Trường Sinh Theo Cưới Vợ Bắt Đầu Miễn phí

Trường Sinh Theo Cưới Vợ Bắt Đầu

Tác giả:

Hỉ Ái Cật Hoàng Qua

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp

Tình trạng:

Đang ra - Chương 384

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 8 người đánh giá.

8.3

Đánh giá truyện

Xuyên qua đến tiên hiệp thế giới, Thẩm Bình như giẫm trên băng mỏng tu hành hơn hai mươi năm, có thể không có Kim Thủ Chỉ, hắn tư chất phổ thông, tu vi tiến triển chậm chạp.

Thẳng đến dự định triệt để nằm ngửa, cưới một môn thê tử sau, mới ngạc nhiên phát hiện bản thân mở ra tiên hiệp thế giới phương thức có chút không đúng!

Mới nhất Chương 384: Có hay không phần này tâm (2)

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 312: Các tộc thiên kiêu (2) () Chương 312: Các tộc thiên kiêu (1) () Chương 311: Thảm liệt cùng chuẩn bị ở sau (2) () Chương 311: Thảm liệt cùng chuẩn bị ở sau (1) () Chương 01: Nhận mệnh cưới vợ () Chương 02: Đột phá () Chương 03: Đan sư bái phỏng () Chương 04: Ngoài ý muốn tin tức () Chương 05: Này cấp cầm chắc lấy (cầu cất giữ) () Chương 06: Người trong đồng đạo () Chương 07: Đưa tới cửa () Chương 08: Đạo lữ () Chương 09: Linh căn đột phá (cầu cất giữ) () Chương 10: Lá gan quá nhỏ () Chương 11: Một khối thuê chung thôi (cầu cất giữ) () Chương 12: Tao ngộ theo đuôi () Chương 13: Luyện Khí trung kỳ () Chương 14: Không mướn được () Chương 15: Chuyện nhỏ không nhỏ () Chương 16: Liễu ám hoa minh () Chương 17: Đổi a () Chương 18: Hựu Nhất Xuân () Chương 19: Lựa chọn () Chương 20: Tin tức xấu () Chương 21: Dọn nhà () Chương 22: Lúc này không giống ngày xưa () Chương 23: Thi Đấu Hết Mình () Chương 24: Linh căn lại đột phá () Chương 25: Động tác điểm nhỏ () Chương 26: Thê tử biến hóa () Chương 27: Cực hạn khoái hoạt (cầu đuổi theo độc) () Chương 28: Quá đáng sợ () Chương 29: Luyện Khí tầng năm () Chương 30: Trần chưởng quỹ làm mai mối () Chương 31: Các phương diện đều thích hợp () Chương 32: Nhị giai Phù Sư () Chương 33: Tâm huyết dâng trào () Chương 34: Quả quyết cự tuyệt () Chương 35: Không thể phiêu () Chương 36: Rất thẳng thắn () Chương 37: Cao tầng bê bối () Chương 38: Xuân đầy vườn hoa () Chương 39: Lần này thực không trả nổi () Chương 40: Giải trừ khế ước () Chương 41: Ngươi tâm lớn bao nhiêu () Chương 42: Hàng xóm nguy cơ () Chương 43: Lớn lối như thế () Chương 44: Không muốn lại nghe () Chương 45: Chờ không nổi () Chương 46: Làm việc tốt thường gian nan () Chương 47: Không giống thường nhân () Chương 48: Tổ truyền bí thuật () Chương 49: Đạt được ước muốn () Chương 50: Luyện Khí tầng sáu () Chương 51: Trúc Cơ mời () Chương 52: Hứa hẹn không đơn giản () Chương 53: Chỉ là uống một chén linh tửu () Chương 54: Người tới () Chương 55: Cái gọi là kinh hỉ () Chương 56: Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy (vì minh chủ 1210 dương thư hữu tăng thêm) () Chương 57: Dự lễ Đan Hà () Chương 58: Đang nhìn tử vật () Chương 59: Truy cứu tới cùng () Chương 60: Hai con đường () Chương 61: Ổn () Chương 62: Lôi đình xuất thủ () Chương 63: Càng ưa thích Thẩm phù sư () Chương 64: Luyện Khí bảy tầng () Chương 65: Lực lượng () Chương 66: Trở thành khách khanh () Chương 67: Chung quy phải thử một chút () Chương 68: Trúc Cơ thần thức () Chương 69: Không giống bình thường () Chương 70: Ngân quang lóng lánh () Chương 71: Hảo tửu () Chương 72: Di tích động phủ () Chương 73: Đạo lữ thú vị () Chương 74: Quá tham lam () Chương 75: Luyện Khí tầng tám () Chương 76: Chỉ có hai năm (1) () Chương 76: Chỉ có hai năm (2) () Chương 77: Kim quang! Kim quang lập lòe () Chương 78: Phù Quang Luân Hải () Chương 79: Huyết sắc thương khung () Chương 80: Khi nào có thể đi () Chương 81: Nhị giai khôi lỗi chế thành () Chương 82: Tiên đạo vô tình () Chương 83: Yên lặng rời khỏi () Chương 84: Càng sống càng nhát gan () Chương 85: Thanh Dương thành () Chương 87 () Chương 87: Kim sắc khung biến hóa () Chương 88: Nhị đẳng khách khanh () Chương 89: Sinh hoạt không dễ () Chương 90: Cây táo ảnh tử () Chương 91: Luyện Khí tầng chín () Chương 92: Chuyện nhỏ như thế () Chương 93: Có nhân liền có quả () Chương 94: Không có lựa chọn () Chương 94: Hạng nhất khách khanh () Chương 95: Vu Yến đề nghị () Chương 96: Sùng khách khanh tiệc nhỏ () Chương 98: Linh tửu món ngon loạn nhân tâm () Chương 99: Thanh Dương thành thời tiết thay đổi () Chương 100: Trúc Cơ nội tình () Chương 101: Phàm nhân không thể tu hành () Chương 102: Đây chính là Xuân Mãn Uyển! () Chương 102: Đây chính là Xuân Mãn Uyển! () Chương 103: Luyện Khí viên mãn () Chương 104: Tư cách khảo hạch (1) () Chương 104: Tư cách khảo hạch (2) () Chương 105: Cung hỉ Thẩm đạo hữu () Chương 106: Kia phần vui sướng () Chương 107: Khen thưởng cùng đãi ngộ () Chương 108: Thê thiếp đột phá () Chương 109: Khảo hạch chờ đợi () Chương 110: Vẫn là cái tiểu cô nương () Chương 111: Thần thông chi uy () Chương 112: Trúc Cơ chuẩn bị () Chương 113: Ung dung Trúc Cơ () Chương 114: Hạch tâm tầng () Chương 115: Còn mời Thẩm đạo hữu giải hoặc () Chương 116: Trở về () Chương 117: Trúc Cơ thực lực () Chương 118: Công pháp và bình cảnh () Chương 119: Lại một vị ngân quang () Chương 120: Đưa một tòa tiểu viện () Chương 121: Thẩm phù sư cuối cùng phúc duyên () Chương 122: Chớ có trầm luân () Chương 123: Ta Trúc Cơ yến () Chương 124: Gặp hoặc không thấy () Chương 125: Kim Đan, ngươi nắm chắc không được () Chương 126: Phàm nhân làm sao tu hành () Chương 127: Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu () Chương 128: Phong phú cống hiến () Chương 129: Thu chân nhân phòng ngủ () Chương 130: Bùi Hỏa Vũ kinh động () Chương 131: Kia khỏa băng lãnh tâm ấm áp () Chương 132: Nguyên lai là loại công dụng này () Chương 133: Rơi vào hố bên trong () Chương 134: Bản Mệnh Thần Phù đột phá () Chương 135: Nguyên lai đơn giản như vậy () Chương 136: Muốn sống càng lâu () Chương 137: Nắm chắc ngay sau đó () Chương 138: Lại Vô Tiên khí () Chương 139: Ngươi không chịu nổi () Chương 140: Không phải đặc thù thể chất () Chương 141: Nan độ quá to lớn () Chương 142: Hoa văn phù triện chế thành () Chương 143: Khảo giáo () Chương 144: Không có sư đồ duyên phận () Chương 145: Bài ưu giải nan () Chương 146: Xuân Mãn Uyển mới bà mối () Chương 147: Ta có nhất pháp () Chương 148: Tự cầu phúc () Chương 149: Đôi bên cùng có lợi () Chương 150: Có phải hay không vô dụng () Chương 151: Đã lâu nhịp tim đập () Chương 152: Chân Bảo lầu nội tình () Chương 153: Trúc Cơ tầng ba () Chương 154: Thanh Dương thành biến cố () Chương 155: Có hay không rời khỏi () Chương 156: Dụng tâm lương khổ () Chương 157: Tòa thành này () Chương 158: Gặp lại, Ngụy Quốc () Chương 159: Như thế nào mới có thể thoát khỏi nhỏ yếu () Chương 160: Hoạ sát thân () Chương 161: Tại tuyến quên đi ưu phiền () Chương 162: Khó mà giải ưu () Chương 163: Đặc thù linh văn uy lực () Chương 164: Vân Nhai chân quân rời khỏi () Chương 165: Biến hóa () Chương 166: Chưa cải biến () Chương 167: Tình đầu ý hợp () Chương 168: Liên tục đột phá () Chương 169: Chân Bảo lầu thương nghị () Chương 170: Bọn ta quá lâu () Chương 171: Mở đầu () Chương 172: Đây chính là Phù Kinh uy lực! () Chương 173: Mới hạch tâm ngọc bài () Chương 174: Gặp lại Ngu Thanh Lăng () Chương 175: Bùi tiền bối xin tự trọng () Chương 176: Chớ có chú trọng bên ngoài () Chương 177: Thí Luyện Không Gian () Chương 178: Phù Thú đồ thần thông chi uy () Chương 179: Đây không phải là ta cực hạn () Chương 180: Ngươi phải thật tốt nắm chắc (minh chủ tăng thêm) () Chương 181: Thèm khóc () Chương 182: Đồ nhi a, có lòng tin là chuyện tốt () Chương 183: Bùi chân nhân tâm tư () Chương 184: Thể chất lại thuế biến () Chương 185: Đột phá cùng thiên phú () Chương 186: Ta chỗ muốn đi đạo () Chương 187: Chớ có nói đùa () Chương 188: Huyết Hải ngập trời () Chương 189: Không nên cảm thấy chuyện đương nhiên (1) () Chương 189: Không nên cảm thấy chuyện đương nhiên (2) () Chương 189: Không nên cảm thấy chuyện đương nhiên (3) () Chương 190: Ta chỉ muốn thoát khỏi thân thể này hư ảo (1) () Chương 190: Ta chỉ muốn thoát khỏi thân thể này hư ảo (2) () Chương 190: Ta chỉ muốn thoát khỏi thân thể này hư ảo (3) () Chương 191: Này chính là chuẩn bị cho ngươi y phục (1) () Chương 191: Này chính là chuẩn bị cho ngươi y phục (2) () Chương 191: Này chính là chuẩn bị cho ngươi y phục (3) () Chương 191: Này chính là chuẩn bị cho ngươi y phục (4) () Chương 192: Đột nhiên tăng mạnh (1) () Chương 192: Đột nhiên tăng mạnh (2) () Chương 192: Đột nhiên tăng mạnh (3) () Chương 193: Muốn lấy đại cục làm trọng (1) () Chương 193: Muốn lấy đại cục làm trọng (2) () Chương 193: Muốn lấy đại cục làm trọng (3) () Chương 194: Ngươi hấp dẫn nhất địa phương (1) () Chương 194: Ngươi hấp dẫn nhất địa phương (2) () Chương 194: Ngươi hấp dẫn nhất địa phương (3) () Chương 195: Mệnh Văn cùng lại một vị kim sắc () Chương 196: Không dám giảng đạo lý (1) () Chương 196: Không dám giảng đạo lý (2) () Chương 196: Không dám giảng đạo lý (3) () Chương 197: Vẫn là quá yếu (1) () Chương 197: Vẫn là quá yếu (2) () Chương 198: Vô pháp vãn hồi (1) () Chương 198: Vô pháp vãn hồi (2) () Chương 199: Ta không còn là ta (1) () Chương 199: Ta không còn là ta (2) () Chương 200: Cố nhân hòa ly chớ (1)
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN