Tu Tiên: Ta Tại Hiện Đại Đi Du Học Miễn phí

Tu Tiên: Ta Tại Hiện Đại Đi Du Học

Tác giả:

Não Đại Đại Hựu Ngốc

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp

Tình trạng:

Đang ra - Chương 46

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 4 người đánh giá.

7.3

Đánh giá truyện

Giống như v·ũ k·hí h·ạt nhân chỉ là sản phẩm của khoa học, trường sinh cũng bất quá là trên con đường tu tiên nhặt được nho nhỏ quà tặng.

Tân pháp Đạo Tổ, đại hiền lương sư, vạn năm qua tu sĩ mạnh nhất Trịnh Pháp Chân Nhân tuyển nhận đệ tử thân truyền, tham khảo thư tịch như sau:

< Hình học tô pô ở trong phù triện: bắt đầu từ Tiểu Vân Vũ Phù >

< Pháp khí trí tuệ nhân tạo nghiên cứu: Khí linh sơ bộ >

< Cửu Chuyển Kim Đan: phân tích nguyên tố >

< Trận pháp thông lộ cơ sở >

P/S: 1. Truyện được đánh giá khá cao bên Trung. Chưa tới 100 chương nhưng nằm trong Top 40 BXH nguyệt phiếu liên tục 2 tháng liền mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hơn 600 bình luận khen hay và cầu chương (thường chỉ có ở các bộ của đại thần hoặc trong top 10 BXH nguyệt phiếu).

2. Phần giới thiệu hiểu nôm na là sau khi đăng đỉnh Tu Tiên Giới thì tiêu chí thu đồ đệ của main là phải biết áp dụng khoa học kĩ thuật vào phân tích các chức nghiệp như luyện đan, luyện khí, vẽ phù, ...
Mới nhất Chương 46: Phó thác

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1: Thịt khô cùng gà nướng () Chương 2: Hiện đại () Chương 3: Lại tuyển thư đồng () Chương 4: Nông dân () Chương 5: Đồng bệnh tương liên () Chương 6: Tiểu tử này có chút đồ vật () Chương 7: Phu nhân () Chương 8: Kiểm tra sau không cần đối đáp án () Chương 9: Tập võ tư chất () Chương 10: Thượng thượng () Chương 11: Hộp cơm () Chương 12: E ngại () Chương 13: Tốt phụ thân () Chương 14: Nhập chức phúc lợi? () Chương 15: Lạnh lùng bạo lực () Chương 16: Tùng Hạc Thung () Chương 17: Chữ như gà bới () Chương 18: Người trẻ tuổi phải tin tưởng khoa học! () Chương 19: Nhập môn () Chương 20: Lão sư () Chương 21: Thiên phú () Chương 22: Rộng lượng () Chương 23: Thiên vị () Chương 24: Ghen ghét () Chương 25: Hai bút () Chương 26: Không có chút nào kính cẩn nghe theo () Chương 27: Ân điển () Chương 28: Về quê () Chương 29: Đêm hỗn loạn () Chương 30: Tiếp người () Chương 31: Cáo trạng () Chương 32: Ngươi còn nhỏ () Chương 33: Kết nghĩa kim lan () Chương 34: Linh Hạc Thân () Chương 35: Cảm động lây () Chương 36: Phong cách trang bức () Chương 37: Tài khoản () Chương 38: Lĩnh ngộ () Chương 39: Hắn không luyện được () Chương 40: Vang chín tầng trời () Chương 41: Khóc () Chương 42: Ta luyện thành () Chương 43: Mưu đồ gì () Chương 44: Nghỉ học () Chương 45: Mượn đầu óc () Chương 46: Thay đổi () Chương 47: Ân sủng () Chương 48: Giải đọc () Chương 49: Khác nhau () Chương 50: Cho mời () Chương 51: Đàm luận () Chương 52: Dày đặc khe hở () Chương 53: Truyền bá () Chương 54: Ái đồ () Chương 55: An ủi () Chương 56: Cơ linh () Chương 57: Loan trở về () Chương 58: Yêu thích () Chương 59: Kẻ nghiện () Chương 60: Không thích cười () Chương 61: Chúng sinh bình đẳng () Chương 62: Thi thử () Chương 63: Không rõ ràng cho () Chương 64: Kiểm tra sức khoẻ () Chương 65: Hoang ngôn () Chương 66: Hấp thụ giáo huấn () Chương 67: Giống ta () Chương 68: Đáng tiền () Chương 69: Nâng cùng giẫm () Chương 70: Xuất phủ () Chương 71: Trộm () Chương 72: Bảo đảm ngươi () Chương 73: So thảm () Chương 74: Quản gia () Chương 75: Tiên Phẩm Hội () Chương 76: Rất sâu đậm () Chương 77: Hắn dạy () Chương 78: Tổ sư () Chương 79: Chân hình phù () Chương 80: Không chọn () Chương 81: Tuyển bảo () Chương 82: Về phủ () Chương 83: Buông xuống () Chương 84: Xử lý chỗ ngồi () Chương 85: Luận đạo () Chương 86: Người nhà () Chương 87: Ma luyện () Chương 88: Phúc lợi () Chương 89: Tuyển công () Chương 90: Pháp thể () Chương 91: Âm dương () Chương 92: Luận phù ngày () Chương 93: Phù phẩm () Chương 1: Ẩu đả () Chương 2: Bất công () Chương 3: Lựa chọn () Chương 4: Tê không () Chương 5: Đạo thể () Chương 6: Ta họ Nguyên () Chương 7: Cần cù làm giàu () Chương 8: Dứt khoát () Chương 9: Thu đồ đệ () Chương 10: Cà rốt () Chương 11: Giá trị () Chương 12: Kiểm toán () Chương 13: Giúp ta () Chương 14: Sương nhận () Chương 15: Chưa từng thử () Chương 16: Nhìn trộm () Chương 17: Định luật () Chương 18: Tu bổ () Chương 19: Thí nghiệm () Chương 20: Vô song () Chương 21: Lòng người () Chương 22: Đến chậm () Chương 23: Có bệnh () Chương 24: Mẫu nữ () Chương 25: Điểu mạch () Chương 26: Đằng sau () Chương 27: Hào phóng () Chương 28: Nghĩ thoáng () Chương 29: Dạy ta () Chương 30: Nhìn núi () Chương 31: Mời () Chương 32: Hợp tác () Chương 33: Xa lánh () Chương 34: Mất mặt! () Chương 35: Thử chiếu () Chương 36: Sư đồ () Chương 37: Trách nhiệm () Chương 38: Học một ít () Chương 39: Quan tâm () Chương 40: Vểnh miệng lên () Chương 41: Khách khí () Chương 42: Thất vọng () Chương 43: Ngươi đoán () Chương 44: Dẫn tiến () Chương 45: Đầu tư () Chương 46: Phó thác
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN