Xuyên Qua Từ Đấu Phá Mở Ra Convert Miễn phí

Xuyên Qua Từ Đấu Phá Mở Ra Convert

Tác giả:

Già Phê đại Thiếu

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đô Thị Ngôn Tình

Tình trạng:

Full - Chương 387

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Xuyên qua Đấu Phá Thương Khung, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu.

Trợ giúp nhân vật chính Tiêu Viêm Đường Tam phân một chút gánh vác, tỉ như Nhã Phi, Vân Vận, Ninh Vinh Vinh chờ.

Kinh lịch thế giới có: Đấu Phá Thương Khung, Đấu La Đại Lục.

Cuốn sách này gửi lời chào hai vị thổ đậu Tam thiếu hai vị đại thần.
Mới nhất Chương 387: đại kết cục

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1 nhập môn đấu phá vị diện () Chương 2 thời không yêu linh sách () Chương 3 tu luyện () Chương 4 tiểu thí ngưu đao () Chương 5 vạn dược trai () Chương 6 huyết liên tinh tới tay () Chương 7 thành đoàn () Chương 8 quỷ dị tiểu y tiên () Chương 9 sơn động () Chương 10 thăng cấp thất tinh đấu giả () Chương 11 phát hiện () Chương 12 phi hành đấu kỹ ưng chi dực () Chương 13 kịch chiến () Chương 14 tử vân dực () Chương 15 cuồng bạo mục xà () Chương 17 đánh giết hách che () Chương 18 tấn thăng Đấu sư () Chương 19 chênh lệch () Chương 20 phục kích linh nhi () Chương 21 đánh giết cam mộ () Chương 22 kịch chiến Đấu sư () Chương 23 đánh giết nhị tinh Đấu sư () Chương 24 bắc minh chỉ pháp () Chương 25 Ô thản thành () Chương 26 thư bỏ vợ () Chương 27 đồng hương gặp gỡ đồng hương () Chương 28 nhận được quyết () Chương 29 mễ Đặc nhĩ phòng đấu giá () Chương 30 nhã phi () Chương 31 hố người một nhà () Chương 32 vay tiền () Chương 33 khiêu chiến () Chương 34 tiêu ngọc () Chương 35 bị nhận ra () Chương 36 dạo phố () Chương 37 tặng đan dược () Chương 38 nhã phi dụ hoặc () Chương 39 lá rách tới tay () Chương 40 luyện chế đan dược () Chương 41 hồi xuân tán () Chương 42 bị hố () Chương 43 nhã phi xúc động () Chương 44 tiêu gia nguy cơ () Chương 45 7 tinh đấu sư () Chương 46 tiêu huân nhi hỏi thăm () Chương 47 luyện dược () Chương 48 tiêu viêm phẫn nộ () Chương 49 phản kích () Chương 50 liễu tịch () Chương 51 sắc đảm bao thiên () Chương 52 không tìm đường chết sẽ không phải chết () Chương 53 đánh giết gia liệt nhất định () Chương 54 già nam học viện () Chương 55 gây chuyện () Chương 56 tìm đường chết () Chương 57 luận bàn () Chương 58 nhược lâm đạo sư () Chương 59 hai tên ss cấp () Chương 60 tiêu viêm ngày nghỉ () Chương 61 ta cũng muốn một năm () Chương 62 phá diệt chỉ () Chương 63 thành công () Chương 64 cáo biệt () Chương 65 ly mở () Chương 66 vân lam tông () Chương 67 tại tới ma thú sơn mạch () Chương 68 linh cảnh viên mãn () Chương 69 đột phá Đại Đấu sư () Chương 70 ngực tuôn ra khí thế () Chương 71 tử tinh dực sư vương () Chương 72 phối hợp tử tinh nguyên tới tay () Chương 73 thụ thương vân vận () Chương 74 chữa thương () Chương 75 ở chung () Chương 76 vân vận cá nướng () Chương 78 hỏa chủng () Chương 79 công pháp chướng ngại () Chương 80 băng linh hàn tuyền tới tay () Chương 81 không thành công đề thăng () Chương 82 sa mạc gặp nạn () Chương 83 tuyết lam () Chương 84 mạc thiết dong binh đoàn () Chương 85 thanh lân () Chương 86 Sa chi dong binh đoàn () Chương 87 tự tìm cái chết () Chương 88 song Đầu hỏa linh xà () Chương 89 thôn phệ song Đầu hỏa linh xà () Chương 90 ác tâm () Chương 91 đột phá Đấu vương () Chương 92 đại khai sát giới () Chương 93 linh lâm () Chương 94 khiêu khích () Chương 95 hiểu lầm () Chương 96 mực lê () Chương 97 lẻn vào () Chương 98 kịch chiến () Chương 99 thanh lân lựa chọn () Chương 100 chém giết mặc thừa () Chương 101 vân vận chấn kinh () Chương 102 sa mạc kịch chiến () Chương 103 thành công lẻn vào () Chương 104 mỹ Đỗ toa nữ vương () Chương 105 mượn nhờ dị hỏa tiến hóa () Chương 106 cuối cùng đánh nhau () Chương 107 bàn điều kiện () Chương 108 bị ám hại () Chương 109 dung hợp dị hỏa () Chương 110 già nam học viện () Chương 111 đội chấp pháp () Chương 112 tiến vào già nam học viện () Chương 113 ra sân () Chương 114 nói chuyện () Chương 115 cổ huân nhi khiêu khích () Chương 116 rút ra kim Đế thiên đàm luận () Chương 119 trên đường gặp nạn () Chương 120 đánh giết sáu giới đỉnh phong ma thú () Chương 121 tiến vào thiên luyện khí tháp () Chương 122 thôn phệ vẫn lạc tâm viêm () Chương 123 luyện hóa nham tương quái vật () Chương 124 đàm phán () Chương 125 tìm được mới hỏa chủng () Chương 126 tử nghiên khổ não () Chương 127 lại đột phá tiếp () Chương 128 đại chiến người thằn lằn () Chương 129 áo giáp người thằn lằn () Chương 130 nhận thân () Chương 131 truyền thừa () Chương 132 tử nghiên biến hóa () Chương 133 cáo biệt () Chương 134 luyện đan đột phá () Chương 135 ly mở già nam học viện () Chương 136 về lại ma thú sơn mạch () Chương 137 tầm bảo () Chương 138 thôn phệ Đấu thánh năng lượng () Chương 139 luyện hóa tháp hồn () Chương 140 vô sỉ () Chương 141 khóe mắt () Chương 142 yêu dạ công chúa () Chương 143 tìm đường chết mộc chiến () Chương 144 tiêu viêm biến hóa () Chương 145 mọi thứ lưu lại một đường () Chương 146 cường lưu () Chương 147 đại chiến bắt đầu () Chương 148 truy kích () Chương 149 doạ dẫm hải ba Đông () Chương 150 phát tiết () Chương 151 tiêu gia biến cố () Chương 152 tiêu chiến mất tích () Chương 153 dạ đàm () Chương 154 vân lam tông bị diệt () Chương 155 ra tay () Chương 156 vân sơn tự bạo () Chương 157 ta có hài tử () Chương 158 bức bách tăng giá cả hoàng thất () Chương 159 thiết lập thế lực () Chương 160 hài nhi xe đẩy () Chương 161 vân vận xúc động () Chương 162 nghịch nước () Chương 163 nhã phi ghen ghét () Chương 164 phiếu miểu cung () Chương 165 nhã phi có tin mừng () Chương 166 medusa gặp nạn () Chương 167 chật vật nguyệt mị () Chương 168 kịp thời đuổi tới () Chương 169 ở trước mặt đánh giết () Chương 170 tại thêm một đứa con () Chương 171 thải lân tên thật kỳ quái () Chương 172 đề thăng thải lân thực lực () Chương 173 thẳng thắn () Chương 174 già nam học viện gặp nạn () Chương 176 ly khai giảng viện () Chương 177 tiểu y tiên biến hóa () Chương 178 thiên sơn huyết đầm kỳ ngộ () Chương 179 gây sự () Chương 180 đổi trắng thay đen () Chương 181 tiêu ngọc chịu nhục () Chương 182 nổi giận đinh thần () Chương 183 di tích viễn cổ () Chương 184 gặp lại thanh lân () Chương 185 oan gia ngõ hẹp () Chương 186 chiến viễn cổ thiên hoàng hồn () Chương 187 tẩu tử () Chương 188 chiến ba hoàng () Chương 189 bắt sống hai cái () Chương 190 tăng cao thực lực () Chương 191 Đan tháp lão tổ () Chương 192 2 nữ kinh ngạc () Chương 193 2 nữ tiến giai () Chương 194 đại lượng chế tạo long hoàng chi thể () Chương 195 nhã phi sinh () Chương 196 trừng trị () Chương 197 đề thăng () Chương 198 hấp thu cửu u hoàng tuyền âm khí () Chương 199 chiến hoàng tuyền yêu thánh tàn hồn () Chương 200 tâm nguyện đạt tới () Chương 201 đại chiến () Chương 202 giải quyết hậu hoạn () Chương 203 phân phối tinh huyết () Chương 204 cứu trợ () Chương 205 thời khắc mấu chốt () Chương 206 đại chiến hết sức căng thẳng () Chương 207 1 kích miểu sát () Chương 208 tử nghiên bất đắc dĩ () Chương 209 luyện hóa lôi Điện chi lực () Chương 210 luyện hóa lôi châu () Chương 214 thần bí khách đến thăm () Chương 215 hư vô thôn viêm () Chương 216 thôn phệ tử hỏa () Chương 217 chiến cổ nguyên () Chương 218 Đế Ấn quyết () Chương 219 hồn thiên Đế () Chương 220 đánh lén hư vô thôn viêm () Chương 221 khởi đầu mới không tính ngày đó chương mới cập nhật () Chương 222 tiến vào Đấu la vị diện () Chương 223 lần đầu gặp nhau () Chương 224 mới quen Đường tam () Chương 225 tiếp tục tìm kiếm hồn thú () Chương 226 Đấu la minh tinh nhị minh () Chương 227 tặng đan dược () Chương 228 kèm theo hồn hoàn () Chương 229 đưa tới cửa hồn hoàn () Chương 230 bị tìm để mắt tới () Chương 231 đề thăng hồn hoàn niên hạn () Chương 232 không phải một thời đại () Chương 233 đối chiến Đường hạo
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN