Trọng Sinh Niên Đại Tiếu Giai Tức Có Không Gian Miễn phí

Trọng Sinh Niên Đại Tiếu Giai Tức Có Không Gian

Tác giả:

Xuân Quang Mãn Viên

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đô Thị Ngôn Tình Trọng Sinh

Tình trạng:

Đang ra - Chương 1355

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Úc Tâm Nghiên đời trước chính là một cái viết hoa bi kịch, lớn lên hảo, học tập hảo, vốn nên có rất tốt tiền đồ, lại bị dưỡng phụ mẫu dùng để gán nợ.

Gả cho nhị hôn nam còn chưa tính, còn bị tra nam chơi thủ đoạn, thành mọi người trong miệng không đẻ trứng gà mái, bị con riêng, kế nữ xem thường, nguyền rủa, ức hiếp hơn phân nửa đời.

Cuối cùng, tích tụ với tâm đắc bệnh bất trị, không chờ tới trượng phu hỏi han ân cần, lại chờ tới bị đuổi ra khỏi nhà.

Cố tình vận mệnh trêu người, ngoài ý muốn biết được chính mình không thể sinh dục chân chính nguyên nhân, chính mình hiếu thắng cả đời, vẫn sống thành một cái chê cười.

Trọng sinh trở về, này bảo mẫu bài thê tử ai ái đương ai đương.

Đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào thay đổi khốn cục, lại ngẫu nhiên đến một phương tiểu không gian, nhìn ông trời cấp bàn tay vàng cười mị mắt.

Sạch sẽ lưu loát đá cái gọi là chuyên tình nam, xoay người gả cho trong xưởng cưới vợ lão đại khó, quá nổi lên không biết xấu hổ, ai hạnh phúc ai biết ngọt ngào tiểu nhật tử.

Mới nhất Chương 1355: Chương 1355 ngươi đây là xa hương gần xú bắt đầu ngại

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1159 () Chương 1127 lâm thời cứu cấp () Chương 979 phối hợp ăn ý () Chương 1245 phiền toái tìm tới môn () Chương 978 xấu hổ về đến nhà () Chương 1220 giấu giếm huyền cơ () Chương 1016 () Chương 1 trọng sinh () Chương 2 chính mình chính là cái chê cười () Chương 3: Ổn định, đừng hoảng hốt () Chương 4: Không gian lại xuất hiện () Chương 5 không cần phải lại trộn lẫn đến một khối () Chương 6 cơ duyên () Chương 7 không nghĩ đương miễn phí bảo mẫu () Chương 8 không gian () Chương 9 cứu người () Chương 10 ngươi sợ là tạ sai người () Chương 11 ngươi là ai tìm ta chuyện gì () Chương 12 còn không có sinh mễ còn không có nấu thành cơm chín () Chương 13 người nói vô tâm người nghe cố ý () Chương 14 châm ngòi () Chương 15 ta là vì ai ngươi như thế nào tốt xấu chẳng phân biệt () Chương 16 thật là thiếu giáo huấn () Chương 17 không gian thu hoạch () Chương 18 không bột đố gột nên hồ () Chương 19 giải lửa sém lông mày () Chương 20 khôn khéo diêu mẫu () Chương 21 ngươi sẽ không sợ ta là người xấu () Chương 22 hiểu lầm () Chương 23 ngoài ý muốn tới quá đột nhiên () Chương 24 khó khăn () Chương 25 đã xảy ra chuyện gì () Chương 26 thăm dò không gian () Chương 27 có trời đất khác () Chương 28 đến của quý () Chương 29 đã xảy ra chuyện () Chương 30 kịp thời ngăn tổn hại () Chương 31 việc này sợ là không đơn giản khẳng định có miêu nị () Chương 32 thanh danh này là hoàn toàn lạn () Chương 33 ngươi câm miệng cho ta () Chương 34 thật đúng là một nhân tài () Chương 35 ngươi cũng đừng nói này tiền cùng ngươi không quan hệ () Chương 36 ngươi đây là xướng nào vừa ra () Chương 37 thật là tạo nghiệt () Chương 38 nhưng xem như gặp gỡ người tốt () Chương 39 ngươi thiếu ta trướng có phải hay không cũng nên tính tính toán () Chương 40 ngươi đây là ở ngoa người () Chương 41 nhìn xem ngươi làm chuyện tốt () Chương 42 xem như ngươi lợi hại () Chương 43 rốt cuộc xả thanh () Chương 44 không có không qua được khảm () Chương 45 nhưng này nhất đẳng liền đợi cả đời () Chương 46 này làm việc năng lực chuẩn cmnr tích () Chương 47 xứng đáng quá kỳ cục () Chương 48 xem như đem tối hôm qua ngoài ý muốn bóc qua đi () Chương 49 trước tiên làm tốt phòng bị () Chương 50 không thể công khai ngợi khen () Chương 51 việc này sợ là không đơn giản như vậy () Chương 52 thiếu chút nữa đã quên chính sự () Chương 53 hận không thể đánh chính mình một cái miệng () Chương 54 lại không phải cái gì đại sự không đáng nhắc tới () Chương 55 trong lòng đã có suy đoán () Chương 56 vẫn là đừng ảnh hưởng nhân gia ăn uống () Chương 57 chúng ta có cái gì ý tưởng quan trọng sao () Chương 58 cũng không thể bởi vì việc này ảnh hưởng tiền đồ () Chương 59 quan ngươi đánh rắm () Chương 60 ngươi cho rằng mẹ kế là như vậy dễ làm () Chương 61 việc này ta sẽ làm người xử lý () Chương 62 ngươi là ai lão tử ta làm cái gì () Chương 63 kia không bằng báo nguy xử lý đi () Chương 64 khóc đến liền cùng xẻo nàng thịt dường như () Chương 65 ngươi đây là lại sao đến lạp () Chương 66 ngươi dựa vào cái gì đánh ta các ngươi đều là người xấu () Chương 67 tâm tình ẩn ẩn có chút sung sướng () Chương 68 thích liền nghĩ cách bắt lấy () Chương 69 này không phải không yên tâm kia hai cái tiểu nhân () Chương 70 rốt cuộc là ai hại ai () Chương 71 thiếu ở chỗ này mất mặt xấu hổ () Chương 72 ngươi tức phụ đối với ngươi cũng thật hảo () Chương 73 buồn ngủ tới gối đầu () Chương 74 tranh thủ làm phú nhất đại () Chương 75 ngươi cô nương này thật là có một tay () Chương 76 như nguyện () Chương 77 liền sợ nàng chịu không nổi () Chương 78 quá cấp lực () Chương 79 làm ngươi đi theo chịu liên luỵ () Chương 80 như thế nào có thể nói dối đâu () Chương 81 sức lực biến đại () Chương 82 kia chúng ta huề nhau () Chương 83 cho chính mình tìm ra lộ () Chương 84 plastic hoa tỷ muội () Chương 85 chợ đen () Chương 86 kia đàn bà sẽ không lừa gạt chúng ta đi () Chương 87 bị người đương mẹ mìn () Chương 88 nhân sâm mầm () Chương 89 kiếm lời một tuyệt bút () Chương 90 ngươi muốn chết ta không ngăn cản () Chương 91 lại trốn nhân viên () Chương 92 địch nhân thực mau liền đem đến chiến trường () Chương 93 đi Úc gia thảo cái cách nói () Chương 94 hài tử ném () Chương 95 ngươi nói bọn họ là ai () Chương 96 đừng tới đây nguy hiểm () Chương 97 chuyện xấu () Chương 98 rốt cuộc là làm hắn thực hiện được () Chương 99 tới ta cõng ngươi () Chương 100 làm ghi chép () Chương 101 nhà của chúng ta nê thu cũng là người bị hại () Chương 102 thật không lỗ là hai mẹ con cái gì tiện nghi đều tưởng chiếm () Chương 103 về sau không bao giờ biết () Chương 104 sai rồi chính là sai rồi () Chương 105 ngươi như thế nào có thể đánh người () Chương 106 các ngươi là người nào () Chương 107 châm ngòi () Chương 108 ngươi thật đúng là nói cái gì đều dám nói () Chương 109 ngươi cái tang lương tâm ngoạn ý nhi () Chương 110 đoạn thân thư () Chương 111 nhớ ăn không nhớ đánh () Chương 112 tìm lữ gia người muốn nói pháp () Chương 113 ngươi một cái xin lỗi liền muốn đánh phát chúng ta () Chương 114 cho ngươi mặt mũi dựa vào cái gì () Chương 115 chuyển biến tốt liền thu () Chương 116 đây là bị đánh () Chương 117 cái nào sát ngàn đao động tay () Chương 118 thay đổi ngươi ngươi có thể tiếp thu () Chương 119 khen thưởng = lạc hộ () Chương 120 chính mình là lo lắng vô ích () Chương 121 tưới ngay vào đầu một chậu nước () Chương 122 cũng không biết ta đây là tạo cái gì nghiệt () Chương 123 thật là tức chết cá nhân () Chương 124 qua này thôn nhưng không này cửa hàng () Chương 125 phòng ở có tin tức () Chương 126 ngươi nghĩ như thế nào đừng cho là ta không biết () Chương 127 thiếu ở kia giả mù sa mưa () Chương 128 ta không đồng ý () Chương 129 nhập học () Chương 130 kia cũng đến xem nàng có hay không cái kia mệnh () Chương 131 thật đúng là đương chính mình dễ khi dễ () Chương 132 cố ý vì này () Chương 133 thiếu chút nữa cấp quên mất () Chương 134 rời đi đi học () Chương 135 e ngại ngươi chuyện gì () Chương 136 người ở phòng học ngồi nồi từ bầu trời tới () Chương 137 bị cảm động tới rồi () Chương 138 hy vọng ngươi có thể lý giải () Chương 139 ăn cơm đều đổ không được ngươi miệng () Chương 140 cơ hội thật sự khó được () Chương 141 dù sao mất mặt lại không phải ta () Chương 142 sinh ra ghen ghét chi tâm () Chương 143 ngươi đang làm cái gì () Chương 144 vốn dĩ kết thúc sự tình lại ra gợn sóng () Chương 145 người khác vô tội nhường nào () Chương 146 cố ý làm như vậy () Chương 147 đầu tiên từ bỏ hắn () Chương 148 mặc kệ chính mình như thế nào nỗ lực cũng dung nhập không được () Chương 149 hướng về phía tiền thưởng tới () Chương 150 hiểu lầm () Chương 151 liền ngươi nói nhiều () Chương 152 oán ngẫu () Chương 153 này mua bán giá trị () Chương 154 ngươi không tham gia thi đại học () Chương 155 ngươi liền thông cảm một chút ta mẹ đi () Chương 156 ngươi cố ý đi () Chương 157 vậy ngươi lại đây tìm ta là chuyện gì () Chương 158 tính kế () Chương 159 trăm lợi mà không một làm hại sự () Chương 160 quá kỳ cục () Chương 161 chuyện cũ () Chương 162 đợi hơn phân nửa đời giá trị sao () Chương 163 nhất cử thành danh () Chương 164 ngươi lời này nói quá có trình độ () Chương 165 năm đó sự () Chương 166 ngươi nói bậy bạ gì đó () Chương 167 không quy củ không thành phạm vi () Chương 168 thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa () Chương 169 làm thỏa đáng () Chương 170 bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân () Chương 171 nên ra tay khi liền ra tay () Chương 172 tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ nói () Chương 173 lại lần nữa giao dịch () Chương 174 phân gia () Chương 175 ngươi không phải hỏi dựa vào cái gì sao () Chương 176 nên hắn được vì cái gì muốn cho đi ra ngoài () Chương 177 như thế nào liền ngươi đánh rắm nhiều () Chương 178 bằng bản thân chi lực đem hạ gia trước tiên làm tan hỏa () Chương 179 ngẫu nhiên gặp được () Chương 180 không gian tân công năng () Chương 181 nghĩ trăm lần cũng không ra () Chương 182 yên tâm đi ta không ngốc () Chương 183 vô nợ một thân nhẹ () Chương 184 hôm nay cũng coi như là thu hoạch không nhỏ () Chương 185 không nghĩ tới sự tình sẽ càng liên lụy càng sâu () Chương 186 sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt () Chương 187 không nghĩ quá đáng chú ý () Chương 188 giải quyết trong lòng đại sự () Chương 189 đừng thảo tiện nghi còn khoe mẽ () Chương 190 về sau nói chuyện quá quá đầu óc () Chương 191 vì cái gì giúp ta () Chương 192 cảm kích chi tình không lời nào có thể diễn tả được () Chương 193 tiểu phú bà một quả () Chương 194 hàn xuân lệ tàn nhẫn () Chương 195 rốt cuộc là cái gì quan hệ () Chương 196 công lao cũng không phải là ta một người () Chương 197 ngươi không có việc gì xả ta biểu tỷ làm cái gì () Chương 198 bạch mù những cái đó tiền () Chương 199 ngươi có lộc ăn () Chương 200 ngươi đừng đậu hắn xem đem hài tử dọa () Chương 201 phong phú không gian () Chương 202 ngươi vừa rồi nói cái gì ta không có nghe rõ () Chương 203 ta như thế nào liền sinh ra ngươi như vậy cái thiếu tâm nhãn () Chương 204 các đánh 50 đại bản () Chương 205 thật không biết nàng là nghĩ như thế nào () Chương 206 đừng mắc mưu người khác () Chương 207 đồng ý () Chương 208 cố nhân tới cửa () Chương 209 dứt khoát đem việc này che giấu xuống dưới () Chương 210 xem ai còn có mặt lại đến nghĩ cách () Chương 211 chặn đường () Chương 212 tưởng ngoa người phản bị cảnh cáo () Chương 213 nàng một chút tâm ý () Chương 214 ngươi xác định muốn ở chỗ này lời nói () Chương 215 ngươi rốt cuộc là ai () Chương 216 ngươi uy hiếp ta () Chương 217 ngươi như thế nào sẽ hỏi hắn () Chương 218 đây chính là thiên đại tin tức tốt
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN