Xuyên Nhanh: Luận Vạn Nhân Mê Như Thế Nào Cứu Vớt Vai Ác Miễn phí

Xuyên Nhanh: Luận Vạn Nhân Mê Như Thế Nào Cứu Vớt Vai Ác

Tác giả:

Chỉ Tưởng Khán Sảng Văn

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Cổ Đại Hệ Thống Đô Thị Ngôn Tình Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 259

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

【 nữ chủ vạn nhân mê ( nhất kiến chung tình )+ vô cố định cp】

Huyền dung chín mới từ Nhân giới phi thăng, không nghĩ tới bị một cái cái gọi là 【 cứu vớt vai ác hệ thống 】 trói định.

1: Cao lãnh đại tiểu thư xx hung ác nham hiểm chán đời thiếu niên ( vườn trường )

2: Thanh lãnh quốc sư xx nho nhã Hoàng Thái Nữ ( nữ tôn )

3: Ốm yếu bạch nguyệt quang xx cao lãnh bá tổng ( hiện ngôn )

4: Chín trăm triệu thiếu nam mộng xx võng du độc miệng nam thần ( võng du )

5: Trích tiên sư tôn xx Cửu Vĩ Hồ đệ tử ( tu tiên )

6: Thuần nhân loại nhị vương nữ xx thanh nhã quý công tử ( tương lai tinh tế )

7: Thần Thú buông xuống ( thú thế )

8: Đồng thoại nữ vương xx nhân ngư vương tử ( mỹ nhân ngư )

9: Mỹ diễm nữ quỷ xx Âm Dương Nhãn giáo thảo ( thần quái )

… Đãi định.

Gỡ mìn:

Nữ chủ vạn nhân mê, vai ác tự mình công lược!

Nữ chủ siêu mỹ ( sở hữu thế giới trần nhà ) mặt ấm tâm lạnh hình, sở hữu cốt truyện địa vị tối cao quyền lực lớn nhất, thuần sảng văn, có chút thế giới vô cp.

Vai ác nam nữ đều có.

Nữ chủ không chịu khí + ngược nam chủ sủng vai ác.

Mới nhất Chương 259

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 258 () Chương 256 () Chương 1 cao lãnh đại tiểu thư xx hung ác nham hiểm chán đời thiếu niên () Chương 2 cao lãnh đại tiểu thư xx hung ác nham hiểm chán đời thiếu niên () Chương 3 cao lãnh đại tiểu thư xx hung ác nham hiểm chán đời thiếu niên () Chương 4 cao lãnh đại tiểu thư xx hung ác nham hiểm chán đời thiếu niên () Chương 5 cao lãnh đại tiểu thư xx hung ác nham hiểm chán đời thiếu niên () Chương 6 cao lãnh đại tiểu thư xx hung ác nham hiểm chán đời thiếu niên () Chương 7 cao lãnh đại tiểu thư xx hung ác nham hiểm chán đời thiếu niên () Chương 8 cao lãnh đại tiểu thư xx hung ác nham hiểm chán đời thiếu niên () Chương 9 cao lãnh đại tiểu thư xx hung ác nham hiểm chán đời thiếu niên () Chương 10 cao lãnh đại tiểu thư xx hung ác nham hiểm chán đời thiếu niên () Chương 11 cao lãnh đại tiểu thư xx hung ác nham hiểm chán đời thiếu niên () Chương 12 cao lãnh đại tiểu thư xx hung ác nham hiểm chán đời thiếu niên () Chương 13 cao lãnh đại tiểu thư xx hung ác nham hiểm chán đời thiếu niên () Chương 14 cao lãnh đại tiểu thư xx hung ác nham hiểm chán đời thiếu niên () Chương 15 cao lãnh đại tiểu thư xx hung ác nham hiểm chán đời thiếu niên () Chương 16 cao lãnh đại tiểu thư xx hung ác nham hiểm chán đời thiếu niên () Chương 17 cao lãnh đại tiểu thư xx hung ác nham hiểm chán đời thiếu niên () Chương 18 cao lãnh đại tiểu thư xx hung ác nham hiểm chán đời thiếu niên () Chương 19 cao lãnh đại tiểu thư xx hung ác nham hiểm chán đời thiếu niên () Chương 20 thanh lãnh quốc sư xx nho nhã hoàng thái nữ () Chương 21 thanh lãnh quốc sư xx nho nhã hoàng thái nữ () Chương 22 thanh lãnh quốc sư xx nho nhã hoàng thái nữ () Chương 23 thanh lãnh quốc sư xx nho nhã hoàng thái nữ () Chương 24 thanh lãnh quốc sư xx nho nhã hoàng thái nữ () Chương 25 thanh lãnh quốc sư xx nho nhã hoàng thái nữ () Chương 26 thanh lãnh quốc sư xx nho nhã hoàng thái nữ () Chương 27 thanh lãnh quốc sư xx nho nhã hoàng thái nữ () Chương 28 thanh lãnh quốc sư xx nho nhã hoàng thái nữ () Chương 29 thanh lãnh quốc sư xx nho nhã hoàng thái nữ () Chương 30 thanh lãnh quốc sư xx nho nhã hoàng thái nữ () Chương 31 thanh lãnh quốc sư xx nho nhã hoàng thái nữ () Chương 32 thanh lãnh quốc sư xx nho nhã hoàng thái nữ () Chương 33 thanh lãnh quốc sư xx nho nhã hoàng thái nữ () Chương 34 thanh lãnh quốc sư xx nho nhã hoàng thái nữ () Chương 35 thanh lãnh quốc sư xx nho nhã hoàng thái nữ () Chương 36 thanh lãnh quốc sư xx nho nhã hoàng thái nữ () Chương 37 ốm yếu bạch nguyệt quang xx cao lãnh bá tổng () Chương 38 ốm yếu bạch nguyệt quang xx cao lãnh bá tổng () Chương 39 ốm yếu bạch nguyệt quang xx cao lãnh bá tổng () Chương 40 ốm yếu bạch nguyệt quang xx cao lãnh bá tổng () Chương 41 ốm yếu bạch nguyệt quang xx cao lãnh bá tổng () Chương 42 ốm yếu bạch nguyệt quang xx cao lãnh bá tổng () Chương 43 ốm yếu bạch nguyệt quang xx cao lãnh bá tổng () Chương 44 ốm yếu bạch nguyệt quang xx cao lãnh bá tổng () Chương 45 ốm yếu bạch nguyệt quang xx cao lãnh bá tổng () Chương 46 ốm yếu bạch nguyệt quang xx cao lãnh bá tổng () Chương 47 ốm yếu bạch nguyệt quang xx cao lãnh bá tổng () Chương 48 ốm yếu bạch nguyệt quang xx cao lãnh bá tổng () Chương 49 ốm yếu bạch nguyệt quang xx cao lãnh bá tổng () Chương 50 ốm yếu bạch nguyệt quang xx cao lãnh bá tổng () Chương 51 ốm yếu bạch nguyệt quang xx cao lãnh bá tổng () Chương 52 ốm yếu bạch nguyệt quang xx cao lãnh bá tổng () Chương 53 chín trăm triệu thiếu nam mộng xx võng du độc miệng nam thần () Chương 54 chín trăm triệu thiếu nam mộng xx võng du độc miệng nam thần () Chương 55 chín trăm triệu thiếu nam mộng xx võng du độc miệng nam thần () Chương 56 chín trăm triệu thiếu nam mộng xx võng du độc miệng nam thần () Chương 57 chín trăm triệu thiếu nam mộng xx võng du độc miệng nam thần () Chương 58 chín trăm triệu thiếu nam mộng xx võng du độc miệng nam thần () Chương 59 chín trăm triệu thiếu nam mộng xx võng du độc miệng nam thần () Chương 60 chín trăm triệu thiếu nam mộng xx võng du độc miệng nam thần () Chương 61 chín trăm triệu thiếu nam mộng xx võng du độc miệng nam thần () Chương 62 chín trăm triệu thiếu nam mộng xx võng du độc miệng nam thần () Chương 63 chín trăm triệu thiếu nam mộng xx võng du độc miệng nam thần () Chương 64 chín trăm triệu thiếu nam mộng xx võng du độc miệng nam thần () Chương 65 chín trăm triệu thiếu nam mộng xx võng du độc miệng nam thần () Chương 66 chín trăm triệu thiếu nam mộng xx võng du độc miệng nam thần () Chương 67 chín trăm triệu thiếu nam mộng xx võng du độc miệng nam thần () Chương 68 chín trăm triệu thiếu nam mộng xx võng du độc miệng nam thần () Chương 69 chín trăm triệu thiếu nam mộng xx võng du độc miệng nam thần () Chương 70 chín trăm triệu thiếu nam mộng xx võng du độc miệng nam thần () Chương 71 trích tiên sư tôn xx cửu vĩ hồ đệ tử () Chương 72 trích tiên sư tôn xx cửu vĩ hồ đệ tử () Chương 73 trích tiên sư tôn xx cửu vĩ hồ đệ tử () Chương 74 trích tiên sư tôn xx cửu vĩ hồ đệ tử () Chương 75 trích tiên sư tôn xx cửu vĩ hồ đệ tử () Chương 76 trích tiên sư tôn xx cửu vĩ hồ đệ tử () Chương 77 trích tiên sư tôn xx cửu vĩ hồ đệ tử () Chương 78 trích tiên sư tôn xx cửu vĩ hồ đệ tử () Chương 79 trích tiên sư tôn xx cửu vĩ hồ đệ tử () Chương 80 trích tiên sư tôn xx cửu vĩ hồ đệ tử () Chương 81 trích tiên sư tôn xx cửu vĩ hồ đệ tử () Chương 82 trích tiên sư tôn xx cửu vĩ hồ đệ tử () Chương 83 trích tiên sư tôn xx cửu vĩ hồ đệ tử () Chương 84 trích tiên sư tôn xx cửu vĩ hồ đệ tử () Chương 85 trích tiên sư tôn xx cửu vĩ hồ đệ tử () Chương 86 trích tiên sư tôn xx cửu vĩ hồ đệ tử () Chương 87 trích tiên sư tôn xx cửu vĩ hồ đệ tử () Chương 88 trích tiên sư tôn xx cửu vĩ hồ đệ tử () Chương 89 thuần nhân loại nhị vương nữ xx thanh nhã quý công tử () Chương 90 thuần nhân loại nhị vương nữ xx thanh nhã quý công tử () Chương 91 thuần nhân loại nhị vương nữ xx thanh nhã quý công tử () Chương 92 thuần nhân loại nhị vương nữ xx thanh nhã quý công tử () Chương 93 thuần nhân loại nhị vương nữ xx thanh nhã quý công tử () Chương 94 thuần nhân loại nhị vương nữ xx thanh nhã quý công tử () Chương 95 thuần nhân loại nhị vương nữ xx thanh nhã quý công tử () Chương 96 thuần nhân loại nhị vương nữ xx thanh nhã quý công tử () Chương 97 thuần nhân loại nhị vương nữ xx thanh nhã quý công tử () Chương 98 thuần nhân loại nhị vương nữ xx thanh nhã quý công tử () Chương 99 thuần nhân loại nhị vương nữ xx thanh nhã quý công tử () Chương 100 thuần nhân loại nhị vương nữ xx thanh nhã quý công tử () Chương 101 thuần nhân loại nhị vương nữ xx thanh nhã quý công tử () Chương 102 thuần nhân loại nhị vương nữ xx thanh nhã quý công tử () Chương 103 thuần nhân loại nhị vương nữ xx thanh nhã quý công tử () Chương 104 thuần nhân loại nhị vương nữ xx thanh nhã quý công tử () Chương 105 thuần nhân loại nhị vương nữ xx thanh nhã quý công tử () Chương 106 thuần nhân loại nhị vương nữ xx thanh nhã quý công tử () Chương 107 thuần nhân loại nhị vương nữ xx thanh nhã quý công tử () Chương 108 thuần nhân loại nhị vương nữ xx thanh nhã quý công tử () Chương 109 thuần nhân loại nhị vương nữ xx thanh nhã quý công tử () Chương 110 thần thú buông xuống () Chương 111 thần thú buông xuống () Chương 112 thần thú buông xuống () Chương 113 thần thú buông xuống () Chương 114 thần thú buông xuống () Chương 115 thần thú buông xuống () Chương 116 thần thú buông xuống () Chương 117 thần thú buông xuống () Chương 118 thần thú buông xuống () Chương 119 thần thú buông xuống () Chương 120 thần thú buông xuống () Chương 121 thần thú buông xuống () Chương 122 thần thú buông xuống () Chương 123 thần thú buông xuống () Chương 124 thần thú buông xuống () Chương 125 thần thú buông xuống () Chương 126 thần thú buông xuống () Chương 127 thần thú buông xuống () Chương 128 thần thú buông xuống () Chương 129 đồng thoại nữ vương xx nhân ngư vương tử () Chương 130 đồng thoại nữ vương xx nhân ngư vương tử () Chương 131 đồng thoại nữ vương xx nhân ngư vương tử () Chương 132 đồng thoại nữ vương xx nhân ngư vương tử () Chương 133 đồng thoại công chúa xx nhân ngư vương tử () Chương 134 đồng thoại nữ vương xx nhân ngư vương tử () Chương 135 đồng thoại nữ vương xx nhân ngư vương tử () Chương 136 đồng thoại nữ vương xx nhân ngư vương tử () Chương 137 đồng thoại nữ vương xx nhân ngư vương tử () Chương 138 đồng thoại nữ vương xx nhân ngư vương tử () Chương 139 đồng thoại nữ vương xx nhân ngư vương tử () Chương 140 đồng thoại nữ vương xx nhân ngư vương tử () Chương 141 đồng thoại nữ vương xx nhân ngư vương tử () Chương 142 đồng thoại nữ vương xx nhân ngư vương tử () Chương 143 đồng thoại nữ vương xx nhân ngư vương tử () Chương 144 đồng thoại nữ vương xx nhân ngư vương tử () Chương 145 đồng thoại nữ vương xx nhân ngư vương tử () Chương 146 đồng thoại nữ vương xx nhân ngư vương tử () Chương 147 mỹ nhan nữ quỷ xx Âm dương nhãn giáo thảo () Chương 148 mỹ nhan nữ quỷ xx Âm dương nhãn giáo thảo () Chương 149 mỹ nhan nữ quỷ xx Âm dương nhãn giáo thảo () Chương 150 mỹ diễm nữ quỷ xx Âm dương nhãn giáo thảo () Chương 151 mỹ diễm nữ quỷ xx Âm dương nhãn giáo thảo () Chương 152 mỹ diễm nữ quỷ xx Âm dương nhãn giáo thảo () Chương 153 mỹ diễm nữ quỷ xx Âm dương nhãn giáo thảo () Chương 154 mỹ diễm nữ quỷ xx Âm dương nhãn giáo thảo () Chương 155 mỹ diễm nữ quỷ xx Âm dương nhãn giáo thảo () Chương 156 mỹ diễm nữ quỷ xx Âm dương nhãn giáo thảo () Chương 157 mỹ diễm nữ quỷ xx Âm dương nhãn giáo thảo () Chương 158 mỹ diễm nữ quỷ xx Âm dương nhãn giáo thảo () Chương 159 mỹ diễm nữ quỷ xx Âm dương nhãn giáo thảo () Chương 160 mỹ diễm nữ quỷ xx Âm dương nhãn giáo thảo () Chương 161 mỹ diễm nữ quỷ xx Âm dương nhãn giáo thảo () Chương 162 mỹ diễm nữ quỷ xx Âm dương nhãn giáo thảo () Chương 163 mỹ diễm nữ quỷ xx Âm dương nhãn giáo thảo () Chương 164 () Chương 165 mỹ diễm nữ quỷ xx Âm dương nhãn giáo thảo () Chương 166 mỹ diễm nữ quỷ xx Âm dương nhãn giáo thảo () Chương 167 () Chương 168 () Chương 169 mạt thế đột kích () Chương 170 mạt thế đột kích () Chương 171 mạt thế đột kích () Chương 172 mạt thế đột kích () Chương 173 mạt thế đột kích () Chương 174 mạt thế đột kích () Chương 175 mạt thế đột kích () Chương 176 mạt thế đột kích () Chương 177 mạt thế đột kích () Chương 178 mạt thế đột kích () Chương 179 mạt thế đột kích () Chương 180 mạt thế đột kích () Chương 181 mạt thế đột kích () Chương 182 mạt thế đột kích () Chương 183 mạt thế đột kích () Chương 184 tóc đen công chúa xx quỷ hút máu thân vương () Chương 185 tóc đen công chúa xx quỷ hút máu thân vương () Chương 186 tóc đen công chúa xx quỷ hút máu thân vương () Chương 187 tóc đen công chúa xx quỷ hút máu thân vương () Chương 188 tóc đen công chúa xx quỷ hút máu thân vương () Chương 189 tóc đen công chúa xx quỷ hút máu thân vương () Chương 190 tóc đen công chúa xx quỷ hút máu thân vương () Chương 191 tóc đen công chúa xx quỷ hút máu thân vương () Chương 192 tóc đen công chúa xx quỷ hút máu thân vương () Chương 193 tóc đen công chúa xx quỷ hút máu thân vương () Chương 194 tóc đen công chúa xx quỷ hút máu thân vương () Chương 195 tóc đen công chúa xx quỷ hút máu thân vương () Chương 196 tóc đen công chúa xx quỷ hút máu thân vương () Chương 197 tóc đen công chúa xx quỷ hút máu thân vương () Chương 198 tóc đen công chúa xx quỷ hút máu thân vương () Chương 199 tóc đen công chúa xx quỷ hút máu thân vương () Chương 200 ta miêu hệ bạn trai () Chương 201 ta miêu hệ bạn trai () Chương 202 ta miêu hệ bạn trai () Chương 203 ta miêu hệ bạn trai () Chương 204 ta miêu hệ bạn trai () Chương 205 ta miêu hệ bạn trai () Chương 206 ta miêu hệ bạn trai () Chương 207 ta miêu hệ bạn trai () Chương 208 ta miêu hệ bạn trai () Chương 209 ta miêu hệ bạn trai () Chương 210 ta miêu hệ bạn trai () Chương 211 ta miêu hệ bạn trai () Chương 212 ta miêu hệ bạn trai () Chương 213 ta miêu hệ bạn trai () Chương 214 ta miêu hệ bạn trai () Chương 215 ta miêu hệ bạn trai () Chương 216 ta miêu hệ bạn trai () Chương 217 ta miêu hệ bạn trai () Chương 218 tuyệt thế thần y xx phong lưu cung chủ () Chương 219 tuyệt thế thần y xx phong lưu cung chủ () Chương 220 tuyệt thế thần y xx phong lưu cung chủ () Chương 221 tuyệt thế thần y xx phong lưu cung chủ () Chương 222 tuyệt thế thần y xx phong lưu cung chủ () Chương 223 tuyệt thế thần y xx phong lưu cung chủ
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN