Trọng Sinh 90 Thổ Hào Ảnh Hậu Miễn phí

Trọng Sinh 90 Thổ Hào Ảnh Hậu

Tác giả:

Thương Hạnh

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Cổ Đại Hệ Thống Đô Thị Ngôn Tình Trọng Sinh

Tình trạng:

Full - Chương 154

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

[ 105 chương ]

Bị phủng ở lòng bàn tay Mary Sue nhân sinh.

Trọng sinh sau, Thanh Hạ thành trong trấn nhà giàu mới nổi tiền Vượng Tài hòn ngọc quý trên tay, làm nhà giàu mới nổi nữ nhi duy nhất, Thanh Hạ phía trên còn có ba cái ở nước ngoài sinh hoạt ca ca, các ca ca di truyền mẫu thân mỹ mạo, một cái so một cái môi hồng răng trắng, ôn tồn lễ độ.

Không người trông giữ Thanh Hạ tính cách quái đản, kiệt ngạo khó thuần, cùng trên đường tên côn đồ làm bạn hỗn đến hô mưa gọi gió, hôm nay lên cây đào trứng chim, ngày mai xuống đất truy heo chạy.

Ba cái gia giáo tốt đẹp ca ca: . . . Ghét bỏ

Tự mang hệ thống không gian Thanh Hạ một lòng tưởng làm lại nghề cũ, đi ra tiểu huyện thành quá thượng ngợp trong vàng son ngày lành, xào bất động sản, đầu tư ngọc thạch đồ cổ, kiếm hắn cái bồn mãn bát doanh.

Thanh Hạ: Ba, ta muốn đi diễn kịch.

Tiền Vượng Tài: Muốn bao nhiêu tiền? Bán đi trong nhà mười đầu heo có đủ hay không?

Dùng ăn tiểu nhắc nhở:

Trọng sinh + tùy thân không gian + hệ thống tô sảng văn

---------------------------

Tag: Làm ruộng văn trọng sinh hệ thống

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiền Thanh Hạ ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Tô sảng văn

Mới nhất Chương 154 :

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1 : () Chương 2 : () Chương 3 : () Chương 4 : () Chương 5 : () Chương 6 : () Chương 7 : () Chương 8 : () Chương 9 : () Chương 10 : () Chương 11 : () Chương 12 : () Chương 13 : () Chương 14 : () Chương 15 : () Chương 16 : () Chương 17 : () Chương 18 : () Chương 19 : () Chương 20 : () Chương 21 : () Chương 22 : () Chương 23 : () Chương 24 : () Chương 25 : () Chương 26 : () Chương 27 : () Chương 28 : () Chương 29 : () Chương 30 : () Chương 31 : () Chương 32 : () Chương 33 : () Chương 34 : () Chương 35 : () Chương 36 : () Chương 37 : () Chương 38 : () Chương 39 : () Chương 40 : () Chương 41 : () Chương 42 : () Chương 43 : () Chương 44 : () Chương 45 : () Chương 46 : () Chương 47 : () Chương 48 : () Chương 49 : () Chương 50 : () Chương 51 : () Chương 52 : () Chương 53 : () Chương 54 : () Chương 55 : () Chương 56 : () Chương 57 : () Chương 58 : () Chương 59 : () Chương 60 : () Chương 61 : () Chương 62 : () Chương 63 : () Chương 64 : () Chương 65 : () Chương 66 : () Chương 67 : () Chương 68 : () Chương 69 : () Chương 70 : () Chương 71 : () Chương 72 : () Chương 73 : () Chương 74 : () Chương 75 : () Chương 76 : () Chương 77 : () Chương 78 : () Chương 79 : () Chương 80 : () Chương 81 : () Chương 82 : () Chương 83 : () Chương 84 : () Chương 85 : () Chương 86 : () Chương 87 : () Chương 88 : () Chương 89 : () Chương 90 : () Chương 91 : () Chương 92 : () Chương 93 : () Chương 94 : () Chương 95 : () Chương 96 : () Chương 97 : () Chương 98 : () Chương 99 : () Chương 100 : () Chương 101 : () Chương 102 : () Chương 103 : () Chương 104 : () Chương 105 : () Chương 106 : () Chương 107 : () Chương 108 : () Chương 109 : () Chương 110 : () Chương 111 : () Chương 112 : () Chương 113 : () Chương 114 : () Chương 115 : () Chương 116 : () Chương 117 : () Chương 118 : () Chương 119 : () Chương 120 : () Chương 121 : () Chương 122 : () Chương 123 : () Chương 124 : () Chương 125 : () Chương 126 : () Chương 127 : () Chương 128 : () Chương 129 : () Chương 130 : () Chương 131 : () Chương 132 : () Chương 133 : () Chương 134 : () Chương 135 : () Chương 136 : () Chương 137 : () Chương 138 : () Chương 139 : () Chương 140 : () Chương 141 : () Chương 142 : () Chương 143 : () Chương 144 : () Chương 145 : () Chương 146 : () Chương 147 : () Chương 148 : () Chương 149 : () Chương 150 : () Chương 151 : () Chương 152 : () Chương 153 : () Chương 154 :
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN