Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Convert Miễn phí

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Convert

Tác giả:

Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp Đô Thị

Tình trạng:

Đang ra - Chương 3171

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1484 người đánh giá.

9.2

Đánh giá truyện

Một ngày, Tống Thư Hàng ngoài ý muốn gia nhập một cái tiên hiệp chuunibyou thâm niên người bệnh giao lưu quần, bên trong quần hữu nhóm đều lấy 'Đạo hữu' tương xứng, quần thiếp đều là các loại Phủ chủ, Động chủ, Chân nhân, Thiên Sư.
Ngay cả chủ nhóm lạc đường chó cảnh đều xưng là đại yêu khuyển rời nhà trốn đi. Cả ngày nói chuyện là luyện đan, xông bí cảnh, luyện công kinh nghiệm cái gì. Đột nhiên có một ngày, lặn xuống nước hồi lâu hắn đột nhiên phát hiện...
Trong đám mỗi một cái quần viên, vậy mà toàn bộ là tu chân giả, có thể di sơn đảo hải, trường sinh ngàn năm cái chủng loại kia! A a a a, thế giới quan tại trong vòng một đêm hoàn toàn tan vỡ á!"
Mới nhất Chương 3171: Lần này hắn chỉ vì bản thân mà sống

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 2653: Đây là Bá Tống nhân sinh đẹp trai nhất thời điểm () Chương 2652: Ta tương lai bừng sáng () Chương 2651: Nhân tài thông báo tuyển dụng () Chương 2662: Quá nóng nảy! Nhữ không bằng ta cả đời chi địch Công Tử Hải nhiều vậy! () Chương 2842: Thứ nhất linh quỷ khế ước () Chương 2843: Bạch cốt, Bạch Long, ngốc mao () Chương 3095: Chư giới duy nhất suy () Chương 1: Còn muốn trốn sao? () Chương 02: Lại đợi bản tôn đoán một quẻ () Chương 03: Một toa đan dược () Chương 04: H thị Tam phẩm Hậu Thiên lôi kiếp () Chương 05: Phải tin tưởng khoa học! () Chương 06: Đồng Quái Tiên Sư () Chương 07: Bị quần diệt không tốt nhóm () Chương 08: Vũ Nhu Tử cùng La Tín quảng trường () Chương 09: Một cái khác La Tín quảng trường () Chương 10: Ép đường cái khúc nhạc dạo ngắn () Chương 11: Bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại, đèn đuốc rã rời chỗ () Chương 12: Tống tiền bối, điện thoại di động của ngươi cũng không có điện () Chương 13: Nếu... () Chương 14: Tiền bối ta gửi hai rương dược liệu làm cho ngươi tạ lễ a () Chương 15: Nhân nước giáo sư tổn thương () Chương 16: Việc này, có chút tà môn! () Chương 17: Quỷ Đăng Tự cùng thăm dò () Chương 18: Tha hương ngộ cố tri () Chương 19: Năm mươi năm trước Quỷ Đăng Tự () Chương 20: Linh quỷ () Chương 21: Độc Long Thảo, thật là nguy hiểm! () Chương 22: Ngoài ý muốn lễ vật () Chương 23: Linh Điệp Tôn giả thủ đoạn () Chương 24: Tống Thư Hàng đồng học, có ngươi đại khoái đưa () Chương 25: Hai rương dược liệu! () Chương 26: Ta cái kia không giống bình thường lò luyện đan () Chương 27: Luyện chế Thối thể dịch! () Chương 28: Lấy ngựa chết làm ngựa sống , lên! () Chương 29: Dưới trời chiều chạy, đó là ta mất đi thanh xuân () Chương 30: Đã sớm sáng tỏ, tịch chết? Nhưng vậy! () Chương 31: Tâm can đau Bắc Hà Tán nhân () Chương 32: Tán tu cùng môn phái () Chương 33: Tu chân, ngay tại đầu ngón tay phía dưới () Chương 34: Dược Sư cùng thù lao () Chương 35: Không cần ngượng ngùng, lớn tiếng trả lời ta! () Chương 36: Bị không tốt vây quanh thiếu nữ () Chương 37: Gần nhất tiểu nữ sinh đều có cá tính như vậy? () Chương 38: Tu sĩ đẩy cửa phương thức () Chương 39: Yên tâm đi, làm gãy chân liền tốt! () Chương 40: Là gốc không tệ Độc Long Thảo () Chương 41: Trúc Cơ Công Pháp () Chương 42: Bị dọa sợ Đàn chủ () Chương 43: Tích Cốc Hoàn () Chương 44: Dược Sư chìa khoá () Chương 45: Lại bị bích đông thiếu nữ () Chương 46: Thư Hàng đồng học, ngươi gần nhất đắc tội với người sao? () Chương 47: Đây chỉ là cái USB thôi () Chương 48: Pháp không khinh truyền () Chương 49: Tuyệt không thể tả thủ pháp () Chương 50: Trúc cơ quyền pháp chính xác mở ra phương thức () Chương 51: Kiên trì! () Chương 52: Lấy minh tưởng chiếu rõ đã thân () Chương 53: Người tốt Thư Hàng () Chương 54: Triệu Nhã Nhã () Chương 55: Triệu Nhã Nhã Đoạn tử tuyệt tôn thối () Chương 56: Nhưng nên có tâm phòng bị người () Chương 57: Mãnh nam Nam Hạo Mãnh () Chương 58: Bạch Chân Quân () Chương 59: Kịch độc () Chương 60: Nghĩ mà sợ cùng... Vui vẻ? () Chương 61: Lần đầu gặp, ta gọi Tống Thư Hàng! () Chương 62: Ân, ta hố ngươi! () Chương 63: Giang Tử Yên () Chương 64: Đứng ở thế bất bại! () Chương 65: Tìm kiếm tung tích địch manh mối () Chương 66: Tu sĩ nhật báo () Chương 67: Tinh thần lực tiểu khiếu môn () Chương 68: Bị dọa khóc nữ đạo sư () Chương 69: Các ngươi nói sớm đi, cái kia thật sự là quá tốt! () Chương 70: Hôi thối hoàn () Chương 71: Tay không hủy đi cao ốc không phải là mộng () Chương 72: Giác ngộ () Chương 73: Phiền phức cuối cùng vẫn là đến rồi! () Chương 74: Ta giác ngộ, làm cho ngươi xem! () Chương 75: Vết cào đầu thú bài () Chương 76: Thất Sinh Phù Phủ Chủ () Chương 77: Lại một cái khẩn cấp không vận chuyển phát nhanh () Chương 78: Giáp phù, Kiếm Phù, Phá tà phù! () Chương 79: Á quân... Là ngươi! () Chương 80: Bắt được manh mối, xuất phát! () Chương 81: La lỵ cùng ngồi quá trạm () Chương 82: Dương hòa thượng cùng quỷ dị tai nạn xe cộ hiện trường () Chương 83: Huyễn? () Chương 84: Dưới mặt đất sắt không khác biệt chiến đấu thi đấu () Chương 85: Lão phu rốt cục lúc tới vận chuyển ha ha ha! () Chương 86: Toàn bộ tránh đến, để cho ta tới trang cái bức! () Chương 87: Đường sống? Bản tọa cho ngươi một đầu! () Chương 88: Đáng tiếc, bản tọa căn bản không biết xấu hổ! () Chương 89: Dương hòa thượng, đang nháy chỉ riêng! () Chương 90: Thư Hàng, Đi học Cái xe thôi! () Chương 91: Thâm thụ tiền bối thưởng thức Thư Hàng tiểu hữu () Chương 92: Cái rương đen, tiền cùng... Khí Huyết Đan! () Chương 93: Ngũ Hành Khế Linh Đàn vật liệu! () Chương 94: Đại thúc, Ta thật không phải lừa đảo! () Chương 95: Không thể tưởng tượng nổi bệnh nhân () Chương 96: Ác duyên () Chương 97: Người hữu duyên cách tầng lầu () Chương 98: Rất đùa kẻ ba phải () Chương 99: Vì sao các tiền bối phải dùng phần mềm chat giao lưu? () Chương 100: Quái mộng () Chương 101: Nguyền rủa? () Chương 102: Chư Cát Trung Dương () Chương 103: Kỳ hoa một nhà () Chương 104: A, Trung Quốc công phu! () Chương 105: Võ lâm tuyệt học () Chương 106: Khống hỏa pháp khí, rất tân tiến nha! () Chương 107: Thê lịch quỷ kêu () Chương 108: Đàn chủ oan hồn? () Chương 109: Chủ nhóm Thần khí Đại Cấm Ngôn Thuật! () Chương 110: Đừng lên tiếng, phía trước có chỉ hoang dại đại thúc! () Chương 111: Bị đánh cướp chuyển phát nhanh () Chương 112: Bắt được phạm nhân () Chương 113: Cộng tác viên bản ngự kiếm thuật () Chương 114: Nguyên lai là thể nghiệm bản! () Chương 115: Chúng ta liền dắt cái tay nhỏ có thể không? () Chương 116: Cơ ngực không tệ () Chương 117: Thất Hoàng Diệu Quả cùng Tiên Nông Tông! () Chương 118: Đại thúc, giữa người và người tín nhiệm đâu? () Chương 119: Là ngươi? () Chương 120: Có ăn sao? () Chương 121: Ta có nửa viên Tích Cốc đan, ngươi muốn tới điểm không? () Chương 122: Trên phi kiếm lạc ấn () Chương 123: Khẩu lệnh: Thông Huyền Phương Trượng đẹp trai nhất! () Chương 124: Có giá trị manh mối () Chương 125: Phiên phiên Công tử Hải () Chương 126: Tiểu cô nương thời gian không nhiều lắm () Chương 127: Đem Tô thị hậu bối buông ra! () Chương 128: Nguyệt Đao Tông ở đâu? () Chương 129: Tiến công yếu gà nhóm! () Chương 130: Trời xanh sơ thể nghiệm, soa bình! () Chương 131: Gặp gỡ cỡ lớn ăn thịt yêu thú muốn làm sao? () Chương 132: Ta họ Tống, đây là chứng minh thư của ta! () Chương 133: Các mưu cần thiết () Chương 134: Tô thị A Thất tại sao lại ở chỗ này? () Chương 135: Đẫm máu Lam Nguyên Cốc () Chương 136: Quần album ảnh: Nhìn A Thất tiền bối đại phá Nguyệt Đao Tông () Chương 137: Thư Hàng tiểu hữu, chỗ tốt muốn hay không? () Chương 138: Ngươi chỉ cần đứng yên đừng nhúc nhích liền tốt! () Chương 139: Ngươi gọi ta Thư Sơn Áp Lực Đại tốt! () Chương 140: Xuất quan sắp đến Bạch Chân Quân () Chương 141: Một ngàn vạn tiền điện thoại, hỏi ngươi có sợ hay không! () Chương 142: Vô Danh Quan bên trong Vô Danh Tiên Quân (C minh tăng thêm) () Chương 143: Trong túc xá khách tới ngoài ý muốn () Chương 144: Đại cẩu: Mượn ngươi nói chuyện phiếm tài khoản dùng một lát! () Chương 145: Lại là khẩn cấp chuyển phát nhanh! (lăng minh tăng thêm) () Chương 146: Theo giúp ta dạo phố đi! () Chương 147: Chân Quân, Đều có là mấy cái ý tứ? () Chương 148: Chờ mong! (Lãnh Diễm kiếm minh tăng thêm) () Chương 149: Mắt mù hệ liệt! () Chương 150: Làm tim người ta đập nhanh hơn Vô Danh Tiên Quân tượng () Chương 151: Bạch Chân Quân bị đào đi! () Chương 152: Tu luyện cuồng nhân Bạch Chân Quân! () Chương 153: Luận một cái tốt đồng đội tầm quan trọng () Chương 154: Đậu Đậu + Bạch Chân Quân! () Chương 155: Hội đất bằng té tiền bối có bao nhiêu đáng sợ? () Chương 156: Mỗi lần xuất quan đều cảm giác bị thời đại từ bỏ! () Chương 157: Kỳ thật, toàn bộ trong đám đều là ta tiểu hào! () Chương 158: Hàn khí tiên tương? () Chương 159: Không cách nào cự tuyệt () Chương 160: Tức diện mục thanh tú, lại lưng hùm vai gấu () Chương 161: Thật, thật xin lỗi, ta nhận lầm người! () Chương 162: Chư Cát Nguyệt video () Chương 163: Khế Ước Linh Quỷ () Chương 164: Thiên lý phi thi đưa trang bị, lễ trọng tình càng trọng! () Chương 165: Linh Quỷ biến dị! () Chương 166: Nhữ nay có thể cầm hay không? () Chương 167: Nhãn khiếu thiên phú () Chương 168: Một đài gia dụng máy điều hòa không khí vũ trụ hành trình () Chương 169: Phần Thiên Nhất Đao () Chương 170: Lưu Đậu Đậu () Chương 171: Nhìn ta một cái đánh sáu cái! () Chương 172: Nhiên Thiêu Đích Đao () Chương 173: Đẹp trai bất quá hai giây Đậu Đậu () Chương 174: Không Không Đạo Môn Đường Thiếu Chủ () Chương 175: Lưu Tinh kiếm manh mối () Chương 176: Lệ Chi Tiên Tử () Chương 177: Cả nhà đổi mới? () Chương 178: Thổ Ba ông ngoại mời () Chương 179: Hôm nay lại kiên cường còn sống! () Chương 180: Cảnh Mạch Đà chủ át chủ bài () Chương 181: Thù mới hận cũ () Chương 182: Đây là bệnh, không chữa được! () Chương 183: Ta xuyên qua rồi? () Chương 184: Bạch mã thanh sam thiếu niên lang () Chương 185: Riêng phần mình phương thức chiến đấu! () Chương 186: Đợi ngươi tóc dài tới eo về sau, gả ta được chứ? () Chương 187: Đây là đang tiên thi a! () Chương 188: Đạo trưởng đệ tử là đại sư () Chương 189: Đạo thuật, đạo thuật! () Chương 190: Tu sĩ nhảy cầu cùng Bạch Tôn giả tự chụp () Chương 191: Bạch tiền bối chúc phúc () Chương 192: Ta xuống xe rèn luyện 1 hạ! () Chương 193: Uy hiếp ta? () Chương 194: Ta lần này, có phải hay không gặp rắc rối. . . () Chương 195: Ta hôm nay vận khí không tệ nhỉ? () Chương 196: Vận tốt như vậy luôn cảm giác không thích hợp dáng vẻ! () Chương 197: Là thiên tai vẫn là nhân họa? () Chương 198: Duy nhất một lần phi kiếm, phát xạ! () Chương 199: Xấu hổ tuyệt chiêu () Chương 200: Cùng một chỗ bi thảm Tai nạn trên không ! () Chương 201: Không sợ, ta có đào mệnh huyết độn thuật! () Chương 202: Bạch Tôn giả đẹp mắt không? () Chương 203: Ha ha, ta rốt cục phá phong mà ra á! () Chương 204: Tốc độ này, nhanh đến không cứu nổi! () Chương 205: Bắc Hà Tán nhân mất trí nhớ? () Chương 206: Tiền bối thu hoạch cùng bất an Thư Hàng! () Chương 207: Sử dụng pháp thuật chơi bóng rổ là đáng xấu hổ hành vi! () Chương 208: Tình thương của cha như núi Linh Điệp Tôn giả () Chương 209: A ~ cái kia để cho người ta quen thuộc kêu thảm! () Chương 210: Bế quan lâu dài bệnh trĩ làm sao bây giờ? () Chương 211: Mục tiêu là bầu trời? Quá ngây thơ rồi, là vũ trụ () Chương 212: Liền không thể để cho ta ăn cơm thật ngon a? () Chương 213: Du hành vũ trụ phục cùng Bạch tiền bối hiểu lầm () Chương 214: Yêu bão tố phi kiếm ngự kiếm giải thi đấu quán quân! () Chương 215: Tốc độ siêu âm máy bay trực thăng nha! () Chương 216: Coi là ngồi máy bay trực thăng có thể đi vũ trụ sao? Ha ha () Chương 217: Thư Hàng, dạy ngươi cái Quy Tức Thuật, muốn học không? () Chương 218: Muốn đụng phải a, đậu phộng, tiền bối thất thần
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN