Tốt Tốt Tốt, Ta Đoạt Công Lao Đúng Không? Miễn phí

Tốt Tốt Tốt, Ta Đoạt Công Lao Đúng Không?

Tác giả:

Nhất Trực Trọng Quyền

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đông Phương Hệ Thống Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 362

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 9 người đánh giá.

2.9

Đánh giá truyện

Trảm yêu trừ ma, liều mạng thủ hộ tông môn, thủ hộ Đại Chu bách tính.

Tô Trần không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị cài lên một đỉnh "Đoạt công lao" mũ.

Đón lấy nguy hiểm nhất tìm hiểu nhiệm vụ là tại đoạt công lao.

Cứu đồng môn tính mệnh, là tại đoạt công lao.

Thậm chí trên thân thụ thương, cũng bị nói là cố ý làm như vậy, là vì làm cho tới công lao lộ ra càng thật...

Bị đủ loại ghét bỏ, cái kia liền rời đi, những cái kia công lao các ngươi muốn, liền chính mình đi lấy.

...

Một tháng sau.

Vân Dương tông tiền tuyến đại doanh bắt đầu bị yêu vật tập kích q·uấy r·ối...

Sau ba tháng, tông môn địa giới xuất hiện yêu vật bóng dáng...

Tông môn tổng kết nguyên nhân, mới rốt cục phát hiện, lúc trước đối yêu vật hành tung như lòng bàn tay, dựa vào là đều là Tô Trần...
Mới nhất Chương 362: Tông môn một vị nào đó trưởng lão, lại đi để cho người khác trả lại cái kia nửa viên Thiên Diệp Quả.

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 313: Đến kinh thành, giữa năm thi đấu dự bị () Chương 312: Cho đến Tô Trần đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cứu giúp () Chương 297: Tự hành ghi tên một chi đội ngũ () Chương 296: Tên thứ năm đội viên () Chương 348: Cha cược, mẹ bệnh, đệ đọc sách () Chương 347: Đến Trường Thọ thôn () Chương 1: Ngươi không phải nói hắn sẽ không rời đi sao? () Chương 2: Thiên mệnh: [ kiên cường bất khuất ] () Chương 3: Thánh Nhân chi pháp () Chương 4: Tiến lên nữa dây () Chương 5: [ người tập đao ] () Chương 6: Điều tra không có nguy hiểm như vậy () Chương 7: Ai dám đón thêm điều tra nhiệm vụ () Chương 8: Vân Dương tông tiền tuyến co vào () Chương 9: Cho lộ phí () Chương 10: Dò xét con báo yêu () Chương 11: Tham công đoạt công người, thực có can đảm tiếp điều tra nhiệm vụ? () Chương 12: Thế nhưng là nhường ai đi đâu? () Chương 13: Phía trước cảnh cáo () Chương 14: Không thể liều lĩnh cũng vào ( cầu đuổi đọc ) () Chương 15: Nào có người tham công đoạt công, có thể như vậy đoạt công. . . () Chương 16: Cho nên nói, căn bản không phải trong lời đồn nói như vậy () Chương 17: Bởi vì Vân Dương tông người ngu xuẩn () Chương 18: Tô Trần có mấy phần lôi kéo người thủ đoạn () Chương 19: Cửu tiêu phía trên () Chương 20: Vân Dương tông như thế nào như vậy độc đoán () Chương 21: Tiến về Thiên Cương thành () Chương 22: Bằng chứng trước mặt còn tại chống chế () Chương 23: Đời này người thứ nhất () Chương 24: Vân Dương tông tiền tuyến vấn đề lớn () Chương 25: Tiên hiền nói, dạy theo trình độ () Chương 26: Đại Chu Giáo Tử Quy () Chương 27: Liền xem như làm bộ, cũng hẳn là làm cho thật một chút đi () Chương 28: Thế sự khó đoán trước, ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì () Chương 29: Vân Dương tông đại thanh tra () Chương 30: Sơn Mạch Kinh Chú () Chương 31: Mao Gia cốc phương hướng () Chương 32: Gặp đại yêu () Chương 33: 6-7 năm, hàng năm đều đến () Chương 34: Thiên mệnh tấn thăng () Chương 35: Nuốt địa linh trân bảo () Chương 36: Ngày 5 tháng 2, đại hội luận võ () Chương 37: Tỷ thí không phải điểm đến là dừng sao () Chương 38: Nhận thua, nhận thua. . . () Chương 39: Thức tỉnh, tỉnh lại () Chương 40: Sơ hở sao? () Chương 41: Toàn lực ứng phó, cũng thua ( cầu đề cử ) () Chương 42: Lần thứ nhất thua là ngoài ý muốn, là khinh địch, cái kia lần thứ hai đâu? () Chương 43: Hoa mắt ù tai () Chương 44: Cố Phong phê bình () Chương 45: Bởi vì Tô Trần rời đi? () Chương 46: Khôi thủ thưởng () Chương 47: Tiền tuyến hoàn toàn chuyển thành phòng thủ () Chương 48: Chúng ta những cái kia dò xét đệ tử đều có vấn đề? () Chương 49: Về quê nhà () Chương 50: Vân Dương tông tiền tuyến sau rút lui () Chương 51: Thiên Cương thành tiền tuyến () Chương 52: Tiền tuyến khốn cảnh () Chương 53: Tô Trần mưu đồ () Chương 54: Làm khách Vân Dương tông người, lặng lẽ truyền tới () Chương 55: Bọn hắn đều nói là Tô Trần. . . () Chương 56: Không thể lại bởi vì một cái đệ tử, xuất hiện loại này thế cục () Chương 57: Ta hiện tại xem như cảm nhận được Tô sư đệ tình cảnh của ngươi () Chương 58: Kim yêu thật sự tới () Chương 59: Hắn phải nói rất nhiều mỉa mai ta lời nói đi () Chương 60: Cung Trúc Quân đêm khuya bái phỏng () Chương 61: Vân Dương trăm dặm không yêu, đã sớm hữu danh vô thực () Chương 62: Các đệ tử oán trách () Chương 63: Thái Võ Chân Nhân chất vấn () Chương 64: Phát sinh biến cố () Chương 65: Tiểu tử thúi () Chương 66: Chém yêu cứu người () Chương 67: Trở về từ cõi chết () Chương 68: Tán dương Tô Trần ngôn ngữ, diệu ngữ liên tiếp () Chương 69: Thái Võ Chân Nhân quở trách () Chương 70: Tô Bán Thành () Chương 71: Nhập bát phẩm Luyện Tinh viên mãn () Chương 72: Trần Duyên Sơn () Chương 73: Vân Dương tông cùng Thiên Cương thành so sánh () Chương 74: Cần không thể bổ kém cỏi () Chương 75: Mỗi ngày tu hành đều lười tán được rất () Chương 77: Liền liền liền cái này? () Chương 78: Người phàm tục () Chương 79: Tầng thứ năm bảo địa () Chương 80: Sắc mặt khó coi hai ông cháu () Chương 81: Vân Dương tông tiền tuyến khốn cảnh () Chương 82: Ai nguyện ý làm cái này dò xét đệ tử? () Chương 83: Có lẽ cái này Tô Trần, là có chút năng lực () Chương 84: Mới thiên mệnh () Chương 85: Giữa năm khảo thí đến nơi () Chương 86: Ngươi có tiềm lực, tông môn cũng mới có lý do bồi dưỡng ngươi () Chương 87: Ngươi không phải chỉ xứng dạy tầm thường, mà là liền tầm thường cũng không xứng dạy () Chương 88: Muốn tìm trên đó, tất cầu tốt nhất () Chương 89: Khó xử () Chương 90: Nếu không phải ngài, có lẽ Cố Vi đã sớm thua () Chương 91: Đối Kỷ Thịnh trêu tức mỉa mai () Chương 92: Bị tấn công theo nhóm Kỷ Thịnh () Chương 93: 3 tên trưởng lão, tiến về Vân Dương tông tiền tuyến () Chương 94: Cái này dò xét nhiệm vụ, ai đến? () Chương 95: Thú triều () Chương 96: Vân Dương tông hoàn toàn bất đắc dĩ lựa chọn () Chương 97: Trở về Giang An thành () Chương 98: Ân cứu mạng, làm sao tương báo? () Chương 99: Không thói quen giàu có thời gian () Chương 100: Xoắn xuýt tại Tô Trần trên thân sự tình () Chương 101: Tôn Tuyết Dung bản thân cổ vũ sĩ khí () Chương 102: Nào có nhiều như vậy vận khí () Chương 103: Thiên Cương thành tiền tuyến, xem như biến đổi lớn sao? () Chương 104: Luôn luôn vô ý thức khinh thị đệ tử trẻ tuổi năng lực () Chương 105: Hết sức chuyên chú, tâm tính chấp nhất, đây có phải hay không là thiên phú? () Chương 106: Vân Dương tông hiện tại lại chuẩn bị thứ gì () Chương 107: Cố Phong trách cứ () Chương 108: Phó Kiếm Vân cùng Liễu Tinh Vãn, tiền tuyến dò xét () Chương 109: Thiên kiêu đệ tử dò xét tin tức độ chính xác () Chương 110: Phó Kiếm Vân nghiêm túc dò xét kết quả () Chương 111: Vân Dương tông, lại rút lui tiền tuyến () Chương 112: Thú triều Vân Dương tông bất đắc dĩ chi pháp () Chương 113: Cầu người () Chương 114: Hoang dã bên ngoài chân tướng () Chương 115: Tầm bảo đồ giám () Chương 116: Thái Hư Chân Nhân đóng giữ tiền tuyến, tựa hồ. . . () Chương 117: Chật vật duy trì , chờ đợi những tông môn khác tiếp viện () Chương 118: Hoang dã dị huống () Chương 119: Gặp mặt một lần tiền bối () Chương 120: Lão thiên để cho ta gặp được, chính là muốn cho ta đem phần cơ duyên này cho ngươi () Chương 121: Lại phải thiên mệnh tấn thăng () Chương 122: Chỉ giáo, điểm tức thông () Chương 123: Những tông môn khác tiếp viện đến đây () Chương 124: Doanh Nguyệt Thần Quyết , chạy ra hoang dã () Chương 125: Trở về tông, tin tức báo cáo () Chương 126: Thiên Cương thành nhặt được chút vận may, được một cái rất không tệ đệ tử () Chương 127: Mục đường chủ tức giận tức giận () Chương 128: Có kiến thức có tầm mắt, lại có cái nhìn đại cục sư đệ () Chương 129: Có đầy đủ hiểu rõ, đó chính là tự tin () Chương 130: Có kiến thức đệ tử xuất thủ () Chương 131: Cái này cũng có thể phiến chiêu () Chương 132: Lưu một mình nàng bị đè nén () Chương 133: Thiền điện hội đàm, thú triều tai họa () Chương 134: Thú triều thảo luận () Chương 135: Vân Dương tông bên này không có cho chúng ta nói thật () Chương 136: Đã mất đi mới biết được trân quý () Chương 137: 24 người mất tích, 17 người thụ thương () Chương 138: Thiên Cương thành cho cớ gì, không muốn đến giúp? () Chương 139: Đúng, Kiếm Vân cùng Tinh Vãn hai người bọn hắn đâu? () Chương 140: Phó Kiếm Vân cùng Liễu Tinh Vãn danh vọng, đã hạ xuống () Chương 141: Vân Dương tông bên kia tao ngộ một trận đại kiếp nạn () Chương 142: Tôn Tuyết Dung đến đây () Chương 143: Hộ thể bảo giáp () Chương 144: Tô Trần không có tới () Chương 145: Vân Dương tông tiền tuyến () Chương 146: Chỉnh đốn và cải cách tuyến đầu phòng tuyến () Chương 147: Xảy ra vấn đề ngươi phụ trách sao () Chương 148: Bẫy rập bố trí, lần đầu ứng đối tập kích () Chương 149: Yêu vật thật sự tới () Chương 150: Lừa giết yêu vật! () Chương 151: Một nửa trả thù lao () Chương 152: Thiên Cương thành đệ tử biểu hiện như thế nào? () Chương 153: Phó Kiếm Vân Liễu Tinh Vãn trở về () Chương 154: Cùng Thái Võ Chân Nhân chạm mặt () Chương 155: Có thể hay không đem Trần Túc đào đến Vân Dương tông () Chương 156: Hẳn là không biết cự tuyệt ta Vân Dương tông mời () Chương 157: Phòng tuyến thí nghiệm () Chương 158: Ha ha ha, lão phu đang có ý này () Chương 159: Trừ phi cái này tông môn cao tầng vụng về vô cùng () Chương 160: Càng nhiều người, cho đến quyết định liền càng chuẩn xác có thể thực hiện sao? () Chương 161: Ngươi cái này đầu óc làm sao lớn lên, linh quang như vậy () Chương 162: Đa tạ tiền bối hậu ái, nhưng cũng chỉ có thể cô phụ tiền bối hảo ý () Chương 163: Đều do Tô Trần () Chương 164: Mắt sáng như đuốc, nhãn thức anh () Chương 165: Thấy ở chi () Chương 166: Một bước cuối cùng, điều tra hoang dã () Chương 167: Trợ giúp kết thúc () Chương 168: Nhập hoang dã, gặp bí cảnh () Chương 169: Bí cảnh tu hành, rèn luyện () Chương 170: Trở về Thiên Cương thành () Chương 171: Thu Nhược Sương đem tặng () Chương 172: Lão bất tử () Chương 173: [ người ham học hỏi ] thiên mệnh tấn thăng () Chương 173: Thiên kiêu còn xứng đáng vì thiên kiêu sao? () Chương 174: Tuổi như vậy lục phẩm, thiên kiêu () Chương 175: Kỷ Thịnh khiêu chiến () Chương 176: Kỷ Thịnh, ngươi xứng hay không làm chấp giáo tiên sinh () Chương 177: Tô Trần ra mặt, chất vấn! () Chương 178: Có cần phải sử dụng thực lực như vậy sao? () Chương 179: Đa tạ, Minh 49 sư đệ () Chương 180: Tô Trần có lẽ mới thật sự là tiếp cận thiên kiêu () Chương 181: Cuộc tỷ thí này lực ảnh hưởng () Chương 182: Uốn nắn những cái kia ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo ý nghĩ () Chương 183: Không có lý do lại tiếp tục xem nhẹ Tô Trần () Chương 184: Thiên Cương thành tiền tuyến tiến lên () Chương 185: Một chút nói đùa, tại Thiên Cương thành trở thành hiện thực () Chương 186: Hắn không phải Thiên Cương thành mới thiên kiêu sao? () Chương 187: Quái dị một phương thiên địa () Chương 188: Ngự Phong Các () Chương 189: Thân ảnh rất giống người nào đó. . . () Chương 190: Ngươi đi vận khí tốt, sư tỷ sớm thay ngươi cảm thấy cao hứng? () Chương 191: Tô Trần ứng đối bên trên biến hóa () Chương 192: Tô Trần? Thế thân? () Chương 193: Dương Nguyệt Dao bại! () Chương 194: Thế thân thắng bản tôn? () Chương 195: Hắn là Thần Thải cảnh. () Chương 196: Kinh thành hội nghị, Tô Trần chính là sẽ đi () Chương 197: Cố Vi trả lời () Chương 198: Ngự Phong Các các chủ trở về () Chương 199: Kỳ danh Cửu Khúc Cơ Quan Thuật () Chương 200: Thu Nhược Sương lần thứ hai lễ vật () Chương 201: Trần Túc vẫn là một chút tin tức không có sao? () Chương 202: Để cho ngươi bồi dưỡng tông môn dò xét đệ tử, bồi dưỡng được như thế nào? () Chương 203: 100 cái đệ tử, so ra kém Trần Túc một người () Chương 204: Quê quán dân chúng thái độ biến hóa () Chương 205: Kim Duyệt phụ thân, Kim Thận () Chương 206: Đại tông môn tranh đấu vật hi sinh () Chương 207: Đến kinh thành () Chương 208: Dương danh hồ, đài giữa hồ () Chương 209: Đài giữa hồ xôn xao một mảnh () Chương 210: Tô Trần thực lực chân thật hiện ra ở người trước lúc () Chương 211: Ta còn thực sự muốn nhìn một chút, ta có hay không thoát thai hoán cốt () Chương 212: Khó chịu Tư Đồ Tam Bình () Chương 213: Những cái kia tu hành tài nguyên, ta có thể có muốn không? () Chương 214: Phản phệ tới () Chương 215: Nhớ tới Thiên Cương thành năm nay cũng tới đã giúp chúng ta () Chương 216: Kinh thành hội nghị tình huống thật () Chương 217: Thứ hai, chính là cái kia Tô Trần, thật sự có thực lực bản sự. . . () Chương 218: Chúng ta, rơi vào Thiên Cương thành cái bẫy () Chương 219: Đột phá thất phẩm
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN