Tu Tiên Đại Lão Nhanh Xuyên Sau, Túc Chủ Lại Bị Từ Hôn Miễn phí

Tu Tiên Đại Lão Nhanh Xuyên Sau, Túc Chủ Lại Bị Từ Hôn

Tác giả:

Kiều Gia Tiểu Nhan

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Cổ Đại Hệ Thống Ngôn Tình Xuyên Không

Tình trạng:

Full - Chương 264 Đại kết cục

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Rừng uyển vân nghĩ mãi mà không rõ, nàng chọn cái tận thế lịch cái kiếp, liền bị nhanh xuyên hệ thống khóa lại .
Ngược lại cũng là lịch kiếp, có cái miễn phí truyền tống công cụ cũng không tệ!
Không bao lâu, hệ thống hối hận, chủ nhân chọn cái này túc chủ có độc a?
Không có hoàn thành nhiệm vụ sẽ không bị trừng phạt!
Sập thiết lập nhân vật cũng sẽ không bị trừng phạt!
Liền kịch bản nát cũng sẽ không bị trừng phạt!
Rừng uyển vân không nhìn hệ thống xoắn xuýt, mỗi cái thế giới đều bị từ hôn, nàng phóng điểm độc không quá phận a?
Cuối cùng không cần bị từ hôn, hệ thống cho là túc chủ có thể bình thường một chút, vậy mà túc chủ tiểu tỷ tỷ một trận thần thao tác, lại bị từ hôn!
Chờ hệ thống cuối cùng giải khai nghi hoặc, yếu ớt hỏi một câu, “Túc chủ tiểu tỷ tỷ, ngươi đến cùng lịch cái gì kiếp?”
Rừng uyển vân nằm ở đám mây, nhàn nhã đạo, “Tình kiếp!”
Mắt thấy rừng uyển vân đem nhiệm vụ đơn giản vài phút hoán đổi thành hình thức Địa ngục, hệ thống emo: Túc chủ tiểu tỷ tỷ hủy thiên diệt địa, còn dám nói mình tại lịch tình kiếp?!

Mới nhất Chương 264 Đại kết cục

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 1 () Chương 2 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 2 () Chương 3 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 3 () Chương 4 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 4 () Chương 5 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 5 () Chương 6 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 6 () Chương 7 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 7 () Chương 8 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 8 () Chương 9 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 9 () Chương 10 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 10 () Chương 11 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 11 () Chương 12 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 12 () Chương 13 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 13 () Chương 14 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 14 () Chương 15 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 15 () Chương 16 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 16 () Chương 17 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 17 () Chương 18 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 18 () Chương 19 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 19 () Chương 20 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 20 () Chương 21 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 21 () Chương 22 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 22 () Chương 23 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 23 () Chương 24 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 24 () Chương 25 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 25 () Chương 26 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 26 () Chương 27 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 27 () Chương 28 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 28 () Chương 29 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 29 () Chương 30 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 30 () Chương 31 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 31 () Chương 32 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 32 () Chương 33 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 33 () Chương 34 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 34 () Chương 35 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 35 () Chương 36 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 36 () Chương 37 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 37 () Chương 38 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 38 () Chương 39 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 39 () Chương 40 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 40 () Chương 41 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 41 () Chương 42 bị từ hôn hầu phủ đích nữ 42 () Chương 43 chủ thần không gian kỳ chủ () Chương 44 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 1 () Chương 45 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 2 () Chương 46 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 3 () Chương 47 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 4 () Chương 48 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 5 () Chương 49 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 6 () Chương 50 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 7 () Chương 51 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 8 () Chương 52 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 9 () Chương 53 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 10 () Chương 54 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 11 () Chương 55 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 12 () Chương 56 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 13 () Chương 57 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 14 () Chương 58 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 15 () Chương 59 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 16 () Chương 60 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 17 () Chương 61 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 18 () Chương 62 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 19 () Chương 63 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 20 () Chương 64 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 21 () Chương 65 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 22 () Chương 66 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 23 () Chương 67 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 24 () Chương 68 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 25 () Chương 69 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 26 () Chương 70 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 27 () Chương 71 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 28 () Chương 72 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 29 () Chương 73 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 30 () Chương 74 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 31 () Chương 75 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 32 () Chương 76 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 33 () Chương 77 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 34 () Chương 78 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 35 () Chương 79 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 36 () Chương 80 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 37 () Chương 81 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 38 () Chương 82 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 39 () Chương 83 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 40 () Chương 84 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 41 () Chương 85 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 42 () Chương 86 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 43 () Chương 87 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 44 () Chương 88 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 45 () Chương 89 huyền huyễn củi mục thiếu nữ giết điên rồi 46 () Chương 90 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 1 () Chương 91 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 2 () Chương 92 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 3 () Chương 93 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 4 () Chương 94 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 5 () Chương 95 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 6 () Chương 96 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 7 () Chương 97 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 8 () Chương 98 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 9 () Chương 99 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 10 () Chương 100 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 11 () Chương 101 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 12 () Chương 102 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 13 () Chương 103 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 14 () Chương 104 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 15 () Chương 105 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 16 () Chương 106 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 17 () Chương 107 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 18 () Chương 108 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 19 () Chương 109 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 20 () Chương 110 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 21 () Chương 111 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 22 () Chương 112 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 23 () Chương 113 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 24 () Chương 114 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 25 () Chương 115 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 26 () Chương 116 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 27 () Chương 117 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 28 () Chương 118 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 29 () Chương 119 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 30 () Chương 120 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 31 () Chương 121 hòa thân công chúa dẫn hắn tạo phản 32 () Chương 122 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 1 () Chương 123 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 2 () Chương 124 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 3 () Chương 125 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 4 () Chương 126 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 5 () Chương 127 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 6 () Chương 128 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 7 () Chương 129 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 8 () Chương 130 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 9 () Chương 131 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 10 () Chương 132 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 11 () Chương 133 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 12 () Chương 134 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 13 () Chương 135 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 14 () Chương 136 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 15 () Chương 137 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 16 () Chương 138 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 17 () Chương 139 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 18 () Chương 140 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 19 () Chương 141 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 20 () Chương 142 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 21 () Chương 143 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 22 () Chương 144 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 23 () Chương 145 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 24 () Chương 146 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 25 () Chương 147 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 26 () Chương 148 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 27 () Chương 149 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 28 () Chương 150 thật giả thiên kim đoàn sủng đại chiến 29 () Chương 151 tận thế kinh doanh một tòa thành 1 () Chương 152 tận thế kinh doanh một tòa thành 2 () Chương 153 tận thế kinh doanh một tòa thành 3 () Chương 154 tận thế kinh doanh một tòa thành 4 () Chương 155 tận thế kinh doanh một tòa thành 5 () Chương 156 tận thế kinh doanh một tòa thành 6 () Chương 157 tận thế kinh doanh một tòa thành 7 () Chương 158 tận thế kinh doanh một tòa thành 8 () Chương 159 tận thế kinh doanh một tòa thành 9 () Chương 160 tận thế kinh doanh một tòa thành 10 () Chương 161 tận thế kinh doanh một tòa thành 11 () Chương 162 tận thế kinh doanh một tòa thành 12 () Chương 163 tận thế kinh doanh một tòa thành 13 () Chương 164 tận thế kinh doanh một tòa thành 14 () Chương 165 tận thế kinh doanh một tòa thành 15 () Chương 166 tận thế kinh doanh một tòa thành 16 () Chương 167 tận thế kinh doanh một tòa thành 17 () Chương 168 tận thế kinh doanh một tòa thành 18 () Chương 169 tận thế kinh doanh một tòa thành 19 () Chương 170 tận thế kinh doanh một tòa thành 20 () Chương 171 tận thế kinh doanh một tòa thành 21 () Chương 172 tận thế kinh doanh một tòa thành 22 () Chương 173 tận thế kinh doanh một tòa thành 23 () Chương 174 tận thế kinh doanh một tòa thành 24 () Chương 175 tận thế kinh doanh một tòa thành 25 () Chương 176 tận thế kinh doanh một tòa thành 26 () Chương 177 tận thế kinh doanh một tòa thành 27 () Chương 178 tận thế kinh doanh một tòa thành 28 () Chương 179 bạo quân sủng sau 1 () Chương 180 bạo quân sủng sau 2 () Chương 181 bạo quân sủng sau 3 () Chương 182 bạo quân sủng sau 4 () Chương 183 bạo quân sủng sau 5 () Chương 184 bạo quân sủng sau 6 () Chương 185 bạo quân sủng sau 7 () Chương 186 bạo quân sủng sau 8 () Chương 187 bạo quân sủng sau 9 () Chương 188 bạo quân sủng sau 10 () Chương 189 bạo quân sủng sau 11 () Chương 190 bạo quân sủng sau 12 () Chương 191 bạo quân sủng sau 13 () Chương 192 bạo quân sủng sau 14 () Chương 193 bạo quân sủng sau 15 () Chương 194 bạo quân sủng sau 16 () Chương 195 bạo quân sủng sau 17 () Chương 196 bạo quân sủng sau 18 () Chương 197 bạo quân sủng sau 19 () Chương 198 bạo quân sủng sau 20 () Chương 199 bạo quân sủng sau 21 () Chương 200 bạo quân sủng sau 22 () Chương 201 bạo quân sủng sau 23 () Chương 202 bạo quân sủng sau 24 () Chương 203 bạo quân sủng sau 25 () Chương 204 bạo quân sủng sau 26 () Chương 205 bạo quân sủng sau 27 () Chương 206 bạo quân sủng sau 28 () Chương 207 bạo quân sủng sau 29 () Chương 208 bạo quân sủng sau () Chương 209 bạo quân sủng sau 31 () Chương 210 bạo quân sủng sau 32 () Chương 211 bạo quân sủng sau 33 () Chương 212 bạo quân sủng sau 34 () Chương 213 bạo quân sủng sau 35 () Chương 214 bạo quân sủng sau 36 () Chương 215 dưỡng nắm ánh trăng sáng không có đen thành 1 () Chương 216 dưỡng nắm ánh trăng sáng không có đen thành 2 () Chương 217 dưỡng nắm ánh trăng sáng không có đen thành 3 () Chương 218 dưỡng nắm ánh trăng sáng không có đen thành 4 () Chương 219 dưỡng nắm ánh trăng sáng không có đen thành 5 () Chương 220 dưỡng nắm ánh trăng sáng không có đen thành 6 () Chương 221 dưỡng nắm ánh trăng sáng không có đen thành 7 () Chương 222 dưỡng nắm ánh trăng sáng không có đen thành 8 () Chương 223 dưỡng nắm ánh trăng sáng không có đen thành 9 () Chương 224 dưỡng nắm ánh trăng sáng không có đen thành 10 () Chương 225 dưỡng nắm ánh trăng sáng không có đen thành 11
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN
Admin

Admin

Kim Đan Viên mãn

  • 153

  • 22,923

  • 258,350

  • Chưa có truyện phù hợp.