Uchiha Dư Nghiệt Bị Bắt Cứu Vớt Nhẫn Giới Miễn phí

Uchiha Dư Nghiệt Bị Bắt Cứu Vớt Nhẫn Giới

Tác giả:

Không Tưởng Chi Long

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Cổ Đại Xuyên Không

Tình trạng:

Đang ra - Chương 1089 hợp lực

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 2 người đánh giá.

9.0

Đánh giá truyện

[ĐANG EDIT NAME]

---------------oOo---------------

Tại đầy Uchiha tộc nhân thi thể trong nhà xác, hắn mở mắt...

Bên tai vang lên thanh âm thần bí...

Hắn một mặt mộng: “Cứu vớt giới Ninja, quan ta cái này Uchiha dư nghiệt chuyện gì?”

Mới nhất Chương 1089 hợp lực

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 729 chỉ có thể chờ đợi () Chương 781 ứng đối () Chương 906 shinji ác thú vị () Chương 1065 đoạt lại sharingan () Chương 1064 ăn miếng trả miếng! () Chương 662 () Chương 691 chắp đầu () Chương 622 () chương 589 akatsuki tổ chức đoàn chiến () Chương 780 akatsuki tổ chức hội nghị () Chương 876 động thủ! () Chương 621 () Chương 1 cái hai người sống sót () Chương 2 đếm ngược () Chương 3 không nên xuất hiện người () Chương 4 thiên đường () Chương 5 ta không làm () Chương 6 shinji mangekyou đồng thuật () Chương 7 ta cũng không nghĩ tới sẽ thành công a () Chương 8 mời chào () Chương 9 chunin khảo thí () Chương 10 pháo hoa tế điển () Chương 11 đừng làm ta quên ngươi hảo sao () Chương 12 uchiha sasuke ngươi bị bắt () Chương 13 đêm nay mọi người đều như vậy vội sao () Chương 14 shion thảm bại () Chương 15 miêu chi hương () Chương 16 than nắm () Chương 17 nhẫn giới cuối cùng nhẫn miêu lưu uchiha () Chương 18 ném đá trên sông () Chương 19 cơ hội () Chương 20 thôn trên không thú tiếng hô () Chương 21 nhanh nhất truyền thuyết () Chương 22 lăn trở về đi () Chương 23 có một cái () Chương 24 đắc thủ () Chương 25 khống chế vẫn là dung hợp () Chương 26 này cũng quá có thể cẩu đi () Chương 27 có thể vặn vẹo tính cách cấm thuật () Chương 28 người Đốt Đèn () Chương 29 chuyện quá khẩn cấp () Chương 30 đến phiên ngươi () Chương 31 ta không nghe rõ () Chương 32 cái này tai họa không thể lưu () Chương 33 bình xét cấp bậc a () Chương 34 đèn () Chương 35 quyền hạn () Chương 36 đấu trường nhìn chăm chú () Chương 37 ta biết ta đều biết () Chương 38 thay thế phương án () Chương 39 thiên tài gian so đấu () Chương 40 hiểu () Chương 41 cực độ nguy hiểm () Chương 42 vị hai người hầu () Chương 43 mạnh nhất phụ trợ () Chương 44 so một lần () Chương 45 ta đi trước () Chương 46 đột nhiên xâm lấn () Chương 47 xua tan hắc ám tảng sáng () Chương 48 cảnh trong mơ () Chương 49 đồng thuật há là như thế không tiện chi vật () Chương 50 được mùa () Chương 51 áp lực sẽ không biến mất () Chương 52 ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp được () Chương 53 nội trận thành viên () Chương 54 nãi nãi mangekyou () Chương 55 các ngươi như thế nào mới đến () Chương 56 dã ngoại sinh tồn () Chương 57 kẻ thần bí () Chương 58 dư lại không cần phải xen vào () Chương 59 vì cái gì không mang theo đi ta () Chương 60 cảm động () Chương 61 chua xót () Chương 62 kích thích () Chương 63 lại tới () Chương 64 ngầm đồng ý () Chương 65 trưởng thành () Chương 66 danzo hắn không biết nhìn hàng a () Chương 67 khai vại () Chương 68 sugu tonari cùng magatsu () Chương 69 chữa bệnh nhẫn thuật () Chương 70 vận mệnh () Chương 71 tân đồng học () Chương 72 thiên tài () Chương 73 hình chiếu không gian () Chương 74 cuốn lên tới () Chương 75 đổi mắt () Chương 76 ngài tánh mạng ta nhận lấy () Chương 77 vĩnh sinh dụ hoặc () Chương 78 giả dối mộc độn () Chương 79 không gian kẽ nứt () Chương 80 xâm lấn () Chương 81 chứng kiến một cái thế giới hủy diệt () Chương 82 đi con đường của mình () Chương 83 ôn nhu người () Chương 84 liền ngươi () Chương 85 thảo nhẫn thôn () Chương 86 thoát thân () Chương 87 đúng cùng sai () Chương 88 khó chơi gia hỏa () Chương 89 chuẩn bị () Chương 90 nhổ trồng giải phẫu () Chương 91 khoa trương () Chương 92 bọn quái vật () Chương 93 kéo chân sau nhóm () Chương 94 bẫy rập () Chương 95 trường nhai thượng giằng co () Chương 96 hắn điên rồi sao () Chương 97 đánh bất ngờ giả () Chương 98 nữ nhân () Chương 99 không biết xấu hổ () Chương 100 đóng cửa đánh chó () Chương 101 kết toán () Chương 102 tìm kiếm nhân thủ () Chương 103 hội báo () Chương 104 đều là dư nghiệt () Chương 105 cuối kỳ khảo thí () Chương 106 một loại khác tiên nhân thể () Chương 107 nếu không thử xem xem () Chương 108 đều do ta () Chương 109 mở mắt kinh nghiệm () Chương 110 gặp lại quang minh mangekyou () Chương 111 khôi phục vẫn là trọng sinh () Chương 112 thu hoạch () Chương 113 mời () Chương 114 dung hợp () Chương 115 hộ tống () Chương 116 ta sửa chủ ý () Chương 117 phong ấn nơi () Chương 118 chúng ta chết chắc rồi () Chương 119 tập kích () Chương 120 phản sát () Chương 121 tin tức () Chương 122 chặn giết () Chương 123 hẻm núi hỗn chiến () Chương 124 bản tôn buông xuống () Chương 125 nhìn trộm vận mệnh () Chương 126 kiêng kị () Chương 127 đồng thuật vị () Chương 128 an tâm () Chương 129 hiệp thương () Chương 130 từng người mời () Chương 131 thí nghiệm () Chương 132 đối ‘ sâm la vạn tượng chi lực ’ dã vọng () Chương 133 tenseigan bí mật () Chương 134 năm ảnh hội đàm () Chương 135 khắc khẩu () Chương 136 thuần tịnh byakugan () Chương 137 mê hoặc () Chương 138 tin () Chương 139 tổ đội () Chương 140 một cái không lưu () Chương 141 khắp nơi loạn đấu () Chương 142 tốc chiến tốc thắng () Chương 143 kinh môn () Chương 144 ngươi đã chết liền không phải () Chương 145 nhẫn giới càng ngày càng rối loạn () Chương 146 nếu là người kia nói là có khả năng làm được () Chương 147 lại lần nữa mở ra năm ảnh hội đàm () Chương 148 quyền chỉ huy tranh đấu gay gắt () Chương 149 toàn tổn hại mangekyou sharingan () Chương 150 nhân tạo bijuu () Chương 151 đàm phán cùng lập kế hoạch () Chương 152 liên lạc thuật thức () Chương 153 lên mặt trăng () Chương 154 otsutsuki hamura thỉnh cầu () Chương 155 to lớn tenseigan () Chương 156 nguyệt quốc đại chiến () Chương 157 trên mặt trăng chiến đấu kịch liệt () Chương 158 ba chỗ chiến trường () Chương 159 shinji tenseigan kế hoạch () Chương 160 nơi này liền giao cho các ngươi () Chương 161 bị chưng làm ao hồ () Chương 162 ảo thuật thao tác () Chương 163 akatsuki tổ chức mục tiêu () Chương 164 thẩm vấn () Chương 165 thân mật nhất bằng hữu () Chương 166 tinh luyện huyết mạch () Chương 167 phương án cùng khiếp sợ () Chương 168 thơ ấu bạn tốt () Chương 169 không thể tin tưởng konoha () Chương 170 song kế hoạch () Chương 171 sasori thực nghiệm () Chương 172 nguy cơ buông xuống () Chương 173 chuẩn bị tiếp thu khảo nghiệm đi () Chương 174 danh hiệu () Chương 175 mỗi người tự hiện thần thông () Chương 176 bằng hữu () Chương 177 thử () Chương 178 yên tĩnh () Chương 179 tiếng tỳ bà () Chương 180 không có gì () Chương 181 khổ chiến () Chương 182 vô hạn thành () Chương 183 thời gian chính là hết thảy () Chương 184 mau buông naruto () Chương 185 viêm trụ () Chương 186 không sợ ánh mặt trời () Chương 187 ta còn là thích ngươi kiệt ngạo khó thuần bộ dáng () Chương 188 lại đoạn một chỗ () Chương 189 nên chi viện nào một bên đâu () Chương 190 thổ quốc miêu điểm () Chương 191 hấp dẫn cùng ẩn núp () Chương 192 ta rất sợ hãi a () Chương 193 sứ mệnh cảm () Chương 194 hải sương mù () Chương 195 trên biển kích đấu () Chương 196 vây công () Chương 197 cao ngạo người () Chương 198 thượng huyền nhất () Chương 199 lên sân khấu () Chương 200 trên thực lực hạn () Chương 201 hắc viêm cùng sí diễm () Chương 202 cuối cùng miêu điểm () Chương 203 trời đã sáng () Chương 204 đếm ngược đình chỉ () Chương 205 bình xét cấp bậc ss () Chương 206 lựa chọn () Chương 207 quyền hạn tăng lên () Chương 208 liên hoan () Chương 209 uy hiếp () Chương 210 lại nghị () Chương 211 kakashi phân tích () Chương 212 susanoo ranpu bí mật () Chương 213 mặt khác đồng thuật huyết kế giới hạn
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN