Trò Chơi Tu Tiên 10 Ức Năm, Cụ Hiện Sau Thành Đại Đế! Miễn phí

Trò Chơi Tu Tiên 10 Ức Năm, Cụ Hiện Sau Thành Đại Đế!

Tác giả:

Chích Vi Quang Nhi Tả

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đô Thị Huyền Huyễn Dị Năng

Tình trạng:

Đang ra - Chương 170

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 4 người đánh giá.

7.3

Đánh giá truyện

Chơi 10 năm trò chơi 【 Tu Tiên Nhân Sinh 】 tuyên bố ngừng sever.

Cáo biệt thời điểm, lại bị bỗng nhiên thông báo, trò chơi sắp cụ hiện đến hiện thực!

Ta ở trong game thế nhưng là bảng xếp hạng thứ nhất, cảnh giới tối cao Vô Thượng Đại Đế!

Làm trò chơi cụ hiện đến hiện thực về sau, Trần Lan tu vi đi thẳng tới Vô Thượng Đại Đế, trở thành cả cái hành tinh mạnh nhất người!

Mà coi như hắn muốn Tàng Phong thời điểm, Tu Vi Kim Bảng xuất hiện, triệt để bỏ đi ý nghĩ của hắn.

【 Tu Vi bảng thứ nhất, Tiêu Dao Thiên Tôn, Vô Thượng Đại Đế! 】

【 Sủng Vật bảng thứ nhất, Tiêu Dao Thiên Tôn, Ngũ Trảo Hắc Kim Thần Long 】

Đông đảo bảng danh sách, hắn đều xếp tại thứ nhất.

Chỉ một thoáng, cả nước người đều đang tìm hắn.

Làm ngoại địch xâm nhập thời điểm, bọn hắn hối hận.

"Muốn xâm lấn? Hỏi qua ta sao?"
Mới nhất Chương 170: Linh Hồn đại đạo, bước vào tiểu thành

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 135: Gậy ông đập lưng ông () Chương 134: La Thiên Long Đế cúi đầu xưng thần () Chương 1: Trò chơi đi tới hiện thực! () Chương 2: Vô Thượng Đại Đế tu vi! () Chương 3: Lam tinh diện tích gia tăng gấp mười lần, có Đại Thừa kỳ lão sư! () Chương 4: Tìm kiếm Tiêu Dao Thiên Tôn () Chương 5: Thủy tiên tử, Tu Vi Kim Bảng mở ra! () Chương 6: Tu tiên giả quản lý bộ môn cả nước công bố! () Chương 7: Lại một cái đạo lữ, Phiêu Miểu tiên tử () Chương 8: Trọng hình phạm, Viên Hiếu Dũng! () Chương 9: Đánh giết Viên Hiếu Dũng, Tu Vi Kim Bảng đình chỉ thông báo () Chương 10: Siêu Năng Lực Liên Minh, Nhẫn Giả Thời Đại () Chương 11: Liên Đồng Quân () Chương 12: Kim Bảng xuất hiện lần nữa, ra ánh sáng trước 10 người () Chương 13: Hạng nhất, Tiêu Dao Thiên Tôn, Vô Thượng Đại Đế! () Chương 14: Sát Lục huyết kiếm, Sơn Hà đồ, Tiên Thiên thánh thể () Chương 15: Ta là Tiêu Dao Thiên Tôn, pháp bảo sắp cụ hiện! () Chương 16: Giúp đỡ tẩy tủy phạt cốt, lão bức biến cháu trai () Chương 17: Pháp bảo cụ hiện, vậy mà nói chuyện () Chương 18: Yêu thú cụ hiện, tùy cơ buông xuống! () Chương 19: Pháp bảo loạn sát, có người tham lam muốn đoạt bảo? () Chương 20: Nhục Đại Đế, chết! () Chương 21: Đại Đế, hắn nổi giận! () Chương 22: Cố Tuyền: Người này ta muốn! () Chương 23: Nhẫn giả địch nhân lẻn vào Hoa Hạ () Chương 24: Diệt nhẫn giả, nhìn Sadako () Chương 25: Đưa một món lễ lớn cho Nhẫn Giả đế quốc () Chương 26: Đan dược sắp cụ hiện, không biết thiên ngoại đến vật! () Chương 27: Đối chiến Siêu Năng giả () Chương 28: Apolllo hào vệ tinh nổ tung! () Chương 29: Dẫn đội sát yêu () Chương 30: Đừng sợ, có ta ở () Chương 31: Hồi Hồn đan () Chương 32: Hạng nhất, Tiêu Dao Thiên Tôn, Trường Sinh đan () Chương 33: Yêu giới cụ hiện, lam tinh phong ấn? () Chương 34: Ngoại lai Siêu Năng giả () Chương 35: Thần bí huyết dịch, bất tử bất diệt! () Chương 36: Linh khí gia tăng mãnh liệt, lam tinh diện tích gia tăng, Thiên Đạo đột phá? () Chương 37: Ngôn xuất pháp tùy, yêu thú toàn quân bị diệt () Chương 38: Một cái khác Thiên Đạo, lam tinh đại dung hợp () Chương 39: Khí vận đạo quang, Nhan Ngọc độ kiếp () Chương 40: Có người cố ý hại Nhan Ngọc! () Chương 41: Trong lôi kiếp thần bí nhân ảnh () Chương 42: Lôi kiếp sợ, Thời Gian bảo thạch () Chương 43: Siêu Năng bảo thạch, nhìn trộm tương lai, từ đâu tới người hoa! () Chương 44: Thần phục, hoặc là chết () Chương 45: Thay đổi triều đại, cúi đầu xưng thần! () Chương 46: Tu biến hóa đại đạo, hóa hư vi thực () Chương 47: Vương Chính Quốc, mới Nhẫn Giả quốc chủ () Chương 48: Sadako ngộ hại, Sát Lục chân nhân vẫn lạc! () Chương 49: Kim Bảng đổi mới, nghênh đón mới quy tắc! () Chương 50: Tái tạo Thời Gian bảo thạch, lĩnh ngộ thời gian đại đạo! () Chương 51: Quốc chi Viện Sĩ, chống lại thiên mệnh! () Chương 52: Ta là Tiêu Dao Thiên Tôn () Chương 53: Thọ nguyên phối thần đan, lão bức biến tiểu tử () Chương 54: Công đức hiển thánh, Công Đức thánh thể () Chương 55: Lan Hoa nhân thê, ngươi là Tiêu Dao Thiên Tôn sao? () Chương 56: Ta muốn đi tìm Tiêu Dao Thiên Tôn! () Chương 57: Cho dù quốc vong, trò chơi sẽ không kết thúc () Chương 58: Trăm vạn bình đan dược, toàn dân tu tiên () Chương 59: Pháp Lão quốc, trộm mộ () Chương 60: Pharaoh, Sinh Mệnh bảo thạch () Chương 61: Số 3 Pharaoh, Dự Ngôn gia () Chương 62: Hoa Hạ trên dưới 500 năm lịch sử? ! () Chương 63: Vô hạn tự bạo, vô hạn tái tạo () Chương 64: Giả mạo danh hào, Nhậm Tiêu Dao tổ chức? () Chương 65: Chúc tiên tử lòng muốn sự thành! () Chương 66: Huyết Ma lão tổ, thế giới luân hồi? () Chương 67: Bắc Cực động không đáy, Thánh Nhân nhiều lần xuất hiện! () Chương 68: Năm cái không biết Thánh Nhân xuất hiện, lực lượng đại đạo nhập môn () Chương 69: Nhẫn Giả đế quốc, thật sự là chó không đổi được đớp phân! () Chương 70: Diệt sát Tiểu Nhẫn Giả () Chương 71: Là thời điểm đại thanh trừ một lần Nhẫn Giả đế quốc () Chương 72: Hắn, đến rồi! () Chương 73: Chỉ là Tiên Đế, cũng dám lỗ mãng? () Chương 74: Lôi Lạc Cửu Thiên () Chương 75: Thân Ngoại Hóa Thân () Chương 76: Lại đi ra tiểu gia hỏa () Chương 77: Nhẫn Giả đế quốc nhân khẩu chợt giảm hai phần ba! () Chương 78: Tông môn cụ hiện, mở ra người chơi tông môn () Chương 79: Toàn thể bế quan, cự thu thổ dân! () Chương 80: Đăng lâm Thanh Huyền môn () Chương 81: Thanh Thiên tiên giới, dưỡng cổ () Chương 82: Vậy liền đánh! () Chương 83: Nhất niệm phá Đại Thừa, vĩnh thế không phản bội! () Chương 84: Xem cổ tịch công pháp () Chương 85: Tiêu Dao tông, lên! () Chương 86: Nhất niệm thành trận () Chương 87: Thiên Đình canh Mạnh Bà Địa Phủ () Chương 88: Thiên hạ vô địch, lại mang trong lòng thật tốt () Chương 89: Chủ nhân, rất không thích, chỗ lấy các ngươi chết đi () Chương 90: Lập tức mở cửa thu đồ, nếu không chết! () Chương 91: Tiêu Dao tông, bắt đầu thu đồ! () Chương 92: Đăng Thiên Lộ, Cấm Không trận () Chương 93: Đạo thứ nhất khảo hạch kết thúc () Chương 94: Nhị Lang Chân Quân, Tề Thiên Đại Thánh () Chương 95: Bất tử thánh thể tinh huyết () Chương 96: Phụ thuộc tông môn () Chương 97: Huyễn chi đại đạo () Chương 98: Làm cái giao dịch, Thiên Nhãn bí quyết () Chương 99: Mở Thiên Nhãn! () Chương 100: Thiên Nhãn đệ nhất trọng, thành! () Chương 101: Xem nhân quả! () Chương 102: Tọa kỵ cụ hiện, Lan Hoa tiên tử cố tình gây sự () Chương 103: A miêu a cẩu cũng xứng làm ta đạo lữ? Chém chết Lan Hoa tiên tử () Chương 104: Trên trăm đầu tiên thú, Tường Thụy Kỳ Lân! () Chương 105: Thiên tài địa bảo cụ hiện, yêu thú nội đan () Chương 106: Linh mạch chi long () Chương 107: Cự Nhân tộc! () Chương 108: Độc Nhãn Cự Nhân! () Chương 109: Thế giới dưới lòng đất! () Chương 110: Man Thiên đan, Khi Trá Thiên Mạc () Chương 111: Nhưng lừa gạt Thần Ma, tộc trưởng trân tàng () Chương 112: Cự Nhân tộc cúi đầu xưng thần! () Chương 113: Nhẫn Giả đế quốc, diệt quốc () Chương 114: Nhẫn Giả đế quốc quốc thổ giao cho Tiêu Dao Thiên Tôn () Chương 115: Digital Monster, Sparklence? ! () Chương 116: Tìm kiếm Sinh Mệnh bảo thạch () Chương 117: Lại lấy được sinh mệnh đại đạo đạo vận () Chương 118: Hầu ca, là ngươi sao? ! () Chương 119: Lôi Đình Tiên Tôn báo thù mà đến? () Chương 120: Tường Thụy Kỳ Lân, đợi chút nữa liền là của ta () Chương 121: Lôi Công, Hạo Thiên Khuyển! () Chương 122: Điện Mẫu! () Chương 123: Nửa bước Thiên Đế cảnh! () Chương 124: Ta có thể phục sinh Lôi Công () Chương 125: Thao Thiên Ma Tôn đến cửa () Chương 126: Trộm mộ, vẫn là Thiên Đế mộ? () Chương 127: Hạng nhất, Tiêu Dao Thiên Tôn, tùy cơ thần thú () Chương 128: Không gian phân giải, gây dựng lại, ngưng! () Chương 129: Tông môn đem sẽ trở thành tất cả yêu thú mục tiêu () Chương 130: Phật quốc kẻ xâm lấn, đạo vận pháp khí () Chương 131: Đăng lâm Phật quốc, cực kỳ hôi thối hoàn cảnh () Chương 132: Thanh đồng cửa đá () Chương 133: La Thiên Long Đế, thần bí truyền thừa () Chương 136: Hàn Quang cung, Cực Hàn chi địa, chôn sống tông chủ () Chương 137: Lĩnh hội Luân Hồi đại đạo () Chương 138: Sinh tử luân hồi không chỉ, Tứ Đại Thiên Vương! () Chương 139: Goblin xâm lấn lam tinh () Chương 140: Bàn Đào tiên tửu, phong ấn pháp bảo () Chương 141: Toàn quân xuất kích, xoát Goblin phó bản () Chương 142: Viễn cổ Bất Tử thánh thể, không có chết () Chương 143: Tất cả tông môn đến đây đầu nhập vào () Chương 144: Viên thứ ba Sinh Mệnh bảo thạch, Poseidon thần lực giả () Chương 145: Khương Tử Nha, Dương Tiễn có khả năng đã đến phía trên () Chương 146: Đáy biển cung điện, Hỏa Sơn Viêm Ma, Nam Cực Băng Hổ () Chương 147: Yêu thú công môn bắt đầu () Chương 148: Tôn Ngộ Không, ngươi quả nhiên còn sống () Chương 149: Chí Bảo Cung Điện, Tam Xoa Kích () Chương 150: Chống lại người, chết! () Chương 151: Viêm Ma, Quỷ Chân Nhân () Chương 152: Muốn làm hộ tông thần thú? () Chương 153: Mới Tiêu Dao tông xây dựng thêm hoàn tất, bắt đầu chiêu thu đệ tử () Chương 154: Không biết lĩnh vực, viễn cổ sinh vật? () Chương 155: Các hài tử mất tích bí ẩn () Chương 156: Hai cái Tần Thủy Hoàng Lăng? () Chương 157: Trấn Yêu Phù, mở ra phong ấn, viễn cổ sinh vật đều sẽ thức tỉnh () Chương 158: Viễn cổ sinh vật khôi phục () Chương 159: Khôi Lỗi tông, Hung Thú tông, ẩn chứa đạo vận, cựu cựu thế giới? () Chương 160: Tìm kiếm đạo vận chi vật, linh sủng cụ hiện () Chương 161: An bài tông môn nhiệm vụ () Chương 162: Nhan Ngọc thần thức biến mất, kỳ dị Địa Ngục chi môn () Chương 163: Quỷ giới () Chương 164: Diệt sát Quỷ Vương () Chương 165: Thanh Quỷ lâu chủ, Diệt Quỷ hiệp hội () Chương 166: Chém giết lâu chủ () Chương 167: Diệt Quỷ hiệp hội, Tiên Đế hội trưởng () Chương 168: Linh hồn ăn mòn, hảo thủ đoạn () Chương 169: Chém giết hội trưởng, bắt đầu đại khai sát giới () Chương 170: Linh Hồn đại đạo, bước vào tiểu thành
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN