Trấn Thủ Tàng Kinh Các Trăm Năm, Đầu Tư Thiên Mệnh Nhân Vật Phản Diện Miễn phí

Trấn Thủ Tàng Kinh Các Trăm Năm, Đầu Tư Thiên Mệnh Nhân Vật Phản Diện

Tác giả:

Hồng Trang Nha

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 781

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 6 người đánh giá.

8.8

Đánh giá truyện

Sở Tuân xuyên qua huyền huyễn thế giới, trở thành Đông Lâm Thánh Địa Tàng Kinh Các trưởng lão, thu hoạch được đầu tư hệ thống, có thể nhìn thấy người bên ngoài khí vận, vận mệnh, vị cách các loại, đầu tư khác biệt, thu hoạch khác biệt.

Đầu tư yêu cầu: Giới hạn thiên mệnh nhân vật phản diện.

Cái này khiến Sở Tuân phiền muộn, dựa vào cái gì ta chỉ có thể đầu tư nhân vật phản diện?

Đại đồ đệ: Sư phụ, ta cho ngươi cướp tới một vị Nữ Đế.

Nhị đồ đệ: Sư phụ muốn luyện thần binh? Vừa vặn nhà ta có tổ truyền tiên kim, sư phụ chờ ta một chút. . .

Tiểu đồ đệ: Nhà ta có một gốc tuyệt thế lớn thuốc, sống bảy ngàn năm, ta đi hái tới cho sư phụ đương thuốc dẫn!

Sở Tuân: Thật là thơm!

Mới nhất Chương 781: Thức thứ tư Sí dương !

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 763: Hung ma Tứ Sát! () Chương 762: Sử dụng ban thưởng! () Chương 01: Bắt đầu Nhân Hoàng cảnh! () Chương 2: Vì kiếm lời vàng () Chương 3: Tuyệt đối ra () Chương 04: Trong nháy mắt đánh giết! () Chương 05: Đại Hà Kiếm Ý! () Chương 06: Kinh ngạc đến ngây người nhân vật chính! () Chương 07: Bị ép hiện thân! () Chương 08: Khí vận biến hóa! () Chương 09: Thu đồ! () Chương 10: Lễ bái sư! () Chương 11: Nhân vật phản diện phụ thân lâm! () Chương 12: Thánh khí! () Chương 13: Đọc sách năm trăm quyển! () Chương 14: Bát Hoang Chưởng! () Chương 15: Tương lai Nữ Đế! () Chương 16: Ủy thác đấu giá! () Chương 17: Đấu giá phong ba! () Chương 18: Oan đại đầu là đệ tử ta? () Chương 19: Hưng sư vấn tội! () Chương 20: Tiện tay chụp chết! () Chương 21: Phong ba! () Chương 22: Mừng rỡ như điên Đông Lâm Tông! () Chương 23: Đốn ngộ! () Chương 24: Ta có yếu như vậy sao? () Chương 25: Chiến thư! () Chương 26: Sáu đại thánh địa tông chủ lâm! () Chương 27: Nghênh chiến! () Chương 28: Giao đấu! () Chương 29: Ta có một kiếm! () Chương 30: Trận chém! () Chương 31: Có việc hắn thật lên! () Chương 32: Thanh Đằng Kiếm giương uy! () Chương 33: Tần Vũ kinh khủng! () Chương 34: Ung dung thở dài! () Chương 35: Các thế lực biến cố! () Chương 36: Thánh Nhân có việc gì! () Chương 37: Ban thưởng mười năm tu vi! () Chương 38: Thu đồ điển lễ! () Chương 39: Cúi đầu liền bái! () Chương 40: Chỉ điểm! () Chương 41: Thiên Vân Quốc! () Chương 42: Một kiếm! () Chương 43: Ma đỉnh! () Chương 44: Nô lệ! () Chương 45: Ân Khư! () Chương 46: Diệp Trần khiêu khích! () Chương 47: Giây bại! () Chương 48: Lá bùa giương uy! () Chương 49: Thiên mệnh người đại khí vận! () Chương 50: Tiệt hồ Diệp Trần thiên đại cơ duyên! () Chương 51: Tiêu Dung Ngư nguy cơ! () Chương 52: Người người kêu đánh! () Chương 53: Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga! () Chương 54: Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo! () Chương 55: Khương Trần khí vận tấn cấp! () Chương 56: Ân Khư kết thúc! () Chương 57: Sinh mệnh giọt nước! () Chương 58: Ngạo kiều Khương Trần! () Chương 59: Núi tuyết điện! () Chương 60: Thánh Nhân hiển! () Chương 61: Nổi lên! () Chương 62: Nhanh lùi lại trăm dặm! () Chương 63: Mất dấu! () Chương 64: Cấu kết ma tộc! () Chương 65: Khương thị nguy cơ! () Chương 66: Gấp mười trả về! () Chương 67: Thật có lỗi, tới chậm! () Chương 68: Khai trận! () Chương 69: Kiếm đến! () Chương 70: Nhẹ nhõm trấn sát! () Chương 71: Mở tiệc chiêu đãi! () Chương 72: Thánh Nhân pháp giấy! () Chương 73: Uy hiếp Đông Lâm Tông! () Chương 74: Đông Lâm Tông Thánh Nhân xuất quan! () Chương 75: Tân Hải một góc! () Chương 76: Không tại một cái cấp độ! () Chương 77: Giết điên rồi! () Chương 78: Hạ Dương đốn ngộ! () Chương 79: Hai thánh! () Chương 80: Cực điểm thăng hoa! () Chương 81: Sở Tuân, ta có một kiếm! () Chương 82: Sáp bó đuốc thành tro! () Chương 83: Hết thảy đều kết thúc! () Chương 84: Các thế lực lớn đi dạo một vòng! () Chương 85: Thánh Nhân tọa hóa! () Chương 86: Thánh nữ phản đi! () Chương 87: Đông Lâm Tông phong tông! () Chương 88: Đột phá! () Chương 89: Độ kiếp! () Chương 90: Thành thánh! () Chương 91: Hóa kén thành bướm! () Chương 92: Tàng Kinh Các tầng thứ chín! () Chương 93: Thánh Nhân lâm! () Chương 94: Sơ hở! () Chương 95: Ban thưởng ngươi vừa chết! () Chương 96: Bại lộ tu vi! () Chương 97: Sở Tuân trảm thánh, một kiện bêu đầu! () Chương 98: Kém một chút! () Chương 99: Quyết đấu đỉnh cao! () Chương 100: Chỉ pháp, ta cũng biết! () Chương 101: Lấy thương đổi thương! () Chương 102: Đông Hoàng Chung! () Chương 103: Đông Lâm Tông còn có Thánh Nhân? () Chương 104: Gia sự! () Chương 105: Luyện hóa Thánh Nhân! () Chương 106: Hối hận! () Chương 107: Thanh toán! () Chương 108: Tay tát! () Chương 109: Cường thế bá đạo! () Chương 110: Đếm tông bái phỏng đông lâm tông! () Chương 111: Chư Thánh triệu tập! () Chương 112: Tứ tượng hợp nhất () Chương 113: Trăm năm tu vi! () Chương 114: Hạ lễ! () Chương 115: Sư phụ, ta nhập ma! () Chương 116: Trong nháy mắt trấn áp! () Chương 117: Sư phụ, giết ta đi! () Chương 118: Chiến lợi phẩm! () Chương 119: Thánh Nhân, hắn một mực tại! () Chương 120: Hắn không phải mới Thánh Nhân một cảnh? () Chương 121: Tông môn tế đàn! () Chương 122: Một trương pháp giấy! () Chương 123: Sở Tuân triệu Pháp Tướng! () Chương 124: Toàn lực ứng phó! () Chương 125: Chân Vũ Tông hủy diệt! () Chương 126: Tiến về ngoại giới? () Chương 127: Một năm sau! () Chương 128: Tam Túc Kim Ô! () Chương 129: Muốn xây học cung! () Chương 130: Đông Vực học cung! () Chương 131: Là bộc! () Chương 132: Tìm được! () Chương 133: Sở Tuân lâm! () Chương 134: Vị thứ nhất bỏ mình người! () Chương 135: Thiên cơ bàn bị cướp! () Chương 136: Trận pháp chi đạo trưởng thành! () Chương 137: Thần Nữ Tông Thánh Nhân vẫn! () Chương 138: Sở Tuân động thủ! () Chương 139: Thánh Nhân ngũ cảnh! () Chương 140: Thời gian kiếm! () Chương 141: Át chủ bài! () Chương 142: Phật môn sáu cấm! () Chương 143: Đông Vực không thánh! () Chương 144: Một phong lệnh cấm! () Chương 145: Thỉnh giáo tu vi? () Chương 146: Đông Vực học cung thành trò cười! () Chương 147: Đông Lâm Tông Khương Trần... Xin chỉ giáo! () Chương 148: Phong cách vô địch! () Chương 149: Ghi vào sử sách! () Chương 150: () Chương 151: Phong phú còn sót lại! () Chương 152: Trăm người đứng đầu! () Chương 153: Đệ nhất! () Chương 154: Làm cho người kinh diễm thiên phú! () Chương 155: Giới Tâm Lệnh! () Chương 156: Lần sau lại đến! () Chương 157: Tầng thứ năm! () Chương 158: Thiên Mãng Cửu Kiếm! () Chương 159: Bầy bạn chấn kinh! () Chương 160: Nguyên thần truyền thừa! () Chương 161: Tu vi đột phá! () Chương 162: Tiến về ngoại giới! () Chương 163: Lý Dao Trì vảy ngược! () Chương 164: Ủy khuất, bất lực! () Chương 165: Tiếu dung xán lạn! () Chương 166: Đánh cờ! () Chương 167: Cùng đi đi! () Chương 168: Hắn lai lịch ra sao! () Chương 169: Lý Dao Trì phụ thân! () Chương 170: Ta cự tuyệt! () Chương 171: Đàm phán không thành! () Chương 172: Tinh Thần Tông lão tổ! () Chương 173: Tinh không Pháp Tướng! () Chương 174: Kinh khủng mũi tên! () Chương 175: Át chủ bài tề xuất! () Chương 176: Thắng bại! () Chương 177: Hoang Châu chấn động! () Chương 178: Sở Tuân bị phế? () Chương 179: Chịu nhận lỗi! () Chương 180: Hoang Thiên Cung người tới! () Chương 181: Mời! () Chương 182: Nhậm chức Tàng Kinh Các trưởng lão! () Chương 183: Kỳ vọng! () Chương 184: Tan rã trong không vui! () Chương 185: Quan chủ khảo danh sách! () Chương 186: Đến tiếp sau phong ba! () Chương 187: Tự bạo thân phận! () Chương 188: Đặc thù mệnh cách! () Chương 189: Lạc Đường tiền bối! () Chương 190: Cái Á địch ý! () Chương 191: Đệ tử xếp hạng! () Chương 192: Bạch Lục Ly! () Chương 193: Ta có lỗi sao? () Chương 194: Vị thứ nhất người bái phỏng! () Chương 195: Ta muốn bái sư! () Chương 196: Sở Tuân phát hỏa! () Chương 197: Đạo hữu bái phỏng! () Chương 198: Đi cửa sau! () Chương 199: Tự hủy tương lai! () Chương 200: Khảo hạch mạt! () Chương 201: Đưa ra danh sách! () Chương 202: Cái Á phẫn nộ! () Chương 203: Bị phạt cấm đoán! () Chương 204: Bạch Lục Ly xếp hạng! () Chương 205: Chói mắt thiên phú! () Chương 206: Chất vấn! () Chương 207: Trần Tầm: Xin chỉ giáo! () Chương 208: Phong hoa tuyệt đại! () Chương 209: Sở Tuân: Danh sách có vấn đề sao? () Chương 210: Mời! () Chương 211: Lựa chọn! () Chương 212: Tu hành trăm năm! () Chương 213: Thánh Nhân chín cảnh! () Chương 214: Trận pháp chi đạo! () Chương 215: Cái Á đáp lại! () Chương 216: Một kiếm bại Cái Á! () Chương 217: Lực ảnh hưởng! () Chương 218: Tầng thứ tám! () Chương 219: Bầy bạn cầu viện! () Chương 220: Diệp Hoàng phẫn nộ! () Chương 221: Võ đài! () Chương 222: Một kiếm ngàn vạn dặm! () Chương 223: Tự sáng tạo công pháp!
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN