Xuyên Nhanh: Làm Ruộng Nữ Chủ Nàng Dựa Dưỡng Oa Thăng Tiên Miễn phí

Xuyên Nhanh: Làm Ruộng Nữ Chủ Nàng Dựa Dưỡng Oa Thăng Tiên

Tác giả:

Quỷ Quỷ Nguyệt

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Cổ Đại Đô Thị Ngôn Tình Xuyên Không Điền Viên

Tình trạng:

Đang ra - Chương 1179

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 2 người đánh giá.

4.5

Đánh giá truyện

Tóm tắt: Nội dung tóm tắt:

【 làm ruộng + công cụ người nam chủ + dưỡng oa + nữ cường + bàn tay vàng mở rộng ra 】

Tô hoàn đan luân hồi, đỉnh chấm đất phủ luân hồi tư nhân viên công vụ tên tuổi, xen lẫn trong một đám đại lão chân linh chi gian, mà nàng lại chỉ là cái tiểu phàm nhân sau khi chết yếu ớt linh hồn.

Hiện đại, hư cấu cổ đại, Thanh triều, hồng lâu, tinh tế, viễn cổ, niên đại, thú nhân, vận mệnh quốc gia, cấm địa từ từ, công tác vị diện quá nhiều quá tạp, cuồn cuộn như hải!

Tô hoàn đan: Địa phủ luân hồi tư nhân viên công vụ thật sự không phải cái hảo công tác, công tác hoàn cảnh sốt ruột, bàn tay vàng khó khai, làm công người tưởng trở thành thượng vị giả hảo khó.

Thẳng đến dưỡng oa sau, bàn tay vàng mở rộng ra.

Tô hoàn đan:…… Sinh thiếu!

Thẳng đến ngày nọ thân cha tìm tới môn!

Tô hoàn đan:…… Ngài nhưng thật ra sớm một chút nhi tới tìm ta a!

Lập ý: Mặc kệ thân ở kiểu gì nghịch cảnh, cũng muốn nỗ lực sinh hoạt!

Mới nhất Chương 1179

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 947 gia có xuyên qua nam 7 () Chương 782 thế giới đánh cách 8 () Chương 725 chướng mắt tiểu sư muội 18 () Chương 944 () Chương 686 ta cả nhà đều là người xuyên việt 19 () Chương 848 nam nhiều nữ thiếu thật đáng sợ 6 () Chương 827 () Chương 960 () Chương 847 nam nhiều nữ thiếu thật đáng sợ 5 () Chương 662 trùng tộc gien thời đại 22 () Chương 1 90 vào thành nhớ 1 () Chương 2 90 vào thành nhớ 2 () Chương 3 90 vào thành nhớ 3 () Chương 4 90 vào thành nhớ 4 () Chương 5 90 vào thành nhớ 5 () Chương 6 90 vào thành nhớ 6 () Chương 7 90 vào thành nhớ 7 () Chương 8 90 vào thành nhớ 8 () Chương 9 90 vào thành nhớ 9 () Chương 10 90 vào thành nhớ 10 () Chương 11 90 vào thành nhớ 11 () Chương 12 90 vào thành nhớ 12 () Chương 13 90 vào thành nhớ 13 () Chương 14 90 vào thành nhớ 14 () Chương 15 90 vào thành nhớ 15 () Chương 16 90 vào thành nhớ 16 () Chương 17 90 vào thành nhớ 17 () Chương 18 90 vào thành nhớ 18 () Chương 19 90 vào thành nhớ 19 () Chương 20 90 vào thành nhớ 20 () Chương 21 90 vào thành nhớ 21 () Chương 22 90 vào thành nhớ 22 () Chương 23 90 vào thành nhớ 23 () Chương 24 90 vào thành nhớ 24 () Chương 25 90 vào thành nhớ 25 () Chương 26 90 vào thành nhớ 26 () Chương 27 90 vào thành nhớ 27 () Chương 28 90 vào thành nhớ 28 () Chương 29 90 vào thành nhớ 29 () Chương 30 90 vào thành nhớ 30 () Chương 31 90 vào thành nhớ 31 () Chương 32 90 vào thành nhớ 32 () Chương 33 90 vào thành nhớ 33 () Chương 34 90 vào thành nhớ 34 () Chương 35 90 vào thành nhớ 35 () Chương 36 90 vào thành nhớ 36 () Chương 37 90 vào thành nhớ 37 () Chương 38 90 vào thành nhớ 38 () Chương 39 90 vào thành nhớ 39 () Chương 40 90 vào thành nhớ 40 () Chương 41 90 vào thành nhớ 41 () Chương 42 90 vào thành nhớ 42 () Chương 43 90 vào thành nhớ 43 () Chương 44 90 vào thành nhớ 44 () Chương 45 90 vào thành nhớ 45 () Chương 46 90 vào thành nhớ 46 () Chương 47 90 vào thành nhớ 47 () Chương 48 cách vách lão vương gia 1 () Chương 49 cách vách lão vương gia 2 () Chương 50 cách vách lão vương gia 3 () Chương 51 cách vách lão vương gia 4 () Chương 52 cách vách lão vương gia 5 () Chương 53 cách vách lão vương gia 6 () Chương 54 cách vách lão vương gia 7 () Chương 55 cách vách lão vương gia 8 () Chương 56 cách vách lão vương gia 9 () Chương 57 cách vách lão vương gia 10 () Chương 58 cách vách lão vương gia 11 () Chương 59 cách vách lão vương gia 12 () Chương 60 cách vách lão vương gia 13 () Chương 61 cách vách lão vương gia 14 () Chương 62 cách vách lão vương gia 15 () Chương 63 cách vách lão vương gia 16 () Chương 64 cách vách lão vương gia 17 () Chương 65 cách vách lão vương gia 18 () Chương 66 cách vách lão vương gia 19 () Chương 67 cách vách lão vương gia 20 () Chương 68 cách vách lão vương gia 21 () Chương 69 cách vách lão vương gia 22 () Chương 70 cách vách lão vương gia 23 () Chương 71 cách vách lão vương gia 24 () Chương 72 cách vách lão vương gia 25 () Chương 73 cách vách lão vương gia 26 () Chương 74 cách vách lão vương gia 27 () Chương 75 cách vách lão vương gia 28 () Chương 76 cách vách lão vương gia 29 () Chương 77 cách vách lão vương gia 30 () Chương 78 70 quân tẩu có chút tiếu 1 () Chương 79 70 quân tẩu có chút tiếu 2 () Chương 80 70 quân tẩu có chút tiếu 3 () Chương 81 70 quân tẩu có chút tiếu 4 () Chương 82 70 quân tẩu có chút tiếu 5 () Chương 83 70 quân tẩu có chút tiếu 6 () Chương 84 70 quân tẩu có chút tiếu 7 () Chương 85 70 quân tẩu có chút tiếu 8 () Chương 86 70 quân tẩu có chút tiếu 9 () Chương 87 70 quân tẩu có chút tiếu 10 () Chương 88 70 quân tẩu có chút tiếu 11 () Chương 89 70 quân tẩu có chút tiếu 12 () Chương 90 70 quân tẩu có chút tiếu 13 () Chương 91 70 quân tẩu có chút tiếu 14 () Chương 92 70 quân tẩu có chút tiếu 15 () Chương 93 70 quân tẩu có chút tiếu 16 () Chương 94 70 quân tẩu có chút tiếu 17 () Chương 95 70 quân tẩu có chút tiếu 18 () Chương 96 70 quân tẩu có chút tiếu 19 () Chương 97 70 quân tẩu có chút tiếu 20 () Chương 98 70 quân tẩu có chút tiếu 21 () Chương 99 70 quân tẩu có chút tiếu 22 () Chương 100 70 quân tẩu có chút tiếu 23 () Chương 101 70 quân tẩu có chút tiếu 24 () Chương 102 70 quân tẩu có chút tiếu 25 () Chương 103 70 quân tẩu có chút tiếu 26 () Chương 104 cay rát chín phúc tấn 1 () Chương 105 cay rát chín phúc tấn 2 () Chương 106 cay rát chín phúc tấn 3 () Chương 107 cay rát chín phúc tấn 4 () Chương 108 cay rát chín phúc tấn 5 () Chương 109 cay rát chín phúc tấn 6 () Chương 110 cay rát chín phúc tấn 7 () Chương 111 cay rát chín phúc tấn 8 () Chương 112 cay rát chín phúc tấn 9 () Chương 113 cay rát chín phúc tấn 10 () Chương 114 cay rát chín phúc tấn 11 () Chương 115 cay rát chín phúc tấn 12 () Chương 116 cay rát chín phúc tấn 13 () Chương 117 cay rát chín phúc tấn 14 () Chương 118 cay rát chín phúc tấn 15 () Chương 119 cay rát chín phúc tấn 16 () Chương 120 cay rát chín phúc tấn 17 () Chương 121 cay rát chín phúc tấn 18 () Chương 122 cay rát chín phúc tấn 19 () Chương 123 cay rát chín phúc tấn 20 () Chương 124 cay rát chín phúc tấn 21 () Chương 125 cay rát chín phúc tấn 22 () Chương 126 cay rát chín phúc tấn 23 () Chương 127 cay rát chín phúc tấn 24 () Chương 128 cay rát chín phúc tấn 25 () Chương 129 cay rát chín phúc tấn 26 () Chương 130 cay rát chín phúc tấn 27 () Chương 131 cay rát chín phúc tấn 28 () Chương 132 cay rát chín phúc tấn 29 () Chương 133 cay rát chín phúc tấn 30 () Chương 134 cay rát chín phúc tấn 31 () Chương 135 cay rát chín phúc tấn 32 () Chương 136 cay rát chín phúc tấn 33 () Chương 137 cay rát chín phúc tấn 34 () Chương 138 cay rát chín phúc tấn 35 () Chương 139 sinh con đầu đề 1 () Chương 140 sinh con đầu đề 2 () Chương 141 sinh con đầu đề 3 () Chương 142 sinh con đầu đề 4 () Chương 143 sinh con đầu đề 5 () Chương 144 sinh con đầu đề 6 () Chương 145 sinh con đầu đề 7 () Chương 146 sinh con đầu đề 8 () Chương 147 sinh con đầu đề 9 () Chương 148 sinh con đầu đề 10 () Chương 149 sinh con đầu đề 11 () Chương 150 sinh con đầu đề 12 () Chương 151 sinh con đầu đề 13 () Chương 152 sinh con đầu đề 14 () Chương 153 sinh con đầu đề 15 () Chương 154 sinh con đầu đề 16 () Chương 155 sinh con đầu đề 17 () Chương 156 sinh con đầu đề 18 () Chương 157 sinh con đầu đề 19 () Chương 158 sinh con đầu đề 20 () Chương 159 sinh con đầu đề 21 () Chương 160 sinh con đầu đề 22 () Chương 161 sinh con đầu đề 23 () Chương 162 sinh con đầu đề 24 () Chương 163 sinh con đầu đề 25 () Chương 164 sinh con đầu đề 26 () Chương 165 sinh con đầu đề 27 () Chương 166 sinh con đầu đề 28 () Chương 167 lưu đày biên cương 1 () Chương 168 lưu đày biên cương 2 () Chương 169 lưu đày biên cương 3 () Chương 170 lưu đày biên cương 4 () Chương 171 lưu đày biên cương 5 () Chương 172 lưu đày biên cương 6 () Chương 173 lưu đày biên cương 7 () Chương 174 lưu đày biên cương 8 () Chương 175 lưu đày biên cương 9 () Chương 176 lưu đày biên cương 10 () Chương 177 lưu đày biên cương 11 () Chương 178 lưu đày biên cương 12 () Chương 179 lưu đày biên cương 13 () Chương 180 lưu đày biên cương 14 () Chương 181 lưu đày biên cương 15 () Chương 182 lưu đày biên cương 16 () Chương 183 lưu đày biên cương 17 () Chương 184 lưu đày biên cương 18 () Chương 185 lưu đày biên cương 19 () Chương 186 lưu đày biên cương 20 () Chương 187 lưu đày biên cương 21 () Chương 188 lưu đày biên cương 22 () Chương 189 lưu đày biên cương 23 () Chương 190 lưu đày biên cương 24 () Chương 191 lưu đày biên cương 25 () Chương 192 lưu đày biên cương 26 () Chương 193 lưu đày biên cương 27 () Chương 194 lưu đày biên cương 28 () Chương 195 lưu đày biên cương 29 () Chương 196 tái hôn gia đình 1 () Chương 197 tái hôn gia đình 2 () Chương 198 tái hôn gia đình 3 () Chương 199 tái hôn gia đình 4 () Chương 200 tái hôn gia đình 5 () Chương 201 tái hôn gia đình 6 () Chương 202 tái hôn gia đình 7 () Chương 203 tái hôn gia đình 8 () Chương 204 tái hôn gia đình 9 () Chương 205 tái hôn gia đình 10 () Chương 206 tái hôn gia đình 11 () Chương 207 tái hôn gia đình 12 () Chương 208 tái hôn gia đình 13 () Chương 209 tái hôn gia đình 14 () Chương 210 tái hôn gia đình 15 () Chương 211 tái hôn gia đình 16 () Chương 212 tái hôn gia đình 17 () Chương 213 tái hôn gia đình 18 () Chương 214 tái hôn gia đình 19 () Chương 215 tái hôn gia đình 20
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN