Trùng Sinh Chi Ta Muốn Làm Kẻ Có Tiền Convert Miễn phí

Trùng Sinh Chi Ta Muốn Làm Kẻ Có Tiền Convert

Tác giả:

Yêu Nguyệt Bạch Hồ

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đô Thị

Tình trạng:

Đang ra - Chương 548

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Trở lại 1998

Còn muốn giống như đời trước như thế qua tầm thường bình thường sao?

Trở về vẫn là thiếu niên Bạch Thanh biểu thị

Không, ta muốn làm người có tiền!

P/s: Đã kịp tác giả
Mới nhất Chương 548: Mầm non lúc QQ

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 01: Trong mộng không biết thân là khách () Chương 02: Các thiếu nam thiếu nữ () Chương 03: Trong phòng ngủ truyền đến tiếng khóc mơ hồ () Chương 04: Trời sập () Chương 05: Bàn về món tiền đầu tiên thu hoạch phương pháp () Chương 06: Thuyết phục phụ mẫu () Chương 07: Không có bao nhiêu thời gian () Chương 08: Trộm không thể tính trộm, người đọc sách chuyện, có thể tính trộm a () Chương 09: Bận rộn () Chương 10: Gia đình vở kịch khai mạc () Chương 11: Ngả bài () Chương 12: Trước chinh phục bọn hắn dạ dày () Chương 13: Còn là tiền có sức thuyết phục () Chương 14: Làm lão mụ lão sư () Chương 15: Oan gia quả nhiên đường hẹp () Chương 16: Lão mụ bộc phát () Chương 17: Nhân sinh chiến đấu sắp bắt đầu () Chương 18: Khai trương rồi () Chương 19: Nhiệt tiêu () Chương 20: Khởi đầu tốt đẹp () Chương 21: () Chương 22: Trăm mối vẫn không có cách giải () Chương 23: Kéo dài nóng nảy () Chương 24: Nghịch thiên thu nhập () Chương 25: Lúc này lúc đó () Chương 26: Gặp lại Tần Điềm () Chương 27: Nên đi đi học () Chương 28: Ta Hồ Hán Tam lại trở về á! () Chương 29: Tâm mệt mỏi (cầu đề cử cất giữ) () Chương 30: Nhân sinh khắp nơi là gian khổ () Chương 31: Kéo khổ lực đến () Chương 32: Ta không làm liếm chó thật nhiều năm () Chương 33: Ngươi được ngươi lên a () Chương 34: Ta lên liền ta lên () Chương 35: Người đỏ thị phi nhiều () Chương 36: Trợn mắt oán tất báo () Chương 37: Sợ! () Chương 38: Tài đại khí thô () Chương 39: Tìm tới cửa () Chương 40: Miệng pháo () Chương 41: Tâm kết cuối cùng () Chương 42: Lão ba cũng khai trương rồi () Chương 43: Lão ba thành công () Chương 44: Cha mẹ, nhanh, kiếm tiền! () Chương 45: Mục tiêu của chúng ta là xưng bá toàn thành phố () Chương 46: Bức thành nhà tư bản tiết tấu () Chương 47: Giận chọc (cầu cất giữ cầu đề cử) () Chương 48: Chỉ có sáo lộ được lòng người () Chương 49: 98 năm nhạc khí hành () Chương 50: Học sinh chuyển trường () Chương 51: Không đơn giản Mao muội () Chương 52: Chiến đấu dân tộc quả nhiên danh bất hư truyền () Chương 53: Không được () Chương 54: Tô Tĩnh phiền phức () Chương 55: Trượng nghĩa viện thủ () Chương 56: Mỹ nữ đặc quyền () Chương 57: Đối thủ cạnh tranh xuất hiện () Chương 58: Dò xét () Chương 59: Đi hướng thế giới nướng tinh bột mì () Chương 60: Tình cảnh bi thảm () Chương 61: Trương Phương lòng trắc ẩn () Chương 62: Cuối kỳ đến () Chương 63: Nhàm chán trò đùa trẻ con () Chương 64: Nghịch tập học cặn bã () Chương 65: Trời sinh diễn viên () Chương 66: Nghịch tập nghịch tập lại nghịch tập () Chương 67: Vật lý ngạnh () Chương 68: Mao muội đặc thù yêu thích () Chương 69: Phòng ngừa chu đáo () Chương 70: Con đường tương lai () Chương 71: Cơ hội báo thù () Chương 72: Một cuống họng uy lực () Chương 73: Báo thù rửa hận () Chương 74: Tiểu phú một bút () Chương 75: Có tiền không tiêu vương bát đản () Chương 76: Thiên tai () Chương 77: Chó ngáp phải ruồi lấy cớ () Chương 78: Quy mô hóa trước công tác chuẩn bị () Chương 79: Gặp nạn () Chương 80: Cứu người () Chương 81: Phấn đấu quên mình () Chương 82: Bạch Thanh hi sinh () Chương 83: Mở rộng quy mô () Chương 84: Học kỳ mới bắt đầu () Chương 85: Khởi đầu mới () Chương 86: Tiết mục nghệ thuật () Chương 87: Thắng ngay từ trận đầu () Chương 88: Đến từ Mao muội bắt chuyện () Chương 89: Thiếu nữ oán niệm () Chương 90: Thiếu nữ vòng khắp nơi là hữu nghị cùng khói lửa () Chương 91: Vui cùng sầu () Chương 92: Người không tùy tiện uổng tuổi trẻ () Chương 93: Nhi tử quá ưu tú cũng là một loại đau () Chương 94: Năm mao thực phẩm là cái đại thị trường () Chương 95: Vô xảo bất thành thư () Chương 96: Không cẩn thận lại làm cái bát quái () Chương 97: Mọi nhà có nỗi khó xử riêng () Chương 98: Anh hùng phía sau máu cùng nước mắt () Chương 99: Cãi lộn () Chương 100: Gây sự Tô Tĩnh () Chương 101: Lưu tóc dài đẹp mắt () Chương 102: Nam thanh niên dùng tiền không đau lòng () Chương 103: Tần Điềm buồn rầu () Chương 104: Hoạn nạn thấy chân tình () Chương 105: Tô Tĩnh ngoài ý muốn () Chương 106: Tần Điềm chủ động đáp lời () Chương 107: Ta cũng thật tò mò () Chương 108: Bạch Thanh biểu diễn () Chương 109: Mỹ nữ phó hiệu trưởng chú ý () Chương 110: Đến cái hung ác () Chương 111: Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi () Chương 112: Bạch phú mỹ () Chương 113: Ngoài ý liệu tay bass () Chương 114: Huyết Hồng Mân Côi () Chương 115: Thống khoái () Chương 116: Không hiểu phong tình () Chương 117: Cải biến vận mệnh quỹ tích () Chương 118: Người tuổi trẻ tâm tư ngươi đừng đoán () Chương 119: Gặp lại () Chương 120: Bạch Thanh đề nghị () Chương 121: Dàn nhạc cứ như vậy thành lập () Chương 122: Bạch Thanh ác thú vị () Chương 123: Một màn quỷ dị () Chương 124: Có ít người quang mang chú định che không được () Chương 125: Ân cần Tô Tĩnh () Chương 126: Chỉ đợi xuất phát () Chương 127: Tô Tĩnh dũng cảm () Chương 128: Lo được lo mất () Chương 129: Cứ như vậy cùng một chỗ () Chương 130: Đáng ghét cẩu nam nữ () Chương 131: Đơn giản yêu () Chương 132: Không có đánh nhau () Chương 133: Lập tức gọi ngươi ba ba () Chương 134: Phương hiệu trưởng hắc lịch sử () Chương 135: Đây mới gọi là biểu diễn () Chương 136: Oanh động toàn trường () Chương 137: Trí thanh xuân () Chương 138: Ngoài ý liệu người tới () Chương 139: Ký kết lý do () Chương 140: Tú ân ái cái gì, quá đáng ghét () Chương 141: Lần này nổi danh () Chương 142: Tuổi trẻ tâm chung quy hướng tới phương xa () Chương 143: Nhất định phải thành công () Chương 144: Nhặt được bảo () Chương 145: Bày sự thật giảng đạo lý () Chương 146: Nói làm liền làm () Chương 147: Quý hiếm () Chương 148: Đã định nhà máy () Chương 149: Việc lớn việc nhỏ () Chương 150: Hưng sư vấn tội () Chương 151: Mang Tô Tĩnh tập luyện () Chương 152: Cô nàng còn có thể dạng này ngâm () Chương 153: Hiện trường sáng tác () Chương 154: Linh quang lóe lên () Chương 155: Khoe khoang cùng ghen tị () Chương 156: Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển () Chương 157: Chế tác thành công () Chương 158: Xuất sư bất lợi () Chương 159: Bị chinh phục Phương Uẩn () Chương 160: Thất sủng () Chương 161: Hình người hung thú () Chương 162: Không bị người đố kị là tầm thường () Chương 163: Phong hồi lộ chuyển () Chương 164: Vốn liếng thị trường không có nhà từ thiện () Chương 165: Bán () Chương 166: Phương Uẩn kết () Chương 167: Tiền tới tay () Chương 168: Gặp phải phiền phức () Chương 169: Tiểu quỷ khó chơi () Chương 170: Tác chiến bắt đầu () Chương 171: Ma huyễn chủ nghĩa hiện thực vở kịch () Chương 172: Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người () Chương 173: Lại bổ một đao () Chương 174: Đá trên miếng sắt () Chương 175: Không phải không báo, thời điểm chưa tới () Chương 176: Chó cắn chó () Chương 177: Có tiền thật tốt () Chương 178: Làm khách Bạch gia () Chương 179: Trương Phương vui vẻ () Chương 180: Tuổi trẻ thật tốt () Chương 181: Sinh nhật tụ hội () Chương 182: Ghen ghét ngọn lửa nhỏ càng đốt càng thịnh () Chương 183: Ngại mệt mỏi () Chương 184: Dự cảm bất tường () Chương 185: Đây là một cái có hương vị chương tiết () Chương 186: Tần Điềm túc địch () Chương 187: Có giá trị không nhỏ () Chương 188: Tô Tĩnh đề nghị () Chương 189: Không kham nổi lưới () Chương 190: Tiểu bạch máy tính lớp học nhập học rồi () Chương 191: Trong lúc vô tình phát hiện một đầu cơ hội buôn bán () Chương 192: Muốn phát, mở quán net () Chương 193: Tiến triển thuận lợi () Chương 194: Xuất phát () Chương 195: Trên đường () Chương 196: Suy nghĩ nhiều () Chương 197: Diễn tập () Chương 198: Đăng tràng đếm ngược () Chương 199: Ngu xuẩn () Chương 200: Chiến đấu thiếu nữ chưa từng dây dưa dài dòng () Chương 201: Hơi kém đánh nhau () Chương 202: Đại minh tinh hiếu kỳ () Chương 203: Kinh diễm () Chương 204: Chinh phục toàn trường () Chương 205: Bánh trái thơm ngon () Chương 206: Phân tiền cái gì, vui vẻ nhất () Chương 207: Lên truyền thông rồi () Chương 208: Mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta xài tiền bậy bạ () Chương 209: Ta lão Bạch nhà cũng ra lên ti vi người () Chương 210: Bí mật nhỏ () Chương 211: Thu album () Chương 212: Vất vả thu () Chương 213: Rực rỡ hẳn lên lạt điều nhà máy () Chương 214: Tiêu thụ làm vua () Chương 215: Trung lão niên tiêu thụ đoàn đội () Chương 216: Bày sự thật, giảng đạo lý () Chương 217: Học vô tiền hậu, người thành đạt sư phụ () Chương 218: Thanh danh vang dội () Chương 219: Trong lớp nổi danh người rồi () Chương 220: Tô Tĩnh lo lắng () Chương 221: Không điên cuồng, liền già () Chương 222: Tất cả mọi người ghen tị hỏng () Chương 223: Náo chia tay () Chương 224: Ngươi nhìn ta được sao () Chương 225: Cự tuyệt
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN