Trường Sinh 10 Ức Năm, Cẩu Thành Tiên Đế Lại Ra Khỏi Núi Miễn phí

Trường Sinh 10 Ức Năm, Cẩu Thành Tiên Đế Lại Ra Khỏi Núi

Tác giả:

Đào Hoa Chi Hạ

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 443

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 7 người đánh giá.

5.9

Đánh giá truyện

(bình đạm thường ngày + cẩu đến thiên hoang địa lão + không phải sảng văn, không trang bức, không đánh mặt + hệ thống + chư thiên khí vận đại đĩa quay + tông môn dưỡng thành, linh sủng, đồ đệ... )

Tần Thú đầu thai đến tu chân thế giới, trong đầu nhiều một cái « chư thiên khí vận đại đĩa quay », mỗi ngày có thể điểm kích rút thưởng một lần.

Nhưng mà, liên tiếp 59 năm « cảm ơn chiếu cố » để Tần Thú sinh lòng tuyệt vọng.

Rốt cục, tại Tần Thú 60 tuổi, sắp kết thúc cuộc đời thời điểm, quất trúng "Chư thiên khí vận đại lễ bao" !

« hỗn độn linh căn: Chư thiên vạn giới cửu đại tiên phẩm cấp linh căn một trong, có thể tu luyện thế gian tất cả thuộc tính linh khí, cũng đem chuyển hóa làm hỗn độn linh lực »

« Tiên Đế mệnh cách: Có được Tiên Đế quang hoàn, đại khí vận bao phủ, gia tăng cảm ngộ điểm, thiên tư tuyệt đỉnh, ngộ tính max cấp, ban thưởng chư thiên vạn giới công pháp chí cao "Hỗn độn tiên kinh" »

« đại hoàn tiên đan: Tái tạo đạo cốt, ký kết thần thai »

« hỗn độn trứng vàng: Có thể đản sinh ra hỗn độn cự thú, trở thành kí chủ bạn sinh tiên thú! »

... .

"Trường Sinh, ta muốn Trường Sinh "

Trong tu tiên giới nguy hiểm trùng điệp, Tần Thú không cần trang bức đánh mặt, chỉ cần Cẩu Đạo Trường Sinh, cho nên Tần Thú một mực cẩu 10 ức năm, xuất thế tức vô địch.

...

Cảnh giới: Luyện khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Động Hư, Hợp Thể, Độ Kiếp, Đại Thừa... . . .

Mới nhất Chương 443: Tiên Quân hậu duệ

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 260: Tiểu Bàn tỷ! Thu lễ vật! () Chương 261: Huyền Vũ tiên giáp! Tiểu Bàn đào ao! () Chương 318: Ban đêm bên dưới ngao du () Chương 317: Chém giết Huyết Tôn () Chương 150: Sư phó, ta gả cho ngươi có được hay không? Tuyết sắc, bóng đêm, hồng y. . . . () Chương 149: Ôn Tình tái tạo Kim Đan! Đổi Thiên Bảo dù! () Chương 1: Rút 5 năm « cảm ơn chiếu cố » () Chương 2: Là con thỏ trước dẫn dụ ta () Chương 3: Sư phó chết rồi, sư huynh chết rồi, sư tỷ đi. . . . () Chương 4: Chư thiên khí vận đại lễ bao! Đại hoàn tiên đan! () Chương 5: 10 đại linh căn tề tu! Luyện khí 1 tầng! () Chương 6: Khí vận cá chép () Chương 7: Thánh quang cục cưng giáp! 1000 khối linh thạch cực phẩm! () Chương 8: Luyện khí 9 tầng đại viên mãn () Chương 9: Độ lôi kiếp! Trúc Cơ cảnh! () Chương 10: Linh Hư kiếm! Thái Hư Huyễn Linh kiếm quyết! Đào ao nước! () Chương 11: Sinh nhật đại lễ bao! Bàn Đào Thụ mầm non! () Chương 12: Gặp lại thỏ đen! () Chương 13: Trận pháp oai () Chương 14: Tô Hàn chết rồi? (cầu cất giữ) () Chương 15: Thu đồ () Chương 16: Ban tên cho "Trường Sinh" ! Thu đồ đại lễ bao! () Chương 17: Ngươi thiên phú, cùng vi sư đại sư huynh có liều mạng! () Chương 18: Dị thế liều tịch tịch! Trường Sinh rốt cục luyện khí thành công! () Chương 19: Tà tu mai phẩm! Độ kim đan kiếp! () Chương 20: Hỗn Độn Kim Đan! Ôn Tình! () Chương 21: Có thể nghe thấy cá chép nói chuyện () Chương 22: Siêu cấp Kim Đan đại lễ bao! () Chương 23: Cột hảo hữu! 1000 năm thọ mệnh! () Chương 24: A a a, ta tiểu sư bá, đơn giản quá giàu có cay () Chương 25: Tuyệt thế tiên khí, Tru Tiên cổ kiếm! () Chương 26: Lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm ý! Xuống núi thế sư Phó sư huynh báo thù! () Chương 27: Toàn bao! () Chương 28: Kim gia, Kim Đan thịnh yến! () Chương 29: Chư vị, gặp lại tức là hữu duyên, ta mời mọi người ăn tiệc! () Chương 30: Xong chuyện phủi áo đi () Chương 31: Ta chỉ là hơi xuất thủ, hắn liền treo! () Chương 32: Luyện đan! Cực phẩm đan dược! () Chương 33: Luyện đan cũng có tân thủ bảo hộ kỳ? () Chương 34: Vị thứ hai đồ nhi! Lễ bái sư! () Chương 35: Ôn Tình Trúc Cơ! Thượng cổ luyện đan thuật! () Chương 36: Kim Linh đan! Tam phẩm luyện đan sư! () Chương 37: Ngưu ăn cỏ, thỏ ăn cỏ, ăn đều là Tụ Linh thảo () Chương 38: Ngọa tào, địch tập? Chạy mau đường. . . () Chương 39: Nhặt được một cái tiểu phì nữu, xấu manh xấu manh! () Chương 40: Cơm khô giới đệ nhất nhân! ! ! () Chương 41: Bị kinh sợ thỏ đen cùng Tiểu Bàn () Chương 42: Trường Sinh khóc, mông trâu cỗ bị cắn. . . . . () Chương 43: Vị thứ ba đồ nhi, Nhất Cam! () Chương 44: Nhất Cam sẽ biết chữ () Chương 45: Như thế nào Kim Đan? Luyện Huyết tông xâm phạm! () Chương 46: Ta là Hóa Thần đại năng, ta làm sao không biết? ? () Chương 47: Một trận mưa xuân, gọi lên ai đồng thú () Chương 48: Đại Mỹ Trúc Cơ! Cá chép đại lễ bao một phần! () Chương 49: Mặc Hà giao long! Tần Thú bạn sinh tiên thú! () Chương 50: Xi Vưu, ngươi ở đâu? Linh sủng phản bội chạy trốn! () Chương 51: Quỳ xuống, giúp một chút! () Chương 52: Các tiểu khả ái, nhanh đến quái thúc thúc miệng bên trong đến () Chương 53: Cẩm Lý Bảo Điển! Cá chép chi mộng! Hứa hẹn bảo châu! () Chương 54: Sư đồ tỷ thí! Sư phó, đại bảo đánh nga! () Chương 55: Ôn Tình phải xuống núi. . . () Chương 56: Sư phó cầu trường sinh, cũng cầu trường sinh, Trường Sinh, Bình An () Chương 57: Tuế nguyệt tĩnh tốt, mưa gió bình yên, Nhất Cam thế giới cũng rất đơn thuần. . . . () Chương 58: Thần kỳ đại hắc oa! Hướng tiên tổ hứa hẹn. . . . . () Chương 59: Tuần sơn () Chương 60: Gọi người () Chương 61: Tiểu Bàn Độ Kiếp, hóa hình! () Chương 62: Ngồi mà quan tuyết, tuyết không dám không rơi () Chương 63: Dương Thần xuất khiếu! Nhặt được một đứa bé! () Chương 64: Tứ Vô, Tiêu Tứ Vô () Chương 65: Đám người đều tại phá cảnh, chỉ có Trường Sinh thương tâm! Ráng chiều choáng nhiễm bên dưới tưởng niệm! () Chương 66: Hãm Tiên Kiếm, tuyệt thế tiên khí () Chương 67: Đại Hoang chỗ sâu lên kiếm ý, chúng sinh kinh ngạc! () Chương 68: Sữa thú! Trường Sinh tâm sự! Tôm! () Chương 69: Thượng cổ cất rượu bí thuật! Tam đại kiếm tu đều tới! () Chương 70: Ba vị Hóa Thần đại năng! Liền đây. . . . . ? ? ? () Chương 71: Một kiếm một cái! Nữ nhân, mơ tưởng loạn ta đạo tâm! Cưỡi tại Yêu Hoàng trên mặt một trận chuyển vận! () Chương 72: Tứ Vô ba tuổi! Ô Quy sơn tứ tiện khách! () Chương 73: Đại Mỹ, non nhanh hứa hẹn, đem nga sư phó dép lê biến đi! () Chương 74: Sản xuất ngộ đạo rượu () Chương 75: Nguyên Anh đan! Rượu nho! Tứ Vô muốn tu luyện! () Chương 76: Vị thứ tư đồ nhi, Tiêu Tứ Vô! () Chương 77: Nguyên Anh tầng hai! Tứ Vô, non tới nha! () Chương 78: Lục thức Tuệ Tâm thảo! Tứ Vô Trúc Cơ! () Chương 79: Phong hoa tuyệt đại Tiêu Tứ Vô! Tứ Vô, non biết sai không? () Chương 80: Tiêu Tứ Vô: Hắc hắc, sư phó, ngài có dám áp chế cùng cảnh, chúng ta sư đồ so chiêu một chút? () Chương 81: Linh thạch chỉ là một con số! Không tốt rồi, Nhất Cam cùng yêu quái đánh lên rồi! () Chương 82: Tương vừng sơn 13 yêu! Song dực ngân sư! Nhất Cam độc chiến bầy yêu! () Chương 83: Khế ước thú, song dực ngân sư! () Chương 84: Tinh nghi ngờ chi quang! Chu Tước vệ phó đô thống Chu Bân! () Chương 85: Xếp đặt yến hội, ba ngày ba đêm! () Chương 86: Nhất Cam, trở thành Kim Đan đại lão! () Chương 87: Tối nay, Nhất Cam là Ô Quy sơn bên trên nhất đẹp thằng nhóc! () Chương 88: Thiên sứ lưu quang chùy, Nhất Cam lễ vật! () Chương 89: Một khi ngộ đạo, đắc chứng Kim Đan () Chương 90: Kết cái Kim Đan ngươi bày cái gì yến hội a? Bay cao cao! () Chương 91: Tinh thần dưới, hăng hái Tiêu Tứ Vô! () Chương 92: Thất tinh thiên châu rượu! Ôn Tình tình hình gần đây! () Chương 93: Liên phá thất cảnh! Tiêu Tứ Vô xuống núi! () Chương 94: Năm ngoái hôm nay trong núi này, đào mặt người hoa tôn nhau lên đỏ! () Chương 95: 1 ức linh thạch cực phẩm, xem như phục quốc phí tổn! () Chương 96: 30 trượng tiểu thấp cự nhân! Ôn Tình đạo cơ phá toái! () Chương 97: Ôn Tình nhập ma! Tiêu Huyền gửi thư! () Chương 98: Nghịch đồ bản đồ! A thối thối thối. . . . . () Chương 99: Tinh quang cùng tuyết sắc xen lẫn, loại thứ ba tuyệt sắc. . . () Chương 100: Nguyên Anh tầng chín đại viên mãn! Trăm tuổi sinh nhật đại lễ bao! () Chương 101: Cửu cửu linh dịch! Nhất Cam, nhanh đến trong nồi đến! () Chương 102: Thần khí Tiểu Bàn! Làm cho người hoảng sợ Nhất Cam! () Chương 103: Luyện hóa Đại Lực Thần hoàn! () Chương 104: Quy tiên nhân! Thiên Thọ thần thạch! () Chương 105: Không thể đồng ý lại đoạt cũng không muộn () Chương 106: Hiếm thấy phế thể! Vạn năm trước thiếu niên kia! () Chương 107: Nhà này người —— tốt xa hoa a! () Chương 108: Bên ngoài thế giới rất đặc sắc! Đoạt Đại Bảo cây trúc? () Chương 109: Ma quân yểu yểu () Chương 110: Hóa Thần cảnh, phân thân thể! () Chương 111: Toàn điêu yến! () Chương 112: 5000 năm thọ nguyên! Ôn Tình kết ma đan, Kim Đan tầng chín! () Chương 113: Hoàng Tuyền kiếm ý đại viên mãn! Liệt diễm Chu Cáp đến viện binh! () Chương 114: Nhất Cam một tay bắt Thôn Vân mãng! Ôn Tình viễn phó Linh châu báo thù! () Chương 115: Ôn Tình báo huyết cừu! Hóa Thần tầng hai! Ôn Tình bị bắt. . . . () Chương 116: Thiên Tru đài, Phong Ma đinh! Sư tôn đến. . . . . () Chương 117: Sư tôn đến mang ngươi về nhà! Một bước giết một người, quét sạch tứ phương! () Chương 118: Bất tài tử tôn làm hại ta a! Ta không phải người lương thiện, người tổn thương tất tru! Diệt tông. . . () Chương 119: Lạc Thủy tông, Lạc Tâm Nhi! Lạc Linh Tố! () Chương 120: Đây người thế nào dạng này lặc, có tiền khó lường a? () Chương 121: Ôn Tình cố hương! Viết một phong thư! () Chương 122: Ngỗng sư tỷ cho ngỗng viết thư rồi! () Chương 123: Nửa biểu nhân tài! Ngươi có hay không cảm thấy nam nhân kia soái ta có chút quá phận a? () Chương 124: Khá lắm. . . () Chương 125: Cốt tướng sinh chán ghét chi thuật! Bỏ ra lý trí không nói. . . . () Chương 126: Tần Thú: Ta là Hóa Thần đại năng! Ôn Tình: Sư phụ ta thật là Hóa Thần đại năng lặc! () Chương 129: Đến từ sư tỷ băng đường hồ lô! Ăn không hết đồ ăn vặt! () Chương 130: Truyện cổ tích. . . . . () Chương 127: Chân dung! () Chương 128: Nghịch đồ a! Ngỗng sư tỷ trở về... () Chương 133: Chứng đạo Nguyên Anh! Lấy Tiêu Huyền chi danh Chính Thế! () Chương 132: Tiểu Bàn Độ Kiếp Kim Đan! Cửu kiếp độ tiên khúc! () Chương 131: Giăng đèn kết hoa tiệc rượu! Sinh mệnh dược dịch! () Chương 135: Nhất Cam lạc đường. . . . . ! Khoáng bá! () Chương 134: Nhất Cam cưỡi gấu trúc xuống núi. . . () Chương 144: Hứa hẹn bảo châu còn có thể dạng này dùng? () Chương 143: Biến đến Nhất Cam bên người đi! Đại Mỹ mẫn cảm tâm tư! Trên đời này tốt nhất Đại Mỹ. . . () Chương 138: Tiểu sư tỷ giá lâm! () Chương 137: Tiêu Huyền chém giết Tô Thiên cùng! Ngũ Hành Thiên sát trận! () Chương 136: Tuyệt Thiên đại hạp cốc, toàn diện khai chiến! () Chương 140: Hoàng Tuyền lão ma! Đại Bảo, có người khi dễ ngỗng, non nhanh đi đánh hắn! () Chương 139: Dũng mãnh như thần vô địch tiểu sư tỷ! Non nhóm bị ngỗng bao vây! () Chương 142: Để ta tiểu sư tỷ ăn cơm no! Đại thắng báo! Nhất Cam mang cho song phương rung động! () Chương 141: Hoàng Tuyền lão ma đi. . . ! Chín phần no bụng! () Chương 147: Hóa Thần bốn tầng! Giảng nghĩa khí 13 yêu! () Chương 148: Vĩ đại ma quân đại nhân () Chương 145: Địch nhân muốn hỏng mất. . . () Chương 146: Đại Mỹ Độ Kiếp Kim Đan! Lục Tiên Kiếm! () Chương 151: Cứu Nam Cung Lưu Ly! Chém giết lục dục Ma Hạt! () Chương 152: Vũ hóa kiếm tâm! Lĩnh ngộ vũ hóa kiếm ý! Kiếm ý đệ nhị trọng cảnh giới: Kiếm ý hóa hình! () Chương 153: Tiểu Bạch () Chương 154: Chiến sủng: U Minh Bạch Hổ! () Chương 155: Chiến sủng khế ước thú! Cùng Kỳ bảo điển! () Chương 156: Mộc điêu, 4 cái đồ nhi () Chương 157: Ôn Tình nhặt được một cái màu trắng tiểu lão hổ. . . . . () Chương 158: Tiểu Bàn cái này tên khốn kiếp () Chương 159: Thiên Thọ đan! Tiêu Huyền xưng đế! () Chương 160: Tiên sủng đại lễ bao! Yêu Hoàng Tuyết Nguyệt Thanh vào Động Hư cảnh! () Chương 161: Tuyết Nguyệt Thanh muốn tiến đánh 10 vạn Đại Hoang? Thanh sam Vân An Nhiên. . . . () Chương 162: Nhân yêu chiến sủng! () Chương 163: Cái chăn tay cầm bóp đại yêu hoàng. . . () Chương 164: Kết bái. . . . . Khác họ thân huynh đệ! () Chương 165: Vân An Nhiên đột phá! Nhất Cam trở về! () Chương 166: Đánh đập Tiểu Bàn! Nhất Cam thổ vị lời tâm tình. . . () Chương 167: Tiểu Bàn hứa hẹn, Tứ Vô mau tới cứu mình. . . . . () Chương 168: Thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh () Chương 169: Hóa Thần tám tầng! Vân An Nhiên mời Tần Thú thám hiểm! Liệt diễm Thần Quân! () Chương 170: Chém giết Liệt Diễm Thần Quân! Chế tác hoa đào bánh! () Chương 171: Trường Sinh thất tình. . . . ! Ôn Tình chứng đạo Nguyên Anh! Thanh Thủy Huyền Thiên chuông! () Chương 172: Hắc Thố kết Kim Đan, tiểu Hắc bàn tử! Long Hổ Ngọc Như Ý! () Chương 173: Nam Cung Lưu Ly ngộ đạo, Hóa Thần tầng năm, kiếm ý đại viên mãn! () Chương 174: Hoa đào vẫn như cũ, thiếu niên trở về. . . () Chương 175: Nga đều đã mập hết có thuốc chữa, vì cái gì không thể ăn? () Chương 176: Để cho người ta cảm động đại sư huynh. . . . ! Thu ý ấm lòng người! () Chương 177: Tiêu Huyền muốn mời Tần Thú xuống núi. . . ! Đại heo nói có, tiểu trư nói không có! () Chương 178: Tiên thiên hồn phách không được đầy đủ! Bát Nhã canh! () Chương 179: Đêm hôm ấy, ta động tình! () Chương 180: Bên ngoài thế giới quá nguy hiểm! Hóa Thần tầng chín! Quả cầu tuyết. . . . . () Chương 181: Khói lửa! Cây hoa đào bên dưới ta từ tâm. . . . . () Chương 182: Ba ngày ba đêm! Nga sư phó bị người đánh khóc! () Chương 228: Tiêu Huyền thiếu ta 2 ức linh thạch! () Chương 183: Độ Kiếp Động Hư! Động Hư đại lễ bao! () Chương 184: Pháp tắc chi hải, lôi đình pháp tắc! () Chương 185: Đến lúc đó vi sư thông gia gặp nhau đến! () Chương 186: Ký danh sư nương! () Chương 187: Cái này lão a di, rất nhuận! () Chương 188: Vì Nam Cung Lưu Ly vẽ tranh! Mặc Nhiễm Thần Quân cùng tím huyên Thần Quân xuất quan! () Chương 189: Ma quân. . . . . Nhuận sao? () Chương 190: Ma quân mưu đồ! Mưa gió nổi lên sơn Mãn Lâu! () Chương 191: Chu Tước Niết Bàn đại trận! Bát phương địch đến! () Chương 192: Thiên Ma điện, Độc Cô Kiếm! () Chương 193: Thiên Vũ lão hoàng chủ hàng lâm, Tuyết Nguyệt Thanh xuất thủ! () Chương 194: Thất lạc nhiều năm thân sư tôn. . . . ! Thiên Ma điện lão điện chủ xuất thủ! () Chương 195: "Bác Khuyển" tà thú! Manh Manh thú xuất kích. . . () Chương 196: Tà linh Khốn Long Trận! Hồn Vực câu hồn dùng! () Chương 197: Đánh hồn roi! Các tiểu khả ái, các ngươi gọi a, gọi càng lớn tiếng ta càng hưng phấn a. . . . () Chương 198: Tiếng đàn loạn thế, đại sát tứ phương! () Chương 199: Tiêu Huyền nhập hóa thần! Cầu vồng, gọi hồ cá. . . () Chương 200: Đề thơ! Đăng Tiên lâu! () Chương 201: Đồ nàng dâu, lễ gặp mặt! () Chương 202: Học tập trận pháp, cấp sáu huyền trận sư! () Chương 203: Trận pháp thành! Lục phẩm Phá Hư đan! () Chương 204: Kiếm khí ba ngày không thôi, kiếm ý hóa hình! () Chương 205: Ô Quy sơn bên trên giang hồ phân tranh. . . () Chương 206: Thời gian chậm rãi. . . . . () Chương 207: Động Hư ba tầng! Nhất Cam Hóa Thần! () Chương 208: Tình cảnh kịch: Dương Quá Tiểu Long Nữ đại chiến Kim Luân Pháp Vương. . . . () Chương 209: Cay con mắt biểu diễn! Ngũ Hành Kỳ! () Chương 210: Gia cường phiên bản Ngũ Hành phòng ngự đại trận! Chu Hiển Thánh! () Chương 211: Mặc cho ngươi kiếm khí đầy trời, ta từ lù lù bất động! () Chương 212: Chu Hiển Thánh thất bại. . . . () Chương 213: Tự bế Chu Hiển Thánh. . . . () Chương 214: Tan Hư Đan! () Chương 215: Vạn thế kinh quyển! Không nhặt của rơi tinh thần. . . () Chương 216: Nhất Cam ngươi đi ra, sư phụ giúp ngươi đánh nàng một trận! Học tập khiến cho ta khoái hoạt. . . . () Chương 217: Lược, mộc trâm. . . () Chương 218: Sư nương, non người còn trách tốt lặc! () Chương 219: Ôn Tình kết hôn thiệp mời! () Chương 220: Cho sư tỷ mang lễ vật!
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN