Vũ Thần Chúa Tể Convert Miễn phí

Vũ Thần Chúa Tể Convert

Tác giả:

Ám Ma sư

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp Khác

Tình trạng:

Đang ra - Chương 3311

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 451 người đánh giá.

8.4

Đánh giá truyện

Thiên Vũ Đại Lục một đại truyền kỳ Tần Trần , bởi vì bạn chí cốt phản bội ngoài ý muốn ngã xuống Vũ Vực . Ba trăm năm sau , hắn chuyển kiếp ở một cái nhận hết khi dễ Vương phủ trên thân con tư sinh , lợi dụng kiếp trước tạo nghệ , ngưng Thần Công , luyện Thần Đan , nghịch thiên chi lộ , quật khởi mạnh mẽ , từ đó bước trên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế hành trình .

-----------------------------------------------------
Mới nhất Chương 3311: Phản khống Thi Khôi

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 2367: Ma sào hàng lâm () Chương 2366: Hỏi qua ta sao () Chương 2365: Phong Thiếu Vũ chết () Chương 2364: Ngươi là... Tần Trần () Chương 2363: Ba trăm năm luân hồi () Chương 2664: Chỉ còn một cái () Chương 2665: Thiên cấp thiên tài () Chương 2666: Tầng thứ chín () Chương 2667: Một trăm lẻ ba cái () Chương 2668: Thoải mái niềm vui tràn trề () Chương 2669: Thiên Tôn () Chương 2670: Suy nghĩ kỹ càng () Chương 2671: Nhan Như Ngọc () Chương 2672: Tốt đại chí hướng () Chương 2673: Nhân tính bạc bẽo () Chương 2674: Thập Tam Đạo Tặc () Chương 2675: Tự nghĩ ra thần thông () Chương 2676: Khởi Nguyên thần thông () Chương 3175: Nhất niệm sinh tử () Chương 3176: Đóng cửa hội nghị () Chương 3177: Có qua có lại () Chương 3178: Tin tức oanh động () Chương 3179: Thủ hạ tính toán () Chương 3180: Luyện thi () Chương 3181: Truyền thừa thành đan () Chương 3182: Đại quân hàng lâm () Chương 3183: Lão Thánh Chủ () Chương 3184: Lão già () Chương 1: Trọng sinh () Chương 2: Mẫu thân () Chương 3: Triệu phu nhân () Chương 4: Giết () Chương 5: Hầu gia () Chương 6: Khảo nghiệm () Chương 7: Cửu Tinh Thần Đế Quyết () Chương 8: Khí điện () Chương 9: Lương đại sư () Chương 10: Ngươi gọi Lương Vũ ? () Chương 11: Phương pháp phá giải () Chương 12: Luyện chế () Chương 13: Thần châm thành () Chương 14: Bạn bè () Chương 15: Đoạn tử tuyệt tôn () Chương 16: Tu Luyện Tháp () Chương 17: Trọng dựng kinh mạch () Chương 18: Cổ xưa tiểu kiếm () Chương 19: Lại nổi lên gợn sóng () Chương 20: Ngụy Chân () Chương 21: Ngũ Nhạc Thần Quyền () Chương 22: Chớ chọc ta () Chương 23: Gia tộc đại hội () Chương 24: Thẩm vấn () Chương 25: Bạo phát () Chương 26: Thoát khỏi Tần gia () Chương 27: Huyết mạch thánh địa () Chương 28: Huyết mạch phòng () Chương 29: Lôi đình huyết mạch () Chương 30: Tức giận () Chương 31: Sợ hãi () Chương 32: Đông Phương Thanh () Chương 33: Thái độ thay đổi () Chương 34: Kim Khách Lệnh () Chương 35: Thần cấp huyết mạch () Chương 36: Đều đột phá () Chương 37: Biệt khuất () Chương 38: Học Viện kỳ thi () Chương 39: Mồ hôi lạnh nhễ nhại () Chương 40: Kỳ thi cuối năm bắt đầu () Chương 41: Đối chọi gay gắt () Chương 41: Đối chọi gay gắt () Chương 43: Tử thủy tinh () Chương 44: Lực lượng khảo hạch () Sau đó , đến lượt Tần Trần lên đài . () Chương 46: Sàng lọc chiến () Chương 47: Chấn động toàn trường () Chương 48: Trợn mắt hốc mồm () Chương 49: Lôi đài thi đấu () Chương 50: Một chiêu bại địch () Chương 51: Tần Trần tức giận () Chương 52: Oan gia đối đầu () Chương 53: Ai hối hận () Chương 54: Thiện ác chi gian () Thế nhưng Chử Vĩ Thần nhanh, còn có người nhanh hơn hắn . () Chương 56: Thân bại danh liệt () Chương 57: Tứ cường thi đấu () Chương 58: Trước tứ cường () Chương 59: Kiếm pháp so đấu () Chương 60: Tâm phục khẩu phục () Chương 61: Đao khách () Chương 62: Chung kết quyết tái () Chương 63: So đấu lực lượng () Chương 64: Quyền pháp cảnh giới () Chương 65: Vạn chúng chúc mục () Chương 66: Huyết Linh Trì () Chương 67: Tái Sinh Đan () Chương 68: Kẻ chết thay () Chương 69: Nghi ngờ () Chương 70: Tinh thần lực tăng vọt () Chương 71: Thứ nhất () Chương 72: Thu gặt () Chương 73: Liên tiếp kích sát () Chương 74: Lực chiến Tần Dũng () Chương 75: Phó thống lĩnh () Chương 76: Tần Dũng bỏ mình () Chương 77: Sóng to gió lớn () Chương 78: Tụ Bảo Lâu () Chương 79: Thanh Cương Kiếm () Chương 80: Lạnh Mạch Đại Sư () Chương 81: Nghe lầm () Chương 82: Đánh cuộc bảo () Chương 83: Thánh Lạc bí cảnh () Chương 84: Mua linh dược () Chương 85: Hèn hạ () Chương 86: Mị Ngọc () Chương 87: Bô tiểu () Chương 88: Tranh phong đối lập nhau () Chương 89: Chữa trị trận văn () Chương 90: Rõ là bô tiểu () Chương 91: Thân bại danh liệt () Chương 92: Thần bí thiết kiếm () Chương 93: Tái khởi dao động () Chương 94: Biện khí () Chương 95: Nói bậy () Chương 96: Phải điên () Chương 97: Nhất định là ngoài ý muốn () Chương 98: Ta là ngu ngốc () Chương 99: Đại tẩu tốt () Chương 100: Huyết mạch ẩn () Chương 101: Đều đột phá () Chương 102: Coi trời bằng vung () Chương 103: Phải khóc () Chương 104: Một cái tát tai () Chương 105: Không có mắt () Chương 106: Giả vờ nghiện () Chương 107: Học đồ kiểm chứng () Chương 108: Trần Mộ dược sư () Chương 109: Lần ba khảo hạch () Chương 110: Không vừa lòng () Chương 111: Nộp bài thi () Chương 112: Học bằng cách nhớ () Chương 113: Hay a () Chương 114: Max điểm () Chương 115: Tức chết người () Chương 116: Khống hỏa () Chương 117: Mất mặt () Chương 118: Cô lậu quả văn () Chương 119: Chân Nguyên Đan () Chương 120: Dọa sợ () Chương 121: Hạng nhất Chân Nguyên Đan () Chương 122: Các chủ () Chương 123: Tiêu Nhã () Chương 124: Làm sao làm được () Chương 125: Thượng cổ đan phương () Rất nhanh, song phương liền ký kết ký hợp đồng , Tần Trần cũng sẽ đan phương giao qua , đồng () Chương 127: Tiêu Nhã suy đoán () Chương 128: Kim châm điểm huyệt () Chương 129: Đột Phá Thiên cấp () Chương 130: Tần Phong quay về () Chương 131: Vô Địch Hầu () Chương 132: Triệu Phượng mừng như điên () Chương 133: Đổ ước () Chương 134: Liên hợp luyện chế () Chương 135: Khiếp sợ Tiêu Nhã () Chương 136: Đan thành () Chương 137: Chiết xuất () Chương 138: Tả Lập phát uy () Chương 139: Thổ huyết Tần Phong () Chương 140: Đột phá Địa cấp () Chương 141: Tiêu Nhã hoảng sợ () Chương 142: Đánh hắn cho ta () Chương 143: So bỉ lực lượng ? () Chương 144: Quét ngang () Chương 145: Hủy dung () Chương 146: Phải có lòng tin () Chương 147: Chuẩn bị xuất phát () Chương 148: Gặp quỷ () Chương 149: Nhận thức quận chúa () Chương 150: Ngồi chung một xe () Chương 151: Thiên tài tập hợp () Chương 152: Cường thế Tần Phong () Chương 153: Thái tử giá lâm () Chương 154: Luận bàn () Chương 155: Một quyền đánh bay () Chương 156: Khuất nhục quỳ xuống () Chương 157: Nguyên Phong đại sư () Chương 158: Thuần Thú Sư () Chương 159: Ám toán () Chương 160: Nguỵ biện () Chương 161: Đánh bay () Chương 162: Yêu Tổ sơn mạch () Chương 163: Tử Viêm Điểu () Chương 164: Không công bình () Chương 165: Một đao () Chương 166: Đao ý sơ hình () Chương 167: Đại bỉ ý nghĩa () Chương 168: Hiểu sơ một ... hai ... () Chương 169: Lầm vào đường rẽ () Chương 170: Lĩnh ngộ đao ý () Chương 171: Khiêu khích () Chương 172: Tào Hằng vương tử () Chương 173: Cút đi () Chương 174: Thiên tài tập hợp () Chương 175: U Thiên Tuyết () Chương 176: Linh Tủy Dịch () Chương 177: Gấp năm lần khu vực () Chương 178: Bị đả kích lớn () Chương 179: Linh Tủy Tinh () Chương 180: U Thiên Tuyết () Chương 181: Uyên ương dục () Chương 182: Xao động bất an () Chương 183: Thiên cấp sơ kỳ () Chương 184: Đúng là ai () Chương 185: Lạc đường () Chương 186: Trở thành hài hước () Chương 187: Sơ thí bắt đầu () Chương 188: Truy tung khôi lỗi () Chương 189: Tranh phong đối lập nhau () Chương 190: Tùy ý giết người () Chương 191: Chỉ thiếu một chút () Chương 192: Oan gia ngõ hẹp () Chương 193: Thiên Nữ Tán Hoa () Chương 194: Gặp nhau () Chương 195: Đầu óc có bệnh () Chương 196: Thiết Bối Minh Lang () Chương 197: Nguy cơ
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN