Toàn Vị Diện Đều Quỳ Cầu Vai Ác Nữ Chủ Làm Người Convert Miễn phí

Toàn Vị Diện Đều Quỳ Cầu Vai Ác Nữ Chủ Làm Người Convert

Tác giả:

Đỗ Liễu Liễu

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Hài Hước Cổ Đại Hệ Thống Sủng Đô Thị Ngôn Tình Huyền Huyễn

Tình trạng:

Full - Chương 5213 phiên ngoại

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 4 người đánh giá.

9.5

Đánh giá truyện

ĐANG FIX NAME

----------------------

【 nữ cường, 1v1, ngọt văn, nam chủ nạp tiền điện thoại đưa 】

Nàng vốn là làm các vị diện công lược giả đều nghe tiếng sợ vỡ mật đại vai ác, dưới sự giận dữ xé nát sở hữu hệ thống.

Bởi vì bị nhốt ở tiểu thế giới quá mức nhàm chán, Thiên Nhạn bắt cái hệ thống cưỡng chế trói định, mở ra tân nhiệm vụ.

Cái thứ nhất vị diện: Hoàng Hậu cực cực khổ khổ giúp hoàng đế tranh đấu giành thiên hạ, phản tao hãm hại biếm lãnh cung chết bệnh.

Nguyên chủ nguyện vọng là nhi nữ cả đời bình an, Thiên Nhạn trực tiếp ngược tra đương nữ đế!

Cái thứ hai vị diện: Nguyên chủ nguyện vọng là che chở đại ca, tránh cho hắn tàn phế.

Thiên Nhạn: Hắn không kiện toàn? Nguyên chủ, ngươi vừa lòng?

Nguyên chủ: Vừa…… lòng! ( thật sự không có một chút cưỡng bách )

Cái thứ ba vị diện……

Thiên Nhạn phát hiện, cơ hồ mỗi cái vị diện đều có cái người quen đi theo nàng, động bất động liền tưởng cùng nàng ở bên nhau.

Tác phẩm nhãn: Ngọt văn, sảng văn, sát phạt quyết đoán, xuyên qua, nữ cường, hệ thống lưu, lâu ngày sinh tình, mau xuyên

Mới nhất Chương 5213 phiên ngoại

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1876: Đột nhiên làm đại tỷ 2 () Chương 1877: Đột nhiên làm đại tỷ 3 () Chương 1843: Trăm tỷ phú bà 36 () Chương 1844: Trăm tỷ phú bà 37 () Chương 1780: Người hiền lành ba ba nữ nhi 44 () Chương 1781: Người hiền lành ba ba nữ nhi 45 () Chương 1782: Người hiền lành ba ba nữ nhi 46 () Chương 1783: Người hiền lành ba ba nữ nhi 47 () Chương 1787: Người hiền lành ba ba nữ nhi 51 () Chương 1784: Người hiền lành ba ba nữ nhi 48 () Chương 1785: Người hiền lành ba ba nữ nhi 49 () Chương 1786: Người hiền lành ba ba nữ nhi 50 () Chương 2001: Trở về từ cõi chết đại công chúa 13 () Chương 4749 trẻ tuổi thái hậu () Chương 4748 trẻ tuổi thái hậu 112 () Chương 4747 trẻ tuổi thái hậu 111 () Chương 4746 trẻ tuổi thái hậu 110 () Chương 1937: Thân thể từng bị vạn người mê xuyên qua 5 () Chương 1473: Hấp dẫn bệnh kiều biến thái thể chất 26 () Chương 1472: Hấp dẫn bệnh kiều biến thái thể chất 25 () Chương 1474: Hấp dẫn bệnh kiều biến thái thể chất 27 () Chương 1475: Hấp dẫn bệnh kiều biến thái thể chất 28 () Chương 1477: Hấp dẫn bệnh kiều biến thái thể chất 30 () Chương 1476: Hấp dẫn bệnh kiều biến thái thể chất 29 () Chương 1478: Hấp dẫn bệnh kiều biến thái thể chất 31 () Chương 1808: Trăm tỷ phú bà 1 () Chương 1809: Trăm tỷ phú bà 2 () Chương 2175: Tỉnh lại sau giấc ngủ nàng thành cô nhi 48 () Chương 2174: Tỉnh lại sau giấc ngủ nàng thành cô nhi 47 () Chương 01: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (1) () Chương 02: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (2) () Chương 03: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (3) () Chương 04: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (4) () Chương 05: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (5) () Chương 06: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (6) () Chương 07: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (7) () Chương 08: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (8) () Chương 09: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (9) () Chương 10: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (10) () Chương 11: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (11) () Chương 12: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (12) () Chương 13: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (13) () Chương 14: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (14) () Chương 15: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (15) () Chương 16: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (16) () Chương 17: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (17) () Chương 18: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (18) () Chương 19: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (19) () Chương 20: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (20) () Chương 21: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (21) () Chương 22: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (22) () Chương 23: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (23) () Chương 24: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (24) () Chương 25: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (25) () Chương 26: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (26) () Chương 27: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (27) () Chương 28: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (28) () Chương 29: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (29) () Chương 30: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (30) () Chương 31: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (31) () Chương 32: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (32) () Chương 33: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (33) () Chương 34: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (34) () Chương 35: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (35) () Chương 36: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (36) () Chương 37: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (37) () Chương 38: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (38) () Chương 39: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (39) () Chương 40: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (40) () Chương 41: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (41) () Chương 42: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (42) () Chương 43: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (43) () Chương 44: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (44) () Chương 45: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (45) () Chương 46: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (46) () Chương 47: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (47) () Chương 48: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (48) () Chương 49: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (49) () Chương 50: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (50) () Chương 51: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (51) () Chương 52: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (52) () Chương 53: Nàng giang sơn ai cũng đoạt không đi (xong) () Chương 54: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (1) () Chương 55: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (2) () Chương 56: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (3) () Chương 57: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (4) () Chương 58: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (5) () Chương 59: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (6) () Chương 60: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (7) () Chương 61: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (8) () Chương 62: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (9) () Chương 63: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (10) () Chương 64: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (11) () Chương 65: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (12) () Chương 66: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (13) () Chương 67: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (14) () Chương 68: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (15) () Chương 69: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (16) () Chương 70: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (17) () Chương 71: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (18) () Chương 72: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (19) () Chương 73: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (20) () Chương 74: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (21) () Chương 75: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (22) () Chương 76: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (23) () Chương 77: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (24) () Chương 78: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (25) () Chương 79: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (26) () Chương 80: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (27) () Chương 81: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (28) () Chương 82: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (29) () Chương 83: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (30) () Chương 84: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (31) () Chương 85: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (32) () Chương 86: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (33) () Chương 87: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (34) () Chương 88: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (35) () Chương 89: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (36) () Chương 90: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (37) () Chương 91: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (38) () Chương 92: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (39) () Chương 93: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (40) () Chương 94: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (41) () Chương 95: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (42) () Chương 96: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (43) () Chương 97: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (44) () Chương 98: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (45) () Chương 99: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (46) () Chương 100: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (47) () Chương 101: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (48) () Chương 102: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (49) () Chương 103: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (50) () Chương 104: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (51) () Chương 105: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (52) () Chương 106: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (53) () Chương 107: Vây xem yêu đương não ca ca tìm đường chết (xong) () Chương 108: Thế giới hiện thực : Vào triều () Chương 109: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (1) () Chương 110: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (2) () Chương 111: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (3) () Chương 112: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (4) () Chương 113: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (5) () Chương 114: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (6) () Chương 115: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (7) () Chương 116: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (8) () Chương 117: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (9) () Chương 118: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (10) () Chương 119: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (11) () Chương 120: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (12) () Chương 121: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (13) () Chương 122: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (14) () Chương 123: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (15) () Chương 124: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (16) () Chương 125: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (17) () Chương 126: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (18) () Chương 127: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (19) () Chương 128: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (20) () Chương 129: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (21) () Chương 130: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (22) () Chương 131: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (23) () Chương 132: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (24) () Chương 133: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (25) () Chương 134: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (26) () Chương 135: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (27) () Chương 136: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (28) () Chương 137: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (29) () Chương 138: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (30) () Chương 139: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (31) () Chương 140: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (32) () Chương 141: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (33) () Chương 142: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (34) () Chương 143: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (35) () Chương 144: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (36) () Chương 145: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (37) () Chương 146: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (38) () Chương 147: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (39) () Chương 148: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (40) () Chương 149: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (41) () Chương 150: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (42) () Chương 151: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (43) () Chương 152: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (44) () Chương 153: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (45) () Chương 154: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (46) () Chương 155: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (47) () Chương 156: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (48) () Chương 157: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (49) () Chương 158: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (50) () Chương 159: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (51) () Chương 160: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (52) () Chương 161: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (53) () Chương 162: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (54) () Chương 163: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (55) () Chương 164: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (56) () Chương 165: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (57) () Chương 166: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (58) () Chương 167: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (59) () Chương 168: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (60) () Chương 169: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (61) () Chương 170: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (62) () Chương 171: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (63) () Chương 172: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (64) () Chương 173: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (65) () Chương 174: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (66) () Chương 175: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (67) () Chương 176: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (68) () Chương 177: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (69) () Chương 178: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (70) () Chương 179: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (71) () Chương 180: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (72) () Chương 181: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (73) () Chương 182: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (74) () Chương 183: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (75) () Chương 184: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (76) () Chương 185: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (77) () Chương 186: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (78) () Chương 187: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (79) () Chương 188: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (80) () Chương 189: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang bay (xong) () Chương 190: Hiện thực : Thừa tướng vào triều đến trễ () Chương 191: Hiện thực : Tay xé công lược hệ thống () Chương 192: Trao đổi tiết mục nhà giàu nữ nghịch tập (1) () Chương 193: Trao đổi tiết mục nhà giàu nữ nghịch tập (2) () Chương 194: Trao đổi tiết mục nhà giàu nữ nghịch tập (3) () Chương 195: Trao đổi tiết mục nhà giàu nữ nghịch tập (4) () Chương 196: Trao đổi tiết mục nhà giàu nữ nghịch tập (5)
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN