Trọng Sinh Tu Chân Sổ Tay Miễn phí

Trọng Sinh Tu Chân Sổ Tay

Tác giả:

Chước Nhiễm

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp Đam Mỹ Đô Thị Trọng Sinh

Tình trạng:

Full - Chương 200 phiên ngoại mười

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 3 người đánh giá.

6.3

Đánh giá truyện

Kiếp trước, Nguyễn Nham vì báo thù làm ma đầu, lại tới một lần, một không cẩn thận thế nhưng thành chính đạo Để Trụ……

Bổn văn bối cảnh:Ngày nọ, một đám vì cầu sinh tồn dị giới tu sĩ bỗng nhiên đi vào hiện đại xã hội, còn không cẩn thận mang đến một đám yêu tu ma tu……

Mọi người vẻ mặt mộng bức: Ốc nima, cầu buông tha, không ước hảo sao?

Người qua đường Giáp: Ngươi lợi hại như vậy, sao không trời cao cùng thái dương vai sóng vai?

Tu sĩ Ất ( nháy mắt biến mất, hồi lâu lại xuất hiện ): Quá nhiệt.

Ăn dưa Bính: Nghe nói sao? Ngày hôm qua một tu sĩ phi hành khi đụng phải phi cơ, kiếm hủy cơ vong, còn hảo phi công kịp thời bị cứu.

Quần chúng đinh: Quá thảm, ngự kiếm cũng muốn tuân thủ giao thông pháp nha!

Đọc chỉ nam:

1, hiện đại tu chân

2, chịu ký ức không được đầy đủ

3, trong ngoài không đồng nhất công X nói không nên lời thuộc tính chịu

4, có lại bổ sung……

Tag: Kiếp trước kiếp nàyTrọng sinhHiện đại hư cấu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Nguyễn Nham, Lâu Kiêu ┃ vai phụ: Nguyễn Tranh, Ngự Huyền Qua, Lục Vân Ca, Lục Trạc Thanh, Kế Tru ┃ cái khác:

Một câu tóm tắt: Một đám dị giới tu sĩ bỗng nhiên đi vào hiện đại

Lập ý: Tà không áp chính

Văn chương cơ bản tin tức

Thể loại truyện: Nguyên sang - thuần ái - cận đại hiện đại - tình yêu

Thị giác tác phẩm: Chủ chịu

Phong cách tác phẩm:Chính kịch

Mới nhất Chương 200 phiên ngoại mười

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1 trọng sinh () Chương 2 gặp lại () Chương 3 hỗn loạn () Chương 4 lục trạc thanh () Chương 5 cổ giới () Chương 6 lấy máu () Chương 7 thái cổ càn nguyên trận () Chương 8 lâu kiêu () Chương 9 tranh chấp () Chương 10 giải thích () Chương 11 lạc thành () Chương 12 chu hạo () Chương 13 vẽ bùa () Chương 14 lục vân ca () Chương 15 phong ấn () Chương 16 vạ lây () Chương 17 tam đầu cự mãng () Chương 18 kim chi thảo () Chương 19 lại ngả bài () Chương 20 ngẫu nhiên gặp được lục vân ca () Chương 21 luyện chế () Chương 22 đồng thời tôi thể 1 () Chương 22 đồng thời tôi thể 2 () Chương 23 cổ giới không gian () Chương 24 trong gương người () Chương 25 một hồi điện thoại () Chương 26 tử phủ tâm phủ đan điền () Chương 27 thảo luận () Chương 28 đồ đệ () Chương 29 chuyện cũ () Chương 30 mưu hoa () Chương 31 huynh muội () Chương 32 uy dược () Chương 33 huyết mạch cấm chế () Chương 34 phong ấn phá trọng minh hiện 1 () Chương 34 phong ấn phá trọng minh hiện 2 () Chương 35 tương hối () Chương 36 thương định () Chương 37 thẩm gia () Chương 38 dò hỏi () Chương 39 lục gia () Chương 40 thân thế () Chương 41 yến () Chương 42 tặng phương thuốc () Chương 43 báo cho () Chương 44 lại tìm manh mối () Chương 45 lục hợp kiếm pháp () Chương 46 ảo cảnh () Chương 47 tàng vân các () Chương 48 thiên hành kiếm () Chương 49 lựa chọn () Chương 50 tử kim huyền thiết () Chương 51 lấy mồi lửa () Chương 52 luyện khí () Chương 53 shop online () Chương 54 lại đạp lạc thành () Chương 55 gặp mặt () Chương 56 hiểu lầm () Chương 57 làm sáng tỏ () Chương 58 hấp thu ma khí () Chương 59 tra tìm () Chương 60 độn địa () Chương 61 khóa hồn thuật () Chương 62 tê huyền () Chương 63 sâu xa () Chương 64 đại trường () Chương 65 ma long thương tịch () Chương 66 đồ long () Chương 67 bị thương kiếm () Chương 68 sinh ý tới cửa () Chương 69 sai đàn () Chương 70 tế trận () Chương 71 hai giới gặp gỡ () Chương 72 bị thương () Chương 73 cho thấy cõi lòng () Chương 74 trở lại đế đô () Chương 75 thể ngộ () Chương 76 huyễn hải tiên thị () Chương 77 thiếu các chủ () Chương 78 cha con () Chương 79 than thở thạch () Chương 80 tiên khí () Chương 81 dùng dao mổ trâu cắt tiết gà () Chương 82 ấp ủ () Chương 83 thiên hành trở về () Chương 84 tam ẩn chi hỏi () Chương 85 hai vị tiên tôn () Chương 86 huyền y nhân () Chương 87 vai ác ngộ vai ác () Chương 88 đàm luận () Chương 89 giải thích khó hiểu () Chương 90 thần thức () Chương 91 linh mạch () Chương 92 suy đoán () Chương 93 minh bạch () Chương 94 đoán được () Chương 95 bị chế () Chương 96 nghĩ cách () Chương 97 tâm động () Chương 98 u tiễn () Chương 99 phân công () Chương 100 một lời không hợp () Chương 101 lạc hà tiên tôn () Chương 102 chuyện xưa nhắc lại () Chương 103 biến hóa () Chương 104 ủy nhiệm () Chương 105 khai tông lập phái () Chương 106 dị thường () Chương 107 vạn vật đổi mới () Chương 108 sinh ý () Chương 109 hỏi () Chương 110 rối rắm () Chương 111 hiện () Chương 112 biết được () Chương 113 biến cố () Chương 114 ma triệu () Chương 115 nói chuyện với nhau () Chương 116 lựa chọn () Chương 117 ngộ đạo () Chương 118 ảnh hưởng () Chương 119 tiêu tan ảo ảnh () Chương 120 trúc cơ () Chương 121 tra xét không có kết quả () Chương 122 lại thăm () Chương 123 quản lý trường học () Chương 124 tiên các biến cố () Chương 125 thương nghị () Chương 126 giao phong () Chương 127 lầm đạo () Chương 128 kế tiếp () Chương 129 ngôn luận () Chương 130 nghi ngờ () Chương 131 xử lý () Chương 132 biết được () Chương 133 ma vực () Chương 134 qua đi () Chương 135 ném tay nải () Chương 136 chứng thực () Chương 137 xuất quan () Chương 138 rời đi () Chương 139 tương ngộ () Chương 140 bại tẩu () Chương 141 phân tích () Chương 142 chữa thương () Chương 143 bị trảo () Chương 144 phóng () Chương 145 thấy () Chương 146 lệ huy () Chương 147 hoài nghi () Chương 148 lòi đuôi () Chương 149 lại nhập ảo cảnh () Chương 150 thất sách () Chương 151 huyết tế () Chương 152 đạo ma () Chương 153 thiên kiếm thành () Chương 154 phá chướng () Chương 155 kết đan () Chương 156 rời đi () Chương 157 lẫn nhau lôi chuyện cũ () Chương 158 thỏa mãn () Chương 159 tam phương tương hối () Chương 160 ma chủ () Chương 161 đối thoại () Chương 162 hai loại biện pháp () Chương 163 nội gian () Chương 164 ngọn nguồn () Chương 165 gặp mặt () Chương 166 giao thủ () Chương 167 phệ hồn đao () Chương 168 lo lắng () Chương 169 điên đảo () Chương 170 chất vấn () Chương 171 tương kế tựu kế () Chương 172 bại lộ () Chương 173 bại lộ nhị () Chương 174 ghen ghét () Chương 175 lui () Chương 176 lôi kiếp () Chương 177 kế hoạch () Chương 178 khuyên bảo () Chương 179 báo thù () Chương 180 kim Đan () Chương 181 gặp nhau () Chương 182 tru thần () Chương 183 dung hợp () Chương 184 mây khói () Chương 185 hội đàm () Chương 186 lại mượn sức () Chương 187 hoà đàm () Chương 188 tái sinh () Chương 189 hủy ma nguyên () Chương 190 chung () Chương 191 phiên ngoại một () Chương 192 phiên ngoại nhị () Chương 193 phiên ngoại tam () Chương 194 phiên ngoại bốn () Chương 195 phiên ngoại năm () Chương 196 phiên ngoại sáu () Chương 197 phiên ngoại bảy () Chương 198 phiên ngoại tám () Chương 199 phiên ngoại chín () Chương 200 phiên ngoại mười
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN