Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ Miễn phí

Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ

Tác giả:

Phượng Phi Độc Vũ

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Ngược Đam Mỹ Đô Thị Huyền Huyễn Linh Dị

Tình trạng:

Full - Quyển 1 - Chương 117

Loại truyện:

Dịch

Đánh giá

Đã có 66 người đánh giá.

8.3

Đánh giá truyện

Thể loại: Hiện đại, bánh bao, huyền huyễn, ngọt, sủng, nhiều CP, HE
Editor: Song
CP: Địch Hạo - Tần Chí
Phối hợp diễn: Địch Húc (THất Thất), và thêm một số CP khác.

Trích đoạn:

Không thuật không thành đạo.

Xem xét từ nguồn gốc, khởi nguồn của đạo thuật chính là vu thuật. Nhưng cao thâm hơn, đa dạng hơn, và cũng có nhiều mặt chính thống hơn hẳn so với vu thuật. Đồng thời cũng vận dụng nhiều nguyên lý, có thể dùng khoa học giải thích hợp lý hơn so với vu thuật.

Chính vì thế đạo thuật phát triển hơn, nhiều chủng loại hơn, và có khả năng câu thông với các giới khác, là một phương pháp khống chế,  ảnh hưởng tới thế giới vật chất khách quan nhưng không hẳn có thể dùng mọi lý luận duy vật để phân tích.

"Lập tức tuân lệnh! Trừ tà!"
Mới nhất Quyển 1 - Chương 117

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Quyển 1 - Chương 1 () Quyển 1 - Chương 2 () Quyển 1 - Chương 3 () Quyển 1 - Chương 4 () Quyển 1 - Chương 5 () Quyển 1 - Chương 6 () Quyển 1 - Chương 7 () Quyển 1 - Chương 8 () Quyển 1 - Chương 9 () Quyển 1 - Chương 10 () Quyển 1 - Chương 11 () Quyển 1 - Chương 12 () Quyển 1 - Chương 13 () Quyển 1 - Chương 14 () Quyển 1 - Chương 15 () Quyển 1 - Chương 16 () Quyển 1 - Chương 17 () Quyển 1 - Chương 18 () Quyển 1 - Chương 19 () Quyển 1 - Chương 20 () Quyển 1 - Chương 21 () Quyển 1 - Chương 22 () Quyển 1 - Chương 23 () Quyển 1 - Chương 24 () Quyển 1 - Chương 25 () Quyển 1 - Chương 26 () Quyển 1 - Chương 27 () Quyển 1 - Chương 28 () Quyển 1 - Chương 29 () Quyển 1 - Chương 30 () Quyển 1 - Chương 31 () Quyển 1 - Chương 32 () Quyển 1 - Chương 33 () Quyển 1 - Chương 34 () Quyển 1 - Chương 35 () Quyển 1 - Chương 36 () Quyển 1 - Chương 37 () Quyển 1 - Chương 38 () Quyển 1 - Chương 39 () Quyển 1 - Chương 40 () Quyển 1 - Chương 41 () Quyển 1 - Chương 42 () Quyển 1 - Chương 43 () Quyển 1 - Chương 44 () Quyển 1 - Chương 45 () Quyển 1 - Chương 46 () Quyển 1 - Chương 47 () Quyển 1 - Chương 48 () Quyển 1 - Chương 49 () Quyển 1 - Chương 50 () Quyển 1 - Chương 51 () Quyển 1 - Chương 52 () Quyển 1 - Chương 53 () Quyển 1 - Chương 54 () Quyển 1 - Chương 55 () Quyển 1 - Chương 56 () Quyển 1 - Chương 57 () Quyển 1 - Chương 58 () Quyển 1 - Chương 59 () Quyển 1 - Chương 60 () Quyển 1 - Chương 61 () Quyển 1 - Chương 62 () Quyển 1 - Chương 63 () Quyển 1 - Chương 64 () Quyển 1 - Chương 65 () Quyển 1 - Chương 66 () Quyển 1 - Chương 67 () Quyển 1 - Chương 68 () Quyển 1 - Chương 69 () Quyển 1 - Chương 70 () Quyển 1 - Chương 71 () Quyển 1 - Chương 72 () Quyển 1 - Chương 73 () Quyển 1 - Chương 74 () Quyển 1 - Chương 75 () Quyển 1 - Chương 76 () Quyển 1 - Chương 77 () Quyển 1 - Chương 78 () Quyển 1 - Chương 79 () Quyển 1 - Chương 80 () Quyển 1 - Chương 81 () Quyển 1 - Chương 82 () Quyển 1 - Chương 83 () Quyển 1 - Chương 84 () Quyển 1 - Chương 85 () Quyển 1 - Chương 86 () Quyển 1 - Chương 87 () Quyển 1 - Chương 88 () Quyển 1 - Chương 89 () Quyển 1 - Chương 90 () Quyển 1 - Chương 91 () Quyển 1 - Chương 92 () Quyển 1 - Chương 93 () Quyển 1 - Chương 94 () Quyển 1 - Chương 95 () Quyển 1 - Chương 96 () Quyển 1 - Chương 97 () Quyển 1 - Chương 98 () Quyển 1 - Chương 99 () Quyển 1 - Chương 100 () Quyển 1 - Chương 101 () Quyển 1 - Chương 102 () Quyển 1 - Chương 103 () Quyển 1 - Chương 104 () Quyển 1 - Chương 105 () Quyển 1 - Chương 106 () Quyển 1 - Chương 107 () Quyển 1 - Chương 108 () Quyển 1 - Chương 109 () Quyển 1 - Chương 110 () Quyển 1 - Chương 111 () Quyển 1 - Chương 112 () Quyển 1 - Chương 113 () Quyển 1 - Chương 114 () Quyển 1 - Chương 115 () Quyển 1 - Chương 116 () Quyển 1 - Chương 117
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN