Xuyên Qua Đấu La : Nguyên Bản Ta Không Tính Toán Cưới Nàng Miễn phí

Xuyên Qua Đấu La : Nguyên Bản Ta Không Tính Toán Cưới Nàng

Tác giả:

Phàm Hiêu

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đồng Nhân Đô Thị Huyền Huyễn Xuyên Không

Tình trạng:

Tạm ngưng - Chương 198 ác ma chi thương

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Nhiều năm sau, đương Trần Ngôn bị hỏi cập hắn là như thế nào cưới đến đại lục đệ nhất mỹ nữ khi, hắn đều sẽ 45° nhìn trời, phiền muộn mà nói: “Kỳ thật, nguyên bản ta là không tính toán cùng ta thái thái luyến ái…”

Quyển sách lại danh 《 Người ở Đấu La, ta làm giải trí? 》《 Về ta dựa Cổ Nguyệt Na trở thành nhà giàu số một nhị tam tiểu sự 》

Mới nhất Chương 198 ác ma chi thương

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1: tân sinh thức tỉnh võ hồn () Chương 2: kim sắc cự long hấp dẫn () Chương 3: đơn phương tương ngộ () Chương 4: khai giảng nguyên nhân đổi mới thời gian sửa đến buổi tối () Chương 5: chung gặp nhau ) () Chương 6: tham quan () Chương 7: nguyệt na gắp đồ ăn thụ sủng nhược kinh () Chương 8: đại tiểu thư dục đối ta mưu đồ gây rối () Chương 9: thăng linh Đài chi lữ () Chương 10: tiểu ngoài ý muốn tiểu bất mãn () Chương 11: thu hoạch hồn cốt () Chương 12: thăng linh ngàn năm! () Chương 13: chuẩn bị lễ vật () Chương 14: tặng lễ () Chương 15: Đấu khải lữ hành mục đích địa tinh la! () Chương 16: trần ngôn nấu cơm sinh hoạt hằng ngày () Chương 17: đi dạo phố đồng du () Chương 18: hạ quyết tâm () Chương 19: tham quan xuất phát long cốc! () Chương 20: thân nhập long cốc vân nhập thân thể () Chương 21: nhập long cốc thấy long hồn () Chương 22: cắn nuốt long hồn () Chương 23: hấp thu xong hoàng kim long thương! () Chương 24: cực quang thuẫn! () Chương 25: trần ngôn quá vãng or tương lai () Chương 26: hồn linh tiến hóa!!!! () Chương 27: bị động bị đánh trần ngôn () Chương 28: trần ngôn tính cách giới thiệu () Chương 29: đấu giá hội thái cực lưỡng nghi thạch () Chương 30: phượng hoàng ngọc bội () Chương 31: đường về Đấu la! () Chương 32: không có bài mặt trần ngôn ở ăn cơm mềm () Chương 33: vị diện chi chủ Đường hạo! () Chương 34: nói chuyện với nhau thu hoạch () Chương 35: ai thanh xuân không chứa thơ () Chương 36: kinh diễm thời gian bóng người () Chương 37: khai giảng điển lễ () Chương 38: ướt át hô hấp hít thở không thông trả lời () Chương 39: ta thật không nghĩ làm lớp trưởng a! () Chương 40: hỏng rồi bị phát hiện! () Chương 41: tú cơ bắp () Chương 42: màu vàng tia chớp truyền thuyết () Chương 43: canh gà văn học () Chương 44: trường học ta làm như vậy đều là vì các ngươi tương lai a () Chương 45: ban đêm thăm hỏi () Chương 46: thiết kế bản vẽ () Chương 47: lang kỵ trúc mã tới vòng giường lộng thanh mai () Chương 48: kia một tiếng phong tình () Chương 49: tây trang tên côn đồ () Chương 50: sờ sờ đầu () Chương 51: sương đen thổi tan () Chương 52: cường đoạt dân nam () Chương 53: thể dục giữa giờ () Chương 54: nghề hai () Chương 55: bước chậm hoàng hôn hạ () Chương 56: linh rèn () Chương 57: thái cực viên tạp () Chương 58: hắc hổ vs toàn quy () Chương 59: tuyển chọn kết thúc () Chương 60: chạm vào xe đại mạo hiểm () Chương 61: trần ngôn vui chơi giải trí đế quốc () Chương 62: đại bỉ bắt đầu () Chương 63: đại thắng () Chương 64: ta trực tiếp kế hoạch đại nhảy vọt () Chương 65: độc sủng () Chương 66: sử lai khắc thí nghiệm! () Chương 67: cửa hai tê giác quái () Chương 68: bạo đít () Chương 69: tạ giải! Đường vũ lân lại là ta chính mình! () Chương 70: thật sự có như vậy q đạn sao () Chương 71: sấm tam quá bốn () Chương 72: ăn màn thầu muốn chấm tương () Chương 73: tám quan () Chương 74: đế hoàng thụy thú vs ám kim khủng trảo hùng () Chương 75: kim long đã là vô địch lộ () Chương 76: vào ở rách nát ký túc xá () Chương 77: bố trí phòng ngủ () Chương 78: dắt nhanh tay nhạc () Chương 79: nhập học phải biết () Chương 80: lưu manh lui tới trọng quyền xuất kích () Chương 81: đêm đen phong cao giết người đêm () Chương 82: nhạc chính vũ () Chương 83: tuyển ban ủy () Chương 84: tổ đội tiến vào () Chương 85: đào thải () Chương 86: từ hạo đào thải () Chương 87: đại gia ngủ ngon () Chương 88: đoàn chiến () Chương 89: võ hồn dung hợp kỹ () Chương 90: hạ băng thương đoàn diệt bọn họ! () Chương 91: ban ủy tuyển cử hoàn thành () Chương 92: xưng hô () Chương 93: phân tổ chế tác () Chương 94: nhắc nhở ghen () Chương 95: thẹn thùng tham quan () Chương 96: tương lai đáp ứng ta một sự kiện hảo sao () Chương 97: lôi đài chiến! () Chương 98: đại chiến () Chương 99: chưa cao trào đã kết thúc () Chương 100: thượng giá cảm nghĩ () Chương 101: cơ giáp chế tạo () Chương 102 () Chương 103: thăng linh hướng tháp () Chương 104: hấp thu linh vật () Chương 105: hướng tháp tiến hành khi tinh quang đẩy ra vũ trụ! () Chương 106: nữ thượng nam hạ () Chương 107: như hôn () Chương 108: phản kháng không rõ ràng tương đương rõ ràng không phản kháng () Chương 109: lan tử la () Chương 110: xếp lớp sinh () Chương 111: thi đấu tiến hành khi () Chương 112: khuynh đảo thần phục () Chương 113: ngạch sai lý () Chương 114: rèn thái tinh () Chương 115: cơ giáp thiết kế () Chương 116: nắm tay tay () Chương 117: bọn họ sáng tạo lịch sử! () Chương 118: hỏng rồi chúng ta thành phông nền! () Chương 119: bán đấu giá mở màn () Chương 120: ngọc thanh linh chi () Chương 121: năm cái tiểu mục tiêu () Chương 122: bán nghệ () Chương 123: cơm mềm tái cao () Chương 124: thần thợ tiểu lớp học nhập học! () Chương 125: độc thân các trưởng bối () Chương 126: bữa tiệc lớn () Chương 127: lựa chọn () Chương 128: chiến trước trào phúng () Chương 129: chiến đấu kịch liệt () Chương 130: liền thua ba người () Chương 131: geneva lui tiền! () Chương 132: lại bị ấn () Chương 133: thần bí tế đàn () Chương 134: vị diện chi linh () Chương 135: bảy màu hồn hoàn () Chương 136: thu hoạch hồn hoàn () Chương 137: hấp thu hồn hoàn đột phá! () Chương 138: nho nhỏ ngày nghỉ hằng ngày () Chương 139: chuẩn bị () Chương 140: ngươi đó là ta sở nhiệt ái toàn thế giới () Chương 141: nhuận môi () Chương 142: ngươi lương tâm thực bạch a không phải rất lớn! () Chương 143: địch tập () Chương 144: tiểu bộc lộ tài năng () Chương 145: tiệc tối () Chương 146: vũ hội () Chương 147: ta kỳ thật là một cái hảo nam nhân! () Chương 148: long kẻ điên () Chương 149: nhạc chính vũ đại chiến long kẻ điên () Chương 150: long dược ra đại danh () Chương 151: hái hoa ngắt cỏ () Chương 152: tư mã tiên bại () Chương 153: trận chung kết trước () Chương 154: chung chiến () Chương 155: mỹ nữ cứu cẩu hùng () Chương 156: ha lothar bại lui () Chương 157: anh thanh anh khí () Chương 158: tinh la hành trình hạ màn () Chương 159: hải thần duyên tương thân đại hội () Chương 160: hải thần hồ thượng hải thần duyên () Chương 161: thưởng thức lẫn nhau () Chương 162: nhạc chính vũ tiểu thiên sứ () Chương 163: thân thủ vì ngươi tháo xuống nón cói () Chương 164: nhị thấy chung tình () Chương 165: những người khác thông báo đêm () Chương 166: cầu hôn () Chương 167: thành long kỵ sĩ () Chương 168: đăng ký Đấu khải () Chương 169: Đấu khải chi danh () Chương 170: ma quỷ đảo đem hành () Chương 171: xuất phát ma quỷ đảo! Đi theo () Chương 172: bị vây quanh () Chương 173 () Chương 174: đến bắc hải thành () Chương 175: hủy diệt kết tinh () Chương 176: sinh mệnh triều tịch dung hợp sáng tạo! () Chương 177 nhị cấp thần () Chương 178 tiến vào ma quỷ đảo () Chương 179 ác mộng lão ma () Chương 180 thần cấp mặc sức tưởng tượng () Chương 181 liên tiếp thăng long trụ () Chương 182 khổ hình () Chương 183 học tỷ không cần () Chương 184 lại viết hằng ngày () Chương 185 tương lai tính toán () Chương 186 thiên cổ trượng đình vong! () Chương 187 thiên cổ đông phong bạo nộ () Chương 188 hỏng mất thiên cổ đông phong () Chương 189 tạc kỳ trước tiên () Chương 190 thần cấp Đấu khải () Chương 191 rèn thành công phấn chấn nhân tâm! () Chương 192 sử lai khắc tạc () Chương 193 mười hai cấp định Chương hồn đạo đạn () Chương 194 xong việc phong ba () Chương 195 bảy quái trở về () Chương 197: thỉnh cái giả () Chương 196 tính toán () Chương 197 khắp nơi hướng đi () Chương 198 ác ma chi thương
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN