! (4/ 5 ) () Chương 103: Tuyệt thế nội chính nhân tài, đánh tam lưu sơn trại! (3/ 5 ) () Chương 102: Đệ nhất danh, thôi động lịch sử tiến trình! (2/ 5 ) () Chương 101: Mẹ nó, nói xong nằm thắng đâu! (1/ 5 ) () Chương 100: Nóng nảy Trương Phi, tới tới tới, đại chiến ba trăm hiệp ? (5/ 5 ), () Chương 99: Binh lực như vậy cách xa, đương nhiên chọn Hoàng Cân Quân ? (4/ 5 ) () Chương 98: Hoàng Trung phụ tử sẵn sàng góp sức, kinh người tư chất! (3/ 5 ) () Chương 97: Đầu trở về trang bức, cảm giác thật thoải mái! (2/ 5 ), () Chương 95: Thăng cấp, cấp 7 chủ thành! (5/ 5 ) () Chương 96: Mở ra đầu mối chính nhiệm vụ, quần hùng Trục Lộc! (1/ 5 ) () Chương 94: Đắm chìm trong kiến tạo trong vui vẻ không thể tự kềm chế! (4/ 5 ) () Chương 93: Thiên Đố quỷ tài, Quách Phụng Hiếu! (3/ 5 ) () Chương 92: Hiếm thế mưu sĩ lệnh, vô song bảo kiếm! (2/ 5 ) () Chương 91: Bá đạo Lý Tồn Hiếu, mãn phân thông quan! (1/ 5 ) () Chương 90: Phu nhân, ngươi kết hôn rồi sao? (5/ 5 ) () Chương 89: Nam Man xâm lấn đệ 51 sóng, nhất lưu cùng tuyệt thế xuất hiện! (4/ 5 ), () Chương 88: Lục tinh Man Tướng, Mộc Lộc Đại Vương! (3/ 5 ), () Chương 87: Lính của ta, cái nào không phải bạo tính khí! (2/ 5 ) () Chương 86: Nam Man xâm lấn! (1/ 5 ) () Chương 85: Lặp lại bản vẽ tác dụng! (5/ 5 ) () Chương 84: Giặc cỏ thủ sát, dung hợp ăn mòn mũi tên! (4/ 5 ) () Chương 83: Lý Tồn Hiếu Võ Tướng kỹ, tập thể biến sát thần! (3/ 5 ) () Chương 82: LYB Diệp Quân, tiến nhập sinh mệnh đếm ngược thời gian! (2/ 5 ) () Chương 81: Chức quan hối đoái chỗ Bug, song chức vị! (1/ 5 ) () Chương 80: Tiến giai hình sách kỹ năng, kỹ năng học tập tiến công chiếm đóng (5/ 5 ) () Chương 79: Ta làm việc tốt, thật không phải là vì hồi báo (4/ 5 ) () Chương 78: Chiêu Lăng thị trấn, cả thành nhiệm vụ NPC! (3/ 5 ) () Chương 77: Mang Võ Tướng kỹ năng sĩ binh, liền hỏi ngươi có sợ không (2/ 5 ) () Chương 76: Sân huấn luyện, những thứ này nông dân mỗi người đều là quái thai () Chương 75: Lĩnh chủ bảng, kinh khủng thiên phú! (5/ 5 ) () Chương 74: Thăng cấp, lục cấp chủ thành! (4/ 5 ) () Chương 73: Ngủ có gối đầu, Mã Tặc thủ sát! (3/ 5 ) () Chương 72: Lần đầu mở tiệc chiêu đãi, Tam Lưu Võ Tướng! (2/ 5 ), () Chương 71: Đến tột cùng là người nào phong tỏa người nào ? (1/ 5 ) () Chương 69: Thổ phỉ thủ sát, đột nhiên bị toàn thế giới nhằm vào ? (11/ 10 ), () Chương 70: Kiến trúc thăng cấp quyển trục, tài nguyên cùng chung kế hoạch! (12/ 10 ) () Chương 68: Một người đoan một tổ, kinh khủng Lý Tồn Hiếu! (10/ 10 ) () Chương 66: Vô sỉ a Ngô Xích! (8/ 10 ) () Chương 67: Lĩnh chủ thủ sát, lĩnh chủ kỹ năng! (9/ 10 ), () Chương 65: Tao ngộ còn lại lĩnh chủ, lên cấp Thú Vương! (7/ 10 ) () Chương 64: Ban đêm nhiều hơn một loại phương thức giải trí, có người muốn cướp ta Boss ? (6/ 10 ), () Chương 63: Hổ loại Boss cùng 2 cấp thổ phỉ cứ điểm! (5/ 10 ) () Chương 62: Chiêu Hiền lầu, vô song chiến thần, hàng lâm! (4/ 10 ) () Chương 60: Lãnh địa tiến hóa, Lâm Nhiễm hùng tâm! (2/ 10 ), () Chương 61: Thăng cấp 5 cấp chủ thành, khí vận gia thân! (3/ 10 ) () Chương 59: Sơn trại thủ sát, những phần thưởng này một xe không chứa nổi! (1/ 10 ) () Chương 58: Công phá cửa trại, nghiêng về - một bên nghiền ép! (7 ) () Chương 1: Toàn dân tam quốc thời đại, bắt đầu một cái nhà gỗ nhỏ! () Chương 02: Kinh khủng gấp trăm lần bạo kích! () Chương 03: Đệ nhất cái thăng cấp chủ thành, lại còn có thưởng cho! () Chương 04: Ta nông dân, đều có ức điểm mạnh mẽ a! () Chương 05: Giá trị vạn kim hi hữu kiến trúc bản vẽ, mười cân thịt bò đổi được tay! () Chương 06: 300 cân thịt bò duy trì liên tục oanh tạc, phát một phen phát tài! () Chương 07: Thăng cấp ba cấp chủ thành, thưởng cho tuyệt thế gái xấu ? () Chương 08: Điêu Thuyền thiên phú đặc thù: Vận may phủ đầu! () Chương 09: Cầu Phúc Đài cùng Quang Huy Dân Xá! () Chương 10: Trù Thần cấp nông dân, răng nanh dao găm! () Chương 11: Mệt lả Đan Minh, thắng lợi trở về! () Chương 12: Ngoan Thiền nhi, ngươi thật giỏi! () Chương 13: Buổi tối thứ nhất! () Chương 14: Tám cái nông dân, thành lập săn bắn tiểu đội! () Chương 15: Săn, săn bắn tiểu đội hoàn mỹ phối hợp! () Chương 16: Có mua có tặng, tam đầu Dã Ngưu sáu thất lang! () Chương 17: Tìm không được bản vẽ, vậy mở một con đường khác! () Chương 18: Lò rèn, thu hoạch ngoài ý liệu! () Chương 19: Cái này khiến thực sự giàu đến chảy mỡ! () Chương 20: Một vòng mới thức ăn oanh tạc! () Chương 21: xuân đầy tru tiên () Chương 22: Bích Dao chi mẫu Tiểu Si () Chương 23: hương diễm đánh cược () Chương 24: Chỉ có ta có thể chứng kiến gợi ý ? () Chương 25: Lĩnh Chủ đại nhân liệu sự như thần! () Chương 26: Cầm xuống Boss thủ sát, lại là làm lòng người động thưởng cho! () Chương 27: Cấp độ truyền thuyết hộ giáp, bảo mệnh thần khí! () Chương 28: Ngưu trong bụng cuộn da dê! () Chương 29: Trung cấp tài nguyên Hắc Thủy! () Chương 30: Người khác nguy cơ, chính là của chúng ta kỳ ngộ! () Chương 31: Tình báo Tiểu Vương Tử, lắm lời Triệu Đại Phương! () Chương 32: Phòng trò chuyện đỏ mắt bệnh nhân ? () Chương 33: Lần này, nổ không ít cá lớn! () Chương 34: Nửa ngày thu hoạch! () Chương 35: Hạng nặng vũ trang, nghênh tiếp khiêu chiến! () Chương 36: Tân thủ nhiệm vụ: Sơn tặc đột kích! () Chương 37: Sơn tặc: Cái này tmd, nơi nào là nông dân a! () Chương 38: Trúng mùa lớn, sơ cấp sách kỹ năng! () Chương 39: Hệ thống: Ngươi phần thưởng, có thể sẽ gây nên to lớn gây rối! () Chương 40: Truyền Quốc Ngọc Tỷ! () Chương 41: Hôm nay phòng trò chuyện, Lâm thần biến thành phối giác ? () Chương 42: Siêu việt Lâm thần, ngươi xứng sao ? () Chương 43: Lâm thần, 19 ngôi sao! () Chương 44: Con bà nó!, Triệu Vân ? () Chương 45: Đã trở về, quen thuộc cái kia Lâm thần đã trở về! () Chương 46: Thăng cấp, tứ cấp chủ thành, Thành Chủ Phủ! () Chương 47: Vô thượng hạn quặng sắt! () Chương 48: Học kỵ mã! () Chương 49: Phúc tướng Đan Minh! () Chương 50: Đèn chỉ đường, vân du bốn phương thương nhân (6 ) () Chương 51: Trả giá môn đạo! (7 ) () Chương 52: Từng bước lớn mạnh đội ngũ! (1 ) () Chương 53: Lần này, khiêng cái NPC trở về! (3 ) () Chương 54: Ngói xanh đổi nguyên bảo, huyết kiếm! (3 ) () Chương 55: Nửa cái võ tướng! (4 ) () Chương 56: Chủ thành: Hiệu triệu! (5 ) () Chương 57: Thảo phạt Thanh Phong Trại, ung dung giải quyết trạm gác (6 ) () Chương 166: Đêm tân hôn! (1/ 5 ) () Chương 165: 9 cấp chủ thành, đề cử ta làm độc lập lĩnh chủ liên minh Minh chủ ? (5/ 5 ) () Chương 171: Đột nhiên nhận được thiện ý! (1/ 5 ) () Chương 172: Tiền trảm hậu tấu Lâm Lâm! (2/ 5 ) () Chương 173: Hoàn mỹ phục kích, 50 vạn đại quân cho đánh hôn mê! (3/ 5 ), () Chương 174: Bảy chục ngàn đại quân, giết chết! (4/ 5 ) () Chương 175: Giết Lưu Độ, chư hầu khiếp sợ! (5/ 5 ), () Chương 176: Cướp đoạt quá độ khí vận, Lưu Biểu thái độ! (1/ 5 ) () Chương 177: Chiêu Lăng, Chiêu Dương, hai tòa thị trấn! (2/ 5 ) () Chương 178: Bốn tòa phụ thuộc lãnh địa, một đại đám người mới đến đầu! (3/ 5 ), () Chương 179: Chia sẻ nhân tài mời chào tiến công chiếm đóng ? (4/ 5 ), () Chương 180: Phu nhân hiến vật quý, Nhiễm Nguyệt Liên Nỗ vấn thế! (5/ 5 ) () Chương 181: Lạc Dương đấu giá hội, chỉ có ngươi nghĩ không đến, không có hắn không bán được! (1/ 5 ), () Chương 182: Hàn Tuyền Thánh Quả, thú tai nương ? (2/ 5 ) () Chương 183: Giá trên trời áp trục phẩm, hàng này rốt cuộc có bao nhiêu tiền! (3/ 5 ) () Chương 185: Đặc thù danh xưng, cái này thú tai nương không đơn giản! (4/ 5 ), () Chương 185: Lâm Lâm bị tập kích! Ngược lại cảm ơn nhân gia ? (5/ 5 ) () Chương 186: Tẩy Tủy Phạt Cốt, Cửu Giai cửu tinh! (1/ 5 ) () Chương 187: Tuyệt thế kỹ năng —— Nộ Trảm Thiên Quân! (2/ 5 ) () Chương 188: Kế tiếp, là Nhiễm Mẫn sân nhà! (3/ 5 ) () Chương 189: Phục kích năm chục ngàn đại quân, Nhiễm Nguyệt Liên Nỗ đại hiển thần uy! (4/ 5 ) () Chương 190: Trong cốc vây giết, Ô Hoàn tuyệt địa! (5/ 5 ) () Chương 191: Phù văn cùng tinh thạch, giết địch đem bạo nổ tài liệu () Chương 192: Kế tiếp, trực đảo Ô Hoàn vương đình ? (2/ 5 ) () Chương 193: Tập trung, Ô Hoàn vương đình tọa độ! (3/ 5 ) () Chương 194: Lâm Nhiễm một câu nói, hiệu triệu trăm vạn binh! (4/ 5 ) () Chương 195: Hơn ba triệu đại quân, quả thực không muốn quá khi dễ Ô Hoàn! (5/ 5 ) () Chương 196: Ô Hoàn sau cùng con bài chưa lật ? Phá! (1/ 5 ) () Chương 197: Trảm sát Khâu Lực Cư, kinh khủng thu hoạch! (2/ 5 ) () Chương 198: Ô Hoàn chí bảo —— Xích Sơn bàn thờ! (3/ 5 ) () Chương 199: Triệu hoán kỹ năng —— Địa Ngục Thương Lang! (4/ 5 ) () Chương 200: Ô Long, trên thảo nguyên vị thứ nhất vô song ra đời ? (5/ 5 ) () Chương 201: Lục Giai triều đình đại tướng -- -- Phủ Quân tướng quân! (1/ 5 ) () Chương 202: Chiến tranh thương điếm mở ra! (2/ 5 ) () Chương 203: Nhân tài nổ lớn! (3/ 5 ) () Chương 204: Hổ Si Ác Lai, vô song ràng buộc! Vô song tổ hợp kỹ năng! (4/ 5 ) () Chương 205: Tòa thứ nhất cấp 10 chủ thành: Vô song Lãm Nguyệt! (5/ 5 ) () Chương 206: Quân dân quan hệ hữu nghị đại hội, Mãnh Nam ưu thương! (1/ 5 ) () Chương 207: Huấn luyện đặc thù binh chủng, cướp đoạt Khâu Lực Cư khí vận! (2/ 5 ), () Chương 208: Mười một lần huấn luyện bạo kích! Tôn Kiên sứ giả () Chương 209: Tôn Thượng Hương, ngươi không thích hợp a! (4/ 5 ) () Chương 210: Săn bắn tiểu đội, săn bắn nhất giai dị thú! (5/ 5 ) () Chương 211: Thương Lang kỵ! (1/ 5 ) () Chương 212: Chức nghiệp binh chủng xuất kích, mục tiêu, lục cấp giặc cỏ cứ điểm! (2/ 5 ) () Chương 213: Lục cấp giặc cỏ thủ sát! ! (3/ 5 ), () Chương 214: Mạnh mẽ chủ yếu phụ, Chu Du tới cũng giống vậy () Chương 215: Lưu Biểu tuyên bố chiến tranh nhiệm vụ, mời 1,500 người tham quan hoc tập đoàn ? () Chương 216: Lâm thần chiến đấu, vẫn là hình ảnh quen thuộc! () Chương 217: Ma Linh hàng thế, phá thành! () Chương 218: Quận Thành thủ sát, Lâm thần phải làm chư hầu ? () Chương 219: Lâm Lâm, ngươi nghĩ đổi tòa thành sao? (1/ 5 ) () Chương 220: Hi hữu Triệu Hiền Lệnh —— Nhạc Phi đến! (2/ 5 ) () Chương 221: Lưu Biểu thỏa hiệp ? Còn tặng cô gái đẹp ?? (3/ 5 ), () Chương 223: Hợp lại tới, hố Lưu Biểu một bả ? (1/ 5 ) () Chương 224: Trở thành chư hầu, mới có thể chưởng khống lĩnh chủ! (2/ 5 ) () Chương 224: Trở thành chư hầu, mới có thể chưởng khống lĩnh chủ! (2/ 5 ) () Chương 225: Khoái thị huynh đệ đau thương, binh lâm Tương Dương
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN