Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Chớ Hoảng Sợ, Đùi Đã Đến! Miễn phí

Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Chớ Hoảng Sợ, Đùi Đã Đến!

Tác giả:

Tựu Ái Chiết Nhĩ Căn

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đô Thị Xuyên Không

Tình trạng:

Tạm ngưng - Chương 679

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

【 mau xuyên 】【 vô CP】【 nữ cường ( nửa thăng cấp lưu ) 】【 sảng văn 】

【 gỡ mìn: Nữ chủ sinh thời người thường, đều không phải là gần nhất liền diệt thiên diệt địa vô địch cự lão, thích gần nhất liền khai làm, mấy chương liền giải quyết vấn đề thân, này văn khả năng không rất thích hợp ngươi, còn thỉnh thủ hạ lưu tình, cảm ơn! 】

Mỗi vị nữ chủ hạnh phúc đều thực tương tự: Ba ngàn con sông lấy một người, hoàn mỹ lão công sủng cả đời. Con cái song toàn nhạc thoải mái, thiên tài manh bảo hạ phàm trần.

Mà đám pháo hôi lại các có các thảm: Không có cánh tay không có chân, cả nhà chết hết hộp thành đôi. Quỳ vì trời xanh vì sao cố? Trời xanh đáp rằng: Chỉ vì ngươi là chết pháo hôi!

Lư trường thanh xuyên qua với muôn vàn vị diện bên trong, cùng này đó “Chết pháo hôi” nhóm đạt thành giao dịch —— dùng bọn họ sau khi chết linh hồn đổi lấy bọn họ kiếp này bình an hỉ nhạc.

—— hối hận sao? Giao dịch đạt thành, ngươi đã có thể không có kiếp sau.

—— kiếp này đều quá không tốt, nói đâu ra thế?

—— giao dịch đạt thành!

—— tĩnh chờ tin lành!

Mới nhất Chương 679

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 568 () Chương 494 () Chương 627 () Chương 629 () Chương 628 () Chương 428 () Chương 512 () Chương 474 () Chương 588 () Chương 1: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 1 () Chương 2: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 2 () Chương 3: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 3 () Chương 4 thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 4 () Chương 5: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 5 () Chương 6: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 6 () Chương 7: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 7 () Chương 8: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 8 () Chương 9: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 9 () Chương 10: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 10 () Chương 11: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 11 () Chương 12: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 12 () Chương 13: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 13 () Chương 14: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 14 () Chương 15: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 15 () Chương 16: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 16 () Chương 17: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 17 () Chương 18: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 18 () Chương 19: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 19 () Chương 20 thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 20 () Chương 21: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 21 () Chương 22: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 22 () Chương 23: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 23 () Chương 24: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 24 () Chương 25: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 25 () Chương 26: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử 26 () Chương 27: thập niên 70 cực phẩm tẩu tử () Chương 28: đặc công nữ vương tới tu tiên 1 () Chương 29: đặc công nữ vương tới tu tiên 2 () Chương 30: đặc công nữ vương tới tu tiên 3 () Chương 31: đặc công nữ vương tới tu tiên 4 () Chương 32: đặc công nữ vương tới tu tiên 5 () Chương 33: đặc công nữ vương tới tu tiên 6 () Chương 34: đặc công nữ vương tới tu tiên 7 () Chương 35: đặc công nữ vương tới tu tiên 8 () Chương 36: đặc công nữ vương tới tu tiên 9 () Chương 37: đặc công nữ vương tới tu tiên 10 () Chương 38: đặc công nữ vương tới tu tiên 11 () Chương 39: đặc công nữ vương tới tu tiên 12 () Chương 40: đặc công nữ vương tới tu tiên 13 () Chương 41: đặc công nữ vương tới tu tiên 14 () Chương 42: đặc công nữ vương tới tu tiên 15 () Chương 43: đặc công nữ vương tới tu tiên 16 () Chương 44: đặc công nữ vương tới tu tiên 17 () Chương 45: đặc công nữ vương tới tu tiên 18 () Chương 46: đặc công nữ vương tới tu tiên 19 () Chương 47: đặc công nữ vương tới tu tiên 20 () Chương 48: đặc công nữ vương tới tu tiên 21 () Chương 49: đặc công nữ vương tới tu tiên 22 () Chương 50: đặc công nữ vương tới tu tiên 23 () Chương 51 đặc công nữ vương tới tu tiên 24 () Chương 52 đặc công nữ vương tới tu tiên 25 () Chương 53 đặc công nữ vương tới tu tiên 26 () Chương 54 đặc công nữ vương tới tu tiên 27 () Chương 55 đặc công nữ vương tới tu tiên 28 () Chương 56 đặc công nữ vương tới tu tiên 29 () Chương 57 đặc công nữ vương tới tu tiên 30 () Chương 58 đặc công nữ vương tới tu tiên 31 () Chương 59 đặc công nữ vương tới tu tiên 32 () Chương 60 đặc công nữ vương tới tu tiên 33 () Chương 61 đặc công nữ vương tới tu tiên 34 () Chương 62 đặc công nữ vương tới tu tiên 35 () Chương 63 đặc công nữ vương tới tu tiên () Chương 64 kế tiếp () Chương 65: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 1 () Chương 66: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 2 () Chương 67: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 3 () Chương 68: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 4 () Chương 69: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 5 () Chương 70: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 6 () Chương 71: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 7 () Chương 72: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 8 () Chương 73: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 9 () Chương 74: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 10 () Chương 75: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 11 () Chương 76: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 12 () Chương 77: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 13 () Chương 78: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 14 () Chương 79: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 15 () Chương 80 mập mạp ăn nhà ngươi gạo 16 () Chương 81: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 17 () Chương 82: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 18 () Chương 83: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 19 () Chương 84: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 20 () Chương 85: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 21 () Chương 86: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 22 () Chương 87: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 23 () Chương 88: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 24 () Chương 89: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 25 () Chương 90: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 26 () Chương 91: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 27 () Chương 92: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 28 () Chương 93: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 29 () Chương 94: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 30 () Chương 95: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 31 () Chương 96: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 32 () Chương 97: mập mạp ăn nhà ngươi gạo 33 () Chương 98: mập mạp ăn nhà ngươi gạo () Chương 99: hổ thẹn () Chương 100 nữ nhi 1 () Chương 101: nữ nhi 2 () Chương 102: nữ nhi 3 () Chương 103: nữ nhi 4 () Chương 104: nữ nhi 5 () Chương 105: nữ nhi 6 () Chương 106: nữ nhi 7 () Chương 107: nữ nhi 8 () Chương 108: nữ nhi 9 () Chương 109: nữ nhi 10 () Chương 110: nữ nhi 11 () Chương 111: nữ nhi 12 () Chương 112 nữ nhi 13 () Chương 113: nữ nhi 14 () Chương 114: nữ nhi 15 () Chương 115: nữ nhi 16 () Chương 116 nữ nhi 17 () Chương 117: nữ nhi 18 () Chương 118: nữ nhi 19 () Chương 119: nữ nhi 20 () Chương 120: nữ nhi 21 () Chương 121: nữ nhi 22 () Chương 122: nữ nhi 23 () Chương 123: nữ nhi 24 () Chương 124: nữ nhi 25 () Chương 125: nữ nhi 26 () Chương 126: nữ nhi 27 () Chương 127: nữ nhi 28 () Chương 128: nữ nhi 29 () Chương 130: nữ nhi () Chương 131: vườn trường kinh hồn 1 () Chương 132: vườn trường kinh hồn 2 () Chương 133: vườn trường kinh hồn 3 () Chương 134: vườn trường kinh hồn 4 () Chương 135: vườn trường kinh hồn 5 () Chương 136: vườn trường kinh hồn 6 () Chương 137: vườn trường kinh hồn 7 () Chương 138: vườn trường kinh hồn 8 () Chương 139: vườn trường kinh hồn 9 () Chương 140: vườn trường kinh hồn 10 () Chương 141: vườn trường kinh hồn 11 () Chương 142: vườn trường kinh hồn 12 () Chương 143: vườn trường kinh hồn 13 () Chương 144: vườn trường kinh hồn 14 () Chương 145: vườn trường kinh hồn 15 () Chương 146: vườn trường kinh hồn 16 () Chương 147 vườn trường kinh hồn 17 () Chương 148: vườn trường kinh hồn 18 () Chương 149: vườn trường kinh hồn 19 () Chương 150: vườn trường kinh hồn 20 () Chương 151: vườn trường kinh hồn 21 () Chương 152: vườn trường kinh hồn 22 () Chương 153: vườn trường kinh hồn 23 () Chương 154: vườn trường kinh hồn () Chương 155: cùng thê hận 1 () Chương 156: cùng thê hận 2 () Chương 157: cùng thê hận 3 () Chương 158: cùng thê hận 4 () Chương 159: cùng thê hận 5 () Chương 160: cùng thê hận 6 () Chương 161: cùng thê hận 7 () Chương 162: cùng thê hận 8 () Chương 163: cùng thê hận 9 () Chương 164: cùng thê hận 10 () Chương 165: cùng thê hận 11 () Chương 166: cùng thê hận 12 () Chương 167: cùng thê hận 13 () Chương 168: cùng thê hận 14 () Chương 169: cùng thê hận 15 () Chương 170: cùng thê hận 16 () Chương 171: cùng thê hận 17 () Chương 172: cùng thê hận 18 () Chương 173: cùng thê hận 19 () Chương 174: cùng thê hận 20 () Chương 175: cùng thê hận 21 () Chương 176: cùng thê hận 22 () Chương 177: cùng thê hận 23 () Chương 178: cùng thê hận () Chương 178: yêu tinh cùng yêu tăng 1 () Chương 179: yêu tinh cùng yêu tăng 2 () Chương 180: yêu tinh cùng yêu tăng 3 () Chương 181: yêu tinh cùng yêu tăng 4 () Chương 182: yêu tinh cùng yêu tăng 5 () Chương 183: yêu tinh cùng yêu tăng 6 () Chương 184: yêu tinh cùng yêu tăng 7 () Chương 185: yêu tinh cùng yêu tăng 8 () Chương 186: yêu tinh cùng yêu tăng 9 () Chương 187: yêu tinh cùng yêu tăng 10 () Chương 188: yêu tinh cùng yêu tăng 11 () Chương 189: yêu tinh cùng yêu tăng 12 () Chương 190: yêu tinh cùng yêu tăng 13 () Chương 191: yêu tinh cùng yêu tăng 14 () Chương 192: yêu tinh cùng yêu tăng 15 () Chương 193: yêu tinh cùng yêu tăng 16 () Chương 194: yêu tinh cùng yêu tăng 17 () Chương 195: yêu tinh cùng yêu tăng 18 () Chương 196: yêu tinh cùng yêu tăng 19 () Chương 197: yêu tinh cùng yêu tăng 20 () Chương 198: yêu tinh cùng yêu tăng 21 () Chương 199: yêu tinh cùng yêu tăng 22 () Chương 200: yêu tinh cùng yêu tăng 23 () Chương 201: yêu tinh cùng yêu tăng () Chương 202: vân anh () Chương 203: ly biệt () Chương 204: bị nữ chủ xuyên qua lúc sau 1 () Chương 205: bị nữ chủ xuyên qua lúc sau 2 () Chương 206: bị nữ chủ xuyên qua lúc sau 3 () Chương 207: bị nữ chủ xuyên qua lúc sau 4 () Chương 208: bị nữ chủ xuyên qua lúc sau 5 () Chương 209: bị nữ chủ xuyên qua lúc sau 6 () Chương 210: bị nữ chủ xuyên qua lúc sau 7 () Chương 211: bị nữ chủ xuyên qua lúc sau 8 () Chương 212: bị nữ chủ xuyên qua lúc sau 9 () Chương 213: bị nữ chủ xuyên qua lúc sau 10 () Chương 214: bị nữ chủ xuyên qua lúc sau 11 () Chương 215: bị nữ chủ xuyên qua lúc sau 12 () Chương 216: bị nữ chủ xuyên qua lúc sau 13
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN