Từ Hôn Sau Ta Thành Quyền Thần Đầu Quả Tim Sủng Convert Miễn phí

Từ Hôn Sau Ta Thành Quyền Thần Đầu Quả Tim Sủng Convert

Tác giả:

Lam Bạch Cách Tử

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Cổ Đại Sủng Ngôn Tình Quan Trường Xuyên Không Trọng Sinh Điền Viên

Tình trạng:

Full - Chương 720 phiên ngoại

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 2 người đánh giá.

9.0

Đánh giá truyện

Nông khoa chuyên gia Thời Khanh Lạc sau khi chết lại trợn mắt, xuyên thành một người cổ đại nông gia nữ.

Khai cục chính là bị cả nhà bán, đang muốn bị mạnh mẽ mang đi, cấp huyện thành sắp bệnh chết nhà giàu công tử thành thân chôn cùng.

Thời Khanh Lạc vén tay áo chính là làm.

Lấy ác chế ác, lấy bạo chế bạo, làm đám cực phẩm kêu cha gọi mẹ chủ động đem thân lui, còn không thể không cung phụng nàng.

Quay đầu nàng chủ động đem chính mình gả cho cách vách thôn, bị phân gia đoạn thân hôn mê Tiêu tú tài đương tức phụ.

Thời Khanh Lạc nhìn Tiêu tú tài gia mềm yếu nương, nhu nhược muội muội cùng ngoan ngoãn đệ đệ, vừa lòng sờ sờ cằm, về sau các ngươi đều về ta che chở.

Từ đây gánh vác nổi lên dưỡng gia người sống trọng trách, gieo trồng nuôi dưỡng ôm đồm, mang theo cả nhà đi làm giàu, một không cẩn thận thành cả nước nhà giàu số một.

Tiêu Hàn Tranh vừa tỉnh tới.

Nguyên bản chết đuối mà chết đệ đệ tung tăng nhảy nhót, bị chộp tới xung hỉ mà chết muội muội như cũ ở nhà, vì kiếm tiền mua thuốc độ sâu sơn bị dã thú cắn chết mẫu thân còn sống.

Mấu chốt là một giấc ngủ dậy, hắn còn nhiều cái có khả năng tiểu tức phụ.

Thượng đến mẹ ruột hạ đến đệ đệ muội muội, toàn đối cái này tiểu tức phụ ỷ lại yêu thích vô cùng.

Hắn nhìn tiểu tức phụ: “Ngươi dưỡng gia người sống, ta đây làm gì?”

Tiểu tức phụ: “Ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa, thi khoa cử làm quan cho ta đương chỗ dựa.”

Tiêu Hàn Tranh đã sớm lạnh băng tâm một chút sống, “Hảo!”

Từ nay về sau vén tay áo chính là làm, từ cái tiểu tú tài, một đường đi tới nhất trời quang trăng sáng có thế quyền thần.

Trong kinh thành tất cả mọi người đang chờ Tiêu Hàn Tranh hưu cái kia thôn tức, vô số tiểu thư khuê các tưởng chờ gả cho hắn đương vợ kế, ai biết hắn lại đem tức phụ sủng lên trời.

Chỉ có hắn biết, từ tỉnh lại kia một khắc bắt đầu, tiểu tức phụ chính là hắn cuộc đời này cứu rỗi.

Mới nhất Chương 720 phiên ngoại: Cả nhà xuyên hiện đại

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1 khai cục liền phải bị bán () Chương 2 trong nhà sẽ ra như vậy cái nghiệp chướng () Chương 3 lấy ác chế ác lấy bạo chế bạo () Chương 4 loại này gia đình gả chồng đầu tuyển () Chương 5 này chẳng lẽ chính là duyên phận () Chương 6 này nhàn sự ta thật đúng là quản định rồi () Chương 7 không bằng ta gả tới nhà ngươi () Chương 8 ta phải gả người () Chương 9 tưởng cái gì chuyện tốt đâu () Chương 10 này nha đầu chết tiệt kia đầu óc quả nhiên hỏng rồi () Chương 11 này không quá thích hợp () Chương 12 ngươi hảo a tướng công! () Chương 13 liền nhiều như vậy cái tiểu tức phụ () Chương 14 ngả bài () Chương 15 ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa () Chương 16 nhìn không rất giống a () Chương 17 ngươi có thể hạ đến đi miệng () Chương 18 đem nàng muốn làm việc làm () Chương 19 về sau ta sẽ che chở ngươi () Chương 20 dược có vấn đề () Chương 21 ai làm () Chương 22 ngươi tra cha thật sẽ chơi () Chương 23 không khỏi đỏ mắt () Chương 24 người tốt a! () Chương 25 liền xem các ngươi có dám hay không nhận () Chương 26 còn trả đũa () Chương 27 ta xem trọng ngươi () Chương 28 về sau chỉ dùng ôm hắn đùi liền hảo () Chương 29 để ngừa vạn nhất () Chương 30 hắn xong rồi () Chương 31 thật dám tưởng () Chương 32 hôm nay hàng có điểm mau () Chương 33 ngươi nhưng đánh đổ đi () Chương 34 liền như vậy bị tức phụ hòa thân nương bán () Chương 35 nữ nhân này thật là tuyệt () Chương 36 cảm tình ở chỗ này chờ hắn đâu () Chương 37 trước nãi nãi có việc () Chương 38 nàng liền phản ghê tởm trở về () Chương 39 lão thái thái ta thật vì ngài không đáng giá () Chương 40 trước đem hố đào hảo () Chương 41 còn có thể như vậy thao tác () Chương 42 ta lời nói và việc làm đều mẫu mực sẽ không sai () Chương 43 hắn cũng tưởng thử đi tin tưởng nàng () Chương 44 chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường () Chương 45 thực mau liền sẽ thịnh hành toàn bộ Nam Khê huyện () Chương 46 rốt cuộc ai tính kế ai () Chương 47 không thể không lên thuyền quá nghẹn khuất () Chương 48 kia mới có trò hay xem đâu () Chương 49 tiểu tức phụ tưởng vậy thỏa mãn nàng hảo () Chương 50 còn hảo nàng tiên hạ thủ vi cường () Chương 51 ngươi liền kiếm quá độ () Chương 52 thật đúng là một lấy một cái chuẩn () Chương 53 cho nên hắn bị vả mặt () Chương 54 ta kéo chính là ngươi lông dê () Chương 55 hắn kỳ thật đều sắp tin () Chương 56 ta chẳng lẽ còn sẽ ăn các ngươi () Chương 57 xem đem nàng có thể () Chương 58 cái này quá độc ác () Chương 59 phải làm hắn tiểu cục cưng () Chương 60 không thể liền như vậy tính () Chương 61 hẳn là hiểu đi () Chương 62 đều ở nàng trong khống chế () Chương 63 ngàn vạn đừng khóc () Chương 64 Tiêu Hàn Tranh biết ngươi như vậy phá của sao () Chương 65 ngươi tin ta là được rồi () Chương 66 ta thật là thiếu ngươi () Chương 67 bắt cóc thành công () Chương 68 là một cái ngoài ý muốn () Chương 69 bọn họ chịu không nổi cái này vũ nhục () Chương 70 bọn họ chọc sự có nhị thúc thu thập sạp đâu () Chương 71 cái này kinh hỉ quá lớn hắn tiếp không được () Chương 72 nội tâm lúc này là hỏng mất () Chương 73 hai người thật sự muốn bắt cuồng () Chương 74 lão thái thái uy lực () Chương 75 này nhất chiêu quá độc () Chương 76 thật cũng không cần như vậy miễn cưỡng () Chương 77 ta nhất định sẽ không cô phụ nương tử này phân tín nhiệm () Chương 78 đây mới là thật sự một công đôi việc () Chương 79 nàng là cố ý () Chương 80 ngươi sẽ lòng tốt như vậy () Chương 81 ngươi đây là ở đậu ta sao () Chương 82 đã có thể đừng trách nàng () Chương 83 giúp bọn hắn đào hảo hố () Chương 84 thật là có quyết đoán () Chương 85 này nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi quá độc ác () Chương 86 hắn oan a () Chương 87 Tranh Tranh ngươi như thế nào như vậy hảo a! () Chương 88 kia bọn họ mới muốn khóc () Chương 89 không thấy ra tới ngươi như vậy muộn tao () Chương 90 ngẫm lại liền mang cảm () Chương 91 kia cần thiết () Chương 92 chẳng lẽ ngươi trong lòng liền không điểm số () Chương 93 vậy thử xem () Chương 94 cũng không tránh được tục () Chương 95 thật hương () Chương 96 này còn kém không nhiều lắm () Chương 97 cũng có thể làm ra nhiều như vậy đồ vật tới () Chương 98 kẻ lừa đảo () Chương 99 phát hỏa () Chương 100 bị ngược đến tưởng hoài nghi nhân sinh () Chương 101 ai cho ngươi tự tin () Chương 102 là thật sự hảo () Chương 103 kinh thành gởi thư () Chương 104 tiểu phôi đản () Chương 105 quả thực chính là mưa đúng lúc a! () Chương 106 nhà cũ cực phẩm ra tay () Chương 107 ai còn sẽ không diễn kịch đâu () Chương 108 ra chủ ý lại tuyệt () Chương 109 này truyền ra đi nàng còn như thế nào làm người () Chương 110 làm thật bạch liên hoa không đường có thể đi () Chương 111 thật là thần () Chương 112 phản uy hiếp thành công () Chương 113 khí hộc máu () Chương 114 cũng là một nhân tài a () Chương 115 kinh tới rồi () Chương 116 đầu óc như thế nào liền như vậy dùng tốt đâu () Chương 117 mặt đau sao () Chương 118 ngươi thật sẽ chơi () Chương 119 quá kỳ ba () Chương 120 toan toan () Chương 121 phiêu () Chương 122 liền chờ bọn họ phóng ngựa lại đây () Chương 123 ta xem trọng ngươi () Chương 124 hắn muốn chính là mượn đao giết người () Chương 125 tuyệt đối không được () Chương 126 có tình huống () Chương 127 còn có thể có ai () Chương 128 cư nhiên còn có thể như vậy chơi () Chương 129 quả thực quá tổn hại () Chương 130 nói rất có đạo lý () Chương 131 hắn sao có thể làm nàng thất vọng () Chương 132 trò hay sắp mở màn () Chương 133 hảo chơi sao () Chương 134 tự làm tự chịu () Chương 135 tới a tạo tác a! () Chương 136 này trả đũa thật là tuyệt () Chương 137 không đi hát tuồng thật là nhân tài không được trọng dụng () Chương 138 thật không nghĩ tới nàng lại là như vậy hắc () Chương 139 không hổ là ngươi () Chương 140 bị bán còn muốn giúp nàng đếm tiền () Chương 141 cái này có thể có () Chương 142 có thể hỏa () Chương 143 ngươi hiểu () Chương 144 cũng không thể không tin () Chương 145 rất cần thiết () Chương 146 biết thơm đi () Chương 147 con cá này không phải thượng câu () Chương 148 buồn ngủ tới liền có người đưa gối đầu () Chương 149 thành công thông đồng () Chương 150 mỗi lần đều như vậy xuất kỳ bất ý () Chương 151 ta liền trước phế đi nàng nghịch lân () Chương 152 giúp Tiêu Hàn Tranh bối cái nồi to () Chương 153 chơi đến chính là đổi trắng thay đen () Chương 154 trò hay bắt đầu () Chương 155 sự thành () Chương 156 không nghĩ tới nàng dã tâm lớn như vậy () Chương 157 này lão thái bà có phải hay không điên rồi () Chương 158 đẻ non cùng vết rách () Chương 159 nói tốt hố ngốc tử đâu () Chương 160 làm tra cha thật hương () Chương 161 bị phản đem một quân () Chương 162 có nạn cùng chịu () Chương 163 cùng nhau rời nhà đi ra ngoài () Chương 164 hắn cư nhiên làm như không thấy () Chương 165 người nam nhân này thật là đáng sợ () Chương 166 dụ hoặc () Chương 167 đưa về tướng quân phủ đương lễ vật hoàn mỹ! () Chương 168 cổ đại cái thứ nhất khuê mật () Chương 169 chúng ta không yên tâm a! () Chương 170 chẳng lẽ liền như vậy tính sao () Chương 171 thật là quá có thể trang () Chương 172 ta sẽ a! () Chương 173 cũng là đủ rồi () Chương 174 thay đổi () Chương 175 khóc cùng hộc máu thời điểm còn ở phía sau đâu () Chương 176 thiệt hay giả () Chương 177 ngươi tức phụ so với ta còn phá của () Chương 178 cái nồi này cũng không phải là nàng đóng sầm đi () Chương 179 ra hết ý đồ xấu () Chương 180 thật là quá nhị () Chương 181 chính là muốn đi đoạt nổi bật () Chương 182 bọn họ quá khó khăn () Chương 183 thiếu chút nữa không tại chỗ khí cùng dọa ngất xỉu đi () Chương 184 chụp long thí chuẩn cmnr () Chương 185 xem đi chúng ta chính là làm đại sự () Chương 186 không có đối lập liền không có thương tổn () Chương 187 nghĩ tới cùng nhau () Chương 188 này yêu cầu cũng quá giản dị () Chương 189 cũng coi như là Đại Lương đệ nhất nhân () Chương 190 thấy thế nào () Chương 191 Lão Tiêu gia cực phẩm tới cửa () Chương 192 này không rõ rành rành sao () Chương 193 chính mình đoán được () Chương 194 gần nhất là có thể tự mình xem vừa ra tuồng () Chương 195 thông minh phản bị thông minh lầm () Chương 196 đây là lại làm sao vậy () Chương 197 các ngươi đừng quá quá mức () Chương 198 thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi () Chương 199 vì cái gì như vậy không ấn lẽ thường ra bài () Chương 200 nữ nhân này là cố ý đi () Chương 201 ê răng () Chương 202 hắn liền thích như vậy người thông minh () Chương 203 chính ngươi nhìn làm đi () Chương 204 hoàn toàn không có thể so tính () Chương 205 ta chính là ỷ thế hiếp người () Chương 206 này oán kết lớn () Chương 207 ta tìm ngươi công công đi () Chương 208 nàng liền phải mới vừa () Chương 209 xem đem ngươi có thể () Chương 210 chọc trúng hắn điểm () Chương 211 lá gan thật đúng là không nhỏ () Chương 212 ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo () Chương 213 cái gì là heo đồng đội đây là () Chương 214 này đối nàng tới nói quả thực chính là sỉ nhục () Chương 215 Lão Tiêu ngươi quá trâu bò () Chương 216 các ngươi như thế nào tới () Chương 217 này sức chiến đấu cũng quá mãnh () Chương 218 hối hận a () Chương 219 quan hệ cho hấp thụ ánh sáng () Chương 220 thật là có diễn () Chương 221 tiếp chiêu đi () Chương 222 bằng không chính là một khác phiên ý tưởng () Chương 223 hy vọng tan biến khí hộc máu () Chương 224 lúc trước thật là mỡ heo che tâm () Chương 225 hắn xứng sao
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN