Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu Convert Miễn phí

Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu Convert

Tác giả:

Nỗ Lực Cật Ngư

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 1519

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 16 người đánh giá.

9.8

Đánh giá truyện

"Cực Sơn hô hấp pháp đơn giản hoá bên trong. . . Đơn giản hoá thành công. . . Cực Sơn hô hấp pháp → hô hấp!"

Trần Phỉ hít sâu một hơi.

"Cực Sơn hô hấp pháp điểm kinh nghiệm +1."

"..."

Mới nhất Chương 1519: Đột biến (4K) 2

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 497: Không kịp chờ đợi () Chương 4966: Huyền Đoán Bảo Quyết () Chương 995: Trọng thương Khai Thiên cảnh () Chương 1452: Tuyệt xử phùng sinh () Chương 1451: Được ăn cả ngã về không () Chương 1219: Vặn vẹo () Chương 1218: Long trời lở đất () Chương 977: Đột phá, Nhật Nguyệt cảnh hậu kỳ () Chương 976: Đồ thần () Chương 994: Cầu xin () () Chương 02: Phản sát () Chương 3: Miếu hoang () Chương 04: Quá quan () Chương 05: Giòi trong xương () Chương 06: Đám dân quê () Chương 7: Thiên phú () Chương 08: Trẻ nhỏ dễ dạy () Chương 09: Sáo oa () Chương 10: Đan phương mới () Chương 11: Ngoài ý muốn () Chương 12: Tội phạm () Chương 13: Nhẹ lau trường kiếm () Chương 14: Ám thị () Chương 15: Cho nhiều lắm () Chương 16: Ra oai phủ đầu () Chương 17: Chân dung () Chương 18: Cò kè mặc cả () Chương 19: Nuốt lời () Chương 20: Bất mãn () Chương 21: Kinh Lôi Kiếm Kình () Chương 22: Kinh Huyền Kình () Chương 23: Tập sát () Chương 24: Diễn kịch () Chương 25: Kiếm lời một chút xíu () Chương 26: Nhiều phiên bản công pháp () Chương 27: Bức bách () Chương 28: Tung tích () Chương 29: Tiên Nhân Chỉ Lộ () Chương 30: Giấy da trâu () Chương 31: Trấn Long Tượng () Chương 32: Quái nhân () Chương 33: Truy tập () Chương 34: Ngang ngược () Chương 35: Tuần hoàn () Chương 36: Tình thế () Chương 37: Nghe ngóng rồi chuồn () Chương 38: Phản quân vào thành () Chương 39: Tam Tiên Kiếm () Chương 40: Ăn xong lau sạch () Chương 41: Tổng thể không trả lại () Chương 42: Kiếm tê () Chương 43: Xem kỹ () Chương 44: Ô không gian () Chương 45: Tư nhân đặt trước chế () Chương 46: Giết gà dọa khỉ () Chương 47: Đến như lôi đình () Chương 48: Vạn sự sẵn sàng () Chương 49: Vùng núi thôn xóm () Chương 50: Bỏ mạng phi nước đại () Chương 51: Thôn Vân Kình () Chương 52: Kinh Thôn Quyết () Chương 53: Dạ miêu () Chương 54: Kiếm tiền () Chương 55: Đột phá Đoán Cốt cảnh () Chương 56: Đóng cửa () Chương 57: Tra tấn () Chương 58: Vết rách () Chương 59: Kiếm năm () Chương 60: Giết người kiếm () Chương 61: Thiếu niên giang hồ () Chương 62: Bạo lợi () Chương 63: Phi Lăng Đan () Chương 64: Mũ phượng khăn quàng vai () Chương 65: Văn chương cao quý khó ai bì kịp () Chương 66: Tiên Vân sơn môn () Chương 67: Kinh Lôi Kiếm () Chương 68: Sơ Nguyên Kiếm () Chương 69: Bốn phong ba mạch () Chương 70: Cự lực () Chương 71: Quá khi dễ người () Chương 72: Đan sư liên minh () Chương 73: Cửu phẩm Đan sư () Chương 74: Lôi kéo () Chương 75: Ngộ tính sơ hiển () Chương 76: Đêm tối truy hồn () Chương 77: Lấn ta không người () Chương 78: Thần Viêm Phái () Chương 79: Tinh Dạ Kiếm Thuẫn () Chương 80: Quỷ nhào () Chương 81: Sâu không thấy đáy () Chương 82: Dọa lùi () Chương 83: Cái này bà nương là ai () Chương 84: Ngươi có sự hiểu lầm () Chương 85: Luyện Tủy đường tắt () Chương 86: Bích Lĩnh Kiếm () Chương 87: Nghĩa vô phản cố () Chương 88: Luyện Thần cảnh () Chương 89: Thật thật giả giả () Chương 90: Ngươi bắt không đến () Chương 91: Ta muốn khiêu chiến ta uy hiếp () Chương 92: Thái bình thịnh thế () Chương 93: Rùng mình () Chương 94: Ngọa hổ tàng long () Chương 95: Đêm tối đeo đao () Chương 96: 2 bại câu thương () Chương 97: Nạp Nguyên Châu () Chương 98: Linh khí thông hiểu () Chương 99: Tâm Nguyên Quyết () Chương 100: Đặc tính thức tỉnh () Chương 101: Lô đỉnh () Chương 102: Đại năng chuyển thế () Chương 103: Nguyên khí quán thể () Chương 104: Tha mạng () Chương 105: Ngang ngược vô lý () Chương 106: Tại im ắng chỗ nghe kinh lôi () Chương 107: Ngươi xảy ra chuyện () Chương 108: Chém đinh chặt sắt () Chương 109: Cho một câu trả lời thỏa đáng () Chương 110: Nước sôi cực hình () Chương 111: Trấn Long Tượng () Chương 112: Quan niệm nghịch chuyển () Chương 113: Một trận đánh cược () Chương 114: Người kia làm hại ta () Chương 115: Định hướng tìm kiếm () Chương 116: Kiếm đầy bồn đầy bát () Chương 117: Đột phá Luyện Tủy cảnh () Chương 118: Quỷ cảnh dị biến () Chương 119: Đa trọng huyễn cảnh () Chương 120: Lật tay thành mây () Chương 121: Từ không sinh có () Chương 122: Cường giả cố chấp () Chương 123: Thiên phú thần thông () Chương 124: Tuyệt địa phản kích () Chương 125: Hai mặt nhìn nhau () Chương 126: Đo đạc khiếu huyệt () Chương 127: Rưng rưng kiếm tiền () Chương 128: Hắn tiếp tục, liền hắn càng mạnh () Chương 129: Độn Không Du () Chương 130: Thường Lăng Đan số hai () Chương 131: La lỵ biến thiếu nữ () Chương 132: Tâm Quỷ Giới () Chương 133: Nguy cơ tứ phía () Chương 134: Sát na vĩnh hằng () Chương 135: Từ trên trời giáng xuống chưởng pháp () Chương 136: Tâm thần lực ô nhiễm () Chương 137: Nhất tiếu bách mị sinh () Chương 138: Trấn Long Tượng tiến giai () Chương 85: () Chương 85: () Chương 141: Nhất cử thành công () Chương 142: Hậu sinh khả uý () Chương 143: Vừa đấm vừa xoa () Chương 144: Thượng binh phạt mưu () Chương 145: Mất cả chì lẫn chài () Chương 146: Kiếm ý Lăng Tiêu () Chương 147: Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn () Chương 148: Sinh tử không khỏi mình () Chương 149: Người vật vô hại () Chương 150: Bốn bề thọ địch () Chương 151: Lấy kê trong lửa () Chương 152: Đột nhiên tăng mạnh () Chương 153: Sinh tử tồn vong () Chương 154: Từ xưa cung nhiều lính cận chiến () Chương 155: Thiêu đốt tuổi thọ () Chương 156: Thành sự không có bại sự có dư () Chương 157: Thương ra như rồng () Chương 158: Tâm linh đụng nhau () Chương 159: Giả làm thật lúc thật cũng giả () Chương 160: Rùng mình () Chương 161: Tâm thần lực tăng vọt () Chương 162: Đại bàng giương cánh () Chương 163: Bọn chúng, tới () Chương 164: Hết sức căng thẳng () Chương 165: Huyết mạch bản chất () Chương 166: Dự đoán trước ngươi dự phán () Chương 167: Tức hổn hển () Chương 168: Nhựa plastic tình huynh đệ () Chương 169: Trăm năm kỳ trân () Chương 170: Vỗ tay vì thề () Chương 171: Một mực uống vẫn thoải mái () Chương 172: Tổn thương không lớn, vũ nhục cực mạnh () Chương 173: Thiêu đốt thân thể () Chương 174: Ướp lạnh tâm thần () Chương 175: Không kiêng nể gì cả () Chương 176: Trả đũa () Chương 177: Sét đánh không kịp bưng tai () Chương 178: Nhất kích tất sát () Chương 179: Các phương đăng tràng () Chương 180: Tứ phương phong trấn () Chương 181: Cảm ứng khiếu huyệt () Chương 182: Trưởng thành tính Linh khí () Chương 183: Phòng ngừa chu đáo () Chương 184: Tự động tu luyện () Chương 185: Nguyên Linh Trì () Chương 186: Khôn sống mống chết () Chương 187: Xắn kinh thiên cự lực () Chương 188: Chân truyền Trần Phỉ () Chương 189: Đột phá Luyện Tạng cảnh () Chương 190: Cười trên nỗi đau của người khác () Chương 191: Không kịp chờ đợi () Chương 192: Cuồng vọng tự đại () Chương 193: Sát chiêu: Di Hình Hoán Ảnh () Chương 194: Sao băng () Chương 195: Đánh đâu thắng đó () Chương 196: Uẩn Kiếm Quyết () Chương 197: Ẩn núp () Chương 198: Vũ gia Nguyên Linh Trì () Chương 199: Này lên kia xuống () Chương 200: Thực lực tăng vọt () Chương 201: Gào thét chất vấn () Chương 202: Trên dưới tôn ti () Chương 203: Toàn lực ứng phó () Chương 204: Ngươi ngăn lại được sao () Chương 205: Kiến càng lay cây () Chương 206: Ước định ban đầu () Chương 207: Thế thân quỷ () Chương 208: Khinh người quá đáng () Chương 209: Tâm thần ô nhiễm () Chương 210: Thiên Nguyên Tỏa Tâm Quyết () Chương 211: Hạc giữa bầy gà () Chương 212: Tiên Vân khí độ () Chương 213: Cường giả càng mạnh () Chương 214: Mặc áo giáp, cầm binh khí () Chương 215: Lực đạo này, đủ chưa
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN