[ Tổng Anh Mỹ ] Ngụy Trang Arkham Bệnh Viện Phân Viện Miễn phí

[ Tổng Anh Mỹ ] Ngụy Trang Arkham Bệnh Viện Phân Viện

Tác giả:

Cật Đường Liễu Mạ

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đồng Nhân Đô Thị

Tình trạng:

Đang ra - Chương 130

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

10.1 khai văn

# Arkham bệnh viện tâm thần siêu cấp tội phạm lại trốn đi! #

# Gotham nhà giàu số một lại hướng Arkham thêm vào 7000 vạn Mỹ kim đầu tư! #

# Arkham tội phạm hiện thân New York! #

# New York nhà giàu số một hoặc đem đầu tư một trăm triệu Mỹ kim dùng cho tăng mạnh Arkham xây dựng! #

Vừa mở mắt, thành Gotham một nhà ngầm phòng khám lão bản, mắc nợ 1 tỷ đói vựng ở nhà Aratono Ichi, nhìn trong TV báo chí đưa tin, nước mắt từ khóe miệng chảy xuống dưới.

Này tám ngày phú quý, hắn cũng tưởng có!

Quay đầu nhìn mười phút trước, từ sang tiến gia môn bùn đầu trên xe đi xuống tới, cùng hung cực ác mười hai tội nhân, trước quái vật thu dụng công ty · Lobotomy Corporation chủ quản · Aratono Ichi: DNA động.

Lý lịch cùng công nhân, này không phải tới?

“Có thể bóp chế siêu cấp tội phạm, chỉ có so với bọn hắn càng cường càng điên tội phạm!”

“Cũng chính là tội nhân phía trên đỉnh cấp tội nhân!”

“Dung ta giới thiệu một chút, chúng ta Arkham bệnh viện phân viện kiệt xuất bạn chung phòng bệnh —— Faust tiểu thư!”

Nhìn nhìn lại lục tục đi ra Don Quixote, Meursault, Ishmael đám người……

Tiến đến khảo sát phú hào nhà đầu tư, yên lặng móc ra vũ khí.

Nguyên lai gần nhất cái kia từ từ dâng lên siêu phản giới tân tinh, một tay chế tạo ra cái lấy danh tác nhân vật vì danh hiệu siêu phản tập đoàn phía sau màn độc thủ, chính là tiểu tử ngươi a!

Đọc chỉ nam: 1 chậm nhiệt, vai chính thân phận vấn đề tùy chủ tuyến tiến triển chậm rãi vạch trần

2 thời gian tuyến hỗn loạn, siêu phản đại đoàn kiến

3 a mỹ ngục giam kinh tế học, bàng thượng Arkham bệnh viện tâm thần, cọ đi bọn họ siêu cấp tội phạm, mười hai tội nhân + thần bí tổ chức × siêu cấp tội phạm

Tag: Anh mỹ diễn sinhSiêu cấp anh hùngSảng vănKinh doanh

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Aratono Ichi ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Một câu tóm tắt: Mười hai tội nhân × siêu cấp tội phạm

Lập ý: Kiên trì chính mình nhiệt ái, ở thế giới của chính mình lấp lánh sáng lên

Mới nhất Chương 130

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 107 ngục giam trường () Chương 1: Tội nhân ( The Sinner ) () Chương 2: Ngục giam trường () Chương 3: Ngục giam trường () Chương 4: Ngục giam trường () Chương 5: Ngục giam trường () Chương 6: Ngục giam trường () Chương 7: Ngục giam trường () Chương 8: Ngục giam trường () Chương 9: Tội nhân ( The Sinner ) 11 hào () Chương 10: Tội nhân ( The Sinner ) 11 hào () Chương 11: Tội nhân ( The Sinner ) 11 hào () Chương 12 Tội nhân ( The Sinner ) 11 hào () Chương 13 Tội nhân ( The Sinner ) 11 hào () Chương 14 Tội nhân ( The Sinner ) 11 hào () Chương 15 Tội nhân ( The Sinner ) 11 hào () Chương 16 Tội nhân ( The Sinner ) 11 hào () Chương 17 Tội nhân ( The Sinner ) 11 hào () Chương 18 Tội nhân ( The Sinner ) 11 hào () Chương 19 Tội nhân ( The Sinner ) 11 hào () Chương 20 Tội nhân ( The Sinner ) 11 hào () Chương 21 Tội nhân ( The Sinner ) 11 hào () Chương 22 Tội nhân ( The Sinner ) 11 hào () Chương 23 Tội nhân ( The Sinner ) 11 hào () Chương 24 Tội nhân ( The Sinner ) 11 hào () Chương 25 Tội nhân ( The Sinner ) 11 hào () Chương 26 Tội nhân ( The Sinner ) 11 hào () Chương 27 Tội nhân ( The Sinner ) 11 hào () Chương 28 Tội nhân ( The Sinner ) 11 hào () Chương 29 Tội nhân ( The Sinner ) 11 hào () Chương 30 Tội nhân ( The Sinner ) 11 hào () Chương 31 Tội nhân ( The Sinner ) 11 hào () Chương 32 Tội nhân ( The Sinner ) 11 hào () Chương 33 ngục giam trường () Chương 34 ngục giam trường () Chương 35 ngục giam trường () Chương 36 ngục giam trường () Chương 37 ngục giam trường () Chương 38 ngục giam trường () Chương 39 ngục giam trường () Chương 40 ngục giam trường () Chương 41 ngục giam trường () Chương 42 ngục giam trường () Chương 43 ngục giam trường () Chương 44 ngục giam trường () Chương 45 ngục giam trường () Chương 46 ngục giam trường () Chương 47 ngục giam trường () Chương 48 ngục giam trường () Chương 49 ngục giam trường () Chương 50 ngục giam trường () Chương 51 ngục giam trường () Chương 52 Tội nhân ( The Sinner ) 13 hào () Chương 53 Tội nhân ( The Sinner ) 13 hào () Chương 54 Tội nhân ( The Sinner ) 13 hào () Chương 55 Tội nhân ( The Sinner ) 13 hào () Chương 56 Tội nhân ( The Sinner ) 13 hào () Chương 57 Tội nhân ( The Sinner ) 13 hào () Chương 58 Tội nhân ( The Sinner ) 13 hào () Chương 59 Tội nhân ( The Sinner ) 13 hào () Chương 60 Tội nhân ( The Sinner ) 13 hào () Chương 61 Tội nhân ( The Sinner ) 13 hào () Chương 62 Tội nhân ( The Sinner ) 13 hào () Chương 63 Tội nhân ( The Sinner ) 13 hào () Chương 64 Tội nhân ( The Sinner ) 13 hào () Chương 65 Tội nhân ( The Sinner ) 13 hào () Chương 66 Tội nhân ( The Sinner ) 13 hào () Chương 67 Tội nhân ( The Sinner ) 13 hào () Chương 68 Tội nhân ( The Sinner ) 13 hào () Chương 69 Tội nhân ( The Sinner ) 13 hào () Chương 70 ngục giam trường () Chương 71 ngục giam trường () Chương 72 () Chương 73 () Chương 74 () Chương 75 () Chương 78 ngục giam trường () Chương 76 () Chương 77 () Chương 79 () Chương 80 ngục giam trường () Chương 81 () Chương 82 () Chương 83 () Chương 84 tội nhân 01 hào) () Chương 85 tội nhân 01 hào) () Chương 86 () Chương 87 () Chương 88 tội nhân 01 hào) () Chương 89 tội nhân 01 hào) () Chương 90 () Chương 91 tội nhân 01 hào) () Chương 92 () Chương 93 tội nhân 01 hào) () Chương 94 tội nhân 01 hào) () Chương 95 () Chương 96 () Chương 97 tội nhân 01 hào) () Chương 98 () Chương 99 tội nhân 01 hào) () Chương 100 tội nhân 01 hào) () Chương 101 () Chương 102 tội nhân 01 hào) () Chương 103 tội nhân 01 hào) () Chương 104 () Chương 105 () Chương 106 ngục giam trường () Chương 108 ngục giam trường () Chương 109 ngục giam trường () Chương 110 ngục giam trường () Chương 111 ngục giam trường () Chương 112 ngục giam trường () Chương 113 () Chương 114 ngục giam trường () Chương 115 () Chương 116 () Chương 117 () Chương 118 ngục giam trường () Chương 119 ngục giam trường () Chương 120 () Chương 121 ngục giam trường () Chương 122 ngục giam trường () Chương 123 ngục giam trường () Chương 124 ngục giam trường () Chương 125 ngục giam trường () Chương 126 ngục giam trường () Chương 127 tội nhân 08 hào) () Chương 128 () Chương 129 () Chương 130
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN