Vạn Cổ Thần Đế Miễn phí

Vạn Cổ Thần Đế

Tác giả:

Phi Thiên Ngư

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp Huyền Huyễn Trọng Sinh

Tình trạng:

Đang ra - Chương 4340

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 65 người đánh giá.

8.1

Đánh giá truyện

Dịch giả: Nhóm Phượng Vũ Cửu Thiên

Vào tám trăm năm trước, con trai của Minh Đế là Trương Nhược Trần đã bị chính vị hôn thê Trì Dao công chúa giết chết. Trong trời đất này lại mất đi một vị thiên chi kiêu tử.

Thời điểm tám trăm năm sau, Trương Nhược Trần sống lại một lần nữa liền phát hiện ra vị hôn thê đã từng giết chết mình kia đã là chủ của Cô Lôn giới, nắm trong tay trung ương đệ nhất thiên hạ, được vạn người tôn xưng là Trì Dao nữ hoàng.

Trì Dao nữ hoàng, thống trị thiên hạ, danh chấn bát phương, thanh xuân vĩnh trú, bất tử bất diệt.

Đứng bên ngoài Chư Hoàng từ đường nhìn tượng của Trì Da nữ hoàng, trong lòng Trương Nhược Trần lại bùng lên ngọn lửa thù hận.

“Đợi ta tu luyện thêm mười ba năm, ta sẽ đích thân tiễn Trì Dao nữ hoàng xuống hoàng tuyền!” 
Mới nhất Chương 4340:

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Quyển 3 Chương 2962: Nghịch Thần ra () Chương 1: Tám trăm năm sau () Chương 2: Mở ra thần võ ấn ký () Chương 3: Huyền Cực Cảnh () Chương 4: Thời Không Bí Điển () Chương 5: Long Tượng Bàn Nhược () Chương 6: Lâm Nính San () Chương 7: Thiên Tâm Kiếm Pháp () Chương 8: Vũ thành () Chương 9: Ba năm trước chân tướng () Chương 10: Bức tranh ba mươi sáu đường kinh mạch () Chương 11: Lại đột phá () Chương 12: Thanh Huyền Các () Chương 13: Tần Nhã () Chương 14: Xinh đẹp tuyệt thế () Chương 15: Tứ ngưu chi lực () Chương 16: Tiểu cực vị () Chương 17: Vân Vũ Quận Vương () Chương 18: Cuối năm sát hạch () Chương 19: Chấn động () Chương 20: Vòng thi thứ hai () Chương 21: Thiết Bì Man Ngưu () Chương 22: Thượng đẳng cấp một () Chương 23: Săn giết Thanh Hỏa Lộc () Chương 24: Đệ nhất () Chương 25: Bát cường () Chương 26: Thắng bại () Chương 27: Hỏa Xà thương pháp () Chương 28: Ai mới là thiên tài? () Chương 29: Nhất tâm nhị dụng () Chương 30: Man Thần Trì () Chương 31: Đồ Thiên Sát Địa Chi Hoàng () Chương 32: Càn Khôn Thần Mộc Đồ () Chương 33: Minh Văn Công Hội () 34. Chương 34: Tinh thần lực () 35. Chương 35: Cấp 20 () Chương 36: Toàn thành giới nghiêm () Chương 37: Bế quan tu luyện () 38. Chương 38: Luân Mạch () Chương 39: Không Gian Giới Chỉ () Chương 40: Bái Nguyệt Ma Giáo Tổng đà chủ () 41. Chương 41: Võ Thị Tiền Trang () Chương 42: Tứ đại xếp hạng bảng () 43. Chương 43: Hoàng cấp Đấu Võ Cung () Chương 44: Đánh đâu thắng đó () Chương 45: Chiến đấu không ngừng () Quyển 3 Chương 2944: Xi Hình Thiên cùng Hắc Tâm Ma Chủ () Chương 3564: Hỏi thăm () Chương 2364: Nhị Diêm chi tranh () Chương 2497: Hoài nghi () Quyển 4 Chương 3131: Đều là thần nghèo () Quyển 4 Chương 3132: Gặp Phượng Thiên () Chương 2639: Thỏa hiệp, hay là tử chiến () Chương 2374: Tiềm Long Tại Uyên cùng Phi Long Tại Thiên () Quyển 3 Chương 2790: Hoang Cổ phế thành () Quyển 3 Chương 2791: Thụy Phật Thi () Chương 2338: Trở về () Chương 46: Hàn Phủ () 47. Chương 47: Hoàng Bảng võ giả () Chương 48: Trước điện luận võ () 49. Chương 49: Năm mươi tám ngưu chi lực () Chương 50: Hoàng Cực Cảnh đại viên mãn () Chương 51: Thời Không Vũ Hồn () Chương 52: Đoạt Mệnh Kiếm Khách () Chương 53: Hoàng Bảng đệ tam, Thủy Vấn Tâm () 54. Chương 54: Lực lượng nghiền ép () Chương 55: Tình người ấm lạnh () Chương 56: Tứ đại đệ tử () 57. Chương 57: Vân Đài Tông Phủ, Võ Thị Học Cung () 58. Chương 58: Huyết khí như hồng () Chương 59: Một tháng ước hẹn () Chương 60: Thiên Hà Ngọc Kinh () Chương 61: Đánh thức () 62. Chương 62: Linh nhục () 63. Chương 63: Vô thượng cực cảnh, Chư Thần cộng minh () Chương 64: Lựa chọn () 65. Chương 65: Nữ nhân ở giữa chiến đấu () Chương 66: Thắng bại đã phân () Chương 67: Luyện chế Không Gian Giới Chỉ () 68. Chương 68: Không Gian lĩnh vực () 69. Chương 69: Hai cái sát thủ () 70. Chương 70: Hạ đẳng Quận Quốc () 71. Chương 71: Võ Thị Học Cung () Chương 72: Khiêu khích () 73. Chương 73: Ác nhân tự có ác nhân trị () 74. Chương 74: Khảo thí bắt đầu () 75. Chương 75: Thánh giả hậu đại () Chương 76: Đạo cao một thước, ma cao một trượng () Chương 77: Tiễn Đạo cao thủ () Chương 78: Thanh Ma Thủ () 79. Chương 79: Bóng ma tử vong () Chương 80: Cảnh giới đột phá () Chương 81: Trúng độc () Chương 82: Cứu người giải độc () 83. Chương 83: Vòng thứ nhất khảo thí kết thúc () 84. Chương 84: Huyền Bảng võ giả () 85. Chương 85: Võ Tháp () 86. Chương 86: Quỷ tài Lạc Hư () Chương 87: Chín quyền () Chương 88: Kinh thế kỳ tài () Chương 89: Chèn ép người mới () Chương 90: Thứ tư? () 91. Chương 91: Chữ Hoàng hàng thứ nhất () Chương 92: Đầm rồng hang hổ () Chương 93: Ai mới là ác ma? () Chương 94: Tứ vương tử () 95. Chương 95: Chặt tay () Chương 96: Sinh Tử Đài () Chương 97: Chân tướng rõ ràng () Chương 98: Long Hình Tượng Ảnh () Chương 99: Bát Hoang Lục Hợp () Chương 100: Tấm thứ 100 chưởng pháp đại thành () Chương 101: Trích diệp phi hoa () Chương 102: Khinh người quá đáng () Chương 103: Sớm quyết chiến () Chương 104: Sinh Tử Đài () Chương 105: Bán Thánh () Chương 106: Tây Viện viện chủ () 107. Chương 107: Thánh Dịch () Chương 108: Cùng Đoan Mộc sư tỷ ở chung () Chương 109: Kỳ trước tân sinh đệ nhất tập hợp () 110. Chương 110: Ghen ghét () Chương 111: Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão () 112. Chương 112: Tinh thần lực khảo thí () 113. Chương 113: Học cung sử thượng thứ nhất tinh thần lực thiên tài () 114. Chương 114: Bán Thánh Thánh Ý Đồ () 115. Chương 115: Đạp nước mà đi () Chương 116: Sát thủ đến () Chương 117: Cá lớn sa lưới () Chương 118: Đột phá tiểu cực vị () Chương 119: Ngự Phong Phi Long Ảnh () Chương 120: Truyền thụ () 121. Chương 121: « Huyền Bảng » () 122. Chương 122: Lâm vào vây quanh () Chương 123: Địa Cực Cảnh cường giả () Chương 124: Giết người nữ ma đầu () Chương 125: Tiểu thành () Chương 126: Huyết Ngưng Cửu Kiếm () Chương 127: Bốn viện tân sinh luận võ () 128. Chương 128: Độc Cô Lâm () 129. Chương 129: Không chút huyền niệm tân sinh thứ nhất () Chương 130: Tây Viện mười vị trí đầu cao thủ () 131. Chương 131: Khiêu chiến thứ 7 () 132. Chương 132: Huyền Bảng võ giả thực lực cấp bậc () Chương 133: Tuân Quy Hải () Chương 134: Biến đổi lớn () Chương 135: Sơn đạo ác chiến () 136. Chương 136: Gió thổi báo giông bão sắp đến () Chương 137: Trong quân nhân vật số một, Vạn Thành Trọng () 138. Chương 138: Thiên Cực Cảnh chi chiến () Chương 139: Cầu viện () 140. Chương 140: Ninh Thượng thư () Chương 141: Yên Trần quận chúa () Chương 142: Luận kiếm thiếp () 143. Chương 143: Đại hội luận kiếm () 144. Chương 144: Một kiếm đánh bại () Chương 145: Kim Ngọc Diệp () 146. Chương 146: Kiếm gãy () Chương 147: Tả tướng môn sinh () Chương 148: Bán Thánh đệ tử () 149. Chương 149: Yến Tử Kiếm Pháp () 150. Chương 150: Quyết chiến hoàng cung chi đỉnh () 151. Chương 151: Chín kiếm cùng bay () Chương 152: Hoàng sư tỷ sách lược () 153. Chương 153: Vân Võ Quận Vương vui sướng () Chương 154: Đường về () Chương 155: Băng Mạch Đan () Chương 156: Xích Không Bí Phủ () Chương 157: Họa Sư () Chương 158: Đại cực vị () Chương 159: Huyền Giao () 160. Chương 160: Cửa vào () 161. Chương 161: Bí phủ kịch chiến () Chương 162: Vách đá bên trong quái vật () 163. Chương 163: Lòng đất đại sơn () Chương 164: Tam Diệp Thánh Khí Thảo () Chương 165: Tu vi tăng lên () Chương 166: Bán Thánh Chi Quang () Chương 167: Dưới Quỷ Vụ Sơn () Chương 168: Tượng Lực Cửu Điệp () Chương 169: Xuống núi () 170. Chương 170: Ngươi sẽ không để ý () 171. Chương 171: Long giác () 172. Chương 172: Không muốn huỷ hôn () 173. Chương 173: Ma giáo tù phạm () Chương 174: Ma đầu xuất thế () Chương 175: Trở về Tây Viện () Chương 176: Phó viện chủ kỳ vọng () 177. Chương 177: Thiên Ma Võ Thành () Chương 178: Thiên Nguyệt Lâu () Chương 179: Tranh chấp () Chương 180: Luận Trương Nhược Trần nhân phẩm () Chương 181: Lửa giận () Chương 182: Khổng Tuyên () Chương 183: Thiên nhân phủ đệ () Chương 184: Khổng Tước Thánh Điển () Chương 185: Kiếm Tâm Thông Minh () Chương 186: Vô Lượng Kiếm Pháp () Chương 187: Trần Hi Nhi () Chương 188: Tự dưng tai họa () Chương 189: Tứ tuyệt () Chương 190: Địa cấp Cụ Phong tu luyện mật thất () Chương 191: Phẫn nộ Yên Trần quận chúa () Chương 192: Cực kỳ đau đầu sự () Chương 193: Nội cung học viên () Chương 194: Nhiệm vụ trọng đại () Chương 195: Thái Thanh Linh Hỏa Thiên () Chương 196: Linh Nhạc Trấn () Chương 197: Hắc Hổ Đường () Chương 198: Không đỡ nổi một đòn () Chương 199: Ân công () Chương 200: Kịch chiến bầy tà () Chương 201: Ngự khí bách kiếm () Chương 202: Đợi làm thịt dê béo () Chương 203: Hồng Chu Cự Hạm () Chương 204: Nhiếp Hồn Chi Nhãn () Chương 205: Tuyệt địa phục giết () Chương 206: Chạy ra vòng vây () Chương 207: Lực lượng không gian () Chương 208: Thất vương tử Trương Thiên Khuê () Chương 209: Trần sư đệ () Chương 210: Người áo đen () Chương 211: Thẩm Phong () Chương 212: Cảnh giới đột phá () Chương 213: Tư Hành Không
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN