Trọng Sinh Chi đô Thị Tiên Tôn Convert Miễn phí

Trọng Sinh Chi đô Thị Tiên Tôn Convert

Tác giả:

Lạc Thư

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp Đô Thị Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 4360

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 8 người đánh giá.

5.3

Đánh giá truyện

Về trọng sinh chi đô thị Tiên Tôn:

“Một thế hệ Tiên Tôn” Lạc trần bị người đánh lén, trọng sinh trở lại địa cầu.

Địa vị bình thường hắn, đối mặt bạn gái khinh bỉ, tình địch trào phúng, cha mẹ bi thảm sinh hoạt, hào môn đại thiếu cưỡng bức khiêu khích.

Hắn thề, nhất định phải thay đổi vận mệnh bất công, đứng ở thế giới này đỉnh, nói cho mọi người, hắn Lạc trần, đã từng đã tới.

Mới nhất Chương 4360

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 4316 () Chương 3868 () Chương 3632 tính kế () Chương 3280 trai cò đánh nhau () Chương 1 Tiên Tôn trở về () Chương 2 Thông Châu Diệp gia () Chương 3 kỳ ngộ liên tục () Chương 4 kiếp trước bạn gái () Chương 5 có thù oán tất báo () Chương 6 trước thu lợi tức () Chương 7 nhìn không thấy người () Chương 8 tiềm quy tắc () Chương 9 Tiên Tôn không thể phạm () Chương 10 mỹ nữ bò giường () Chương 11 công nhân lão bản () Chương 12 làm khó dễ lão bản () Chương 13 minh tinh hạng nhất () Chương 14 bưu ca () Chương 15 kiêu ngạo () Chương 16 ai càng kiêu ngạo () Chương 17 ta chỗ dựa () Chương 18 nhưng chịu phục () Chương 19 phiền toái tới cửa () Chương 20 cấp lão tử lăn () Chương 21 vạch trần gian tế () Chương 22 ta muốn () Chương 23 thiên đại tiện nghi () Chương 24 hạ cảnh hoa () Chương 25 xác ướp cổ () Chương 26 chia tay () Chương 27 ai ném ai () Chương 28 đoạt nam nhân () Chương 29 giáo huấn () Chương 30 lại tới một cái () Chương 31 hai mỹ tranh phong () Chương 32 song mỹ cùng giường () Chương 33 ngươi bị khai trừ rồi () Chương 34 thạch vương khiêu khích () Chương 35 cấp Lạc Trần đào hố () Chương 36 kiếm phiên () Chương 37 xui xẻo về đến nhà () Chương 38 chân thật vương phi () Chương 39 Diệp Chính Thiên xảy ra chuyện () Chương 40 chiến thư () Chương 41 tông sư muôn vàn sơn () Chương 42 tam quyền bạo tông sư () Chương 43 tứ phương thần phục () Chương 44 đồng học tụ hội () Chương 45 khinh thường () Chương 46 các ngươi cũng xứng () Chương 47 hối hận nhất người () Chương 48 cứu mỹ nữ () Chương 49 thử Lạc Trần () Chương 50 sử thượng nhất cuồng lão sư () Chương 51 đối đánh cuộc () Chương 52 đặc biệt hoan nghênh nghi thức () Chương 53 An Linh vũ () Chương 54 mất mặt trần chủ nhiệm () Chương 55 lão sư đại hội thể thao () Chương 56 thảm bại cao mãnh () Chương 57 chúng ta cũng chưa tiền () Chương 58 ngươi dám ta liền dám () Chương 59 trảo nhược điểm () Chương 60 nhà giàu số một chi nữ () Chương 61 mặt nạ () Chương 62 chân tướng () Chương 63 ngươi có bạn gái sao () Chương 64 có bản lĩnh tìm ta ba () Chương 65 Thông Châu một tay () Chương 66 làm hắn chờ () Chương 67 chắc chắn () Chương 68 giáo huấn một tay () Chương 69 võng nghiện giáo bá () Chương 70 ngươi gia gia đều tới () Chương 71 giáo bá chịu thua () Chương 72 giáo bá chịu thua () Chương 73 chỉ vì ban phí () Chương 74 ta lão đại quảng Khôn () Chương 75 lão sư cứu mạng () Chương 76 Lạc gia () Chương 77 chân chính trên đường người () Chương 78 lính đánh thuê đột kích () Chương 79 chân chính lão sư () Chương 80 an toàn cục nhúng tay () Chương 81 đuổi đi Lạc Trần () Chương 82 tạo phản tam ban () Chương 83 bị khinh thường () Chương 84 ngươi dám đánh ta () Chương 85 phong sát Lạc Trần () Chương 86 thỉnh đi thôi () Chương 87 Tulip đại loạn () Chương 88 An Linh vũ bị trảo () Chương 89 thỉnh Lạc Trần () Chương 90 Yến Kinh đại lão () Chương 91 động thiên phúc địa () Chương 92 tập thể thỉnh Lạc Trần () Chương 93 bát cực môn () Chương 94 một mình ta đủ rồi () Chương 95 ai cũng cứu không được () Chương 96 thanh toán () Chương 97 Phong Thiên Lôi () Chương 98 kinh nam trường quân đội tổng huấn luyện viên () Chương 99 Lạc Trần hồi giáo () Chương 100 ngươi chỉ là con kiến () Chương 101 trở mặt không biết người () Chương 102 Lạc phụ () Chương 103 chuẩn bị mua phòng () Chương 104 châm chọc không thôi () Chương 105 hắn là ta lão bản () Chương 106 kỹ thuật diễn () Chương 107 tứ gia () Chương 108 bồi tiền () Chương 109 giận dữ thiên hạ sợ () Chương 110 Thông Châu chấn động () Chương 111 thiên đại tai họa () Chương 112 tạp lại trang () Chương 113 thần kỳ tiểu đồng bọn () Chương 114 bữa tiệc () Chương 115 đánh ngươi làm sao vậy () Chương 116 rời đi hắn () Chương 117 hạ bộ () Chương 118 xa xỉ () Chương 119 thân thích () Chương 120 uy hiếp () Chương 121 bỏ mạng đồ đệ () Chương 122 dương minh huy xảy ra chuyện () Chương 123 quỷ dị núi lớn () Chương 124 Trương đại sư () Chương 125 chân chính lực lượng () Chương 126 cường hủy đi () Chương 127 đánh chết tính ta () Chương 128 có chứng cứ sao () Chương 129 ngươi chờ () Chương 130 nghịch tử () Chương 131 trục xuất Lạc gia () Chương 132 vì ai mà đến () Chương 133 một trời một vực () Chương 134 ân đoạn nghĩa tuyệt () Chương 135 Lạc mẫu bí mật () Chương 136 kiếp sau học được điệu thấp () Chương 137 ngươi có thể đi chết rồi () Chương 138 chắn thương () Chương 139 sở đại thiếu () Chương 140 hạ trùng không thể ngữ băng () Chương 141 ngươi ở cùng thần làm đối () Chương 142 đem ngươi đã quên () Chương 143 đàn bà nhi () Chương 144 còn kích thích sao () Chương 145 Bàn Long Loan đêm trước () Chương 146 có người nháo sự () Chương 147 không cần bích liên () Chương 148 hỏa bạo trường hợp () Chương 149 một giây mấy trăm vạn trên dưới () Chương 150 kẻ lừa đảo () Chương 151 thương nghiệp nữ hoàng () Chương 152 cổ thuật () Chương 153 vụng về mánh khoé bịp người () Chương 154 ngươi xứng sao () Chương 155 phượng hoàng nam () Chương 156 cùng mỹ nữ hợp thuê () Chương 157 thu Lạc Trần bảo hộ phí () Chương 158 bảo hộ ta () Chương 159 chợt như lên cẩu lương () Chương 160 ra oai phủ đầu () Chương 161 cấp Lạc Trần xin lỗi () Chương 162 ta cũng không cầu người () Chương 163 đưa tới cửa () Chương 164 tiền lương hai ngàn năm () Chương 165 trướng kiến thức () Chương 166 Dương thiếu thiên () Chương 167 tiểu đổ thần () Chương 168 thoát () Chương 169 gây hoạ () Chương 170 quỳ xuống nói khiểm () Chương 171 phượng hoàng nam () Chương 172 ta chính là hào môn () Chương 173 ta nữ nhân () Chương 174 nam nhân làm việc () Chương 175 lại cho ngươi một cơ hội () Chương 176 phong gia () Chương 177 bao nhiêu tiền () Chương 178 gạo nấu thành cơm () Chương 179 bị tiệt hồ () Chương 180 bắt gian trên giường () Chương 181 tiên nhân nhảy () Chương 182 trả thù () Chương 183 ta bạn trai () Chương 184 một lần () Chương 185 kinh nam trường quân đội tổng huấn luyện viên () Chương 186 hương bánh trái () Chương 187 một tay bữa tiệc () Chương 188 trang bức () Chương 189 quỷ án () Chương 190 ta không phục () Chương 191 hung thủ còn ở () Chương 192 đừng hối hận () Chương 193 ái có chết hay không () Chương 194 hành hung () Chương 195 đại địch buông xuống () Chương 196 kỵ hổ mà đến () Chương 197 vô lượng tiên pháp () Chương 198 Trương đại sư thu đồ đệ () Chương 199 cấp Lạc gia trợ uy () Chương 200 Thái Cực tông sư () Chương 201 lại đây lãnh chết () Chương 202 phách không chưởng () Chương 203 giết ngươi như đồ cẩu () Chương 204 ta báo nguy () Chương 205 quỳ nghênh Trương đại sư () Chương 206 hắn chỉ là một cái cẩu () Chương 207 lăn xuống tới () Chương 208 bộ đội luận võ () Chương 209 xem Lạc Trần xấu mặt () Chương 210 đây là mệnh lệnh () Chương 211 đạp lãng thác thuyền () Chương 212 cùng nhau thượng () Chương 213 nơi này ta định đoạt () Chương 214 Thanh Đế trường sinh thể () Chương 215 muốn xảy ra chuyện () Chương 216 ta làm ngươi đi rồi sao () Chương 217 ngươi tin thần sao () Chương 218 sao trời hạ truyền đạo () Chương 219 hưng sư vấn tội () Chương 220 ta tới () Chương 221 ngươi không tư cách
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN