Xu Cát Tị Hung, Từ Hoàng Kim Gia Tộc Bắt Đầu Miễn phí

Xu Cát Tị Hung, Từ Hoàng Kim Gia Tộc Bắt Đầu

Tác giả:

Lục Mao Trùng Đích Mộng

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 206

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 2 người đánh giá.

4.5

Đánh giá truyện

« Xuyên việt rồi, chuyển sinh đến hoàng kim gia tộc Trường Không nhất tộc, nuôi ưng chơi chó, cưỡi ngựa chấp mâu. »

Phương Dương: “Cái này khởi đầu không tệ.”

« Trường Không nhất tộc nội bộ, họ Phương một mạch nghiêm trọng xuống dốc, bỏ lỡ cường thịnh nhất thời kì, sói nhiều thịt ít. »

Phương Dương: “Cái này có chút không ổn.”

« Thức tỉnh thiên phú xu cát tị hung: Một khi có kỳ ngộ ở trước mắt, liền có thể nương tựa theo rút thăm tiến hành lựa chọn, thu hoạch được cơ duyên, tránh né tai hoạ... »

Phương Dương: "Phúc họa chuyển đổi chi đạo, ta kim thủ chỉ thật lợi hại! »

« Khai khiếu đại điển, trường sinh lộ mở. Trên đỉnh Long Ngâm, ảo diệu vô tận, mệnh đồ gặp lối rẽ lựa chọn. »

« Tru·ng t·hượng ký, lên cao hỏa chúc cầu thang, đạt được tam giai cơ duyên một đạo, ưng liệng trời cao, liệt hỏa phần thiên, cát. »

« Trung trung ký, lên cao thủy chúc cầu thang, không làm không sai, không tranh bất động, không đi tranh đoạt, không gì để mất, bình. »

« Hạ hạ ký, lên cao mộc chúc cầu thang, có thể đạt được thất giai cơ duyên một đạo, nhưng chôn giấu mầm họa lớn, ám uẩn phong hiểm, đại hung! »

Phương Dương: “Tam giai cơ duyên liền rất tốt, ta muốn vững vàng hạnh phúc, an tâm.”

Đến tận đây, Phương Dương mở ra nhân sinh đơn giản hình thức.

Chuyện tốt liên tục, kiếp nạn lui bước.

Thế gian chìm nổi, thủy triều lên xuống.

Tại hung hiểm tu hành giới, Phương Dương gặp dữ hóa lành, an ổn thuận lợi, nhẹ nhõm vui sướng đắc đạo tiêu dao.

Hắn sung sướng khoái hoạt, lạnh nhạt nhìn thế gian phong vân biến ảo, kẻ bên cạnh lên lên xuống xuống.

. . .

Chư thiên phía trên, tuế nguyệt trường hà khuấy động.

Lại một vị quét ngang vạn cổ Tiên Đế sinh ra!

Phương Dương chậm rãi quay người, một tay để sau lưng, vân đạm phong khinh: “Ta gặp qua rất nhiều thiên tài người tu hành, bọn hắn từng dẫn dắt thủy triều, mà ngàn vạn thủy triều đi qua, duy ta sừng sững không ngã.”
Mới nhất Chương 206: Đi một bên

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 190: Sơ thành thành tựu () Chương 189: Đại nghịch bất đạo () Chương 1: Thành tiên làm tổ, trường sinh bất tử () Chương 2: Trường Không Phương Dương, Trường Không Sâm Vi () Chương 3: Thanh Liên thánh thể, Hỏa Ưng linh thể () Chương 4: Bản mệnh chân pháp, tổ tông ban cho () Chương 5: Họ Phương họ Trương, mỗi người thánh đồ () Chương 6: Huyền Ngự chi chiến, đạo chủng chi tranh () Chương 7: Ánh sáng bóng tối, Tru Lôi Thương Mộc () Chương 8: Y đạo học tập, Bạch Vũ Ưng hiện () Chương 9: Thiên Ưng súc thế, không bay thì thôi () Chương 10: Nhất giai sơ đẳng, sánh vai tiên tổ () Chương 11: Liệt Diễm Pháp thành, trạch tâm nhân hậu () Chương 12: Sương mã bạch bào, oai hùng anh phát () Chương 13: Kinh tuyệt cao ngạo, đạo tâm vững chắc () Chương 14: Họ Phương tiếc nuối, tàn khốc chiến tranh () Chương 15: Tranh chấp sơ hiện, ta không bằng hắn () Chương 16: Mọi người tâm tư, Tam giai nan quan () Chương 17: Hại đạo cơ duyên, Bạch Vũ Ưng niệm () Chương 18: Họa bất gia thân, tàn khốc thế giới () Chương 19: Nhất giai trung đẳng, Ấu Long trà hội () Chương 20: Lá rụng biết thu, tỷ muội tình thâm () Chương 21: Hữu kinh vô hiểm, dựa thế mà lên () Chương 22: Ngạo Ưng không ngạo, Bá Ngạc không bá () Chương 23: Tỷ muội tâm sự, Thương Mộc kinh biến () Chương 24: Thái độ mặt nạ, tơ tình quấn quanh () Chương 25: Danh sách đệ tam, họa phúc khôn lường () Chương 26: Nho nhỏ tùy hứng, thao thiên cự lãng () Chương 27: Chiến tranh bộc phát, lương tri chôn sâu () Chương 28: Lý Ưng đại biến, kinh tâm động phách () Chương 29: Ác ý thiện ý, vân đạm phong khinh () Chương 30: Nhất giai cao đẳng, tất có hậu phúc () Chương 31: Một lần bị ép, nhiều lần bị ép () Chương 32: Lôi Hỏa tử kim điện () Chương 33: Đỏ mặt () Chương 34: Cố gắng cùng huyết mạch () Chương 35: Tiên phong đạo cốt () Chương 36: Nguyệt Hỏa Đình Hoa () Chương 37: Lôi pháp công phạt () Chương 38: Ngươi xem như đã chết rồi! () Chương 39: Nhất giai đỉnh phong, chủng tộc cực hạn () Chương 40: Bố cục () Chương 41: Thiên ngoại tà ma () Chương 42: Tán thành () Chương 43: Lý Ưng thần vũ () Chương 44: Cảm giác không bằng Bạch Vũ Ưng () Chương 45: Tiểu nhân vật phản diện Bạch Vũ Ưng () Chương 46: Vì chiến mà sinh () Chương 47: Thể chất huyết mạch () Chương 48: Oai hùng vĩ ngạn () Chương 49: Không nên là như vậy! () Chương 50: Thiếu niên thiên kiêu () Chương 51: Không thể tưởng tượng nổi () Chương 52: Ưng kích trường không () Chương 53: Nghe tiếng biến sắc () Chương 54: Tấm lòng rộng rãi khoan dung độ lượng () Chương 55: Ngân Hoa Hỏa Thụ () Chương 56: Nhị giai sơ đẳng, huyết mạch mộng cảnh () Chương 57: Tan thành mây khói () Chương 58: Xưa đâu bằng nay () Chương 59: Minh quân, thánh quân, hiền quân () Chương 60: Toan tính quá lớn () Chương 61: Thức thời () Chương 62: Tiến độ nhanh chóng () Chương 63: Chấp lệnh ngô () Chương 64: Tế linh chi pháp () Chương 65: Biến cố liên tiếp phát sinh () Chương 66: Không rõ () Chương 67: Đông Phương Mặc Bạch () Chương 68: Nhân từ không nên lãnh binh () Chương 69: Hỏa thiêu khâm sai () Chương 70: Tiểu Kình Thôn Công () Chương 71: Có thể nhu có thể cương () Chương 72: Ghi lại trong danh sách () Chương 73: Có một không hai cùng thế hệ () Chương 74: Ngày xưa tình cảm () Chương 75: Bình đài () Chương 76: Vẽ rồng điểm mắt () Chương 77: Uy áp một phương () Chương 78: Quán Hà tế điển () Chương 79: Ỷ vào () Chương 80: Đi săn () Chương 81: Vận thế tối thượng đẳng () Chương 82: Biến đổi bất ngờ () Chương 83: Bá vương khí thế () Chương 84: Nhị giai trung đẳng, thiếu niên tôn giả () Chương 85: Cảm giác () Chương 86: Ngưỡng vọng () Chương 87: Trấn áp () Chương 88: Quật khởi () Chương 89: Giống như gia nô () Chương 90: Bạch Vũ Ưng, cháy lên đi! () Chương 91: Hồn Ngư tinh túy () Chương 92: Gấp trăm lần hồn phách () Chương 93: Thần tuấn phi ưng () Chương 94: Dũng cảm () Chương 95: Trăng trên trời khi tròn khi khuyết () Chương 96: Giơ cao đồ đao () Chương 97: Kinh biến () Chương 98: Nhập ma () Chương 99: Trầm mặc () Chương 100: Tinh thần chi lực () Chương 101: Làm loạn () Chương 102: Giành () Chương 103: Giao long vảy ngược () Chương 104: Đấu mà không phá () Chương 105: Trầm bổng trập trùng () Chương 106: Ly kinh phản đạo () Chương 107: Nhiều lần đa nghi () Chương 108: Giáp đẳng linh thể, Lý Ưng linh thể () Chương 109: Nhị giai cao đẳng, thời cuộc đột biến () Chương 110: Giá trị () Chương 111: (Không có tiêu đề) () Chương 112: Ve trùng () Chương 113: Thổn thức () Chương 114: Quân thần hỗ trợ () Chương 115: Đấu tướng () Chương 116: Dương danh lập vạn () Chương 117: Vạn dân nguyện lực () Chương 118: Thất giai cơ duyên () Chương 119: Cộng minh () Chương 120: Lộ nhỏ giấu lớn () Chương 121: Cảnh giới huyền diệu () Chương 122: Huyết mạch () Chương 123: Âm Dương Đạo Ngư đồ () Chương 124: Nhanh chóng vượt qua () Chương 125: Thật là thơm () Chương 126: Mười chiêu làm hạn định () Chương 127: Côn Bằng biến hóa, nhị giai đỉnh phong () Chương 128: Yêu phong quấy phá () Chương 129: Hương thơm hoa nhài () Chương 130: Bất học vô thuật? () Chương 131: Quang vinh xinh đẹp () Chương 132: Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh () Chương 133: Lễ trọng () Chương 134: Mặt người hoa đào tạo nên sắc hồng () Chương 135: Thừa nhận () Chương 136: Nhà ấm đóa hoa () Chương 137: Ngưỡng vọng () Chương 138: Ma tử? Thánh tử? () Chương 139: Hắc Nguyệt Đại Thánh () Chương 140: Kinh người () Chương 141: Lôi hỏa chi dực () Chương 142: Tam giai sơ đẳng, Tà Long giấu kín () Chương 143: Phát rồ () Chương 144: Quân địch () Chương 145: Mưu đồ bí mật () Chương 146: Vô tận băng lãnh () Chương 147: Căn nguyên () Chương 148: Tiên hạc cùng tà long () Chương 149: Làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn? () Chương 150: Chân tướng () Chương 151: Ngự Lôi Thánh Viện () Chương 152: Khẩu thị tâm phi () Chương 153: Thuần trắng hoa nhài () Chương 154: Không chịu nổi một kích () Chương 155: Túi thơm () Chương 156: Thiên khung () Chương 157: Anh hùng không hỏi xuất xứ () Chương 158: Thế sự ân tình () Chương 159: Chủ tâm cốt () Chương 160: Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên () Chương 161: Tam giai trung đẳng, Trương Trì ma niệm () Chương 162: Chỉ là bằng hữu () Chương 163: Tiện lợi áp lực () Chương 164: Thuận là vận, nghịch là kiếp () Chương 165: Hắc Nguyệt Huyễn Tâm Tủy () Chương 166: Quấn quít chặt lấy () Chương 167: Tự cam đọa lạc? Hoài bão rộng lớn! () Chương 168: Còn chưa đủ () Chương 169: Ngàn ưng hồn () Chương 170: Kéo cờ mượn lực () Chương 171: Siêu cường đảm bảo () Chương 172: Áp trận () Chương 173: Có qua có lại () Chương 174: Phong Bá Vũ Sư () Chương 175: Loại suy () Chương 176: Kẻ xướng người hoạ () Chương 177: Tam giai cao đẳng, Côn Ngư làm dẫn () Chương 178: Khó mà vượt qua () Chương 179: Hỏa đạo đại sư () Chương 180: Mấu chốt vượt qua () Chương 181: Thu Phong Thiền bảo y () Chương 182: Hoàng kim thái cực đồ () Chương 183: Tàn bạo () Chương 184: Hài lòng () Chương 185: Lòng có sở động, tùy ý mà đi () Chương 186: Bạch tích thông hầu tối thiếu niên () Chương 187: Giao đấu () Chương 188: Lòng lang dạ thú () Chương 191: Thương Hải Hoàng Tôn () Chương 192: Nội tình () Chương 193: Thành thánh gian khổ () Chương 194: Phong linh tinh phách () Chương 195: Tam giai đỉnh phong () Chương 196: Giã biệt, Huyền Ngự phúc địa () Chương 197: Ước định () Chương 198: Huyết mạch tông tộc () Chương 199: Phong quang vô hạn () Chương 200: Ngưỡng vọng () Chương 201: Tầm đạo cầu lữ () Chương 202: Hỏa vực () Chương 203: Văn Sơn Bút () Chương 204: Hôn () Chương 205: Mãng tước nuốt rồng! () Chương 206: Đi một bên
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN